Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csillagászati földrajz – TOTÓ I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csillagászati földrajz – TOTÓ I."— Előadás másolata:

1 Csillagászati földrajz – TOTÓ I.
1. kérdés: Melyik a kakukktojás? (És miért?) 1) Almageszt 2) Almarium X) Albiruni 2. kérdés: Ki mondta: „és mégis mozog!”? 1) Giordano Bruno 2) Isaac Newton X) Galileo Galilei

2 Csillagászati földrajz – TOTÓ II.
3. kérdés: Hol van Uraniborg és miről nevezetes? 1) Angliában egy hegy, itt fedezték fel az Uránuszt ben. 2) Kis település Amerikában egy uránbánya mellett, itt született 1889-ben E.P. Hubble, a híres csillagász X) XVI. századi csillagászati obszervatórium egy kis dán szigeten. 4. kérdés: Hány „mozgó égitestet” ismertek az ókorban? (Ez milyen napjainkig tartó következménnyel járt?) 1) 7 2) 8 X) 9

3 Csillagászati földrajz – TOTÓ III.
5. kérdés: Kiről szól az alábbi idézet? (Ki írta?) "Egy szóra még. Rossz hír kering az udvarban felőled, Hogy új tanoknak híveül szegődtél, Rostálod a szentegyház tételeit; Sőt most, midőn anyád mint rút boszorkány Legsúlyosb vád alatt börtönben ül, Méltó gyanúba jössz te is, midőn Olyan nyakasan s ernyedetlenül Igyekszel őt kiszabadítani." 1) Kopernikusz 2) Kepler X) Pascal

4 Mi a Csillagászati földrajz?
Csillagászati földrajz ≠ csillagászat Földrajzi diszciplína: a Földre (is) vonatkozó csillagászati ismereteket gyűjti össze és rendszerezi a földrajztudomány kívánalmai és szempontjai szerint. Asztronómia ≠ Asztrológia

5 Témakörök I. I. Térbeli és időbeli tájékozódás Égbolti koordinátarendszerek (szférikus csillagászat) Időszámítási problémák Földrajzi helyzetmeghatározás

6 Témakörök II. II. A Föld mint égitest alapvetően befolyásolja a földrajzi folyamatokat Alakja Mozgásai (forgás, keringés, ezek időbeli változásai)

7 Témakörök III. III. Földön kívüli világtér Közeli égitestek, kiemelten: Nap Hold Bolygók – összehasonlító planetológia Tejútrendszer Kozmológia

8 Az emberiség világszemléletének fejlődése
Mottó: „Minden igazságot könnyű megérteni, ha egyszer már felfedeztetett; az igazi feladat azonban: rátalálni az igazságra.” (Galileo Galilei) A csillagászat a legrégibb természettudomány. misztikus elképzelésekkel vegyítve asztrológiai célok gyakorlati élet igényei: tájékozódás, naptár

9 Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz
Babilon Nap és Hold járása Hónap hossza Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz Nap Hold Mars Merkúr Jupiter Vénusz Szaturnusz Lun(e)di Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sonntag Montag Dienstag (Ziu=Mars) Mittwoch (Wotan=Merkúr) Donnerstag (Donar= Jupiter) Freitag (Freya= Vénusz) Sunday Mo(o)nday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

10 Kína Kína Nap- és holdfogyatkozások időpontja: tapasztalati úton Teljes szög osztása: 365 és ¼ fok Kr.e. II. század: Föld gömbölyű

11 Egyiptom Kevésbé fejlett. Nílus áradása → naptár Égtájak pontos meghatározása → piramisok tájolása Vénusz a Nap körül kering

12 Stonehenge (Kr.e ) Nap járása Nincs írásos emlék

13 Görögök Matematikai leírások, modellek (Harmonikus világ, Pitagoraszi világkép) Fizikailag gyenge lábakon A Nap és a csillagok mozgása aránylag egyszerű modellel leírható (ld. szférikus csillagászat) Gond a bolygókkal van!

14 Herakleidész (Kr.e ) A Nap a Föld körül kering A belső bolygók viszont a Nap körül

15 Arisztarkhosz (Kr.e ) 1. Nap-Föld, Nap-Hold távolság viszonylagos meghatározása 2. Hold < Föld << Nap → Föld kering a Nap körül!

16 Eratoszthenész (Kr.e. 276-194)
Föld kerületének meghatározása Hipparkhosz (Kr.e ) csillagkatalógus, magnitúdó tavaszpont eltolódása földrajzi szélesség és hosszúság

17 Ptolemaiosz (Kr.u ) „Megale szüntakszisz” (=Nagy Gyűjtemény, Almagest) → 1500 évig meghatározó! Mert pontos előrejelzést ad. geocentrikus világkép

18 Szférák (kristálygömbök):
Ptolemaiosz (Kr.u ) Szférák (kristálygömbök): Hold Merkúr Vénusz Nap Mars Jupiter Szaturnusz Csillagok

19 Ptolemaiosz (Kr.u ) Probléma: bolygók „furcsa” (hátrafelé, retrográd) mozgása

20 Ptolemaiosz (Kr.u )

21 Iszlám kultúra (arabok) I.
Hindu számjegyek közvetítése (Al-Khwarizmi, , Bagdad) Fordítások (görög → szír → arab) Rendkívül pontos mérések, csillagkatalógusok Ekliptika és az égi egyenlítő hajlásszögének változása – régiek méréseit elfogadva! Csillagászati szókincs (zenít, nadír, azimut, Aldebaran,…) Al-Khwarizmi

22 Iszlám kultúra (arabok) II.
Al-Biruni ( , perzsa) Forog a Föld? A Nap is csillag? Földsugár mérése a horizontális depresszió alapján

23 Európa – „túl a sötét középkoron”
Hispánia – kapcsolat az arab világgal 2. Hézagok Ptolemaiosz rendszerén: Miért halad mindig együtt a Merkúr és a Vénusz a Nappal? Miért olyan nagy a Mars fényingadozása? Hol van a Vénusz, a Mars és a Jupiter excentrumos pályájának középpontja? Tengerhajózás  pontosabb navigáció kell!

24 (lengyel kanonok, de nem pap!)
Mikolaj Kopernik ( ) (lengyel kanonok, de nem pap!) Osiander előszava Halálos ágy heliocentrikus világkép A Föld középpontja csak a Hold-pálya középpontja Minden bolygó pályája megkerüli a Napot Az égbolt távolságához képest a bolygórendszer méretei elhanyagolhatók A Föld forog a tengelye körül, kering a Nap körül

25 Mikolaj Kopernik ( ) Hátrányai: Hitt a ptolemaioszi kristályszférákban Kör alakú bolygópályák (epiciklusok, Merkúr: 5 kör) → előrejelzési problémák!

26 Giordano Bruno ( ) Nem volt igazi kopernikánus! A Nap is egy csillag a sok közül A világegyetem végtelen tele intelligens lényekkel

27 Tycho de Brahe ( ) Hatalmas észlelési anyag (Hven sziget: Uraniborg) Elvetette a heliocentrikus világképet a „parallaxis” hiánya miatt Nap a Föld körül, de a többi bolygó a Nap körül 1577: üstökös – mozgását a kristályszférák nem akadályozhatják! → nincsenek kristálygömbök

28 Galileo Galilei ( ) 1609: távcső („szabadalmi jog” a Velencei Szenátusnak) → „2 hónap alatt (Nov., Dec.) több világrengető felfedezést tett, mint bárki más őelőtte” 1623: Dialógusok a kopernikuszi világkép burkolt támogatása Salviati (Galilei) – Sagredo – Simplicio (pápa?)

29 Galileo Galilei ( ) Jupiter 4 holdja

30 Vénusz fényváltozásai
Galileo Galilei ( ) Vénusz fényváltozásai

31 Galileo Galilei ( ) napfoltok

32 Hold hegyei és „tengerei”
Galileo Galilei ( ) Hold hegyei és „tengerei”

33 Galileo Galilei ( ) Tejút = sok csillag

34 Johannes Kepler ( ) Tycho de Brahe asszisztense királyi csillagász, Prága luteránus (1612-ben kiközösítették) 1604: új csillag (szupernova) → Arisztotelész téved, a világ nem változatlan! Harmonice mundi

35 Johannes Kepler ( ) 1. törvény: „Minden bolygó ellipszispályán kering, amelynek egyik fókuszában a Nap található.”

36 Johannes Kepler ( ) 2. törvény: „Bolygók területi sebessége állandó.”

37 Johannes Kepler ( ) Már nyomdában volt a Harmonice Mundi, amikor Kepler hozzáírta még a 3. törvényt. „…először azt hittem, hogy álmodok és arra gondoltam, hogy talán a kiindulási feltételek közé véletlenül becsempésztem a végkövetkeztetést. De nem! Mindez egészen bizonyos és pontos, hogy A bolygók Nap körüli keringési időinek négyzetei úgy aránylanak egymáshoz, mint az átlagtávolságaik köbe.” a: fél nagytengely T: keringési idő

38 Princípia – minden idők legcsodálatosabb tudományos műve
Isaac Newton ( ) Állami Pénzverde Őre 1642. karácsonyán született, de születési időpontja „egy évet csúszott”, mert 1752 előtt Anglia még nem a Gergely-féle naptárt használta. Princípia – minden idők legcsodálatosabb tudományos műve "Természeten s törvényein az éj sötétje ült. Isten szólt: 'Legyen Newton'! S mindenre fény derült." (Pope) általános gravitációs törvény Kepler - törvények

39 További bolygófelfedezések
Uránusz-bolygópálya „rendetlenségei” Neptunusz felfedezése (1846, Galle) (igazából többen is látták már korábban, pl. Galilei) szerencséjük volt a számításokkal Plútó felfedezése (1930, Tombough) egymás fölé helyezett képek átvilágítása névadás: Percival Lowell kezdőbetűi TÚL KICSI!

40 XX. század – űrkutatás földrajzi hatásai (vázlat)
Műholdak (1957-), szondák Űrrepülés Gazdag megfigyelési anyag földrajzi szempontból: űrfelvételek, egyéb adatok a Földről (távérzékelés) bolygókra vonatkozó ismeretek (összehasonlító planetológia) Tájékozódási-navigációs rendszerek (pl. GPS)


Letölteni ppt "Csillagászati földrajz – TOTÓ I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések