Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energiatervezés Alapfogalmak. Követelmények Évközi jegy megadásának feltételei: –jelenlét a gyakorlatok min. 70%-án –zh (11. hét) sikeres (min. 50%) teljesítése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energiatervezés Alapfogalmak. Követelmények Évközi jegy megadásának feltételei: –jelenlét a gyakorlatok min. 70%-án –zh (11. hét) sikeres (min. 50%) teljesítése."— Előadás másolata:

1 Energiatervezés Alapfogalmak

2 Követelmények Évközi jegy megadásának feltételei: –jelenlét a gyakorlatok min. 70%-án –zh (11. hét) sikeres (min. 50%) teljesítése –két házi feladat eredményes (min. 50%) teljesítése –órai aktivitás Jegy megállapítása: ÖP<50: elégtelen; 50≤ÖP<65: elégséges 65≤ÖP<72,5: közepes; 72,5≤ÖP<85: jó; 85≤ÖP: jeles

3 Jelölések, elnevezések I: investment, beruházás; C: cost, költség; P: profit, nyereség; B: benefit, haszon; Y: income, bevétel (jövedelem); PV: present value, jelenérték; rövidítésekben M: marginal, határ-, növekmény- S: social, társadalmi; P: personal, egyéni p: price, ár; i: interest, kamat;

4 Energetikai mutatószámok Energiaigényesség (energy intensity): E: energia, J; V termelési érték, P.E. Nemzetgazdasági szinten: Nemzetgazdasági szinten, ágazatonként összesítve: Ágazati súlyfaktor (gazdasági arány): Egységnyi termék előállításához szükséges energia.

5 Energiaigényesség közvetlen energiaigényesség: a termék előállításának energiaigénye; közvetett: alapanyagok energiaigénye; halmozott: teljes termelési folyamatra számítva (közvetlen+közvetett) alapanyagok anyag energia A EAEA ABAB EBEB ACAC ECEC ADAD 1,5E A 2EB2EB EDED 1,52,0 közvetlenközvetett közbenső féltermék halmozott 0,4 0,3 ATAT ETET végtermék 0,3E C 0,4E D

6 Energetikai mutatószámok Energetikai hatékonység (energy efficiency): Egységnyi energia felhasználásával előállítató termék. Egy főre eső GDP (GDP per capita): Egy főre eső energia (energy per capita): Az energiafelhasználás és a jövedelem közötti kapcsolat lne=a+blng lnE=c+dlnGDP

7 Energetikai rugalmasság energy elasticity a jövedelem relatív változása mekkora relatív energiaigény-változást eredményez negatív: javul a hatékonyság (csökken az energiaigényesség) pozitív: romlik a hatékonyság (nő az energiaigényesség)

8 Cobb-Douglas függvény Általános alak:  folytonos,  differenciálható,  monoton növekvő,  konkáv.

9 Cobb-Douglas függvény Energiaigények meghatározása c: skálázási együttható Y: jövedelem (pl. GDP) P: energiaár d: energetikai rugalmasság b: ár rugalmasság

10 Korreláció Két mennyiség közötti lineáris kapcsolat nagysága (0..1) Tapasztalati szórás:

11 Az Ember energiaigénye

12 Energiafelhasználás és életminőség

13 Energetika és társadalom A szocio-kulturális (társadalmi) fejlődés (evolúció) a felhasznált energia mennyiségétől és minőségétől függ az alábbi egyenlet szerint: C=k∙E∙T, ahol k skálázási (hatékonysági) együttható, E felhasznált energia, T technológiai fejlettség. Leslie Alvin White (1900-1975, amerikai antropológus)

14 Energetika, technológia és társadalom Szocio-kulturális rendszer alrendszerei Ideo- lógia Társadalom Technológia

15 Energetika, technológia és társadalom Rendszerek közötti kölcsönhatások TechnológiaTársadalomIdeológia

16 Energetika, technológia és társadalom White neoevolucionista megállapításai  Az energiafelhasználás fázisai 1.emberi izomerő 2.háziállatok izomereje 3.biomassza (pl. tűzifa) 4.ásványi energiahordozók (szén, olaj, földgáz) 5.nukleáris energiahordozók (fissziós, fúziós)  A technika/technológia feladata és kapcsolatai 1.túlélési problémák megoldása 2.elegendő (egyre több) energia(hordozó) megszerzése 3.az energia hatékony felhasználása 4.társadalmi jólét/fejlettség előmozdítása vissza a múltba?

17 HDI Human development index humán fejlettségi mutató (1993 óta) indikátorok dimenziók mutató HDI egész- ség várható élettartam oktatás átl. okt. idő elvárt okt. idő életminőség GNI/fő www.undp.org

18 HDI Hosszú és egészséges élet (LE: születéskor vérható élettartam) Iskolázottság: Japán USAAUS Anyagi életszínvonal: UAE, 1983Zimbabwe, 2008

19 HDI Magyarország (36.)

20 HDI http://hdr.undp.org/ en/data/trends/ http://hdr.undp.org/ en/data/trends/ Magyarország: 38. a 187-ből Norvégia (1.) Törökország (92.) Kongói Dem. Közt. (187.)

21 HDI 2011. évi értékek: Norvégia: 0,943 (USA, Kanada: 0,91; Ausztrália: 0,929) Magyarország: 0,816 (Szlovákia: 0,834; Rom.: 0,781) Törökország: 0,699 (Oroszo.: 0,755; Kína: 0,687) Kongói Dem. Közt.: 0,286 (Zimbabwe: 0,376)

22 HDI és energiafelhasználás

23

24 Energiapolitikai célok A hagyományos energia- politikai célháromszög Paradigmaváltás energia- politikai célnégyszögre energia- politikai háromszög energia- politikai négyszög ellátás- biztonság környezet-, éghajlat- védelem gazdasá- gosság környezet-, éghajlat- védelem gazdasá- gosság ellátás- biztonság társadalmi elfogadás

25 Az Energetika szintjei

26 Energiatervezés Okok:  energiahordozó-szerkezet strukturális változásai;  technológiai fejlődés;  gazdasági átalakulások;  társadalmi elvárások;  környezetvédelmi célkitűzések.

27 Energiatervezés Szempontok:  energiahordozókhoz való hozzáférhetőség;  a biztonságos energiaellátás: készletezési lehetőségek;  gazdasági hatások;  technikai-technológiai lehetőségek;  társadalmi elvárások;  igény oldali befolyásolás lehetőségi;  környezeti hatások;  „legkisebb társadalmi költség” elvének érvényesítése.

28 Energiatervezés Legfontosabb befolyásoló tényezők: 1. gazdasági növekedés; 2. társadalmi lehetőségek; 3. energiatakarékosság és - hatékonyság; 4. az energetika tőkeigényessége; 5. energiahordozók árstabilitása; 6. környezeti hatások; 7. regionális fejlődés.

29 Fázisok

30 Rendszerkapcsolatok

31 Energiatervezési alapelvek (globális hosszú távú tervezés)  igények kielégítésének korlátai;  növekedés korlátai;  hiányos információk;  visszajelzések;  a trendek folytatása nem a jövő;  a jövő nem előre determinált;  folyamatok tehetetlensége;  komplex szemléletmód;  növekvő kölcsönös függőség (globalizáció);  egyedi és közösségi érdekek ütközése;  verseny helyett együttműködés.

32 Energiamodellek Az energiatervezés eszközei Tervezési/Modellezési szintek

33 Modelltípusok  „Top-down” fentről-lefelé, „lebontó” típus globális (nemzetgazdasági) előrejelzés lebontva ágazatokra, termékcsoportokra „Bottom-up” lentről-felfelé, „építkező” típus termékek/termékcsoportok a kiindulás sorozatos összegzés nemzetgazdasági szintig  Köztes modellek hasonlít a „bottom-up”-ra, de elnagyoltabb

34 Globális modell WORLD3

35 WORLD3 - 1972

36 WORLD3 - 2000

37 MARKAL Integrált döntéselőkészítő rendszer

38 USA - NEMS National Energy Modelling System párhuzamos részmodellek

39 Görögország „bottom-up” (aluról-felfelé) elv Területegységre vetítve Termodinamikai törvények Telítettségi tényező Fűtés Használati melegvíz Technológiai Légkondicionálás Elektromos készülékek Hő Mezőgazdasági gépek Módszer Energiaigény Területegységre vetítve Statisztikai adatok alapján án Hő Villamos energia Lakosság Kommunális Mezőgazdaság Szállítás Ipar EnergiaigényekVégfelhasználás

40 Integrált forrástervezés Integrated Resource Planning Optimális forrás-felhasználási szempontok:  összhang a nemzeti, regionális és helyi érdekekkel;  a villanyhoz való hozzáférés biztosítása minden fogyasztó számára;  az ellátásbiztonság fenntartása, növelése;  a rövid és hosszú távú költségek minimalizálása;  az energiaellátás környezeti kockázatának minimalizálása;  az ellátásbiztonság érdekében a külső függés lehetséges minimalizálása;  helyi gazdasági előnyök biztosítása.

41

42 Integrált forrástervezés Célkitűzések –Ellátásbiztonság –Villamosítás –Környezeti hatások minimalizálása –Belső energiabiztonság –Helyi erőforrások használata –Diverzifikáció –Hatékonyság növelése –Költségek minimalizálása –Társadalmi jólét elősegítése –Helyi foglalkoztatottság növelése –Technológia és szakértelem megszerzése –Rugalmasság megtartása

43 Integrált forrástervezés Igény oldali (fogyasztói) befolyásolás Demand Side Management  energiatudatos gondolkodásmódra oktatás, ösztönzés;  jobb hatásfokú fogyasztók alkalmazása;  energiahordozó-helyettesítés;  terhelés időzítése.

44 Villamosenergia-rendszerbővítés


Letölteni ppt "Energiatervezés Alapfogalmak. Követelmények Évközi jegy megadásának feltételei: –jelenlét a gyakorlatok min. 70%-án –zh (11. hét) sikeres (min. 50%) teljesítése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések