Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOK LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok. ELÉRHETŐSÉGEK  Tanár: Répás László   Okt. Közp. 312.  Neptun kód: FOLAT43F2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOK LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok. ELÉRHETŐSÉGEK  Tanár: Répás László   Okt. Közp. 312.  Neptun kód: FOLAT43F2."— Előadás másolata:

1 FOK LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok

2 ELÉRHETŐSÉGEK  Tanár: Répás László  Email: repasl@med.unideb.hu  Okt. Közp. 312.  Neptun kód: FOLAT43F2  Tananyag: Latin nyelv fogorvoshallgatóknak  Letölthető: ilekt.med.unideb.hu  Kinyomtatva, minden órára hozni!

3 KÖVETELMÉNYEK  Órai jelenlét, max 2 hiányzás  2 ZH  1. ZH 7. hét  2. ZH 14. hét  Minimum 50-50%  Heti szócetlik (10)  10 --> min. 8 szó  1 pont  Max 5+5 pluszpont  hozzájön a ZH-k %-ához  Min. 6 sikeres szócetli kell, vagy beszámoló az összesből a végén  Összpontszám: min. 60 %  60-69 %  270-79 %  3  80-89 %  490-100 %  5

4 HétTéma 11. fej. Kurzusszervezés és bevezetés, kiejtés 22. fej. Síkok és irányok; irányjelölések a fogászatban 33. fej. A fogak elnevezései; a nyelvtani nem 44. fej. Testrészek; a főnév szótári alakja és a birtokos eset. 5 5. fej. A szájüreg és a fogak 6Az 1. és a 2. declinatio 7Félévközi teszt 86. fej. A csontváz. A 3., 4. és 5. declinatio 97. fej. Csonttani kifejezések a koponyán 10 8. fej. Csontösszeköttetések. 2- és 1 végű melléknevek ragozása 119. fej. Izmok. Jelzős szerkezetek ragozása 1210. fej. A szájüreg és a fogak rendellenességei 13Ismétlés 14Félévvégi teszt 15Értékelés;

5 LATIN KIEJTÉSI SZABÁLYOK  A latin ábécé eredetileg 21 betűből állt:  ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVX  K Y Z: (klysma, zygota) görögből  J csak később alakult ki maior  major, iniectio  injectio  Magánhangzók  A hosszúságot nem jelölik:  a  [a/ā] malum / mālum  o  [o/ō]os / ōs os frontale / per ōs  qu, gu [kw, gw] aqua, lingua  y  [i] zygota, pylorus  ae  [é] caecum  oe  [ö,ő] oedema

6 MÁSSALHANGZÓK 1  C  [c] + magas mgh (e, i, y, ae, oe)  cervix, circulatio, cytoplasma CC  caput, collum, cubitus, crus, lac  [k]+ mély mgh, msh, szóvég

7 S  [sz]  corpus, status SS  incisura, plasma, consilium  [z]

8  [ti]+ msh  tibia, Latina  TI  dissectio, substantia  [ci]+mgh  DE: sti, tti, xti [ti]  suggestio, combustio, exhaustio TI

9  Χ > ch [kh]  brachium  Φ > ph [f]  pharynx  Θ > th [t]  thorax  Ρ > rh [r]  rhinitis GÖRÖG BETŰKAPCSOLATOK (CH, PH, TH, RH)

10  Olvasási gyakorlat  cuspides coronae dentis, dentes bicuspidati, eruptio,  distobuccalis, buccinator vaccina, siccus, occiput, biceps, saccus,  dysgnathia, lactobacillus acidophilus, physiologia, consilium; localis anaesthesia, per os  os frontale, os zygomaticum; ossa metacarpalia; ossicula auditus; oesophagus, oedema, eupnoē,  psychologia, chromosoma, phagocyta, pneumothorax, sulphur, praepositio, sphaera,  hypophysis, typhus, thrombosis, phlebitis, nephritis, stomachus,  aērophagia, dyspnoē, diploē Aloē vera, combustio,  foetus, suggestio, aphtha, sanguis, quinque,  fibrae interdentales decussatae, foramen coecum, isthmus faucium; hypocalcificatio; aetiologia; eugnathia;  substantia admantina; substantia eburnea; proteolysis; locus minoris resistentiae; diphyodontia monophyodontia canaliculi interradiculares sternocleidomastoideus

11 exempli gratia (e.g.) id est (i.e.) et cetera (etc.) Anno Domini (AD) post scriptum (P.S.) Curriculum Vitae (CV) ante meridiem (a.m.) summa summarum post meridiem (p.m.) summa cum laude status quo ad hoc Nemzetközileg is használt latin kifejezések

12 Közmondások Cogito ergo sum Non scholae sed vitae discimus. Errare humanum est. Dum spiro spero. Medicus curat, natura sanat. Ab ovo usque ad mala.

13  LATINOSMAGYAROSMAGYAROSLATINOS  dysplasia diszplázia disztovesztibuláris distovestibularis  hypophysish i po f í z isokkluzálisocclusalis  mesiodistalisme z iodi sz t á lisdiabéteszdiabetes  endocrinologiaendo k rinol ó gialokalizációlocalisatio  pathogenesispa t ogene z isprevenciópraeventio  anamnesisanamn éz isextrakcióextractio  retentioreten ció bukkálisbuccalis  synergismussz i nergi z musanesztéziaanaesthesia MAGYAROS ÉS LATINOS ÍRÁSMÓD

14 Osztályozza az alábbi fogászati terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! pulpa dentis (fogpulpa), odontoma (fogszöveti daganat), gomphosis (a fog beékelődése), fractura mandibulae (állcsonttörés), lingua (nyelv), micrognathia (rendellenesen kis állcsont), dens incisivus (metszőfog), proteolysis (fehérjebontás), caries, caries profunda (mély fogszuvasodás), retentio dentis (a fog visszamaradása), AnatómiaiKlinikai Latin Görög Egyszavas, egyszerű Egyszavas, összetett Többszavas, melléknévi jelzős Többszavas, birtokos jelzős

15 Osztályozza az alábbi fogászati terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! pulpa dentis (fogpulpa), odontoma (fogszöveti daganat), gomphosis (a fog beékelődése), fractura mandibulae (állcsonttörés), lingua (nyelv), micrognathia (rendellenesen kis állcsont), dens incisivus (metszőfog), proteolysis (fehérjebontás), caries, caries profunda (mély fogszuvasodás), retentio dentis (a fog visszamaradása), AnatómiaiKlinikai Latin lingua caries Görög Egyszavas, egyszerű Egyszavas, összetett Többszavas, melléknévi jelzős Többszavas, birtokos jelzős

16 Osztályozza az alábbi fogászati terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! pulpa dentis (fogpulpa), odontoma (fogszöveti daganat), gomphosis (a fog beékelődése), fractura mandibulae (állcsonttörés), lingua (nyelv), micrognathia (rendellenesen kis állcsont), dens incisivus (metszőfog), proteolysis (fehérjebontás), caries, caries profunda (mély fogszuvasodás), retentio dentis (a fog visszamaradása), AnatómiaiKlinikai Latin lingua caries Görög gomphosis odontoma Egyszavas, egyszerű Egyszavas, összetett Többszavas, melléknévi jelzős Többszavas, birtokos jelzős

17 Osztályozza az alábbi fogászati terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! pulpa dentis (fogpulpa), odontoma (fogszöveti daganat), gomphosis (a fog beékelődése), fractura mandibulae (állcsonttörés), lingua (nyelv), micrognathia (rendellenesen kis állcsont), dens incisivus (metszőfog), proteolysis (fehérjebontás), caries, caries profunda (mély fogszuvasodás), retentio dentis (a fog visszamaradása), AnatómiaiKlinikai Latin lingua caries Görög gomphosis odontoma Egyszavas, egyszerű lingua caries Egyszavas, összetett Többszavas, melléknévi jelzős Többszavas, birtokos jelzős

18 Osztályozza az alábbi fogászati terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! pulpa dentis (fogpulpa), odontoma (fogszöveti daganat), gomphosis (a fog beékelődése), fractura mandibulae (állcsonttörés), lingua (nyelv), micrognathia (rendellenesen kis állcsont), dens incisivus (metszőfog), proteolysis (fehérjebontás), caries, caries profunda (mély fogszuvasodás), retentio dentis (a fog visszamaradása), AnatómiaiKlinikai Latin lingua caries Görög gomphosis odontoma Egyszavas, egyszerű lingua caries Egyszavas, összetett proteolysis micrognathia Többszavas, melléknévi jelzős Többszavas, birtokos jelzős

19 Osztályozza az alábbi fogászati terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! pulpa dentis (fogpulpa), odontoma (fogszöveti daganat), gomphosis (a fog beékelődése), fractura mandibulae (állcsonttörés), lingua (nyelv), micrognathia (rendellenesen kis állcsont), dens incisivus (metszőfog), proteolysis (fehérjebontás), caries, caries profunda (mély fogszuvasodás), retentio dentis (a fog visszamaradása), AnatómiaiKlinikai Latin lingua caries Görög gomphosis odontoma Egyszavas, egyszerű lingua caries Egyszavas, összetett proteolysis micrognathia Többszavas, melléknévi jelzős dens incisivus caries profunda Többszavas, birtokos jelzős

20 Osztályozza az alábbi fogászati terminusokat eredetük és területük, valamint felépítésük szerint! pulpa dentis (fogpulpa), odontoma (fogszöveti daganat), gomphosis (a fog beékelődése), fractura mandibulae (állcsonttörés), lingua (nyelv), micrognathia (rendellenesen kis állcsont), dens incisivus (metszőfog), proteolysis (fehérjebontás), caries, caries profunda (mély fogszuvasodás), retentio dentis (a fog visszamaradása), AnatómiaiKlinikai Latin lingua caries Görög gomphosis odontoma Egyszavas, egyszerű lingua caries Egyszavas, összetett proteolysis micrognathia Többszavas, melléknévi jelzős dens incisivus caries profunda Többszavas, birtokos jelzős pulpa dentis fractura mandibulae

21 JÖVŐ HÉTRE MEGTANULANDÓ: TANKÖNYV 27-28. OLDAL MELLÉKNEVEI

22 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "FOK LATIN 1. HÉT Orientáció, kiejtési szabályok. ELÉRHETŐSÉGEK  Tanár: Répás László   Okt. Közp. 312.  Neptun kód: FOLAT43F2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések