Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nemzetgazdasági Minisztérium A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nemzetgazdasági Minisztérium A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis-"— Előadás másolata:

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nemzetgazdasági Minisztérium A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV Előadó: Dr. Rezsőfi István igazgató

2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ötmilliárd forint keretösszeggel munkahelyteremtő pályázatot írt ki a kormány, A pályázat forrását a Munkaerő-piaci Alapból biztosítják, a céljai ugyanakkor illeszkednek az Új Széchenyi Terv prioritásaihoz, munkahelyteremtéshez és a magyar vállalkozások helyzetbe hozásához. A várakozások szerint a most kiírt pályázattal 2.700-3.000 új munkahely jöhet létre, ezenkívül további 5.000-6.000 munkahely megőrzése válik lehetővé. Az alaptámogatás mértéke a tavalyi 800.000 forint után az idei pályázaton 1,2 millió forint lesz új munkahelyenként, ehhez adódnak hozzá a különböző kiegészítő támogatások. Ezzel összesen akár 2,2 millió forint támogatás is odaítélhető munkahelyenként, szemben a tavalyi maximálisan adható 1,4 millió forinttal. Tavaly 2 milliárd forint volt fordítható erre a munkahelyteremtő pályázatra, és 2010-ben körülbelül 1.800 új munkahely jött létre.

3 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A pályázók köre: A pályázaton kizárólag az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel rendelkező KKV-k vehetnek részt, amelyeknek Magyarországon telephelyük van, az alábbi jogszabályok szerint: ● a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, ● a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai, ● a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek, ● a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek, ● az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozó

4 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás: ● amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy ● adósságrendezési eljárás alatt áll, ● amely a pályázatban feltüntetett beruházását a pályázat benyújtását megelőzően megkezdte, ● amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, ● amely az MPA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el,

5 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás: amely az MPA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,amely az MPA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor,amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek, illetőleg ezen feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon kerül sor, amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás helye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központja (a továbbiakban: munkaügyi központ) illetékességi területén a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 94/A-94/G. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.

6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó: a beruházást legkésőbb 2011. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes),a beruházást legkésőbb 2011. november 30-ig befejezi, és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére vonatkozóan is érvényes), a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg),a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg), építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele), a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja,

7 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó: a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg,a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg, üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét, a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban.a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban.

8 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó: a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen,a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen, a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves - folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.a tervezett létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves - folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal. a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be,

9 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó: a támogatás odaítélése esetére megfelelő fedezetet ajánl fela támogatás odaítélése esetére megfelelő fedezetet ajánl fel /Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 3 naptári évben működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik  120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy

10 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a pályázó:  150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy  200 %-os kapcsolt fedezet: a biztosíték legalább 50 %-át kitevő az előző két bekezdésben felsorolt biztosítékok egyike és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog (a munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint).

11 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Elszámolható költségek:  új műszaki berendezések, gépek,  egyéb berendezések, felszerelések,  valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségek,  az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos- fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe.

12 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A támogatás formája: vissza nem térítendő. A támogatás mértéke: Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,2 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: a)amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 150 ezer Ft, b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft, c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

13 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja d)amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 200 ezer Ft. A pályázó így 2,2 millió Ft/új munkahely mértékű fajlagos támogatást igényelhet, amennyiben a vállalkozás leghátrányosabb helyzetű kistérségben/településen működik, és a fentiekben felsorolt valamennyi szempontnak megfelel. A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. Ez utóbbi, 100 millió Ft összegű kiegészítő támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből, településekből pályázóknál már 250 új munkahely létesítése esetén elnyerhető.

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A támogatási intenzitás mértéke: A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét.A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 30. § (1) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő 10-50 %-os mértékét. A területi besorolás szerinti támogatási intenzitások - a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével - kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.A területi besorolás szerinti támogatási intenzitások - a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével - kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek.

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pályázati dokumentáció: A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás, továbbá a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák. A pályázati dokumentáció a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat www.munka.hu honlapjáról letölthető, valamint a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken - a kistérségi és települési listák kivételével - átvehető. A pályázat benyújtása: A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), magyar nyelven, a pályázati útmutatóban és mellékleteiben szereplő szempontok alapján, kizárólag a pályázati dokumentációban lévő adatlapok kitöltésével lehet elkészíteni

16 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A pályázat benyújtása: Pályázatot személyesen nem, kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani: A tértivevényes küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot régiónként egy címre, a beruházás helye szerint illetékes, kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2011. február 17-től 2011. március 31-ig terjedő időszakban.A tértivevényes küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot régiónként egy címre, a beruházás helye szerint illetékes, kiemelt hatáskörrel rendelkező munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2011. február 17-től 2011. március 31-ig terjedő időszakban. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít.

17 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A beruházás megkezdése : A beruházást a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló, a munkaügyi központ írásbeli értesítésének átvételét követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a minisztériumhoz nem fordulhat.A beruházást a jogosultsági feltételeknek való megfelelésről szóló, a munkaügyi központ írásbeli értesítésének átvételét követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a minisztériumhoz nem fordulhat.Hiánypótlás: A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi központ egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül pótolja. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható.A formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a munkaügyi központ egy alkalommal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül pótolja. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasítható.

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Támogatási javaslat, támogatásról szóló döntés: A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról - a munkaügyi központ igazgatójának támogatási igény elutasításáról - a munkaügyi központ igazgatójának javaslata alapján - a nemzetgazdasági miniszter 2011. május 23-ig dönt. javaslata alapján - a nemzetgazdasági miniszter 2011. május 23-ig dönt. Erről a munkaügyi központ az e határidőtől számított 10 napon belül írásban Erről a munkaügyi központ az e határidőtől számított 10 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót. tájékoztatja a pályázót. A támogatásról szóló hatósági szerződés megkötése, a támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására a pályázónak a munkaügyi központtal hatósági szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie, amelyre a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából e határidőt követő 30 napon belül nem jön létre a szerződés, a támogató döntés érvényét veszti. belül nem jön létre a szerződés, a támogató döntés érvényét veszti.

19 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK

20 Jogi szabályozása: 1991. évi IV. tv 16. §. 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11. §. 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 11. §. –Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: vállalja a hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozottvállalja a hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását foglalkoztatását –A támogatás mértéke, időtartama: hátrányos helyzetű álláskereső esetén a támogatás a munkabér éshátrányos helyzetű álláskereső esetén a támogatás a munkabér és járulékainak legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb kilenc járulékainak legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb kilenc hónap időtartamra hónap időtartamra megváltozott munkaképességű személy esetén a munkabér és járulékaimegváltozott munkaképességű személy esetén a munkabér és járulékai legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb kilenc hónap legfeljebb 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb kilenc hónap időtartamra időtartamra FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS

21 HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÁLLÁSKERESŐ, aki: Álláskereső, és alapfokú iskolai végzettséggel 1.legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy ötvenedik életévét 2.a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy pályakezdő álláskereső 3.25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy hat hónapban huszonnégy hónapja 4.a nyilvántartásba vételt megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres – az 1991.évi IV. törvény 58. §. (5) bekezdés e.) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván, gyermeket egyedül nevel 5.a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy gyermekgondozási segélyben ápolási díjban 6.a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy letartóztatásban volt 7.a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte. FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÁMOGATÁS

22 Jogi szabályozása: 70/2009. (IV.2.) Korm. rendelet –Támogatás a munkaadónak nyújtható, ha: szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresőszakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja –A támogatás alanya: a szakképzettséggel rendelkező pályakezdő, aki legalábba szakképzettséggel rendelkező pályakezdő, aki legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttműködött 90 napig a munkaügyi központtal együttműködött –A támogatás mértéke: a munkabér és járulékainak 50-100 %-a –A támogatás időtartama: legfeljebb 365 nap SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ PÁLYAKEZDŐ ÁLLÁSKERESŐK MUNKATAPASZTALAT SZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

23 Jogi szabályozása: 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet –Támogatás nyújtható: a gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyénia gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá vállalkozásról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére tartozó munkaadó részére –A támogatás alanya: bérpótló juttatásra jogosult személy –Támogatás időtartama: legfeljebb 8 hónap (+50 % továbbfoglalkoztatás) (+50 % továbbfoglalkoztatás) –Támogatás mértéke: munkabér és járulék legfeljebb 70%-a KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

24 HELYKÖZI UTAZÁS TÁMOGATÁSA Jogi szabályozása: 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet –Támogatást igényelhet: pályakezdő,a munkaadó, valamint a legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja legalább három hónapja – nyilvántartott álláskereső –Támogatás mértéke: bérlet vagy menetjegy ára (86 % + 14 %) a munkavállaló saját gépjármű költségtérítése (SZJA törvényben meghatározott mértékben) –Támogatás időtartama: –Támogatás időtartama: legfeljebb egy év.

25 CSOPORTOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSA Jogi szabályozása: 39/1998. (III.4.) Korm. rendelet –Támogatás adható annak a munkaadónak, aki: a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg –A támogatás feltétele: az érintett munkavállalók lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, hogy tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazás nem vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg –A támogatás mértéke: az autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig –A támogatás időtartama: legfeljebb egy év

26 Jogi szabályozása: 1991. évi IV. tv 18. §. 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 18/C. §. 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 18/C. §. –Támogatás nyújtható: a Mt. 73. §-ában meghatározott munkaadónak –Támogatás mértéke: 25-50%-aa munkabér és járulékai együttes összegének 25-50%-a, 50-70 %-aa munkabér és járulékai együttes összegének 50-70 %-a, ha az érintett munkavállaló : –személyi alapbére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, –megváltozott munkaképességű személy, vagy – a foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg. –A támogatás javasolt időtartama:4 hónap –A támogatás javasolt időtartama: legfeljebb 4 hónap MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS

27 START kártya család START KÁRTYA KEDVEZMÉNYEK Megnevezés Kedvezményre jogosító kör Foglalkoztatás 1. éve Foglalkoztatás 2. éve első 9 hóutolsó 3 hó Start kártya alap- és középfokú végzettségűeknél, vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdőknél Pályakezdő fiatalok bruttó bér 10%-abruttó bér 20%-a Start kártya felsőfokú végzettségűeknél bruttó bér 10%-a bruttó bér 20%-a Start Plusz kártya* gyermek gondozását, családtag ápolását követően, gyermek gondozása mellett munkát keresők és a tartósan álláskeresők bruttó bér 10%-abruttó bér 20%-a Start Extra kártya* Halmozottan hátrányos helyzetben lévő álláskeresők járulékfizetési mentességbruttó bér 10%-a * Legkésőbb 2011. december 31-ig váltható ki, a kedvezmény legfeljebb 2013. december 31-ig illeti meg a munkáltatót.

28 Internet: http://earmk.afsz.huhttp://earmk.afsz.hu http://earmk.munka.hu (2011.03.01-től)http://earmk.munka.hu KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja


Letölteni ppt "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Nemzetgazdasági Minisztérium A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések