Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar"— Előadás másolata:

1 AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
TANULÁSI EREDMÉNYEI (MINTA???) Dóka Ottó NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

2 KÉPZÉSI CÉL (elfogadott)
Olyan szakemberek képzése, akik képesek: az agrártudományok területén további szakismeretek elsajátításával az általános műveltség, az alapvető szakmai intelligencia, a természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, társadalomtudományi és gazdasági alapismeretek és egy idegen nyelv kellő ismerete birtokában azok alkalmazására a szakmai gyakorlat megszerzése után – a mezőgazda-ságban és a kapcsolódó területeken – alkalmassá válnak a speciális termelő folyamatok, illetve minőség-biztosítási vagy mérnöki szolgáltatás irányítási feladataira és azok felügyeletére

3 A mesterszak tanulási eredményeinek szerkezete és tartalma
A tudás és megértés fejlesztése Tudásbázis Etikai kérdések A tudományág módszerei 2. Intellektuális készségek Elemző készségek Szintetizáló készségek Értékelő készségek Alkalmazás

4 3. Átvihető (transzverzális) készségek
Csoportmunka Tanulási erőforrások kihasználása Önértékelés Információkezelés Önállóság Kommunikáció Problémamegoldó készség 4. Gyakorlati készségek A készségek alkalmazása Önállóság a készségek használatában Technikai szakértelem

5 Képesek legalább egy idegen nyelven szakmai vitákban való részvételre
Tudás és megértés fejlesztése Tudásbázis: Magas szinten elsajátították az agrártudományok főbb diszciplínáit és képesek ismereteiket komplex és integrált módon alkalmazni Ismerik a mezőgazdasági termeléssel, technológiákkal, az élelmiszer-alapanyag előállítással kapcsolatos új tudományos eredményeket A fentieken túl széleskörű természettudományi, műszaki, technológiai, társadalomtudományi és gazdasági ismeretekkel is rendelkeznek Ismerik a tevékenységük során érvényesítendő környezetvédelmi előírásokat, a fenntartható gazdálkodás és minőségbiztosítás elveit Képesek legalább egy idegen nyelven szakmai vitákban való részvételre Felhasználói szinten tudják alkalmazni az informatikai eszközöket

6 Tudás és megértés fejlesztése (folytatás)
Etikai kérdések: Ismerik a növénytermesztés, az állattenyésztés és az élelmiszeralapanyag előállítással kapcsolatos etikai kérdéseket Ismerik az elkövethető etikai vétségek következményeit és képesek azok kezelésére A diszciplína módszerei: Ismerik és értik a mezőgazdasági technológiai eljárásokat, valamint azok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait

7 Intellektuális készségek
Elemző készségek: Képesek az agrártudományokon belül a választott, speciális terület alkotó művelésére, az ok-okozati összefüggések felismerésére, kritikai elemzésére, felhasználására és továbbfejlesztésére Szintetizáló készségek: Az agrártudományok területén képesek a legújabb eredmények integrálására és szintetizálására

8 Intellektuális készségek (folytatás)
Értékelő készségek: Képesek a legkorszerűbb mezőgazdasági kutatások, tudományos eredmények és módszerek kritikai értékelésére Képesek a mezőgazdasággal kapcsolatos problémák megoldása során a releváns és előrevivő tényezők kiválasztására Képesek alternatív megközelítési módok mellett is érvelni Alkalmazás: Képesek önálló munkavégzésre és problémamegoldásra Képes kreatív módon mezőgazdasági kutatási/tervezési és menedzselési feladatok ellátására és azok felügyeletére

9 Átvihető (transzverzális) készségek
Csoportmunka: Vezetőként és tagként egyaránt képesek hatékonyan elősegíteni a csoportmunkát Képesek multidiszciplináris csoportban is dolgozni Képesek konfliktusok kezelésére és eredményes tárgyalásvezetésre Tanulási erőforrások: Önállóan képesek ismereteik megújítására, a rendelkezésre álló információk teljeskörű kihasználására Önértékelés: Saját valamint mások munkájához is kritikusan és elemzően viszonyulnak, továbbá ezt a gyakorlat fejlesztésében hasznosítják. Információkezelés: Képesek az agrártudományok területén nagy mennyiségű adatok kezelésére, rendszerezésére, meghatározott célú csoportosítására

10 Átvihető készségek (folytatás)
Önállóság: Önállóan képes felkészülni szakmai feladatok megoldására, képes azok elvégzésére Önállóan és önkritikusan tanulnak Tapasztalataik átadásával és útmutatásával segítik mások tanulását. Kommunikáció: Képesek tudományos és szakmai kommunikációban való részvétel Képesek tevékenységükről világosan, önállóan és szakszerűen beszámolni Képesek a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos eredményeket és problémákat hatékonyan közvetíteni mind a szakmai közvélemény, mind a társadalom felé Problémamegoldás: Rendelkeznek a további szakmai tanulmányokhoz szükséges önálló tanulási képességgel Képesek hasznát venni a másokkal való együttműködésnek

11 Gyakorlati készségek A készségek alkalmazása:
Képesek arra, hogy a mezőgazdasági termelés és kutatás során a speciális helyzeteket is kezelni tudják Képesek a változó mezőgazdasági termelési technológiák alkalmazására Összefüggéseiben átlátják a szakmai feladatokat Képesek a a mezőgazdasági gyakorlat szempontjából meghatározó kérdésekben a helyes döntések meghozatalára Önállóság a készségek használatában: Szakmai munkájuk során képesek kezdeményezően fellépni Vállalják az általuk meghozott döntések következményeit Technikai szakértelem: Rendelkeznek a mezőgazdasági termeléshez szükséges technikai és technológiai szakértelemmel Képesek a pontos, hatékony munkavégzésre Képesek az új szituációkhoz alkalmazkodni, ha szükséges, új készségeket kifejleszteni.

12 Az elfogadott tanulási eredmények
A képzés eredményeként elvárt általános és szakmai kompetenciák: Az agrártudományok területének főbb diszciplínáit magas szinten elsajátították és azok ismereteit komplex és integrált módon alkalmazni képesek. A fentieken túl a szakma gyakorlásához széleskörű természettudományi, műszaki, technológiai, társadalomtudományi, gazdasági ismeretekkel rendelkeznek és megfelelnek a PhD doktori képzésbe történő belépésre. Alkotó módon képesek részt venni a szakterületet érintő pályázati tevékenységben, innovációs, tervezési, fejlesztési folyamataiban, a termelési folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, valamint kutatási feladatok megvalósításában. Tevékenységük során érvényesítik a környezetvédelmi előírásokat, a fenntartható gazdálkodás és a minőségbiztosítás elveit, valamint a vidékfejlesztés végrehajtásának elvárásait. Rendelkeznek a mérnöki és vezetői feladatok ellátásához szükséges szakmai idegen nyelvi és kommunikációs ismeretekkel és készségekkel, szakmai felelősségtudattal.


Letölteni ppt "AGRÁRMÉRNÖKI SZAK (MSc.) NYME Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar"

Hasonló előadás


Google Hirdetések