Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a munkahelyteremt ő pályázati programról Dr. Czomba Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 2014.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a munkahelyteremt ő pályázati programról Dr. Czomba Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 2014."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a munkahelyteremt ő pályázati programról Dr. Czomba Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 2014. Január 9..

2 2 Munkahelyteremtő beruházások támogatása, 2014. Az Új Széchenyi-terv kitörési pontjaihoz kapcsolódva biztosítunk munkahelyteremtő támogatási lehetőséget az induló és a már működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Fő prioritások: Az egy új munkahely létesítéséhez felhasználható alaptámogatás összege 1,5 millió Ft. Azok a vállalkozások kapnak kiemelt összegű kiegészítő támogatást (500 ezer Ft/új munkahely), amelyek álláskeresők felvételét és tartós idejű foglalkoztatását vállalják. A hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházásokhoz, a foglalkoztatottak számának bővítéséhez új munkahelyenként 200-300 ezer Ft, a szabad vállalkozási zónákban 400 ezer Ft kiegészítő támogatást nyújtunk (az LHH-s 300 ezer Ft támogatáson kívül!), tehát a zónákban 700 ezer Ft a kiegészítő támogatás összege. A roma álláskeresők foglalkoztatásához adható kiegészítő támogatás összege 300 ezer Ft.

3 3 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása 2010201220132014 MPA/NFA keretösszeg, milliárd Ft2,07,3 lekötött összeg 10,013 Új munkahelyek száma1800401252006500 Alaptámogatás (új munkahelyenként)800 ezer Ft1,4 millió Ft1,5 millió Ft Álláskeresők foglalkoztatásához kieg. támog.300 ezer Ft500 ezer Ft Hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházás esetén kiegészítő támogatás100 ezer Ft200 ezer Ft Leghátrányosabb helyzetű településeken megvalósuló beruházás esetén kieg. támog.200 ezer Ft300 ezer Ft Roma álláskeresők foglalkoztatásához kiegészítő támogatás100 ezer Ft300 ezer Ft Szabad vállalkozási zónában megvalósuló beruházáshoz esetén kiegészítő támogatás 700 ezer Ft 6 vagy 700 ezer Ft Elérhető legmagasabb támogatási összeg (új munkahelyenként)1,4 millió Ft2,5 millió Ft3,0 millió Ft

4 4 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása  Keret: 13 milliárd Ft ( Nemzeti Foglalkoztatási Alapból)  A pályázók köre: Magyarországon telephellyel vagy székhellyel rendelkező KKV-k.  A várható pályázatok száma: 800-1000 A vissza nem térítendő támogatás mértéke: 1, 5 –3 millió Ft/új munkahely, projektenként maximum 120–240 millió Ft, amely 100 millió Ft-tal növelhető (250 fő foglalkoztatása esetén ill, szabad vállalkozási zónában, LHH térségben 150 fő foglalkoztatása esetén) A támogatás intenzitása régiónként eltérő, 10-50 %-os mértékű. Az intenzitás mértéke mikro- és kisvállalkozások beruházásai esetében 20, középvállalkozásoknál 10 százalékponttal növek szik. A pályázatok támogatásáról 2014. április 4-ig születik döntés.

5 5 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Pályázni bármely településről lehet, ha a pályázó: a beruházást legkésőbb 2014. november 30-ig befejezi, legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal, a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett régióban, a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja, a költségek 25 %-át saját forrásból biztosítja, megfelelő anyagi biztosítékot bocsát rendelkezésre.

6 6 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: - mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához, forgalomba hozatalához, - nagyberuházáshoz, - acélipari tevékenységhez, - hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, - szénbányászathoz, - szintetikusszál-ipari tevékenységhez, - nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

7 7 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Elszámolható költségek: - új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, találmány, szabadalom, licenc, know-how beszerzése; - új épület, épületrész építése során felmerülő költségek. Nem számolható el: - a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, - ingatlan, földterület vásárlása, - gépjárművek bekerülési értéke, - szállítási ágazatban a szállító berendezések bekerülési értéke; - bérleti díj, lízing költség.

8 8 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása Anyagi fedezetre vonatkozó feltétel 15 millió Ft támogatási összegig: 1. 15 millió Ft támogatási összeg igényléséig nem kell fedezetet nyújtani a vállalkozásoknak, ha: - már 2 naptári éve működnek, - és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredményük pozitív volt, - továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesznek. Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik. 2. Lehetővé tesszük kombinált fedezetbiztosítás alkalmazását, amely kételemű: - az odaítélt támogatás legalább 50 %-át kitevő ingatlan, vagy bankgarancia, vagy biztosítási kötelezvény, vagy kezesség, - és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog. 3. Egyszerűsítés: A támogatási igény benyújtásához szükséges adatlapokat tovább egyszerűsítettük, elektronikusan kitölthetők.

9 9 A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása A pályázati dokumentáció 2014. január 9-től az alábbi honlapokon megtekinthető és azokról letölthető (illetve a munkaügyi központoknál és járási kirendeltségeiknél nyomtatott formában átvehető): a kormányzati portálon a Nemzetgazdasági Minisztérium oldalán www.kormany.hu, valamint www.kormany.hu a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapján, a www.munka.hu, nfsz.munka.hu oldalakon.www.munka.hu A pályázatokat a beruházás helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központjai részére lehet megküldeni a 2014. január 9-től 2014 február 14-ig terjedő pályázati időszakban.

10 10 Az Új Széchenyi-terv alapján a vállalkozások részére igénybe vehető támogatások Fő cél: a vállalkozások támogatása, amelyek segíthetik a munkanélküliséggel sújtott, hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken a munkahelyek teremtését. A vállalkozások az Új Széchenyi-terv Vállalkozásfejlesztési Program pályázati konstrukciói alapján pályázhatnak. Új Széchenyi Hitel Programok. A pályázatokkal kapcsolatos egyéb információk a www.nfu.hu és a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról megismerhetők és letölthetők.www.nfu.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

11 11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a munkahelyteremt ő pályázati programról Dr. Czomba Sándor Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár 2014."

Hasonló előadás


Google Hirdetések