Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 2/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 2/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és."— Előadás másolata:

1 Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 2/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és küldetés

2 Bevezető gondolatok a megmaradásról Korunkban élesen tevődik fel a következő kérdés : Miként lehet önmagunkat felvértezni emberként, magyarként úgy, hogy erkölcsileg megmaradhassunk és megerősödhessünk bármilyen néptengerben akár egyszál magunkban is, sőt küldetésként erőnk legyen ellátni akár romlott közösségek lelki gyógyító feladatát is? A kérdésre akkor van megoldásunk, ha rá elméletben és gyakorlatban is kivitelezhető választ tudunk adni! Le lehet szögezni mindenesetre, hogy megmaradni és gyógyítani csak szeretettel és emberi tartással lehet. Szeretettel, vagyis lelkileg egészségesen. A megrontó gyűlöletet, a lélek betegségét le kell vetkőznünk. A tartás viszont önvédelem, ami külső megrontásunktól véd. Szeretet és emberi tartás – a magatartás – az ami megtart, és az ebben fejlődés. Minden a helyes önismerettel kezdődik. Amíg nem tárjuk fel a magyarság számára mindazt, ami a kincse : a rejtőző tudást múltjában-nyelvében, az erkölcsiséget, a hitet és az ezekből adódó felelősséget küldetése felismerésében, addig öngyógyulására nem is számíthatunk. És addig nincs felfelé vezető út. Csak az összefüggéseket felismerve kezdődhet el gyógyulásunk. Kialakítható egy egészséges, felelősséget vállaló hierarchikus közösségi építmény, ami egyedüli záloga a jövőnknek. De az emberiség jövőjének is, mert a gond, az egyetemes. És itt lép színre a magyar küldetés szerepe : mindezt a tudást megismertetni a világgal. Ezáltal a ma és a jövő embere már nem egy tántorgó, félrevezethető alak, hanem öntudatos alakítója és alkotója lehet rábízott világának.

3 Első rész Tudás és nyelv (folytatás) „egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk az anyanyelv” (Kányádi Sándor: Apáczai)

4 2.Tudás a jelben – magyar rovásjelek Az ősi ABC ABC jelek képi értelmezése Szellem és Ige ősi jelei A rovásirás jelenléte a világban Külhoni tudósok kutatásai A rovásirás kora a Kárpát- medencében – tatárlaki lelet TARTALOM (folytatás) 3.Tudás a csillagokban – magyar csillagnevek Beszélő csillagnevek Mesélő csillagok

5 2. Tudás a jelben - magyar rovásjelek Az ősi ABC A rovásírás a magyarok őseinek az írása, a legelső írásrendszerek közé tartozik, vagy maga az ősforrás, amelyből minden nép merített írásrendszere kialakításakor. Kárpát-medencei jelenléte régészeti leletekkel bizonyathatóan 8-9 ezer éves. (Friedrich Klára meghatározása a rovásírás fogalmáról és jelentőségéről) ABC jelek képi értelmezése A rovásírás jelek képi értelmezése érdekes fejtegetésekre ad lehetőséget : irányt mutató Cél (Célba találó nyil) áldott állapotú Anya kerek Föld akadályozó Gát Isteni eGY változó (fogyó-növő) Hold Isteni Ige körbezárt Kert megjelölt Lyuk (Lyukat fúró nyil) anyai Mell

6 felkelő Nap kinyújtott Nyelv kerek Oltár védő Sátor egyenes Szál Ölelő kar világ-Űr folyó Viz lobogó Zászló (Friedrich Klára nyomán) A fenti jelképrendszer magyarázattal máris 19 betüt tanulhattunk meg. Érdemes megfigyelni : Az égöv Halak jegyének jelölése hasonló a rovásírás H (Hold) betüjéhez. Keressünk még nyelvet, ahol ezek hasonló értelmezésre lelnek.

7 Szellem és ige ősi jelei Az _ G szógyök szóbokrát tanulmányozva rájövünk, hogy az ÉG(IG) – IGE – IGAZ szavak ugyanarról szólnak : a kinyilatkoztatott ISTEN-i alapigazságról. Igének nevezik a varrottas keresztszemeit XXX, de a rovásírás i betüjét is kereszttel jelölik. Igy kapcsolódik össze egyetlen kereszt-jelben a munka (keresztszemes), a nyelv (i betü) és a hit (ige), ami a Teremtő Istentől jön. ÉGből jön az IGE, (I) az EGY-től jön, (Gy), aki Isten. Ábrázolva: EGY-től Isteni Ige Az IGE Isten ÉGI IGAZ-sága. Egy az Isten (festmény és felirat az énlakai unitárius templom mennyezetén - 1668)

8 Forrai Sándor kutatásai szerint - még több ezer év távlatából is - szembetűnő a magyar rovásjelek hasonlósága - az etruszk rovásjelekkel (43%), és a - föniciai rovásjelekkel (50%). Az úgynevezett római számok is a rómaiak előtti időkből származnak. A magyar számsor az 50-es rovásjelig például az etruszkéval azonos ! (Forrás: Forrai Sándor Küskarácsontól sülvester estig c. könyve) A rovásirás jelenléte a világban Michelangelo Naddeoolasz kutató is felteszi a kérdést : Michelangelo Naddeo olasz kutató is felteszi a kérdést : „Hogy lehetséges, hogy a magyarok jóval az etruszkok előtt ugyanúgy írták a számaikat, mint 1500 évvel ezelőtt, s nem az etruszkoktól vették át (pl. XIIII és nem XIV) és még egyenesen balról olvastak? Miért nem használták a római számokat, hiszen abban az időben egész Európa területén azok konszolidálódtak?”

9 Wikipédia az etruszkokról „Az etruszkok ezidáig ismeretlen eredetű ókori nép Közép-Itáliában, akik a Római Birodalom felemelkedése előtt a legjelentősebb civilizációt hozták létre. Saját elnevezésük MEK volt… Településeik az i. e. 10–11. században jelentek meg, előbb a Tirrén-tenger partján, majd a félsziget belsejében, a Tiberis és az Arno folyók közötti vidéken, a mai Toszkána és Emilia- Romagna tartományok területén.” etruszk irásjelek A fenti jelsornak a magyar rovásírással hasonlatos betűi. A rovásbetűk olvasata (jobbról balra) p-i-a-t-é-ö-sz-é-n-u Figyeljünk fel valamire : MEK - M_K - M_G - MAG

10 A bolognai rovásemlék Raccolta della lingua, che si praticava dalli Sciti, abitanti della Siculia ne' tempi antichi scolpita in un legno, che [törölve: Serviva di Ca] esprimeva il Calendario delle feste mobili, per uso di quei primi, convertiti alla fede Cattolica, e da me dall istesso legno raccolta, e mandata al mio gabinetto in Italia, quando serravo li passi della Transilvania.. Gyűjtés a szkíták nyelvéből, akik Székelyföldön élnek: a régi időkből való, botra faragott naptár, amely a mozgó ünnepeket tartalmazza, s amelyet azok használtak, akik elsőként tértek át katolikus hitre. A botról akkor írtam le, és küldtem el [a kéziratot] olaszországi gyűjteményembe, amikor Erdély szorosait ellenőriztem. Sándor Klára : A bolognai rovásemlék Egy feltehetően XIII. századi eredetű botnaptár másolata, amelyet a törökök által megszállt Buda ostromát irányító Luigi Ferdinando Marsigli hadmérnök másolt le Erdélyben 1690-ben. A másolatot ma Bolognában őrzik. A naptár az állandó egyházi ünnepeket és a szentek névünnepét tartalmazza. bogsn'; bódogasszony, Aug.15 Marsigli által írott betükészlet kiral'; király (István), Aug.20

11 Mario Alinei ŐSI KAPOCS A magyar-etruszk nyelvrokonság Külhoni tudósok kutatásai Könyvismertető : A mellékelt könyv főszereplője, az etruszk-magyar azonosság. Meghökkentő, megdöbbentő? Az, - különösen ha figyelembe vesszük, hogy az ókor egyik legnagyobb kultúrája éppen az etruszkoké volt. Kinek juthatnak eszébe ilyen gondolatok? A kötet szerzője Mario Alinei úr kiemelkedő tudású nyelvészprofesszor. egy könyv, amelyből kiderül, hogy a magyarok már jóval a „honfoglalás” előtt az európai térség nagy részén jelen voltak, s az is, hogy a régészeti kutatások eredményei szerint az etruszkok ősei a Kárpát-medence területéről származnak. egy könyv, amely teljesen új megvilágításba helyezi az etruszk nép Kárpát-medencéhez fűződő (rendkívül szoros) kapcsolatát, és az ókori Itália kultúrális, műszaki fejlődését meghatározó folyamat - ebből a térségből származó - magyar összetevőit. egy könyv, amelyből megtudjuk, hogy Nagy-Magyarország területe egészen a bronzkor végéig Európa ipari szíve, motorja volt, egyben, hogy az innen induló magyar–etruszk behatolás Itália földjére nem csak, hogy nem tűnik merész kijelentésnek, hanem egybevág az összes régészeti feltárás eredményével. egy könyv, amely bemutatja, hogy a magyarok több évszázaddal Árpád bejövetele előtt is képesek voltak falakkal és tetővel rendelkező házakat építeni, valamint azt is, hogy a honfoglalás korának primitív, nomád magyarjairól szóló délibábos hipotézis minden tudományos alapot nélkülöz. egy könyv, amelynek ismeretében tehát újra kell gondolnunk a honfoglalást és időrendjét, de az Árpád vezér korát jóval megelőző magyar jelenlétet a Kárpát-medencében és földrészünkön is.

12 Könyvismertető : A szerző, Michelangelo Naddeo kutatási kritériumai ugyanazok voltak, amelyek szerint Kiszely István és Magyar Adorján végezték kutatásaikat. A szerző Eurázsiában a pannonok (Közép-Európa széles területén élő őshonos nép) által hátrahagyott kulturális jelzőnyomra talált, amely alapján rekonstruálható a vándorlásaik. Fontosnak tartom aláhúzni a szerző felhívását, hogy a könyvet ne soroljuk a linguisztika kategóriájába. Ez a könyv egy trilógia második kötete, amelyben elődeink honfoglalását terület-visszafoglalásnak nevezi, s hangsúlyozza a szerző, hogy e dokumentációkkal bizonyított – és nem feltételezett – kutatási eredményei szerint Európa egész történelmét újra kell írni! Többek között tudomást szerezhetünk arról, hogy az utolsó két évszázadban a történettudomány-kutatás, a régészet, a nyelvészet a legjobb európai tartalékokat arra fordította, hogy bebizonyítsa és valorizálja kontinensünk idoeurópai identitását. Azonban Európa nem volt lakatlan az idoeurópai sztyeppe lakók érkezésekor, mint ahogy egyesek ezt a véleményt tartották fent! Milyen örökséget kaptunk Európa első őslakosaitól? Kik voltak ők, hogyan éltek, imádkoztak, beszéltek? Milyen társadalommal, művészettel intézményrendszerrel rendelkeztek? A szerzőnek az a szándéka, hogy visszanyerje európai öntudatunk számára legrégebbi őseink örökségét. B. Tamás-Tarr Melinda Michelangelo Naddeo: Honfoglalás... the magyars are back home Michelangelo Naddeo: Az ugariti ábécé... rovás ábécé

13 í A magyar és ógörög rovásjelek között is több mint tíz hasonló. í Aczél József : Szittya-görög eredetünk című művében a grammatikai egyezéseken túl háromezer görög-magyar szómegfelelést is kimutat. Például : domb – tumbosz szem – pszamme forró – purros kapa – szkaphosz falu - polisz

14 Tatárlakai lelet – Erdély (kb.8.000 éves) NY Z A magyar rovásírás három betüje ismerhető fel rajta GY Figyelemre méltó, hogy Isten jele az eGY a Kárpát medencében valószínűleg több mint 8.000 éves!

15 Mit ir a Wikipedia az ősi irással kapcsolatban? „A Mezopotámiából előkerült írásforma (Uruk, mai Warka) közismerten a legősibb a világon, mellyel Mezopotámia elnyerte a „civilizáció bölcsője” elnevezést. A sumer írás párhuzamosan született az egyiptomi hieroglifákkal, és még néhány régebbi felirat is ismert, mely valószínűleg az írások őse lehet.” Mezopotámiai, sumér behatásnak tartották a tatárlaki korongon található rovásirást mindaddig, amig ki nem derült a tatárlaki leletről, hogy ezer évvel régebbi. Valószinű, hogy épp a forditottja igaz : a Kárpát medencéből juthatott el az ősi irás Mezopotámiába. Érdekes összehasonlitás : - a sumérok magukat k_n_g_r- nek nevezték, a magyarok hungarok - hasonló hagyományuk volt védelmük biztositására : folyamközök-be telepedtek. A sumerek országa, Mozopotámia folyamköz, miként a magyarok Elelköz-e, Dunatiszaköz-e, vagy őseik Tarim medencei folyamköze. Magyarul érthető sumer városnevek : Ur, Uruk.

16 Boszniában, a ma már Piramisok Völgyének nevezett területen megtalálták Európa legrégibb és legnagyobb piramisait. Öt piramisalakzatra leltek: a Nap (Visočica), a Hold (Plješevica), a Sárkány (Bučki gaj), a Szeretet (Četnica) piramisa, és a Föld temploma (Krstac). A Nap piramis magassága 220 m. Északi oldala-csúcsa a 147 m-es Kheopsz-piramishoz hasonlóan északi Sarkcsillagra néz. A piramis alatt talált alagutakból előkerült fadarabok C14- es vizsgálata alapján a piramisok korát jelenleg 34 ezer évesre teszik. A Nap piramis járataiban magyar rovásírás betüire bukkantak. „A járatokban talált jelek a 39 betűből álló székely-magyar rovásírás legalább húsz betűjével azonosak. Ez már olyan mértékű egyezés, amelyre nem lehet úgy tekinteni, hogy valaki véletlenül odaírt valamit, és talán véletlenül hasonlít" – állítja Szakács Gábor rovásírás szakértő.

17

18 Kert Kárpát-medence A Kárpát-medence, - a bőség kertje - a világ leggazdagabb tájai közé tartozik. A K betü jele, kert. A KáRpátok nevében is benne van a K_R ős szógyök. A Kárpát-medence formára olyan, mint egy védő KARÁM.

19 Egyéb leletek a Kárpát-medencében Más vonatkozásban is meglepően tapasztaljuk a Kárpát-medence, Európa kellős közepének úttörő szerepét az európai civilizációban. Ilyenek például az első kocsiábrázolások. Az újkőkor és a rézkor (kb. Kr. e. 6000– 2500) korszakának világhírű lelete, az első európai kocsiábrázolás, a budakalászi agyagkocsimodell. A szigetszentmártoni agyagkocsimodell Kr.e. 3500- 3000

20 3. Tudás a csillagokban - magyar csillagnevek Beszélő csillagnevek Több mint: 630 csillag és csillagkép név lelhető fel a magyar hagyományban. Néhány példa az ismertek közül : Göncöl : Béresszekér, Illés szekere, Kincső Hold : Istenkalács Jupiter : Magyarok csillaga Kisgöncöl : Nagyboldogasszony csillaga Mars : Hadakozó, Vérszemű csillag Nap : Ruhaszárító csillag, Tarhonyaszárító Sarkcsillag : Bábamatullája, Furucsillag, Göncöl térítője Szaturnusz : Székelyek csillaga Tejút : Ég útja, Éjjeli kegyelet, Fejérárok, Fejérköz, Hadak útja, Hajnalszakadék, Isten barázdája, Isten palástja, Isten szeme, Isten szérűje, Isten útja, Jézus útja, Kerekudvar, Legeltető csillag, Lelkek útja, Országút, Szalmahullajtó, Szalmásút, Szent Mihály útja, Részegember útja, Tündérút - 21 elnevezés Vénusz : Hajnalcsillag, Alkony csillag, Esthajnalcsillag, Ökörkereső csillag, Pásztor, Pásztorserkentő, Szarvaslegeltető, Szerelemcsillag, Vacsoracsillag, Vadak csillaga, Vadlegeltető - 11 elnevezés Vénusz neve a magyar hagyományban: Hajnalcsillag, Esti csillag, Esthajnalcsillag. A középkorban voltak olyan műveltségek, amelyek nem tudták hogy a Hajnalcsillag és az Esti csillag ugyanaz. A Vénuszt a magyarság már akkor Esthajnalcsillagnak nevezte. Vajon milyen hagyományból származik a rómaiak Mars- a háború és Vénusz- a szerelem istensége? A magyar hagyományban az egyik a Hadakozó, a másik a Szerelem csillaga. Olvasmány: Toroczkai-Wigand Ede: Öreg csillagok, Pécs 1988 A következő táblázatok felsorolják a magyar hagyományban fellelhető 632 csillag és csillagképnevet. Ezekből 230 csillagnévnek már nem tudjuk beazonositani csillagászati megfelelőjét. Az idő rostája kihullatta az emberi emlékezetből.

21

22

23

24 Forrás: Magyar Csillagászati Egyesület http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/ magyar_nepi_csillagnevek/20040422_nep i_objektum.html

25 Vinczéné Tarr Judit : Csillagösvény Nagyon elterjedt elnevezése volt a Tejútnak a Szalmásút, Szalmahullajtó is. Többnyire a Göncölszekér utasai szórják szét, vagy veszítik el a felrakott szalmát. Ha megpillantjuk a Göncölt, kéredzkedjünk fel rá! Kitől? Hát a Kocsistól vagy Göncölhajtótól, akit Hüvelykpiciny néven is ismerhetünk. Hol találjuk? A rúd második csillaga mellett egy picike csillag képében, amit a csillagászok Alcornak neveznek. S ha már fent ülünk a szekéren, Hüvelykpiciny bizonyára mesél majd nekünk az általa hajtott járműről. A Nagy Medve csillagkép első hét csillagát Európa legtöbb országában valamilyen szekérnek nevezik. Magyar nyelvterületen is számos elnevezése ismert: Illés szekere, Szent Péter vagy Szent László szekere, Nagytáltos, Angyalok Hintója. A keletkezéséről szóló regék azt mondják el, hogyan került az égre. Gyakori motívum, hogy a részeg embert megátkozta a felesége, s szekerestől az égre került. Sokfelé ismert, hogy Illés prófétát ragadta az égbe tüzes szekér. A magyar monda szerint Göncöl híres táltos volt, aki az emberek között járva gyógyította őket, beszélni tudott a fákkal, madarakkal. Egyszer eltörött a szekerének a rúdja, és senki nem segített neki megjavítani. Ekkor haragjában a lovak közé csapott és felrepült az égbe. Azóta ott kocsizik görbe rúdú szekerén. Mesélő csillagok

26 Más változat szerint Göncöl nem más, mint Konrád császár, akit Lehel, mielőtt kivégezték volna, kürtjével agyonütött. Annak is van magyarázata, hogy miképpen törött el a szekér rúdja. Egyik szerint Szent Péter hajtotta, és nekiütközött a mennyország kapujának. Másik változat szerint valamilyen akadályt kellet kikerülnie, kátyúba került, a szekér felborult, a rúd megcsavarodott. Hüvelykpicinyről pedig azt is beszélik, hogy a szekér rúdjának rendbetételére ment fel az égbe. A Göncölszekér hajtása nagy dicsőség, ezért mondják a nagyképű, kevély emberekre: „Mintha ő hajtaná a Göncölszekeret.” Egyesek Göncölt a magyarok Öregistenével is azonosítják. Közkedveltsége és kivételes tisztelete alapján úgy tűnik, talán éppen ő a sokat emlegetett Magyarok Istene, a magyarok csillagistene, aki villámhordó szekerével a Hadak Útján, a Tejúton dübörög végig. A Göncölszekér csillagai időjósok is: ha aprón ragyognak, szép idő várható, de ha nagyra nőnek, az idő rosszra fordul. A Göncöl a Sarkcsillag körül látszik forogni, ezért azt Göncöl Térítőjének vagy Ég Köldökének is nevezik.

27 ”A világ ősemlékezete őriz egy mítoszt, mely szerint az emberi lelkek, és persze az összetartozó lelkek, vagyis a nemzetek is, a csillagok világából érkeztek a Földre. Mindegyik népnek van egy csillaga, vagy csillagzata, amelyik az égi őshazát jelenti. A hagyomány szerint tehát a fényből származunk … „ Égi térkép Paksi Zoltán : A magyarság csillagai

28 „A csillagok világából érkezett ember, bolygónkon voltaképpen egy iskolát jár ki. Kozmikus fejlődésünknek csupán egy szeletkéje a Földön eltöltött idő. Minden népnek, így a magyarnak is megvan a maga küldetése, feladata planétánkon. A Földre érkezett embernek a Teremtő minden tudást megadott ahhoz, hogy feladatát elvégezze, majd visszatérjen a csillagok birodalmába.” A Föld

29 „Ezt a tudást az égre írta, hogy mindenki láthassa, és soha ne feledje az isteni üzenetet. Még napjainkban is él ez a tudás. Tiszta, csillagfényes éjjelen az égre tekintő tiszta szívű ember lelkében felsejlik az emlékezés… A csillagok titkokat őriznek… Az igazi tudást tartalmazó, mindenki számára nyitott könyv, a csillagos ég. Ahogy mi, magyarok mondjuk, a MENNYBOLT. Az égi bölcsességet szimbolikusan a csillagmítoszok, a népszokások és a népmesék őrzik. Meséinknek nem az volt a célja, hogy este, napszentülte után a gyermekek elaludjanak, hanem az, hogy az anyag világába belenőtt felnőtt éber maradjon! A csillagtudás segítette a pásztornépeket, de nélkülözhetetlen volt az utazóknak, hajózóknak is. A csillagos ég ismerete segítette a tájékozódást. Azonban nem csak külső, földrajzi értelemben, hanem belső, spirituális értelemben is.”

30 Az égi egyenlítő az a főkör, mely északi, és déli félgömbre osztja az eget. Az északi égbolt jelenti a felső világot, a szellem birodalmát, míg a déli égbolthoz tartozik az alsó világ, mely a lélek, a spiritualitás, a titkok hordozója. Az Egyenlítőt 23.5 fokos szögben metszi az ekliptika. Az ekliptika asztronómiai értelemben a Föld Nap körüli pályasíkja. Mitikus értelemben ez a Napút, hiszen bolygónkról úgy látszik, mintha a Nap keringene a Föld körül. A Fény útja ez, melyen központi csillagunk bejárja a felső, és az alsó világokat is. Ismerkedjünk meg mi is az égi tájékozódás alapjaival!

31 Tavasz kezdetekor éri el Napunk az Egyenlítőt, és indul el a felső égbolton. Egyre hosszabbak a nappalok, és rövidebbek az éjszakák. Hét csillagképet érint a felső égbolton. Ezek a Halak, a Kos, a Bika, a Nimród (Orion) az Ikrek, a Rák és az Oroszlán.

32 Ősz kezdetekor újra eléri a Nap az egyenlítőt, de már az alsó égbolton halad tovább. Ekkortól rövidülnek a nappalok, és egyre hosszabbak az éjszakák. Itt is hét csillagképpel találkozik útja során. Ezek a Szűz, a Mérleg, a Skorpió, a Kígyótartó, a Nyilas, a Bak és végül a Vízöntő. Az ekliptika jelképezi a cselekvés, a sors, lényegében az élet stációit. A karmikus körforgás megjelenítője, a misztikus tanok szerint.”

33 Az ekliptika (Napút) körforgásából azonban ki lehet lépni. Ennek lehetőségét jeleníti meg a Tejút. A Tejút a felső, és az alsó égbolton is metszi az ekliptikát, tehát fent, és lent is megvan a „megváltás” lehetősége. A magyar hagyomány számtalan névvel illeti a Tejutat. Jézus Krisztus útja, Hadak útja, Éjjeli kegyelet útja, Szalmahullajtó út, Istenek útja, Csaba királyfi útja, Táltosok útja, és a sort még lehetne folytatni. A Tejút nem csak a felemelkedés, kiemelkedés, hanem az „égi táplálkozás” lehetőségét is jelenti. Az ember szintje feletti, isteni energiák ezen az úton jönnek le az emberlakta világba. Az istenek útjával azonban csak a beavatottak kerülhetnek kapcsolatba. A beavatást két csillagkép képviseli. Az alsó égbolton a Kígyótartó, míg a felsőn a magyarok ősapját megjelenítő Nimród… Kígyótartó Nimród (Orion)

34 Orion Orion

35 Nimród, a magyarok ősapja, a világ első királya, „Nagy vadász vala, az Úr előtt.” Valóban ő az égi vadász. Beavatói jelentőségét mutatja, hogy övcsillagainak helyzete szerint épültek az egyiptomi nagy piramisok, de Magyarország szent helyén a Pilisben is megtaláljuk összes csillagának földi megfelelő pontját! Csak az övcsillag hármasát említsük meg: Árpádvár, Rámhegy, Magashegy. Nimród vállán tartja a Tejutat, íjával pedig a Bikára céloz. Mikor a Nap kilép a Bikából, a termékenység csillagképe sötétben marad. Kettős üzenete van ennek az égi jelenetnek. Egyfelől lelövi, legyőzi a lehúzó erőket, másfelől azonban, mikor a Nap, Nimród nyílvesszőt elengedő kezét érinti, akkor lövi vissza ősapánk a Fényt, a termékenység erőit a Bikába. Ezt hívjuk „újra-felfényesítésnek”. Ezzel mutat példát fiainak, Hunornak és Magyarnak. A Tejút mentén vágtat szarvasunk, hogy hazavezesse az ifjakat. Akik előtte azonban leányokra lelnek a Fiastyúk csillagképében. A görög mitológiában, mely szkíta eredetű, ez a Pleiadok csillaghalmaz, mely az „istenek szerelmi fészke”.

36 A Csodaszarvas által kijelölt irányt követve jutunk el a Tejút túloldalára. Itt találkozunk a felemelkedő lélek jelével, a Turulmadárral! Ez az Aquila, vagyis a Sas csillagkép, mely Atilla királyunk történetét őrzi. Mellette a gyógyítás képességét, és az erőket kézben tartó Ophiuchus, vagyis a Kígyótartó beavatói üzenetével találkozunk, mely a magyarság egyik vezérlő elvét szimbolizálja. Ne feledjük, hogy Szent Koronánkon két orvos szent is látható, Kozma, és Damján személyében.

37 És végül megérkezünk a magyarság csillagzatához, a Nyilashoz. A Tejút tápláló energiáit lehet lehozni ebben a csillagképben. A Fény nemzésének titkát őrzi a Nyilas, hiszen irányába tekintve jutunk el a Tejút spirálgalaxis középpontjához. Itt, a középpontban találkozunk a táltosok titkával. Ahhoz a középponthoz érkezünk, mely szívként dobog… A Tejútközpont minden egyes dobbanásból csillagok születnek… A kozmikus szeretet jeléhez érkeztünk, mely az igazi gyógyító erő, melyet a magyaroknak kell átadni, közvetíteni másoknak, hogy minden nép a Fény megjelenítője lehessen! Ehhez azonban a XXI. században is méltóvá kell válni. A Nyilas csillagkép a törvény hordozója. Ez a törvény felette áll az emberi szintnek. A Nyilas a kiáradás üzenete is. A Tejút tápláló, felemelő, gyógyító erőit hozza le, és árasztja a Nyilas. A figyelmes szemlélő azonban észreveszi, hogy átölelve őriz egy kisebb csillagkoszorút. Ez a „koszorú” a Déli korona csillagkép. Részben a Tejúton látható, tehát ő is az „isteni energiákat” képviseli, illetve hozza le. A Tejút beavató, Szent Koronáját őrzi a Nyilas, ahogyan az emberiség egyetlen Szent Koronáját a magyarság… „ A Magyar Szent Korona eszmeiségében magában hordozza a Teremtő Isten rendjét : a világra kiáradó szeretetet, aminek az ember is teremtője kell legyen maga környezetében. Erről szól a harmadik rész.

38 Tejút

39 Vége az II. résznek Észrevételeit, kiegészítéseit, elemzéseit szívesen fogadjuk, a következő villámposta címen : kohezioo@yahoo.com


Letölteni ppt "Magyar kincsek… Összeállította : Vetési Zoltán …emberi értékek Tudás és nyelv 2/2 Rejtett, de felismerhető magyar értékek tudás, nyelv, erkölcsiség és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések