Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. szekció – A) képzési kör workshop/műhelymunka Szegény embert az A) is húzza! FSZOE szakmai nap 2015. Október 27. és november 6. Helyszín: NSZFH, 1085.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. szekció – A) képzési kör workshop/műhelymunka Szegény embert az A) is húzza! FSZOE szakmai nap 2015. Október 27. és november 6. Helyszín: NSZFH, 1085."— Előadás másolata:

1 1. szekció – A) képzési kör workshop/műhelymunka Szegény embert az A) is húzza! FSZOE szakmai nap 2015. Október 27. és november 6. Helyszín: NSZFH, 1085 Budapest, Baross utca 52., I. em. konferencia terem Tervezett kezdési időpont: 12:10 (várható időtartam: 120 perc) Moderátorok: Dr. Benedek Andrásné Dobos Gergely Dr. Henczi Lajos Szepessy Hajnalka

2 A műhelymunka célja és szerepfelfogása cél: szakértői munkán keresztül elősegíteni a képzési programok minőségének fejlesztését, megfelelőségének javítását megfelelés §-nak - KP § megfelelés az elvárásoknak - KP e szakértői szerep szakértői munka dokumentálása 2

3 A műhelymunka módszertana és a moderátorok feladatai MÓDSZERTAN MODERÁTOROK FELADATAI 3

4 Képzési program (KP) a képzés szervezésének és megvalósításának dokumentuma kidolgozottságának mélysége:  modul/tananyagegység szolgáltatástermék minőségi paraméterekkel rendelkezik KP=tematika? KP=tananyag? KP=(keret)tanterv? 4

5 Képzési program (KP) minősége MIN/§ (KP § ) 2013. évi LXXVII. törvény 12. § (1) 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 13. § (1) szakmai és vizsgakövetelmény és kerettanterv MAX/elvárt (KP e ) a fenti jogszabályi elvárások a megrendelő elvárásai az FSZB igényei a szakmai elvárások 5

6 Képzés megnevezése 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) a) A képzési programnak tartalmaznia kell: a képzés megnevezését és - a képzési program nyilvántartásba vételét követően - a képzés 5. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő nyilvántartásba vételi számát 6

7 Kompetencia 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) b) A képzési programnak tartalmaznia kell: a képzés során megszerezhető kompetenciát 7

8 Képzésbe való bekapcsolódás 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) c) A képzési programnak tartalmaznia kell: a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a képzés célját és célcsoportját 8

9 Képzés célja képzés célja = a tananyag egységeinek célja? képzési cél = hozzáadott érték/tudástőke? képzési cél meghatározása: – KÉPZŐI SZÁNDÉK – RÉSZTVEVŐI MEGKÖZELÍTÉS hatályos: 2015. IX. 1-től 9

10 Képzés célcsoportja Mindenki? A partneri igények eltérőek Jól körülhatárolható ügyfélkör szükséges Célcsoport meghatározása: – SZEGMENTÁLÁS – SZEMPONTOK Hatályos: 2015. IX. 1-től. 10

11 Képzési idő 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) d) A képzési programnak tartalmaznia kell: a tervezett képzési időt 11

12 Képzés formája 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) e) A képzési programnak tartalmaznia kell: az 1. § (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti képzés esetén a képzés egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás szerinti formájának, az 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyelvi képzés esetén a nyelvi képzés típusának, valamint formájának megjelölését 12

13 Jogszabályokban használt kifejezések: Képzési forma – Fktv. 2§. 18. pont az egyéni felkészítés, a csoportos képzés és a távoktatás; 13 Képzés formája

14 Jogszabályokban használt kifejezések: egyéni felkészítés nincsen jogszabályi meghatározás erre a formára 14 Képzés formája

15 Jogszabályokban használt kifejezések: csoportos képzés nincsen jogszabályi meghatározás erre a formára 15 Képzés formája

16 Jogszabályokban használt kifejezések: távoktatás Fktv. 2. § 27. pont (kékkel a 2016. 01.01-től hatályos) az oktatásnak az a formája, amelynél a résztvevő a képzési idő több, mint felében – nyelvi képzés esetén legfeljebb a képzési idő harminc százalékában – egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb, mint felében pedig konzultációkon vagy a távoktatás vegyes képzési módszerrel történő megvalósulása (a kontaktórás képzés és a távoktatás módszereinek kombinált alkalmazása) esetén hagyományos tanórákon – nyelvi képzés esetén a képzési idő legalább hetven százalékában kontaktórákon – vesz részt, és az elsajátítási folyamat önálló megvalósításához szükséges tananyaghordozó, felmérő és útmutató anyagokat tartalmazó tanulócsomagot a képző intézmény bocsátja rendelkezésére; a konzultációkon, amelyek a kapcsolattartás bármely formájában – különösen személyes megbeszélés, internet, telefon – megvalósulhatnak, a résztvevők az önállóan szerzett ismereteiket pontosítják, illetve elmélyítik; a távoktatás minden fázisát infokommunikációs technológiai adathordozók felhasználása is segítheti. 16 Képzés formája

17 Jogszabályokban használt kifejezések: kontaktóra Fktv. 2.§ 20a. pont (2016. 01.01-től hatályos) a képzésben részt vevő személyes jelenlétét igénylő tanóra. önálló tanulás (csak távoktatási képzési forma esetében számítható bele az OKJ képzés minimális képzési idejébe, ha a tanulás iránymutatás mellett történik ) Nem képzési forma, hanem módszer! 17 Módszer

18 Jogszabályokban használt kifejezések: 393/2013. Korm.r. 13.§.(2) pont: „13. § …(2) A képzési programban az Fktv. 12. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott képzési formák közül - az Fktv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti képzési körbe tartozó képzés képzési programjának kivételével - csak egy szerepelhet.” 18 Képzés formája

19 Jogszabályokban használt kifejezések: 150/2012. Korm.rend. az Országos Képzési Jegyzékről melléklete szerint: 2.2.9. A képzés munkarendje (7. oszlop) - Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az OKJ-ban meghatározott óraszámban megtartott képzés (tanfolyami képzés) vagy távoktatás 19 NappaliN EstiE LevelezőL Egyéb sajátos munkarend S Iskolarendszeren kívüli, adott óra-számú képzés (tanfolyami képzés) TK TávoktatásT Iskolarendszeren kívüli szakképzés Munkarend

20 20 Képzés formája Továbbá a 150/2012. (VII.6.) Korm.rendelet 2. § (2) pontja alapján: „(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben szervezett távoktatás esetén az 1. melléklet 1. táblázatában és a 2. táblázatában feltüntetett iskolarendszeren kívüli minimális képzési idő legalább húsz százalékát a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani.” képzési forma - módszertan? A jelenlétet biztosító képzési formák az Fktv. szerint: csoportos és az egyéni felkészítés

21 21 FORMA MÓDSZER MUNKAREND Képzés formája

22 22 Sorrend: 1.OKJ képzésnél meghatározott munkarend 2.Ha csak TK, akkor képzési forma variációk: » csoportos képzés » egyéni felkészítés (pl. művészeti szakképesítések, de nem jellemző) 3.Ha TK és T, akkor képzési forma variációk: » csoportos képzés » távoktatás » egyéni felkészítés 4.Módszerek kiválasztása Képzés formája

23 23 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) f) A képzési programnak tartalmaznia kell: a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és – ha a tananyagegység tartalmaz gyakorlati képzést – a gyakorlati óraszámot A tananyag egységek terjedelme/óraszám

24 Kiindulás A jogalkotó álláspontja Várható az OKJ rendelet módosítása? – az átdolgozás elsődleges motivációja – az óraszám megállapításának logikája Kvóciens (0,4-0,6) Várható az OKJ szerinti szakképesítések minimális óraszámának átfogó csökkentése? Érvényesül valamilyen trend? Szakértői javaslatok használati értéke? 24

25 25 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) g) A képzési programnak tartalmaznia kell: a maximális csoportlétszámot Csoportlétszám

26 26 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) h) A képzési programnak tartalmaznia kell: a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszernek – az 1. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt képzés esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó – leírását Teljesítményértékelés

27 27 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) i) A képzési programnak tartalmaznia kell: a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit Igazolás

28 28 2013. évi LXXVII tv. 12. § (1) j) A képzési programnak tartalmaznia kell: a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját Feltételek biztosítása

29 A KP minőségének, megfelelőségének javítása 1. Opció 2. Opció 29

30 A moderátorok Köszönjük! 30 Dr. Benedek Andrásné Dobos Gergely Dr. Henczi Lajos Szepessy Hajnalka


Letölteni ppt "1. szekció – A) képzési kör workshop/műhelymunka Szegény embert az A) is húzza! FSZOE szakmai nap 2015. Október 27. és november 6. Helyszín: NSZFH, 1085."

Hasonló előadás


Google Hirdetések