Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A VÉDJEGY Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szép Erika.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A VÉDJEGY Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szép Erika."— Előadás másolata:

1

2 A VÉDJEGY Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szép Erika

3 A védjegy A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi (többször módosított) XI. törvény Versenyeszköz Árujelző Azonosító és megkülönböztető Fogyasztót tájékoztató

4 Fogalmak Védjegy Együttes védjegy Tanúsító védjegy Földrajzi árujelző

5 A VÉDJEGYOLTALOM

6 A védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet egyebek mellett –szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket, és a jelmondatokat, –ábra, kép, betű, szám –sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy csomagolás formáját, –hang, szín, színösszetétel –a felsorolt egyes megjelölések összetétele

7 Silver Line (szóösszetétel) Unicum (szó megjelölés) „A világ állandóan változik, de egy biztos:UNICUM „ (jelmondat) „Jó estét jó szurkolást” (jelmondat) 501 (szám) 4711 (szám) BB (betű) DKNY(betű) Lila (szín) „MÁV szignál” (hang)

8

9

10

11

12 Feltétlen kizáró okok Nem alkalmas a megkülönböztetésre (fajta, minőség, mennyiség, földrajzi származás stb.) Általánosan használt Rosszhiszemű bejelentés Közrend, közerkölcsbe ütközés Megtévesztés Állami felségjel, nemzetközi szervezetet megillető jelzés Megkülönböztető képesség elvesztése (magnetofon, nylon, Internet, tonet stb) Megkülönböztető képesség megszerzése

13 Viszonylagos kizáró okok Más korábbi védjegyével, védjegybejelentésével azonos, illetve hasonló megjelölések Belföldön jó hírnevet élvező korábbi védjeggyel azonos, vagy ahhoz hasonló megjelölések Más lajstromozás nélkül korábbtól használt megjelölésének jogosulatlan bejelentése Más korábbi szerzői, vagy iparjogvédelmi jogába ütköző megjelölések Másnak személyhez, névhez, képmáshoz fűződő korábbi jogát sértő megjelölések Olyan korábbivédjeggyel azonos, hasonló megjelölések, melynek oltalma lejárt (két éves szabály) Képviselő, ügynök jogosulatlan bejelentése

14

15

16 A védjegyjogosult jogai és kötelezettségei A védjegyét használni A védjegye használatára másnak engedélyt adni Az engedély nélküli védjegyhasználattól másokat eltiltani, a védjegyjogát átadni A későbbi azonos vagy hasonló védjegybejelentéseket figyelni, ellenük felszólalni. Korábbi védjegyével azonos, összetéveszthetőségig hasonló későbbi védjeggyel szemben törlési eljárást indítani

17 Védjegy eljárások Lajstromozási eljárás Törlési eljárás Megszűnés megállapítására irányuló eljárás

18 Hivatali vizsgálat 2004. május 1.-től Védjegybejelentéseknél Alaki vizsgálat Érdemi vizsgálat (feltétlen kizáró okokra) Kutatási jelentés korábbi jogokról Érdemi vizsgálat viszonylagos okokra csak felszólalás esetén Földrajzi árujelzőknélFöldrajzi árujelzőknél Alaki vizsgálat Vizsgálat korábbi jogokra Felszólalás nincs

19 Változások a védjegyeljárásban Felszólalás Észrevétel Gyorsított eljárás „Védjegyfigyelés”

20 védjegybejelentés meghirdetéslajstromozás visszavontnak tekintés kut.jel. megküldése elutasításvisszavonás felszólalás Elutasítás felszólalás alapján észrevétel 1 hónap 3 hónap Védjegy lajstromozására irányuló eljárás

21 MIE konferencia Galyatető, 2007 november 26-27 Védjegy lajstromozására irányuló eljárás - különleges gyorsított eljárás - Bejelentés Meghirdetés és lajstromozás Okirat és lajstrm.kivonat kiadása Bejelentési nap elism. Kutatási jelentés v.v..t. elutasítás visszavonás Felszólalás lajstrm. hat. visszavonása Elutasítás felszólalásra észrevétel 3 hónap

22 MIE konferencia Galyatető, 2007 november 26-27 Védjegy lajstromozására irányuló eljárás - gyorsított - Bejelentés meghirdetésLajstromozás Bejelentési nap elism. Kutatási jelentés v.v..t. elutasítás visszavonás felszólalás Elutasítás felszólalásra észrevétel 1 hónap3 hónap

23

24

25 Törlési eljárás Kérelemre indul (kontradiktórius eljárás) Kérelem (feltétlen, viszonylagos kizáró okok) Előkészítő eljárás Szóbeli tárgyalás, határozat Megváltoztatási kérelem

26 Megszűnés megállapítására irányuló eljárás Kérelemre indul, kontradiktórius eljárás Használat hiánya miatti megszűnés Megkülönböztető képesség elvesztése miatti megszűnés Megtévesztővé válás Védjegyjogosult jogutód nélküli megszűnése

27 Védjegybitorlás (Vt. 27. §.) A védjegyjogosult kérheti: -védjegybitorlás megtörténtének bírósági megállapítását, -védjegybitorlás abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől, -bitorló szolgáltasson adatot, -bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, -védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését, -védjegybitorlásra használt eszközök és anyagok, (…) termékek lefoglalását, -védjegybitorlás esetén a védjegyjogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet

28

29

30

31 Nemzetközi eljárások NEMZETKÖZI BEJELENTÉS A Madridi Megállapodás, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés a bejelentésben megjelölt tagállamokban. A Magyar Köztársaságot megjelölő bejelentésekre vonatkozó szabályokat a 2003. évi CII. törvénnyel módosított 1997. évi XI. törvény X/B.-X/C. fejezetei tartalmazzák.

32 Nemzetközi egyezmények Párizsi Uniós Egyezmény (1883) Madridi Megállapodás (1891) Madridi Jegyzőkönyv (1989) Közösségi védjegyrendelet (1994)

33 A nemzetközi védjegyjog területei Madridi Megállapodás + Jegyzőkönyv Közösségi védjegyjog Egyéb regionális egyezmények Nemzeti védjegyjogok

34 Közösségi védjegybejelentés Az Európai Unió valamennyi tagállamára kiterjedő hatályú egységes közösségi védjegyoltalom a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet alapján. Közvetlenül Madridi Jegyzőkönyv alapján.

35 A közösségi védjegy jellemzői Egyetlen eljárással Egyetlen hivatalnál Egyetlen bejelentési nyelv alkalmazásával Egyetlen bejelentéssel Egységes díjak alkalmazásával

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A VÉDJEGY Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szép Erika."

Hasonló előadás


Google Hirdetések