Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek munkáltatók részére munkáltatók részére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek munkáltatók részére munkáltatók részére."— Előadás másolata:

1 Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek munkáltatók részére munkáltatók részére

2 Foglalkoztatást elősegítő támogatások- kedvezmények, programok Képzési támogatások (munkahely megtartó,munkáltatói igényre épülő képzések) Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások (BTM) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása: költségvetési rehabilitációs bértámogatás Közhasznú munkavégzés támogatása Csoportos személyszállítás Munkahelymegőrző támogatás Járulékkedvezmény Start kártyák UNIÓS támogatások (TÁMOP)

3 Aktuális pályázatok Az ÁFSZ honlapján most elérhető lehetőségek TÁMOP 2.3.3.A-09 Munkahelymegőrző támogatás, képzéssel kombinálva pályázók köre: Azok a legalább 5 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak e támogatásra, amelyek vállalják, hogy az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezeléseként az elbocsátás helyett az általuk meghatározott munkavállalóknak – a munkavégzés alóli részleges felmentéssel – képzési lehetőségeket nyújtanak. részletesen: http://www.esza.hu/sa/program/progmain9.asp?id=RGQLULhttp://www.esza.hu/sa/program/progmain9.asp?id=RGQLUL TÁMOP 2.3.3.B-09/3-4 Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása pályázók köre: A konstrukció keretében azoknak a legalább 250 főt foglalkoztató munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, munkaszervezési intézkedések bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak a munkavégzés alóli részleges felmentéssel együtt képzést biztosítanak. részletesen: http://www.esza.hu/sa/program/progmain9.asp?id=AQIDVFhttp://www.esza.hu/sa/program/progmain9.asp?id=AQIDVF

4 Jogszabályi háttér 1991. évi IV. tv (Flt.) 6/1996. évi ( VII.16.) MÜM rendelet 177/2005. (IX.) Kormány rendelet 15/2005. (IX.) Kormány rendelet 2005. évi CLXXX. Törvény; 55/2005. (XII.29.) PM-FMM rendelet 78/1993. (V:12.) Kormány rendelet 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 2006 december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2004. évi CXXII.törvény 2007. évi XIV. törvény

5 Képzés: Preventív képzés Munkaviszonyban állók támogatására Munkáltatóval kötött szerződés alapján A képzés költségének 50-100%-a támogatható A képzésben töltött napokra a munkavállalónak kereset-kiegészítés folyósítható (a munkáltató által leigazolt kiesett kereset) Továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli a munkáltatót Munkáltatói igényre épülő képzéstámogatás Álláskereső képzésének támogatására A munkáltató vállalja, hogy a képzés megkezdése előtt, alatt vagy után foglalkoztatja a támogatott álláskeresőt Munkáltatóval szerződést kell kötni A kiválasztást a munkáltató végzi

6 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (BTM) Hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása esetén igényelhető. feltétele: - munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás ideje alatt a munkaviszony megszüntetésére nem kerül sor. - munkaadó a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban rendes felmondással nem szüntette meg munkavállaló munkaviszonyát működési körében felmerülő okból.

7 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (BTM) A támogatás legfeljebb 1 év időtartamra, a legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén pedig legfeljebb 2 év időtartamra adható. mértéke: hátrányos helyzetű személy munkabérének és járulékainak maximum 50%-a, megváltozott munkaképességű álláskereső esetében a munkabér és járulékainak max. 60%-a.

8 Hátrányos helyzetű az a személy: aki álláskereső és legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az 50. életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres – az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyes- ben, gyed-ben vagy ápolási díjban részesült, vagy 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.

9 Megváltozott munkaképességű az a személy: aki rehabilitációs járadékban részesül, álláskereső, és aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. Rendelet 2.§ e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

10 Költségvetési rehabilitációs bértámogatás 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 2007. július 1-től csak akkreditált munkáltatók igényelhetik! Mértéke : - munkába helyezéshez, munkahely megtartásához a munkabér és járulékai együttes összegének 60% - a, - foglalkozási rehabilitációhoz a munkabér és járulékai együttes összegének 40–100% támogatás nyújtható. Mely munkavállalókra vehető igénybe ez a támogatás? Új munkavállalóra, (nem feltétel, hogy regisztrált álláskereső legyen) meglévő, már foglalkoztatott munkavállalóra: maximum 36 hónapig, mely évenként hosszabbítható. segítő személy támogatására: maximum 1 évig, 100%-ban.

11 A támogatás összege: A támogatás maximumok az ORSZI/OOSZI szakvéleményben meghatározott munkaképesség csökkenés mértékétől függ, max.: 100%. A támogatás összege havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – KSH által közzétett – nemzetgazdasági éves bruttó átlagkeresethez viszonyított (185.000Ft) összegének: 60%-át szakképzettséget nem igénylő munkakör, 80%-át alap- vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör, 120%-át felsőfokú szakképzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör betöltése esetén. Segítő személy esetén nincs felső korlát! További információ: www.afsz.hu

12 Közhasznú támogatás Olyan nonprofit gazdasági társaságok részére adható támogatás, amelyeknek a tevékenységi körében meghatározott - lakosságot vagy települést érintő közfeladat, önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot illetve a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében végzett - munkáért más szervtől díjazásban nem részesül. Munkaügyi központ által közvetített álláskeresőt foglalkoztat. Mértéke: a munkabér + járulékai 60-90%-a. A KMRMK elsődleges célja: az ellátásban nem részesülő ügyfelek munkához - ez által jövedelemhez - juttatása.

13 Csoportos személyszállítás Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybevett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik. Támogatást az a munkaadó igényelhet, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-visszautazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A munkaadó a kérelmét székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltségen nyújthatja be, az ott rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon. Fővárosi szinten a XXI., Bajáki F. utcai kirendeltség az illetékes, itt kell a kérelmeket benyújtani!

14 A támogatás mértéke: A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) munkahelyig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. (Volánbusz bérlet árának 80 %) A támogatás időtartama: legfeljebb 1 év.

15 Munkahelymegőrző támogatások Azok a - válsággal összefüggésben - nehéz helyzetbe került munkáltatók igényelhetik: akik legalább 3 főt foglalkoztatnak és támogatási időszakkal megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállalnak. Formái: 1.) Munkahelymegőrző bérköltség támogatás: (klasszikus forma) bér + járulék támogatása. Statisztikai állományi létszámtól függően a támogatás mértéke 75-50- 25%, 3-12 hó. 2.) Munkahelymegőrzést célzó kereset kiegészítés csökkentett idejű foglalkoztatás esetén. Támogatás mértéke a korábbi munkabér és járulék 80%-os mértékéig, maximum a minimálbér 150%-ig.

16 Munkahelymegőrző támogatások 3.) Újra elhelyezkedést segítő bérköltség támogatása. Álláskeresők támogatására, akik munkaviszonyát a munkáltató csoportos létszámleépítés keretében, vagy működési okból történő rendes felmondással szűntette meg. 4.) Munkaerő-piaci képzés. A munkáltatót a képzés költségének 20%-a terheli, 45 év feletti munkavállaló esetén a munkáltatói hozzájárulástól el lehet tekinteni. 5.) Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása. 30/2000 GM r. alapján a munkaügyi központ munkaerő-piaci információkat nyújt. A szolgáltatási tevékenység a munkaviszony megszűntetés előtti időszakban is biztosítható. 6.) Munkába járással összefüggő költségek támogatása Helyközi utazás támogatása, (vasúti vagy távolsági közlekedéshez) mely a bérköltség támogatással együtt is igényelhető

17 Munkahelymegőrző támogatások Benyújtás: KMRMK Személyesen: 1082. Bp. Kisfaludy u. 11. Postai úton: 1364. Budapest, Pf.:244 Faxon: 06-1-477-5800 Pályázati felhívás a http://kmrmk.afsz.hu Pályázati egységcsomag a kmrmktamogatas@lab.hu kérhető Érdeklődés: Szulimán Zsolt 477-5723

18 Járulékkedvezménnyel történő foglalkoztatás Kedvezmény illeti meg azt az Mt. Hatálya alá tartozó, legalább 6 hónapja működő, legfeljebb 250 fő éves átlagos statisztikai létszámmal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozást, civil szervezetet, amely olyan aktív korúak ellátásában nem részesülő személyt foglalkoztat: aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy aki 3 hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső, és a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy akinek jogviszonyát a foglalkoztatás megkezdését megelőző 3 hónapon belül csoportos létszámleépítés keretében szüntették meg, és a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, valamint a létszámot legalább 2 évig megtartja. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség! A munkaadó a támogatás során 1 évig mentesül a járulékok megfizetése alól. A kedvezményt a minimálbér 130%-nak megfelelő járulékalap után lehet érvényesíteni.

19 START kártyák Járulékkedvezménnyel történő foglalkoztatás 2 éves érvényesség Típusai: Start kártya: - pályakezdők részére Start Plusz Kártya: - tartósan álláskeresők, vagy - gyesről, gyedről, gyetről, ápolási díjról 365 napon belül visszatértek számára. Start Extra Kártya: - tartósan álláskereső 50 év felettiek vagy alacsony iskolai végzettségűek, - Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak részére

20 START kártya kedvezményei START- és START PLUSZ kártya – – EHO alóli mentesség – – 32%-os járulékteher helyett az első évben 15%, második évben 25%-os járulékteher START EXTRA kártya – – EHO alóli mentesség – – első évben mentesség a járulékfizetés alól, második évben 15%-os járulékteher

21 UNIÓS támogatások (TÁMOP) A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) átfogó céljaihoz, azaz a foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez, elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A program átfogó célja: A munkaerő-piaci részvétel növelése a humán erőforrás minőségének javításával.

22 TÁMOP 1.1.1 A projekt közvetlen célja: rehabilitációs járadékban részesülő személyek számára: foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások és támogatások biztosítása amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja: a munkáltatók ösztönzése a foglalkoztatására. A Közép-magyarországi régióban 3,5 milliárd forint áll rendelkezésünkre.

23 Révkalauz a munkahelyekhez 1. rendezvény 2009.06.24. A program során ( TÁMOP 1.1.1) nyújtható szolgáltatások és támogatások: Vásárolt szolgáltatások: munkatanácsadás pályamódosítási tanácsadás álláskeresési tanácsadás (előzetes) szakmai alkalmassági vizsgálat munkaközvetítés szükség esetén pszichológiai tanácsadás mentor Támogatások: képzések vállalkozóvá válás munkába helyezéshez támogatás (munkagyakorlat, munkatapasztalat szerzés, bértámogatás, segítő személy költségei) munkahely adaptációja, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

24 TÁMOP1.1.2 A program célja: 1. A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének segítése, 2. komplex, személyre szabott, 3. a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A program célcsoportja: 1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, 2. pályakezdők, és 25 év alattiak, 3. 50 év felettiek, 4. GYES, GYED, ápolási díjról visszatérők 5. elavult vagy nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők, 6. 6.azok, akiknek a munkaviszonyát a munkáltató – a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, felmentéssel vagy közös megegyezéssel 2008. szeptember 1. napját követően szüntette meg. (új célcsoport)

25 A program során (TÁMOP 1.1.2) nyújtható szolgáltatások : Vásárolt szolgáltatások: munkatanácsadás pályamódosítási tanácsadás álláskeresési tanácsadás (előzetes) szakmai alkalmassági vizsgálat munkaközvetítés mentor

26 A program során ( TÁMOP 1.1.2) nyújtható támogatások: Támogatások: képzések vállalkozóvá válás foglakoztatás bővítését célzó támogatás (BTM) bérköltség támogatás: - munkagyakorlat szerzés - munkatapasztalat szerzés - munkakipróbálás Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási támogatás

27 További információk támogatásokról: Honlapok: www.afsz.hu http://kmrmk.afsz.hu www.pestesely.hu


Letölteni ppt "Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek munkáltatók részére munkáltatók részére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések