Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek
munkáltatók részére

2 Foglalkoztatást elősegítő támogatások-kedvezmények, programok
Képzési támogatások (munkahely megtartó,munkáltatói igényre épülő képzések) Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások (BTM) Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása: költségvetési rehabilitációs bértámogatás Közhasznú munkavégzés támogatása Csoportos személyszállítás Munkahelymegőrző támogatás Járulékkedvezmény Start kártyák UNIÓS támogatások (TÁMOP)

3 Aktuális pályázatok Az ÁFSZ honlapján most elérhető lehetőségek
TÁMOP A-09 Munkahelymegőrző támogatás, képzéssel kombinálva pályázók köre: Azok a legalább 5 főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak e támogatásra, amelyek vállalják, hogy az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezeléseként az elbocsátás helyett az általuk meghatározott munkavállalóknak – a munkavégzés alóli részleges felmentéssel – képzési lehetőségeket nyújtanak. részletesen: TÁMOP B-09/3-4  Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása pályázók köre: A konstrukció keretében azoknak a legalább 250 főt foglalkoztató munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében, munkaszervezési intézkedések bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak a munkavégzés alóli részleges felmentéssel együtt képzést biztosítanak. részletesen:

4 Jogszabályi háttér 1991. évi IV. tv (Flt.)
6/1996. évi ( VII.16.) MÜM rendelet 177/2005. (IX.) Kormány rendelet 15/2005. (IX.) Kormány rendelet 2005. évi CLXXX. Törvény; 55/2005. (XII.29.) PM-FMM rendelet 78/1993. (V:12.) Kormány rendelet 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 2006 december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2004. évi CXXII.törvény 2007. évi XIV. törvény

5 Képzés: Preventív képzés Munkaviszonyban állók támogatására
Munkáltatóval kötött szerződés alapján A képzés költségének %-a támogatható A képzésben töltött napokra a munkavállalónak kereset-kiegészítés folyósítható (a munkáltató által leigazolt kiesett kereset) Továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli a munkáltatót Munkáltatói igényre épülő képzéstámogatás Álláskereső képzésének támogatására A munkáltató vállalja, hogy a képzés megkezdése előtt, alatt vagy után foglalkoztatja a támogatott álláskeresőt Munkáltatóval szerződést kell kötni A kiválasztást a munkáltató végzi

6 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (BTM)
Hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű álláskereső foglalkoztatása esetén igényelhető. feltétele: - munkaadó kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás ideje alatt a munkaviszony megszüntetésére nem kerül sor. - munkaadó a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban rendes felmondással nem szüntette meg munkavállaló munkaviszonyát működési körében felmerülő okból.

7 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (BTM)
A támogatás legfeljebb 1 év időtartamra, a legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén pedig legfeljebb 2 év időtartamra adható. mértéke: hátrányos helyzetű személy munkabérének és járulékainak maximum 50%-a, megváltozott munkaképességű álláskereső esetében a munkabér és járulékainak max. 60%-a.

8 Hátrányos helyzetű az a személy: aki álláskereső és
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az 50. életévét betöltötte, vagy 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres – az Flt. 58. § (5) bekezdése e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyes-ben, gyed-ben vagy ápolási díjban részesült, vagy 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.

9 Megváltozott munkaképességű az a személy: aki
rehabilitációs járadékban részesül, álláskereső, és aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. Rendelet 2.§ e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

10 Költségvetési rehabilitációs bértámogatás
177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 2007. július 1-től csak akkreditált munkáltatók igényelhetik! Mértéke : - munkába helyezéshez, munkahely megtartásához a munkabér és járulékai együttes összegének 60% - a, - foglalkozási rehabilitációhoz a munkabér és járulékai együttes összegének 40–100% támogatás nyújtható. Mely munkavállalókra vehető igénybe ez a támogatás? Új munkavállalóra, (nem feltétel, hogy regisztrált álláskereső legyen) meglévő, már foglalkoztatott munkavállalóra: maximum 36 hónapig, mely évenként hosszabbítható. segítő személy támogatására: maximum 1 évig, 100%-ban.

11 A támogatás maximumok az ORSZI/OOSZI szakvéleményben
A támogatás összege:  A támogatás maximumok az ORSZI/OOSZI szakvéleményben meghatározott munkaképesség csökkenés mértékétől függ, max.: 100%. A támogatás összege havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év – KSH által közzétett – nemzetgazdasági éves bruttó átlagkeresethez viszonyított ( Ft) összegének:  60%-át szakképzettséget nem igénylő munkakör,  80%-át alap- vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakör, 120%-át felsőfokú szakképzettséget vagy felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakör betöltése esetén.  Segítő személy esetén nincs felső korlát! További információ:

12 Közhasznú támogatás Mértéke: a munkabér + járulékai 60-90%-a.
Olyan nonprofit gazdasági társaságok részére adható támogatás, amelyeknek a tevékenységi körében meghatározott - lakosságot vagy települést érintő közfeladat, önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot illetve a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében végzett - munkáért más szervtől díjazásban nem részesül. Munkaügyi központ által közvetített álláskeresőt foglalkoztat. Mértéke: a munkabér + járulékai 60-90%-a. A KMRMK elsődleges célja: az ellátásban nem részesülő ügyfelek munkához - ez által jövedelemhez - juttatása.

13 Csoportos személyszállítás
Csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját, vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybevett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik. Támogatást az a munkaadó igényelhet, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-visszautazását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A munkaadó a kérelmét székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltségen nyújthatja be, az ott rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon. Fővárosi szinten a XXI., Bajáki F. utcai kirendeltség az illetékes, itt kell a kérelmeket benyújtani!

14 A támogatás mértéke: A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) munkahelyig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. (Volánbusz bérlet árának 80 %) A támogatás időtartama: legfeljebb 1 év .

15 Munkahelymegőrző támogatások
Azok a - válsággal összefüggésben - nehéz helyzetbe került munkáltatók igényelhetik: akik legalább 3 főt foglalkoztatnak és támogatási időszakkal megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget vállalnak. Formái: 1.) Munkahelymegőrző bérköltség támogatás: (klasszikus forma) bér + járulék támogatása. Statisztikai állományi létszámtól függően a támogatás mértéke %, 3-12 hó. 2.) Munkahelymegőrzést célzó kereset kiegészítés csökkentett idejű foglalkoztatás esetén. Támogatás mértéke a korábbi munkabér és járulék 80%-os mértékéig, maximum a minimálbér 150%-ig.

16 Munkahelymegőrző támogatások
3.) Újra elhelyezkedést segítő bérköltség támogatása. Álláskeresők támogatására, akik munkaviszonyát a munkáltató csoportos létszámleépítés keretében, vagy működési okból történő rendes felmondással szűntette meg. 4.) Munkaerő-piaci képzés. A munkáltatót a képzés költségének 20%-a terheli, 45 év feletti munkavállaló esetén a munkáltatói hozzájárulástól el lehet tekinteni. 5.) Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása. 30/2000 GM r. alapján a munkaügyi központ munkaerő-piaci információkat nyújt. A szolgáltatási tevékenység a munkaviszony megszűntetés előtti időszakban is biztosítható. 6.) Munkába járással összefüggő költségek támogatása Helyközi utazás támogatása, (vasúti vagy távolsági közlekedéshez) mely a bérköltség támogatással együtt is igényelhető

17 Munkahelymegőrző támogatások
Benyújtás: KMRMK Személyesen: Bp. Kisfaludy u. 11. Postai úton: Budapest, Pf.:244 Faxon: Pályázati felhívás a Pályázati egységcsomag a kérhető Érdeklődés: Szulimán Zsolt

18 Járulékkedvezménnyel történő foglalkoztatás
Kedvezmény illeti meg azt az Mt. Hatálya alá tartozó, legalább 6 hónapja működő, legfeljebb 250 fő éves átlagos statisztikai létszámmal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozást, civil szervezetet, amely olyan aktív korúak ellátásában nem részesülő személyt foglalkoztat: aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, vagy aki 3 hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső, és a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy akinek jogviszonyát a foglalkoztatás megkezdését megelőző 3 hónapon belül csoportos létszámleépítés keretében szüntették meg, és a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, valamint a létszámot legalább 2 évig megtartja. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség! A munkaadó a támogatás során 1 évig mentesül a járulékok megfizetése alól. A kedvezményt a minimálbér 130%-nak megfelelő járulékalap után lehet érvényesíteni.

19 START kártyák Járulékkedvezménnyel történő foglalkoztatás
2 éves érvényesség Típusai: Start kártya: - pályakezdők részére Start Plusz Kártya: - tartósan álláskeresők, vagy - gyesről, gyedről, gyetről, ápolási díjról 365 napon belül visszatértek számára. Start Extra Kártya: - tartósan álláskereső 50 év felettiek vagy alacsony iskolai végzettségűek, -  Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak részére

20 START kártya kedvezményei
START- és START PLUSZ kártya EHO alóli mentesség 32%-os járulékteher helyett az első évben 15%, második évben 25%-os járulékteher START EXTRA kártya első évben mentesség a járulékfizetés alól, második évben 15%-os járulékteher

21 UNIÓS támogatások (TÁMOP)
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) átfogó céljaihoz, azaz a foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez, elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A program átfogó célja: A munkaerő-piaci részvétel növelése a humán erőforrás minőségének javításával.

22 TÁMOP 1.1.1 A projekt közvetlen célja: rehabilitációs járadékban részesülő személyek számára: foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások és támogatások biztosítása amelyek segítik a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. A projekt további célja: a munkáltatók ösztönzése a foglalkoztatására. A Közép-magyarországi régióban 3,5 milliárd forint áll rendelkezésünkre.

23 Révkalauz a munkahelyekhez 1. rendezvény 2009.06.24.
A program során ( TÁMOP 1.1.1) nyújtható szolgáltatások és támogatások: Vásárolt szolgáltatások: munkatanácsadás pályamódosítási tanácsadás álláskeresési tanácsadás (előzetes) szakmai alkalmassági vizsgálat munkaközvetítés szükség esetén pszichológiai tanácsadás mentor Támogatások: képzések vállalkozóvá válás munkába helyezéshez támogatás (munkagyakorlat, munkatapasztalat szerzés, bértámogatás, segítő személy költségei) munkahely adaptációja, fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés Révkalauz a munkahelyekhez 1. rendezvény

24 TÁMOP1.1.2 A program célja: A hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A program célcsoportja: legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők, pályakezdők, és 25 év alattiak, 50 év felettiek, GYES, GYED, ápolási díjról visszatérők elavult vagy nem hasznosítható szakképzettséggel rendelkezők, 6. azok, akiknek a munkaviszonyát a munkáltató – a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, felmentéssel vagy közös megegyezéssel szeptember 1. napját követően szüntette meg. (új célcsoport)

25 A program során (TÁMOP 1.1.2) nyújtható szolgáltatások :
Vásárolt szolgáltatások: munkatanácsadás pályamódosítási tanácsadás álláskeresési tanácsadás (előzetes) szakmai alkalmassági vizsgálat munkaközvetítés mentor

26 A program során ( TÁMOP 1.1.2) nyújtható támogatások:
képzések vállalkozóvá válás foglakoztatás bővítését célzó támogatás (BTM) bérköltség támogatás: - munkagyakorlat szerzés - munkatapasztalat szerzés - munkakipróbálás Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási támogatás

27 További információk támogatásokról:
Honlapok:


Letölteni ppt "Fókuszban a támogatási, pályázati lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések