Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja Készítette: Tatosné Takács Andrea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja Készítette: Tatosné Takács Andrea."— Előadás másolata:

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja Készítette: Tatosné Takács Andrea

2 A program alapjellemzői • • A program kezdete: 2008. január • • Program időtartama 24 hónap A program célcsoportjába tartoznak • • a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségűek, • • a pályakezdő fiatalok, • • az 50 év felettiek, • • gyermeknevelésről, hozzátartozó ápolásáról munkaerő-piacra visszatérni szándékozók, • • az elavult, vagy nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők.

3 A célcsoportokon belüli prioritások • Munkatapasztalattal, munkagyakorlattal nem rendelkezők • Szakképzettséggel nem rendelkezők • 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettség • Megváltozott munkaképességűek • Roma származásúak • 25 év alattiak • 50 év felettiek • Gyermeküket egyedül nevelő szülők • Előzőleg inaktívak

4 A program alapjellemzői EszközÖsszesen Bevonás (fő)2863 Humán szolgáltatásban részesül (fő)2863 Képzés(fő)1280 Bérköltség támogatása (fő)1600 Bértámogatás (fő)400 Önfoglalkoztatóvá válás (fő)150

5 Programba kerülés • A program alanya lehet, aki az Flt. 58.§. (5) bek. d.pont szerint álláskeresőnek minősül. • Nem lehet a program alanya, aki: - az MPA decentralizált keretéből támogatásban részesül (dokumentálás: aktíveszköz koordinátor igazolása), - ellen visszakövetelési eljárás van folyamatban (dokumentálás: visszakövetelésekért felelős kirendeltségi ügyintéző igazolása), - a KMRMK adott TÁMOP 1.1.2. programszakaszában egyszer már részt vett (dokumentálás: régión belül adott kirendeltség TÁMOP ügyintézőjének igazolása, régión kívül a régió TÁMOP Projektszervezetétől kért igazolás), - korábbi programban vett részt, és nyomonkövetése még nem zárult le illetve aki a HEFOP 1.1 program során képzettséget és/vagy munkagyakorlatot szerzett (dokumentálás: ügyfél nyilatkozata alapján az őt programba vonó kirendeltség vezetőjének igazolása).

6 Kiválasztás Amennyiben az ügyfél a program alanya lehet, • valamely célcsoportba tartozik, • hagyományos eszközökkel munkaerő-piaci helyzete nem javítható, • motivált a részvételre, • és nincs kizáró ok a program befejezésére a kirendeltség felajánlja a programban való részvételt. a kirendeltség felajánlja a programban való részvételt.

7 Előkészítő szakasz • Az ügyfél részt vesz a BMIK/KKK által tartott csoportos tájékoztatón, • amennyiben a programban való részt vétel mellett dönt, definiálni kell a problémáit (Program előkészítő munkalapon, vagy az Együttműködési megállapodáson, mint tervezeten) és azok megoldási lehetőségét.

8 Az egyéni program megvalósítása • TÁMOP 1.1.2. Együttműködési megállapodás megkötése (szolgáltatások, támogatások felsorolása, időtartamuk, költségük, a két fél vállalásai, módosítás, lezárás módjai) • Humánszolgáltatásban való részt vétel (saját tanácsadóink vagy külső szervezetek által) • Képzésben való részt vétel • Támogatott elhelyezés (bértámogatás, vagy bérköltség támogatás, önfoglalkoztatóvá válás támogatásának segítségével)

9 Tevékenységek Tevékenység/időpont2008.03.14-2008.03.17-2008.03.20-2008.04.01- Programba vonás X Humánszolgáltatás Saját kapacitás Külső szervezetek KépzésX BértámogatásX Bérköltség támogatás X Önfoglalkoztatás támogatása X

10 Humánszolgáltatások • Munkaerő-piaci információ nyújtása (állásbörze, képzési börze, közvetítés, FIT-RIC igénybevételével) • Munka-, pálya-, álláskeresési- és rehabilitációs egyéni tanácsadás • Személyiségfejlesztés • Kulcskompetencia fejlesztés • Motivációs csoportfoglalkozás • Álláskeresési technikák oktatása • Álláskereső klub • Mentori segítségnyújtás (várhatóan júniustól)

11 A szolgáltatások nyújtásának módja Nem állami szervezetek konzorciumai nyújtják a szolgáltatásokat (2008. április 1-2009. október 31. között) Területi lefedettség: • XVIII. Ker. Közmunka Egyesület: Darus utcai kirendeltség, János utcai kirendeltség, Bajáki Ferenc utcai kirendeltség, Pályakezdő és Diplomás Iroda • MÁEOSZ: Monori kirendeltség, Ceglédi kirendeltség, Nagykátai kirendeltség • HARD Kft: Kassai utcai kirendeltség • Kontakt Alapítvány: Váci kirendeltség, Gödöllői kirendeltség • Napra-Forgó Kht: Bartók Béla úti kirendeltség, Érdi kirendeltség, Budaörsi kirendeltség, Zsámbéki kirendeltség • Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete: Ráckevei kirendeltség, Dabasi kirendeltség • Máltai Szeretetszolgálat: Szentendrei kirendeltség, Heltai J. téri kirendeltség • FKFSZ: Katona J. utcai kirendeltség, Baross utcai kirendeltség, Vívó utcai kirendeltség, Haller utcai (Hajléktalan) kirendeltség

12 Humánszolgáltatások mellett nyújtható támogatások • Amennyiben a szolgáltatásban való folyamatos részvétel időtartama az 5 napot eléri a résztvevő számára keresetpótló juttatás adható. (jelenleg még nincs érvényben az SZMM rendelet) • A szolgáltatásban résztvevők helyi és helyközi utazásának költsége részben vagy egészben megtéríthető. • A szolgáltatásban résztvevők számára megtéríthető a gyermekfelügyelet költsége, napi 2500 Ft/gyermek.

13 Képzés • Támogatások: - tanfolyami költség 100%-ban - keresetpótló juttatás - utazási költség (helyi bérlet 100%-ban, helyközi utazásra 90%-os igazolás kiadása, az igazolással vásárolt kedvezményes menetjegy tényleges költségének megtérítése a kirendeltség-vezető mérlegelési jogkörébe tartozik) - képzési alkalmassági vizsgálat költsége.

14 Bértámogatás • A támogatott ügyfélnek meg kell felelnie az Flt. 16.§. és a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 26/B.§. (1)bek. c. pontjában foglalt feltételeknek is. • A támogatás mértéke: munkabér és járulékai 50%-a, átlagosan 7 hónap időtartamra, legfeljebb 12 hónapra.

15 Bérköltség támogatása • Típusai: - Munkagyakorlat szerzés (bármelyik célcsoportba tartozó ügyfelek számára olyan munka kapcsán, melyben még nem szerzett gyakorlatot a résztvevő, vagy nem a munka adott szintjén, vagy gyakorlata elavultnak tekinthető) - Munkatapasztalat szerzés (azok számára, akik még nem szereztek tapasztalatot a munka világában, elsősorban a fiatalok célcsoportjába tartozó ügyfelek) - Munkakipróbálás (nem terveztünk) • Időtartama: átlagosan 7 hónap, legfeljebb 12 hónap. • Mértéke: munkabér és járulékai maximum 100%-a.

16 Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási költségek megtérítése • A munkavállaló, illetve a munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt részben vagy egészben megtéríthető a helyközi utazás költsége. • A munkaadó számára megtéríthető a csoportos személyszállítás költségének őt terhelő része.

17 Önfoglalkoztatás támogatása • A program keretében csak a legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható, a kötelező minimálbér összegéig terjedő támogatás adható, pályázati eljárás során.

18 A programelemek megvalósulásának vizsgálata • Humánszolgáltatási programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha azon az álláskereső részt vett, • Képzési programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha az álláskereső a záróvizsgán (sikertelenség esetén a javítóvizsgán is) részt vett, • Bértámogatási, bérköltség támogatási programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha legalább a tervezett idő felét elérte a foglalkoztatás, és nem az egyénnek felróhatóan szakadt meg, • Az önfoglalkozatás programelem akkor tekinthető megvalósultnak, ha a vállalkozás a programelem végéig fennáll.

19 Az egyéni program értékelése • Az egyéni program zárásáról közösen dönt az álláskereső és a kirendeltségi ügyintéző. • Az Értékelő lapon az ügyintéző jelöli, hogy mely programelemek valósultak meg, és hogy az álláskereső sikeresen befejezte, vagy sikertelenül kilépett a programból.

20 Sikeresen befejezők • Az számít sikeres befejezőnek, aki a megállapodásban foglaltakat teljesítette (ide számít az is, aki ugyan nem teljesítette valamennyi programelemet, de legalább egy szolgáltatási és egy támogatási elem megvalósulását követően módosították a megállapodást).

21 Kilépett sikertelenül • Akinek a végső megállapodása nem teljesült, sikertelen kilépőnek minősül. • Akinek egyéni programja úgy ér véget, hogy legalább egy szolgáltatási és egy támogatási elem nem valósult meg. • Aki képzési programelemét megszakítva elhelyezkedik.

22 Az egyéni program hatásvizsgálata • A sikeres befejezéssel záruló egyéni program hatásvizsgálatára az egyéni program befejezését követő 180. napon kerül sor.

23 A program eredménymutatói • Programba bevontak létszáma: 2863 fő (Ide számít az, akivel megállapodást kötöttek, és legalább első programelemét megkezdte.) • Programot sikeresen befejezők száma: 2340 fő • Képzésben résztvevők száma: 1280 fő (Ide számít az, aki megkezdte a képzést, függetlenül attól, hogy befejezte-e.) • A program befejezése utáni 180 napon foglalkoztatottak száma: 886 fő (Ide számít az, aki munkaviszonyban áll, vagy vállalkozói tevékenységet folytat. Nem számítanak bele az AM könyvvel foglalkoztatottak, a támogatott foglalkoztatásban résztvevők és a megbízási szerződéssel elhelyezkedettek.)

24 Vizsgált mutatószámok • Alapfokú képzettséget és/vagy szakképzettséget szerzők száma.

25 Az ügyfélkezelés folyamata Álláskereső klub Foglalkoztatás Kirendeltségi kiválasztás BMIK/KKK Programba vonás Kirendeltségi állományban marad Szolgáltatások Folytatás iránya Képzésbe vonás Képzés Irányultság

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. Hátrányos helyzetűek decentralizált munkaerő-piaci programja Készítette: Tatosné Takács Andrea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések