Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) TANULÁSI EREDMÉNYEI (MINTA???) Dóka Ottó NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) TANULÁSI EREDMÉNYEI (MINTA???) Dóka Ottó NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar."— Előadás másolata:

1 AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) TANULÁSI EREDMÉNYEI (MINTA???) Dóka Ottó NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

2 KÉPZÉSI CÉL (elfogadott) Olyan szakemberek képzése, akik képesek: - az agrártudományok területén további szakismeretek elsajátításával az általános műveltség, az alapvető szakmai intelligencia, a természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek és egy idegen nyelv kellő ismerete birtokában azok alkalmazására - a szakmai gyakorlat megszerzése után – a mezőgazda- ságban és a kapcsolódó területeken – alkalmassá válnak a speciális termelő folyamatok, illetve minőség-biztosítási vagy mérnöki szolgáltatás irányítási feladataira és azok felügyeletére

3 1.A tudás és megértés fejlesztése Tudásbázis Etikai kérdések A tudományág módszerei 2. Intellektuális készségek Elemző készségek Szintetizáló készségek Értékelő készségek Alkalmazás A mesterszak tanulási eredményeinek szerkezete és tartalma

4 3. Átvihető (transzverzális) készségek Csoportmunka Tanulási erőforrások kihasználása Önértékelés Információkezelés Önállóság Kommunikáció Problémamegoldó készség 4. Gyakorlati készségek A készségek alkalmazása Önállóság a készségek használatában Technikai szakértelem

5 Tudásbázis:  Magas szinten elsajátították az agrártudományok főbb diszciplínáit és képesek ismereteiket komplex és integrált módon alkalmazni  Ismerik a mezőgazdasági termeléssel, technológiákkal, az élelmiszer-alapanyag előállítással kapcsolatos új tudományos eredményeket  A fentieken túl széleskörű természettudományi, műszaki, technológiai, társadalomtudományi és gazdasági ismeretekkel is rendelkeznek  Ismerik a tevékenységük során érvényesítendő környezetvédelmi előírásokat, a fenntartható gazdálkodás és minőségbiztosítás elveit  Képesek legalább egy idegen nyelven szakmai vitákban való részvételre  Felhasználói szinten tudják alkalmazni az informatikai eszközöket Tudás és megértés fejlesztése

6 Etikai kérdések:  Ismerik a növénytermesztés, az állattenyésztés és az élelmiszeralapanyag előállítással kapcsolatos etikai kérdéseket  Ismerik az elkövethető etikai vétségek következményeit és képesek azok kezelésére A diszciplína módszerei:  Ismerik és értik a mezőgazdasági technológiai eljárásokat, valamint azok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait Tudás és megértés fejlesztése (folytatás)

7 Intellektuális készségek Elemző készségek:  Képesek az agrártudományokon belül a választott, speciális terület alkotó művelésére, az ok-okozati összefüggések felismerésére, kritikai elemzésére, felhasználására és továbbfejlesztésére Szintetizáló készségek:  Az agrártudományok területén képesek a legújabb eredmények integrálására és szintetizálására

8 Értékelő készségek:  Képesek a legkorszerűbb mezőgazdasági kutatások, tudományos eredmények és módszerek kritikai értékelésére  Képesek a mezőgazdasággal kapcsolatos problémák megoldása során a releváns és előrevivő tényezők kiválasztására  Képesek alternatív megközelítési módok mellett is érvelni Alkalmazás:  Képesek önálló munkavégzésre és problémamegoldásra  Képes kreatív módon mezőgazdasági kutatási/tervezési és menedzselési feladatok ellátására és azok felügyeletére Intellektuális készségek (folytatás)

9 Átvihető (transzverzális) készségek Csoportmunka:  Vezetőként és tagként egyaránt képesek hatékonyan elősegíteni a csoportmunkát  Képesek multidiszciplináris csoportban is dolgozni  Képesek konfliktusok kezelésére és eredményes tárgyalásvezetésre Tanulási erőforrások:  Önállóan képesek ismereteik megújítására, a rendelkezésre álló információk teljeskörű kihasználására Önértékelés:  Saját valamint mások munkájához is kritikusan és elemzően viszonyulnak, továbbá ezt a gyakorlat fejlesztésében hasznosítják. Információkezelés:  Képesek az agrártudományok területén nagy mennyiségű adatok kezelésére, rendszerezésére, meghatározott célú csoportosítására

10 Átvihető készségek (folytatás) Önállóság:  Önállóan képes felkészülni szakmai feladatok megoldására, képes azok elvégzésére  Önállóan és önkritikusan tanulnak  Tapasztalataik átadásával és útmutatásával segítik mások tanulását. Kommunikáció:  Képesek tudományos és szakmai kommunikációban való részvétel  Képesek tevékenységükről világosan, önállóan és szakszerűen beszámolni  Képesek a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos eredményeket és problémákat hatékonyan közvetíteni mind a szakmai közvélemény, mind a társadalom felé Problémamegoldás:  Rendelkeznek a további szakmai tanulmányokhoz szükséges önálló tanulási képességgel  Képesek hasznát venni a másokkal való együttműködésnek

11 Gyakorlati készségek A készségek alkalmazása:  Képesek arra, hogy a mezőgazdasági termelés és kutatás során a speciális helyzeteket is kezelni tudják  Képesek a változó mezőgazdasági termelési technológiák alkalmazására  Összefüggéseiben átlátják a szakmai feladatokat  Képesek a a mezőgazdasági gyakorlat szempontjából meghatározó kérdésekben a helyes döntések meghozatalára Önállóság a készségek használatában:  Szakmai munkájuk során képesek kezdeményezően fellépni  Vállalják az általuk meghozott döntések következményeit Technikai szakértelem:  Rendelkeznek a mezőgazdasági termeléshez szükséges technikai és technológiai szakértelemmel  Képesek a pontos, hatékony munkavégzésre  Képesek az új szituációkhoz alkalmazkodni, ha szükséges, új készségeket kifejleszteni.

12 Az elfogadott tanulási eredmények A képzés eredményeként elvárt általános és szakmai kompetenciák:  Az agrártudományok területének főbb diszciplínáit magas szinten elsajátították és azok ismereteit komplex és integrált módon alkalmazni képesek.  A fentieken túl a szakma gyakorlásához széleskörű természettudományi, műszaki, technológiai, társadalomtudományi, gazdasági ismeretekkel rendelkeznek és megfelelnek a PhD doktori képzésbe történő belépésre.  Alkotó módon képesek részt venni a szakterületet érintő pályázati tevékenységben, innovációs, tervezési, fejlesztési folyamataiban, a termelési folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, valamint kutatási feladatok megvalósításában.  Tevékenységük során érvényesítik a környezetvédelmi előírásokat, a fenntartható gazdálkodás és a minőségbiztosítás elveit, valamint a vidékfejlesztés végrehajtásának elvárásait.  Rendelkeznek a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges szakmai idegen nyelvi és kommunikációs ismeretekkel és készségekkel, szakmai felelősségtudattal.


Letölteni ppt "AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) TANULÁSI EREDMÉNYEI (MINTA???) Dóka Ottó NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések