Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szócikk. A készülő Akadémiai nagyszótár (A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótára) alapján vizsgáljuk meg a szócikk tulajdonságait, a tartalmát és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szócikk. A készülő Akadémiai nagyszótár (A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótára) alapján vizsgáljuk meg a szócikk tulajdonságait, a tartalmát és."— Előadás másolata:

1 A szócikk

2 A készülő Akadémiai nagyszótár (A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótára) alapján vizsgáljuk meg a szócikk tulajdonságait, a tartalmát és egyéb hozzá kapcsolódó információkat.

3 A szócikk első nagy egysége a szócikkfej. Tartalmazza: –a címszót, esetleg annak alakváltozatait –a teljes szócikkre vonatkozó grammatikai és lexikai megjegyzéseket

4 A címszó A Nagyszótár a magyar nyelv 1772 és 2000 közötti időszakának irodalmi és köznyelvi szókincsét dolgozza fel. A címszavak meghatározásánál és minősítésénél a mai nyelvállapotból indul ki. A szócikk élén álló címszót félkövér betűvel szedik és a mai helyesírásnak megfelelően írják.

5 Címszóként önálló, alapalakban álló egyszerű vagy összetett szavak szerepelnek a szótárban. Címszavak lesznek: –a magyar ábécé magán- és mássalhangzóinak nevei –köznévi betűszók közül azok, amelyeknél kiírjuk a betű nevét (tébécé, téesz), ill. a közszói és köznevesült szóösszevonások (radar, közért). A mozaikszók eredeti, a név kezdőbetűiből alakult formája (tv, ABC), a rövidítések (cm, kWó)csupán alaki utaló címszavakként kerülnek a szótárba –a népnyelvi, tájnyelvi szavak válogatással –a szakszavak, tudományos elnevezések szigorú szelektálással –idegen szavak erős válogatással –a képző- és ragszerű utótagok kötőjeles címszóként kerülnek be

6 Nem lesznek címszavak: –a tulajdonnevek –a több elemű idegen szavak - kivételek –a mozaikszavak –az összetételi előtagok –a toldalékok –az -ú/-ű, -jú/-jű képzős melléknevek –a főnévi mutató névmás ragozott alakjai

7 Homonimák –az azonos alakú szavak külön szócikkben szerepelnek –a címszó jobb felső sarkához tett indexszámmal különböztetik meg egymástól –a homonimák közül a szótári hagyománynak megfelelően az igei szófajú megelőzi a névszót, a magyar szó az idegen eredetűt, a fogalomszó a formaszót, az önálló címszó az alaki utaló címszavát –a homonim címszavak sorrendjének eldöntésében az etimológiai és a jelentésfejlődési szempontok, a szó gyakorisága fontos szerepet játszanak

8 Képzett szavak –a lexikográfiai gyakorlat hagyományosan nem szótároz egyes gyakori, produktív képzőkkel létrehozott szófajokat, pl. a főnévi és határozói igenév, ható ige stb. Igenevek –a melléknévi igenevek nem kerülnek alcímszós egységbe, hanem a főnévi, határozói és igei igenévhez hasonlóan példaként szerepelhetnek az alapige szócikkében Ragos és jelezett alakok címszóként –ha egy szó csak ragos vagy jellel ellátott alakban él a nyelvben, ez lesz címszó, pl. kelte és hasonlóan árgyélusát, kutyafáját

9 A szófaji minősítés –a szócikkfejben a címszó után áll a szófaji minősítés, a szótári gyakorlat szerint rövidített formában –ezen a helyen állhat csupán egy szófaj, vagy több szófaji minősítés –a szófaji minősítés elmarad, ha a címszó több szóból áll –ha ez az eset áll fenn, az adatokat szófajokat szétválogatják és külön blokkokba rendezik –a szófaji minősítéseket a lexikográfiai hagyomány figyelembevételével rövidítik

10 Az alakváltozatok –a szócikkfejben megjelenhet hangalakváltozat és grammatikai változat Egyéb információk a szócikkfejben –a szócikkfej a címszó, a szófaji minősítés és az alakváltozatok mellett más olyan információt is feltüntethet, amely az egész szócikkre vonatkozik. Ez lehet valamilyen grammatikai megjegyzés, vagy a szó lexikai - stílus és használati körére vonatkozó - minősítése is.


Letölteni ppt "A szócikk. A készülő Akadémiai nagyszótár (A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótára) alapján vizsgáljuk meg a szócikk tulajdonságait, a tartalmát és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések