Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A gyermek mindenek felett álló érdeke” 2011. Október 14. Országos Szakmai Összejövetel Körmöci Katalin

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A gyermek mindenek felett álló érdeke” 2011. Október 14. Országos Szakmai Összejövetel Körmöci Katalin"— Előadás másolata:

1 „A gyermek mindenek felett álló érdeke” 2011. Október 14. Országos Szakmai Összejövetel Körmöci Katalin www.kormocikatalin.hu Kormoci.katalin@gmail.com

2

3

4 Néhány alapfogalom A témában

5 A boldogságot leírni nagyon nehéz, de talán közelíteni megkísérelhetjük. A boldogság a:  belső harmónia és a lelki béke elérése  egyik alap pillére hogy félelem nélkül éljünk  engedjük el a megrögzött ragaszkodásainkat,  fogadjuk el a környezetünket, embertársainkat, és magunkat is  ---- ez egy IDEÁLIS ÁLLAPOT, ---- EMBERI TELJESSÉG ÉRZÉSÉT adja

6 Kapni, és aki kapja: – annak jó érzései vannak, örömmel tölti el – mások fényében fürdik, sugárzásából él - --- gyermeki boldogságérzés ilyen vágyból táplálkozik -ilyenkor szükségleteik kielégítettek - tárgyi, személyi környezet harmóniáját érzi - van, aki gondoskodik, adakozik számára!

7 - magasabb rendű érzés annak, aki adja, - mert aki kapja, az vissza is sugározza -kifogyhatatlan, számolatlan, nem mérlegel -sugárzik, fényt ad, átmelegít -lelki békét teremt, megragyogtat, örömöt kelt, -aki kapja, az „fürdik benne”, vonzódik hozzá, -átvarázsolja azt, akinek adja, azt vonzza a példa -akire sugárzik, azt magasabb szintre emeli, -felemeli, késztetést kelt, hogy Ő IS ADJON!! Őt is átvarázsolásra készteti!

8  hiszen az ember megszabadul a görcsöktől, félelmektől, szorongásoktól  szabadság, kötelékektől való mentesség és életerő hatja át  egy megszabadulás-élmény, úgy is mondhatnám: szabadság, amikor az ember súlytalanul fölszáll és repül, tehát repülés- élmény,  abban a pillanatban az ember „haza talál”  abban a pillanatban elkezdesz felszállni, röpülni és boldogságot él meg!

9  Élvezet, kellemesség érzése,  Öröm az is, amelyet egy másik ember iránti teljes elfogadásban lelünk meg  Vidámság lelki béke, nyugalom,  Derű, ragyogás, melegség,  Beteljesülése minden vágynak, szükségletnek, igénynek

10  A világot nem tudjuk megváltoztatni,  azt viszont igen, hogyan látjuk a világot, a többi embert és magunkat.  A két érzelem: a szeretet és a félelem.  Amit tapasztalunk az a kivetített lelki állapotunk, ha ez jó, akkor szeretet, béke van bennünk,  ha viszont tele vagyunk félelemmel, aggodalommal ezt a lelki állapotot tükrözzük a körülöttünk lévő világra.

11 Amelyek azok, amik a konfliktusok iránti érzékenységet szítják, és ingerlékenységet idéznek elő?

12  A boldogság ellentéte  Az egyén belső szűrője az egész világot átfesti  Megnyilvánulhat: aggodalomban, szorongásban  Minden ellene van  Nem mer élni  A düh, a féltékenység, a sértegetés, az üvöltözés, a depresszió mögött ott ólálkodik a FÉLELEM

13  Nézzük meg a következő listát – *fejfájás, *hátfájás, *nyakfájás, *idegesség, pattanásig feszült lelkiállapot, *álmatlanság, *gyakori félelem érzet, *boldogtalanság.

14  Az időnk legnagyobb részét a múlton való rágódással és a jövő miatti aggódással töltjük, a félelem ártalmas körforgása, pedig kevés teret enged a jelenben a szeretet és az öröm számára

15  Vétkesnek, rossznak, érzi magát  Félelmet – bizonytalanságot szít  A büntetés fogalmában benne található valamifajta hátrány. A hátrány olyan rossz, amely az elkövetőt sújtja és valamely élet-javának az elvételét, korlátozását jelenti, amely hátrányosabb helyzetbe hozza.  Rossz érzés-könnyen ingerelhető  A büntetésből csak azt tudja meg, hogy mi az, ami nem jó azt nem, hogy mi a jó, az értékes, a követendő

16  Boldogtalansággal jár  Csalódottság követi  Megfelelni akarást, kapkodást szít  Függőséget, kiszolgáltatottságot gerjeszt  Mások értékelésétől függ  Vereségérzést kelt  Az önkibontakozást gátolja  Rossz érzés, könnyen ingerelhető

17  Parancsolás, utasítás, irányítás  Figyelmeztetés  Prédikálás, megleckéztetés, „kellene” és „jobb lenne, ha…”  Tanácsok, javaslatok, vagy megoldások ajánlása  Tanítás, kioktatás, logikus érvelés  Bírálat, kritizálás, helytelenítés, hibáztatás  Szidás, megbélyegzés, címkézés  Szemebeállásra késztet, rosszban van a világgal!

18 Milyen érzéseket kelt?Ezekre a megküzdési mechanizmusokra késztet Neheztelés, harag, ellenségeskedésLázadás, ellenállás, dac FrusztrációMegtorlás (visszavágás GyűlöletHazudozás, árulkodás, az érzelmek eltitkolása ZavarMások hibáztatása, pletykálkodás Értéktelenség érzéseCsalás, puskázás Félelem, aggodalom, szorongásParancsolgatás, megfélemlítés, mások piszkálása Boldogtalanság, szomorúság depresszióGyőzni akarás, a veszítés gyűlölete Keserűség, bosszúszomjSzervezkedés, klikkek alakítása Tehetetlenség, lemerevedésMeghunyászkodás, engedelmeskedés (megadás, „tanár kedvence”) MakacsságHízelgés, „nyalizás” VersenykedvAlkalmazkodás, a kockázatvállalás elkerülése, csak „biztosra menés”, a kezdeményezőkészség hiány Megalázottság, fásultságVisszahúzódás (kimaradás, ábrándozás, regresszió, megfutamodás)

19  Arra készteti a gyermeket, hogy ellenálljon a változásnak  Azt érezteti a gyermekkel, hogy a pedagógus ostobának, reménytelennek, ügyetlennek tartja őt.  Azt érezteti a gyermekkel, hogy a pedagógus nem veszi figyelembe az ő érzéseit, igényeit  Bűntudatot, szégyent vagy zavart ébreszt a gyermekben  Lefarag a gyermek önbecsüléséből, vagy gátolja kialakulását  Azt érezteti a gyermekkel, hogy meg kell védenie önmagát  Haragot provokál és olyan érzést, hogy: „Ez már több a soknál – jogos, ha elégtételt veszek!”  Visszahúzódásra, a próbálkozás feladására, feladatai abbahagyására készteti a gyermeket.  ÖNMEGVALÓSÍTÁSI VÁGYÁT CSORBÍTJA

20  Belső konfliktusok keletkezése  Önértékelési zavarok, önfeladás  Külső igazodás, függőség érzése  Szembehelyezkedés  Agresszió  Másoknak is legyen „rossz” érzése Konfliktusokra érzékeny, belebonyolódik

21 1. - Megváltoztatja a gyermeket a.-direkt módon (közvetlen befolyásolás, szabályozás…) EREDMÉNYTELEN – ELLENÁLLÁST SZÜL b.- indirekt módon (olyan feltételeket teremt, olyan hatásrendszert alkalmaz, amelyben a gyermek megváltozik) LELKI BÉKÉT TEREMT

22  2. - Megváltoztatja a környezetet  pedagógiai klímát,  tárgyi környezetet,  a társak hatását,  a szülői hatásokat…..  3. - Megváltoztatja önmagát módszereit, magatartását, nevelési stílusát, a gyermekhez való viszonyulását ….

23  Ahol a konfliktusok iránti érzékenység leapad,  Leszívódik,  Extrémmé nem válik,  Megélése gazdagítja a személyiséget  Konfliktuskezelési módokat tapasztal, beépít  Mert a gyermek BOLDOGSÁGOT él meg

24 1. Gyermek igényeinek ismerete 2. Gondoskodás 3. Elfogadás 4. Bizalom 5. Tisztelet 6. Elismerés 7. Kíváncsiság, tudásvágy, érdeklődés 8. Önkifejezés, önmegvalósítás

25  Milyen a mozgásigénye  Aktivitása, tevékenységvágya  Érzelmi biztonságát mitől szerzi meg?  Szeretetigénye kielégítésének módja  Társigénye kik iránt mutatkozik, és intenzitása  Elismerés iránti igénye milyen  Kíváncsisága, tudásvágya, érdeklődése mi iránt mutatkozik  Esztétikum iránti igénye  Alkotásvágya  Felfedezés vágya  Szabadság iránti vágy, intenzitása  Önmegvalósítás, önkifejezés vágya

26 Minden gyermek más!!!!! Egyéneket figyelünk meg!!!!!!!  Igényei jelentkezésének megnyilvánulását  Erősségét, intenzitását  Sajátos kielégíthetőségnek módjait  Hogyan segítsük elő, hogy önmaga is szívesen kielégítse? A következ ő kben erre vállalkozom, csak általánosságban!!!!!!

27  Ráfigyelek, megértem, odafordulok  Nyitottság kimutatása, meghallgatom,  Amit tudok, ismerek RÓLA, azt tudatom,  Elfogadom, hogy úgy jó NEKI,  Az érdeklődését verbális megfogalmazom  Ápolom, szolgálom, kedveskedek, előidézem, mert tudom, hogy így jó NEKI,  Tudatom a többiekkel is, hogy így szereti,  Figyelembe veszem a döntéseknél, hogy Neki hogy jó, és indoklom mások előtt is,  Empátiámat kimutatom metakommunikációs jelzésekkel  …….

28 Megoldást kérek, engedek a gyermek számára: Megerősítem, pozitívan reagálok -Kérés, javaslat, érdeklődés, -Vágyaim kifejezése -Lehetne-e...? -Mi lenne, ha…? -Hogyan kellene szerinted? -Én-közlések: Mit szeretnék. -Hogyan gondolod? -Másképp is lehetne? -Mi lenne a jobb? -Elismerés, megerősítés -Öröm kifejezése -Javaslatok mérlegelése -Sokféle lehetőségre utalás -A gyermekek vágyainak, elképzeléseinek elfogadása, egyeztetése, társak elé tárása, választás, közös döntés Ösztönzöm, segítem -A helyes viselkedések, tettek kiemelése -Megértés, elfogadás, empatikus megjegyzések -Biztatás, bátorítás

29  Egy kölcsönös lelkiállapot, amivel a gyermeki lélek vezethető  A fejlődést elősegíti  A benne rejlő lehetőségek kiteljesedést inspirálja  MEGHITTSÉG: melegséget ad, felmelegít, jó odabújni, átmelegedni, ott időzni, kiragyogtat Jó érzést kelt, lelki békét teremt

30  az emberi méltóságának elismerése  megköveteli az igazságosságot,  a jogok egyenlőségét,  az érdekeinek kielégítését  az emberi szabadságot, bizalmat, figyelmességet, udvariasságot. A tisztelet megsértése: erőszak, elnyomás, igazságtalanság, bizalmatlanság, kiszolgáltatottság!

31 Az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével, a másik emberrel való közvetlen kapcsolat során, bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. Ennek a beleélésnek a nyomán meg tud érezni és érteni a másikban: * olyan emóciókat, * indítékokat * és törekvéseket, amelyeket az szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas érintkezés szituációjából nem következnek törvényszerűen. A megértés és megérzés fő eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát.” Az én empátiám kimutatása a gyermek felé, benne jó érzést kelt, másolásra készteti

32  Elismerés fogalma * általános nevelési értelemben a figyelemre méltóan pozitív magatartáshoz és jelentős teljesítményhez kapcsolódó nevelési eljárás, értékelő megjegyzés.

33  az ember alapvető szükségletei között szerepel,  amely kielégítettsége esetén: *a megbecsülés, az elfogadás, a biztonság érzését kelti, önbizalma nő, *és hozzájárul az önértékelés reális voltához. *Az elismertség és megbecsültség érzésének birtokában az egyén nyitottá, befogadóvá, érdeklődővé válik, önmegvalósítása felé törekszik.

34 a. - Szóbeli dicséret: **a dicséret változatos legyen!! Ne sematikus ** pozitív módon tegye, ** felismerni a gy. jó tulajdonságait (Tudnia kell, hogy mik a pozitívumai, és, hogy észrevették azokat – írd össze!!!!!), **Azt is tudnia kell, hogy akkor is szeretik, ha nem tetsző a viselkedése, ** több legyen a „te”, mint az „én”, ** ha mások előtt dicsérik meg, általa közvetíthetők értékek, viselkedésformák.

35 b. - Szemkontaktus: ** jelezheti örömét, ** szereti, meg van vele elégedve ** a gy. bátorító tekintetérére vár, kiolvasná, ** összhangban legyen a szem és az arc üzenete (kongruens).

36 c. - Érintés: ** alapvető szükséglete az érintés, ölelés, ** örömérzet kíséri, ** a gyermek rögtön érti, ** várja: „Simogass meg, mosolyogj rám, mert az jó nekem!”

37 d. - Tárgyi jutalom: **ajándék: gyermek örül, amikor ajándékot kap, ** vagy jutalom? Elismerés ne legyen tárgyi jutalom!

38 a. - ÖNBIZALOM:  Megismerhesse önmaga értékeit  Tudás önmagáról, amikor megvalósítja, átéli azt, amit eddig még nem volt, megcsinálja  Elfogadja önnönmagát  És saját értékei útját járhatja. Más utat járatni, mint amire hivatott, veszedelmes – csak hazudni tudja, élni nem (Müller Péter)

39  szorosan kapcsolódik az önbizalomhoz,  ha a gyermek jó teljesítményét elismeréssel jutalmazzák, bízni fog önmagában,  merni fog próbálkozni és hibázni,  ha pozitív és egyértelmű visszajelzéseket kap, tisztában lesz képességeivel.

40  rendelkezik önbizalommal,  helyes az énképe,  a pozitívan gondolkodó gyermek pozitívan áll a feladatokhoz, emberekhez,  jót feltételez másokról és önmagáról,  bízik a jó következményekben,  a kudarcokra pedig nem kétségbeeséssel reagál, hanem tanulva belőlük, újabb kísérleteket tesz. 

41  nem csak tudja, érzi is a szeretetet  önértékelési problémákkal nem küszködik,  ő is szeretni fogja önmagát,  és ezáltal másokat is.

42 Az elismerés hatására a gyermekben keltett érzések A gyermekre serkentően hat, és ez megnyilvánul viselkedésében A gyermek kognitív teljesítményére gyakorolt hatás A kellemes érzések látható jelei megfigyelhetők Kellemesség Elégedettség Nyugalom Biztonság Jókedv Öröm Boldogság Aktivitás Kiegyensúlyozottság Tenni akarás Bátorság Alkalmasság Önbizalom Magabiztosabbá, Nyitottabbá, Reményteltté, Könnyeddé, Derűsebbé, Jókedvűbbé, Vidámabbá, Odafordulóbbá, Empatikusabbá, Toleránsabbá válik; Nyugodtabb, Humorosabb Nevet, mosolygós, Lelkesedik, bizakodik, Kompetens, Segítségadásra ösztönöz Gyorsabb reakciók Jó figyelem- összpontosítás Vállalkozik a nekikezdésre Logikus kontroll jelen van Nyitott, Probléma-érzékeny, Megismerési vágy jellemzi Jobb a teljesítmény Kisebb a hibaszázalék Gyorsabb asszociációk Kitartóbb, precízebb Erőfeszítésre nyitottabb Mimikán: mosolygó arc, vidámság Tekinteten … Testtartáson…. Gesztusokon … Mozgás koordináltságán Intimebb téri távolságon A beszéd tónusán Cselekedetekben Természetesebb mozgáson Játék színvonalán

43  Boldogság egyik feltétele!!!!  Szabadság nélkül nincs boldogság! „ A gyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem, hogy segítő szeretettel köréje emeljük a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.” /Montessori/

44  a tudást önállóan megszerezze, a világot megértse és tudatosítsa,  kérdéseire választ kapjon,  ne erőltessenek rá doktrínákat  szabadon alkothasson, feltalálhasson, kísérletezhessen, beavatkozhasson környezetébe  sikerélményhez jusson, hibázhasson  bírálhasson, véleményt nyilvánítson,

45 Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezhesse.” (Maria Montessori)

46

47 Szeretet: pozitív érzelem. Tárgya: a másik ember. Más emberekkel való érzelmi kontaktuskeresés.  Mérhetetlenül sok energiát ad  A valódi szeretetnek nincs ellenségképe  Tanult érzelem  Ha magamat szeretem, másokat is szerethetek  Önszeretet nem önimádat!

48 A. - A szeretet cselekvő törődés annak az életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk. Ahol ez a cselekvő törődés hiányzik, ott nincs szeretet. A gondoskodás és a törődés maga után vonja a szeretet egy másik aspektusát: a felelősséget, amely teljességgel önkéntes cselekvés; annyit tesz, hogy megfelelek egy másik emberi lény kimondott vagy kimondatlan igényeinek. A felelősség könnyen uralkodássá és birtoklássá fajulhat, ha oka nem a szeretet harmadik összetevője, a tisztelet. A tisztelet nem félelem és bámulat; a respektus szó gyökerének megfelelően azt a képességet jelenti, hogy valakit olyannak lássunk, amilyen, hogy tudatában legyünk egyszeri egyediségének.

49  Erőt, derűt, meghittséget áraszt  Akit szeretünk, annak segítünk -legyőzni a félelmét -többet mutat róla, mint amilyen -megszépíti, -felemeli, megnemesíti, a legjobb „jön ki belőle” -kiteljesíti azt, ami benne rejlik, amit még nem is sejtette, hogy benne létezik

50  Lefokozódik az élete  A rosszabb „jön ki belőle”  Értékeit fátyol fedi  Nélküle betegebb, lesüllyed  Átvarázsolódik: - gyűlölködővé válik - eltorzít, eltörpésedik - rengeteg energiát emészt fel önvédelemre Ha a gyermek nem kap elég szeretetet, ez kielégíthetetlen szükségletként jelentkezik nála, és ennek keresése elvonja minden energiáját a fejlődéstől, megakadályozza abban, sőt visszaveti fejlődésében. (Tóth Ágnes, fejlesztő)

51 „A szeretet két ember gyógyít meg: Azt aki adja, és azt aki kapja.” (Karl Menninger) Hogyan szeresd a gyermeket? Cseréld ki a szeretni szót az „elfogadás” szóval! Az elfogadás maga a feltétel nélküli szeretet. A valódi szeretet feltétel nélküli és nyilvánvaló, és azt jelenti, hogy mindenképpen szeretjük. A feltétel nélküli szeretet nem nézi: * a gyermek külsejét, * előnyös és hátrányos tulajdonságait, * fogyatékosságait, * független a vele szemben támasztott elvárásoktól és a viselkedéstől, * akkor is szeretjük, ha ki nem állhatjuk viselkedését.

52 Életkor * Szeretetszükséglet tárgya 0-7 év Szülői szeretet 7-14. évCsalád, barátok, szórakozás 14-21. év Kortársak és hasoncélúak 21-28. évÖnszeretet 28-35. évRomantikus kapcsolat 35-42. évTőlünk függők szeretete 42-49. évEmberszeretet 49-56. évVilágszeretet 56. év felettEgyetemes értékek felé fordulás *ezek általános adatok, amely egyéni eltéréseket mutathat

53  Tekintet, szemkontaktus, figyelem, ráfigyelés  Testi kapcsolat: simogatás, ölelés, dajkálás  Verbális kifejezés: szép szavak, az elismerés, az öröm kifejezése  Tartalmas együttlét: együtt töltött idő, közös élmények  Ajándékozás, örömszerzés

54 „ A nem szeretett gyermek sebe igen sok esetben az élet végéig fáj, sőt a következő nemzedék is szenved miatta, mert az a példa, melyet kiskorunkban látunk szüleinktől, újból megismétlődik és nemzedékek életét keserítheti meg. (Peter Schellenbaun) „A gyermek olyan, mint a tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretete kap, viszonozza azt, de ha nem kap szeretetet, nincs mit visszatükröznie.” (RossCampbell)

55 Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket. – Charlotte BronteCharlotte Bronte Tanulja, azt tapasztalja, hogy kapják Szomjas rá Ki kell elégülnie: elegendő mennyiségben és olyan, amilyenre szüksége van Olyan módon, ahogy vágyja: mennyiségi és minőségi tekintetben Ha kap, komfortérzete biztosított, derűs, nyugodt Ha nem, vagy nem úgy, ahogy szüksége van rá – rossz, elhagyatott, Kapaszkodik Keresi azt, aki szereti Függőség Didereg a lelke Páncélban nem lehet szeretni!

56  A szeretetnek nincs ellenségképe.  A szeretet adás – vétel.  Aki szeret, annak fickándozik a szíve.  Derűt kell adni és nyugalmat. A gyermek odahúzódik, ahol ezt megkapja.  Állandó adásban vagyunk, akkor is, ha nem tudjuk. Sőt, főleg akkor. Nem csak önmagunkért felelünk, hanem az egész eljövendő emberiségért.

57

58

59

60  Milyen az a bánásmód?  Lássuk az összefoglalását!

61 A megfelelő bánásmód az, ami a konfliktusok konstruktív kezelhetőségét elősegíti A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti, megoldását nehezíti A gyermekben keltett érzések Kellemesség Elégedettség Nyugalom Biztonság Jókedv Öröm Boldogság Aktivitás Kiegyensúlyozottság Tenniakarás Bátorság Alkalmasság Önbizalom Segítőkészség Elhagyatottság Bizonytalanság Elárultatottság Tehetetlenség Elégedetlenség Elbátortalanodás Alkalmatlanság Megfosztottság Kirekesztetettség Reménytelenség Érdemtelenség

62 A megfelelő bánásmód az, ami a konfliktusok konstruktív kezelhetőségét elősegíti A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti, megoldását nehezíti A gyermekre serkentően hat, viselkedésében megnyilvánul Viselkedésére gátlóan hat, Lefokozódik az élete A rosszabb jön ki belőle Érzelmi reakciói, amely gyógyító lehet Segítségadásra ösztönöz Magabiztos Nyitott Lelkesedik Bizakodik Reménytelt Könnyed Mosolygós Derűs Nevet Jókedvű Vidám Odaforduló Empatikus Toleráns Nyugodt, Humoros Vádaskodás Levertség Szorongás Közöny Ítélkezés Tehetetlenség Halogatás Neheztelés Önsajnálat Zavarodottság Bűntudat Kétségbeesés Düh Szomorúság Félelem Sajnálat Frusztráció Csalódottsá g Aggodalom Zavar Irigység Sértettség Ijedtség Szégyen Támadásra kész állapot Agresszió

63 A megfelelő bánásmód az, ami a konfliktusok konstruktív kezelhetőségét elősegíti A nem megfelelő bánásmód Konfliktus keletkezését elősegíti, megoldását nehezíti A gyermek kognitív teljesítményére gyakorolt hatás A gyermek kognitív teljesítményére gyakorolt hatás Az egyén pszichés és pszichoszomatikus tünetei Gyors reakciók Jó figyelemösszpontosítás Vállalkozás a nekikezdésre Logikus kontroll jelen van Tudásvágy, Kíváncsiság, Megismerési vágy jellemzi Jó teljesítmény Kicsi a hibaszázalék Lendületesség Gyors asszociációk Kavargó, vibráló gondolatok Figyelem zavar Sok hibázás Nem mer nekikezdeni Nincs logikus kontroll Érdektelenség Alulteljesítés Izzadás Tenyér-izzadás Száraz száj Vakaródzás Gyomoridegesség Dadogás Hadarás Remegés Borzongás Bő nyálképzés Beszéd megtagadása

64  Mimikán  Tekinteten  Testtartáson  Gesztusokon  Mozgás koordináltságán  Intimebb vagy távolságtartó téri távolságon  A beszéd tónusán  Cselekedeteken  Játék színvonalán

65

66

67 „A boldogság azokra talál rá, akik egymást boldogítják!” (kelta mondás) Az igazi boldogság önmagunkban rejlik! A boldogság olyan mint a levegő: csupán a HIÁNYA tűnik fel!  Kik boldogok? (pps)


Letölteni ppt "„A gyermek mindenek felett álló érdeke” 2011. Október 14. Országos Szakmai Összejövetel Körmöci Katalin"

Hasonló előadás


Google Hirdetések