Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Tatosné Takács Andrea

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Tatosné Takács Andrea"— Előadás másolata:

1 Készítette: Tatosné Takács Andrea
Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja Készítette: Tatosné Takács Andrea

2 A program alapjellemzői
A program kezdete: január Program időtartama 24 hónap A program célcsoportjába tartoznak a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségűek, a pályakezdő fiatalok, az 50 év felettiek, gyermeknevelésről, hozzátartozó ápolásáról munkaerő-piacra visszatérni szándékozók, az elavult, vagy nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők.

3 A célcsoportokon belüli prioritások
Munkatapasztalattal, munkagyakorlattal nem rendelkezők Szakképzettséggel nem rendelkezők 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettség Megváltozott munkaképességűek Roma származásúak 25 év alattiak 50 év felettiek Gyermeküket egyedül nevelő szülők Előzőleg inaktívak

4 A program alapjellemzői
Eszköz Összesen Bevonás (fő) 2863 Humán szolgáltatásban részesül (fő) Képzés(fő) 1280 Bérköltség támogatása (fő) 1600 Bértámogatás (fő) 400 Önfoglalkoztatóvá válás (fő) 150

5 Programba kerülés A program alanya lehet, aki az Flt. 58.§. (5) bek. d.pont szerint álláskeresőnek minősül. Nem lehet a program alanya, aki: az MPA decentralizált keretéből támogatásban részesül (dokumentálás: aktíveszköz koordinátor igazolása), ellen visszakövetelési eljárás van folyamatban (dokumentálás: visszakövetelésekért felelős kirendeltségi ügyintéző igazolása), a KMRMK adott TÁMOP programszakaszában egyszer már részt vett (dokumentálás: régión belül adott kirendeltség TÁMOP ügyintézőjének igazolása, régión kívül a régió TÁMOP Projektszervezetétől kért igazolás), korábbi programban vett részt, és nyomonkövetése még nem zárult le illetve aki a HEFOP 1.1 program során képzettséget és/vagy munkagyakorlatot szerzett (dokumentálás: ügyfél nyilatkozata alapján az őt programba vonó kirendeltség vezetőjének igazolása).

6 Kiválasztás Amennyiben az ügyfél a program alanya lehet,
valamely célcsoportba tartozik, hagyományos eszközökkel munkaerő-piaci helyzete nem javítható, motivált a részvételre, és nincs kizáró ok a program befejezésére a kirendeltség felajánlja a programban való részvételt.

7 Előkészítő szakasz Az ügyfél részt vesz a BMIK/KKK által tartott csoportos tájékoztatón, amennyiben a programban való részt vétel mellett dönt, definiálni kell a problémáit (Program előkészítő munkalapon, vagy az Együttműködési megállapodáson, mint tervezeten) és azok megoldási lehetőségét.

8 Az egyéni program megvalósítása
TÁMOP Együttműködési megállapodás megkötése (szolgáltatások, támogatások felsorolása, időtartamuk, költségük, a két fél vállalásai, módosítás, lezárás módjai) Humánszolgáltatásban való részt vétel (saját tanácsadóink vagy külső szervezetek által) Képzésben való részt vétel Támogatott elhelyezés (bértámogatás, vagy bérköltség támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatásának segítségével)

9 Tevékenységek Tevékenység/időpont 2008.03.14- 2008.03.17- 2008.03.20-
Programba vonás X Humánszolgáltatás Saját kapacitás Külső szervezetek Képzés Bértámogatás Bérköltség támogatás Önfoglalkoztatás támogatása

10 Humánszolgáltatások Munkaerő-piaci információ nyújtása (állásbörze, képzési börze, közvetítés, FIT-RIC igénybevételével) Munka-, pálya-, álláskeresési- és rehabilitációs egyéni tanácsadás Személyiségfejlesztés Kulcskompetencia fejlesztés Motivációs csoportfoglalkozás Álláskeresési technikák oktatása Álláskereső klub Mentori segítségnyújtás (várhatóan júniustól)

11 A szolgáltatások nyújtásának módja
Nem állami szervezetek konzorciumai nyújtják a szolgáltatásokat (2008. április október 31. között) Területi lefedettség: XVIII. Ker. Közmunka Egyesület: Darus utcai kirendeltség, János utcai kirendeltség, Bajáki Ferenc utcai kirendeltség, Pályakezdő és Diplomás Iroda MÁEOSZ: Monori kirendeltség, Ceglédi kirendeltség, Nagykátai kirendeltség HARD Kft: Kassai utcai kirendeltség Kontakt Alapítvány: Váci kirendeltség, Gödöllői kirendeltség Napra-Forgó Kht: Bartók Béla úti kirendeltség, Érdi kirendeltség, Budaörsi kirendeltség, Zsámbéki kirendeltség Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: Ráckevei kirendeltség, Dabasi kirendeltség Máltai Szeretetszolgálat: Szentendrei kirendeltség, Heltai J. téri kirendeltség FKFSZ: Katona J. utcai kirendeltség, Baross utcai kirendeltség, Vívó utcai kirendeltség, Haller utcai (Hajléktalan) kirendeltség

12 Humánszolgáltatások mellett nyújtható támogatások
Amennyiben a szolgáltatásban való folyamatos részvétel időtartama az 5 napot eléri a résztvevő számára keresetpótló juttatás adható. (jelenleg még nincs érvényben az SZMM rendelet) A szolgáltatásban résztvevők helyi és helyközi utazásának költsége részben vagy egészben megtéríthető. A szolgáltatásban résztvevők számára megtéríthető a gyermekfelügyelet költsége, napi 2500 Ft/gyermek.

13 Képzés Támogatások: tanfolyami költség 100%-ban keresetpótló juttatás
utazási költség (helyi bérlet 100%-ban, helyközi utazásra 90%-os igazolás kiadása, az igazolással vásárolt kedvezményes menetjegy tényleges költségének megtérítése a kirendeltség-vezető mérlegelési jogkörébe tartozik) képzési alkalmassági vizsgálat költsége.

14 Bértámogatás A támogatott ügyfélnek meg kell felelnie az Flt. 16.§. és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 26/B.§. (1)bek. c. pontjában foglalt feltételeknek is. A támogatás mértéke: munkabér és járulékai 50%-a, átlagosan 7 hónap időtartamra, legfeljebb 12 hónapra.

15 Bérköltség támogatása
Típusai: Munkagyakorlat szerzés (bármelyik célcsoportba tartozó ügyfelek számára olyan munka kapcsán, melyben még nem szerzett gyakorlatot a résztvevő, vagy nem a munka adott szintjén, vagy gyakorlata elavultnak tekinthető) Munkatapasztalat szerzés (azok számára, akik még nem szereztek tapasztalatot a munka világában, elsősorban a fiatalok célcsoportjába tartozó ügyfelek) Munkakipróbálás (nem terveztünk) Időtartama: átlagosan 7 hónap, legfeljebb 12 hónap. Mértéke: munkabér és járulékai maximum 100%-a.

16 Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási költségek megtérítése
A munkavállaló, illetve a munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt részben vagy egészben megtéríthető a helyközi utazás költsége. A munkaadó számára megtéríthető a csoportos személyszállítás költségének őt terhelő része.

17 Önfoglalkoztatás támogatása
A program keretében csak a legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható, a kötelező minimálbér összegéig terjedő támogatás adható, pályázati eljárás során.

18 A programelemek megvalósulásának vizsgálata
Humánszolgáltatási programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha azon az álláskereső részt vett, Képzési programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha az álláskereső a záróvizsgán (sikertelenség esetén a javítóvizsgán is) részt vett, Bértámogatási, bérköltség támogatási programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha legalább a tervezett idő felét elérte a foglalkoztatás, és nem az egyénnek felróhatóan szakadt meg, Az önfoglalkozatás programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha a vállalkozás a programelem végéig fennáll.

19 Az egyéni program értékelése
Az egyéni program zárásáról közösen dönt az álláskereső és a kirendeltségi ügyintéző. Az Értékelő lapon az ügyintéző jelöli, hogy mely programelemek valósultak meg, és hogy az álláskereső sikeresen befejezte, vagy sikertelenül kilépett a programból.

20 Sikeresen befejezők Az számít sikeres befejezőnek, aki a megállapodásban foglaltakat teljesítette (ide számít az is, aki ugyan nem teljesítette valamennyi programelemet, de legalább egy szolgáltatási és egy támogatási elem megvalósulását követően módosították a megállapodást).

21 Kilépett sikertelenül
Akinek a végső megállapodása nem teljesült, sikertelen kilépőnek minősül. Akinek egyéni programja úgy ér véget, hogy legalább egy szolgáltatási és egy támogatási elem nem valósult meg. Aki képzési programelemét megszakítva elhelyezkedik.

22 Az egyéni program hatásvizsgálata
A sikeres befejezéssel záruló egyéni program hatásvizsgálatára az egyéni program befejezését követő 180. napon kerül sor.

23 A program eredménymutatói
Programba bevontak létszáma: 2863 fő (Ide számít az, akivel megállapodást kötöttek, és legalább első programelemét megkezdte.) Programot sikeresen befejezők száma: 2340 fő Képzésben résztvevők száma: fő (Ide számít az, aki megkezdte a képzést, függetlenül attól, hogy befejezte-e.) A program befejezése utáni 180 napon foglalkoztatottak száma: fő (Ide számít az, aki munkaviszonyban áll, vagy vállalkozói tevékenységet folytat. Nem számítanak bele az AM könyvvel foglalkoztatottak, a támogatott foglalkoztatásban résztvevők és a megbízási szerződéssel elhelyezkedettek.)

24 Vizsgált mutatószámok
Alapfokú képzettséget és/vagy szakképzettséget szerzők száma.

25 Az ügyfélkezelés folyamata
Kirendeltségi kiválasztás BMIK/KKK Programba vonás Kirendeltségi állományban marad Szolgáltatások Folytatás iránya Képzésbe vonás Képzés Irányultság Álláskereső klub Foglalkoztatás

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Készítette: Tatosné Takács Andrea"

Hasonló előadás


Google Hirdetések