Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” - Budapest.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” - Budapest."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” - Budapest

2 A projekt Időtartam: 2011.05.01 – 2013.04.30 (2 év) Teljes költségvetés: 5 000 000 eFt Budapest 2 625 500 eFt Pest megye2 33 4 5 00 eFt NGM 40 000 eFt Bevonandó létszám: 5000 fő Budapest 2 580 fő Pest megye2 420 fő

3 A projekt célja A kiemelt projekt közvetlen célja a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A munkájukat vesztett emberek elhelyezésének támogatása, az álláskeresési idő lerövidítése megakadályozza a munka világával való kapcsolat leépülését, a megszerzett munkatapasztalat, gyakorlat erózióját, az álláskereső kényszerű alkalmazkodását a munkanélküli léthez, illetve esetleges mentális sérülését. A programban való részvétel ösztönzést adhat új, a munkaerőpiacon jól hasznosítható ismeretek megszerzésére, hosszútávon a foglalkoztathatóság javítására.

4 Célcsoportok 1.Szakképzetlenek, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők ( 736 fő ); 2.pályakezdők és 25 év alattiak ( 527 fő ); 3.50. életévüket betöltött e k ( 418 fő ); 4.aki k a programban történő részvétele kezdő időpontját megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült ek ( 78 fő ); 5.foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő k ( 497 fő ), 6.tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, vagy már tartósan álláskeresők ( 324 fő ).

5 A célcsoportokon belüli prioritások 8 ált. isk. végzettséggel nem rendelkező Szakképzetlen, vagy elavult szakképzettséggel rendelkező Munkatapasztalattal, illetve munkagyakorlattal nem rendelkező Gyermekét egyedül nevelő szülő Megváltozott munkaképességű 25 év alatti álláskereső Roma­ Rendszeres szociális segélyben részesülő 55 éven felüli

6 Programba kerülés A program alanya lehet, az akit a munkaügyi központok álláskeresőként nyilvántartanak. Nem lehet a program alanya,: a) aki a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül, b) akinek a munkaügyi központok által folyósított és jogerős határozattal vissza követelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn, c) aki másik munkaügyi központ által lefolytatott programban vesz részt, d) akivel összefüggésben a munkaügyi központok által korábban indított bármely programot, illetőleg programszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le, e) aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör betöltéséhez szükséges képesítést szerzett, és munkagyakorlat szerzési támogatásban részesült.

7 Bevonás Az ügyfél részt vesz a program ismertetésére irányuló csoportos tájékoztatón, informálódik ügyintézőjétől, az internetről, az írásos tájékoztató anyagokból. Részvételi szándék esetében definiálni kell elhelyezkedését nehezítő, akadályozó tényezőket, problémákat (a Program előkészítő munkalapon) és azok megoldási lehetőségét.

8 Az egyéni program …… TÁMOP 1.1.4. Együttműködési megállapodás megkötése (szolgáltatások, támogatások felsorolása, időtartamuk, költségük, a két fél vállalásai, módosítás, lezárás módjai). Humánszolgáltatásban való részvétel. Képzésben való részvétel. Elhelyezkedés: –állásinformációk, –mentori támogatás, –bértámogatás, –bérköltség-támogatás, –önfoglalkoztatóvá válás támogatás segítségével.

9 Humánszolgáltatások Munkaerő-piaci információ nyújtása (állásbörze, képzési börze, közvetítés, FIT-RIC igénybevételével) Munka-, pálya-, álláskeresési- és rehabilitációs egyéni tanácsadás Személyiségfejlesztés Kulcskompetencia fejlesztés Motivációs csoportfoglalkozás Álláskeresési technikák oktatása Álláskereső klub Mentori segítségnyújtás

10 Humánszolgáltatások mellett nyújtható támogatások Amennyiben a szolgáltatásban való folyamatos részvétel időtartama az 5 napot eléri a résztvevő számára keresetpótló juttatás adható. A szolgáltatásban résztvevők helyi és helyközi utazásának költsége részben vagy egészben megtéríthető. A szolgáltatásban résztvevők számára megtéríthető a gyermekfelügyelet vagy hozzátartozó ápolásának költsége, napi 2500 Ft/fő.

11 Munkaerő-piaci képzés Képzési kínálat: Ajánlott képzések – közel 50 szakirány. Egyedi kérelmek – az ajánlott szakirányok között nem szereplő munkaerő-piaci szempontból indokolt képzések. Megállapítható támogatások: Tanfolyami költség (100%); utazási költség támogatása (helyközi utazáshoz kedvezmény érvényesítése, helyi utazás támogatása); keresetpótló juttatás (a minimálbér 60/65%-a, 46.800/50.700 Ft/hó); gyermek vagy hozzátartozó ápolásának támogatása (2500 Ft/nap). A képzéseket elsődlegesen a konkrét munkáltatói igényekhez rendeljük hozzá.

12 Bértámogatás Legalább 12 hónapos foglalkoztatás esetén: Támogatás mértéke: bér + járulékok max. 70%-a. Támogatás időtartama: 8 hónap. Továbbfoglalkoztatási időszak: 4 hónap. A támogatás ugyanazon munkavállaló esetében a Start Plussz vagy Start Extra kártya kedvezményével együtt is igénybe vehető! A támogatással kapcsolatos ügyben a programba vont álláskereső lakóhelye szerint illetékes kirendeltség jár el! Az ügyfél egyéni paraméteri alapján csoportmentességi rendelt alapján vagy „de minimis” támogatásként adható!

13 Bérköltség-támogatás I. 50 év feletti munkavállaló 12 hónapos foglalkoztatásához 4 hónapra bér+ járulékok 100%-a. 4 hónapra bér + járulékok 50%-a. 4 hónapra járuléktámogatás (a minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig). A bérjellegű támogatásokkal kapcsolatos ügyben a programba vont álláskereső lakóhelye szerint illetékes kirendeltség jár el! A bérköltség támogatások csak „de minimis” támogatásként nyújthatóak!

14 Bérköltség-támogatás II. Munkatapasztalat-szerzés támogatása: szakképzetlenek, vagy elavult/nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők; illetve pályakezdők és 25 év alattiak; valamint aki a programban történő részvétele kezdő időpontját megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült; tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, vagy a már tartósan álláskeresők; bérpótló juttatásban részesülő roma származású álláskeresők foglalkoztatásához. Támogatás mértéke: bér + járulékok max. 100%-a. Támogatás időtartama: 90 nap. Adott ügyfélre ez a támogatás több alkalommal is megállapítható, valamint a támogatási időszak után további foglalkoztatásához bértámogatás is alkalmazható a 8+4 hónapos konstrukcióban!

15 Utazási költség és csoportos személyszállítás támogatása Munkába álláshoz biztosított utazási költség, csoportos személyszállítás A résztvevő és az őt – a projektben a foglalkoztatás támogatásával – foglalkoztató munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségnek a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet alapján őt terhelő része. A utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a. A munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása Támogatás adható a projektben a foglalkoztatási támogatás folyósításának teljes időtartama alatt annak a munkaadónak – az őt terhelő rész mértékéig – aki a projektben részt vevő munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. Bérjellegű támogatásokkal együtt alkalmazható! A támogatás „de minimis” támogatásnak minősül!

16 Vállalkozóvá válás támogatása A programba vont ügyfél kérelme alapján kerülhet megállapításra. A projekt keretében csak a legfeljebb hat hónap időtartamra nyújtható, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (78.000 Ft) terjedő támogatás adható.

17 Alkalmazható támogatások A foglalkoztatást elősegítő támogatások forrásaival elsősorban a vállalkozásoknál történő foglalkoztatást kell támogatni! Létszám: (fő)Forrás: (MFt) Munkaerő-piaci szolgáltatás, mentori támogatás2580 fő153 Munkaerő-piaci képzés1550 fő990 Bértámogatás742 fő579 Bérköltség-támogatás431 fő (393+38)342+14 = 356 Munkába járás támogatása61 fő6 Vállalkozóvá válás156 fő73

18 Elvárt eredmények Budapest Bevonandó létszám2580 fő Munkaerő-piaci szolgáltatásban részesülők száma 2580 fő Képzésbe vonandó létszám1550 fő Képzési programot sikeresen befejezők száma1290 fő Egyéni programja után 180 nappal foglalkoztatott 825 fő

19 Aktuális adatok ……

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! BFKHMK EU Programok Osztály TÁMOP 1.1.4 projektszervezet Cseppentő László projektvezető VIII. Baross u. 22-26. Tel: 327-0687 06-20-667-8818 cseppentol@lab.hu www://kmrmk.munka.hu


Letölteni ppt "TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” - Budapest."

Hasonló előadás


Google Hirdetések