Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó:Privóczki Zoltán Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar c. főiskolai docens Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó:Privóczki Zoltán Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar c. főiskolai docens Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola."— Előadás másolata:

1 Előadó:Privóczki Zoltán Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar c. főiskolai docens Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Phd. hallgató 2015.11.12.

2  Fiatal gazdák termelési kedvének visszanyerése  Preferált állattenyésztés  Egyedül a méhek tartásának korlátozása  Szankciók  Jogszabályi anomáliák, megoldások keresése

3  A magyar mézterelés éves szinten mintegy 60 milliárd Ft (2014)  Kiváló exportcikk, árbevétel 73%-a származik exportból  Magyarországon a nyilvántartott méhcsaládok száma 773 ezer  Bejelentett méhész 20.410 f ő  Megtermelt hazai mézmennyiség 60% akácméz

4

5  OMME taglétszáma 11.987 f ő (2014.)  A hazai méhcsaládok 80%-át az OMME tagsággal rendelkez ő k alkotják.  Hazánkban legnagyobb az EU tagországok közül a méhs ű r ű ség 11 család/km 2  Nem csak kiegészít ő, hanem f ő jövedelem forrás is  A méztermelésen túl a méhek beporzási tevékenységgel el ő segítik a szemköt ő dést, hozzájárulnak a ökológiai egyensúly fenntartásához.  Mézfogyasztás 0,6kg/f ő /év  Hazai méztermelés 17-18 ezer tonnáról 22-25 ezer tonna

6

7  2007-2013 ciklus = 3 pályázati kiírás  2014-2015. év = 2 pályázati kiírás  Többletpont az állattenyésztési ágazat, gazdaságon belüli túlsúlyának vállalásáért (84-100%)  Életképességi számítás SFH EUME

8 KódMegnevezés Mértékegység SFH J18 Méhcsaládok Ft/kaptár17 942 Európai Unióban és Magyarországon az elfogadott életképesség küszöbérték= 4 EUME EUME számítás: (SFH érték x mennyiséggel) / (1200 x 315,54 ) 2015. Év = (17.942 X 85) / (1200 x 315, 54) = 4,03 Életképességi küszöb: 85 kaptár

9  A jogszabály értelmében aki méhcsaládok beállítását is vállalja, azok részaránya a m ű ködési id ő szak 4. évének végére nem lehet több, mint a 4. naptári év végére vállalt EUME érték 50%-a.  A korlátozás tehát abban nyilvánul meg, hogy egy vélhet ő en maximálisan 40.000 EUR-nak megfelel ő forintösszeg ű, 10 EUME nagyságrend ű gazdaság maximálisan 105 kaptárral rendelkezhet.  105 kaptár EUME értéke ugyanis a 2015. évi életképesség számítás alapján 4,98 EUME értéknek felel meg. (Szankció:10% büntetés)

10  Nemzeti Földalapkezel ő Szervezet és a Nemzeti Parkok által kiírt haszonbérleti pályázatain induló fiatal méhészekkel szemben is elvárás!  A birtokba lépést ő l számított egy éven belül a pályázat tárgyát képez ő ingatlanok teljes területének vonatkozásában minden második hektár term ő föld terület után 1 nagyállat egységnek (1 NE) megfelel ő saját tulajdonú, éves átlagos állatállományt kell kialakítaniuk és azt a haszonbérleti szerz ő dés fennállásának teljes id ő tartama alatt fent kell tartaniuk.  A pályázati kiírás mellékletét képez ő Állategység (NE) számítási táblázat azonban még az egyéb állatfaj kategóriában sem tartalmaz méhekre vonatkozó számításokat. (Szankció:teljes kizárás)

11

12  Méhészeti tevékenység az egyéni vállalkozók tekintetében külön végzettséghez kötött.  Szankció:Tevékenység kör törlése ÖVTJ kód Megnevezés 014902Méhészet

13  A jogalkotó vélelmezhet ő en felismerte, hogy az utóbbi id ő ben, túl sok fiatal gazda kezdett méhészkedni és mivel ehhez a tevékenységhez szükségeltetik a legkevesebb föld tulajdon/bérlet valamint technológiai és gép beruházás, ebben az ágazatban lehet legkönnyebben „0” -ról elindulni és jelen keresleti agrárpiaci környezetben az ágazatot hatékonyan m ű ködtetni, komoly jövedelmet realizálni.  A jogszabály módosításokkal az elkövetkez ő fiatal gazda pályázatok esetében bizonyára elkerülhet ő a gazdasági szerepl ő k között a fenti okokra visszavezethet ő „kényszerméhész” a pályázók között.

14  Az un. 50%-os szabályozásból ered ő szankciót,hogy gazdaságuk egyéb állattenyésztési vagy kertészeti ágazatát is fejlesztik ez által n ő a teljes üzemméretük, melynek 50%-át kitehet ő méhészeti ágazat is értelemszer ű en ennek arányában tovább növekedhet.  Földbérleti pályázatok esetében, méhészetet ne válasszák az elvárt Állategység teljesítésére.  OKJ 32 621 02 méhész

15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó:Privóczki Zoltán Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar c. főiskolai docens Kaposvári Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések