Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M Gazdaságfejlesztési Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M Gazdaságfejlesztési Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése."— Előadás másolata:

1 GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M Gazdaságfejlesztési Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése

2 A pályázati kiírás célja Ezen pályázatunk ketto ̋ s segítséget nyújt a mikrovállalkozások számára. Megteremti a leheto ̋ ségét annak, hogy igen csekély, 10%-os önerővel, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhessenek vissza nem térítendo ̋ támogatást, ugyanakkor e mellé a piacinál jóval kedvezo ̋ bb feltételeket kínáló mikrohitelt is biztosít. Így a fejlesztés szinte teljes mértékben állami forrásból valósul meg. A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.

3 A támogatás összege A vissza nem térítendo ̋ támogatás összege legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft lehet, amelyhez alábbiak szerinti visszatérítendo ̋ támogatás igényelheto ̋ : a) vállalkozásfejlesztési alapítvány Közvetíto ̋ k esetében legalább 1 millió Ft és legfeljebb 10 millió Ft összegu ̋ visszatérítendo ̋ támogatás megítélésével együtt nyújtható a Kedvezményezett számára, b) Pénzügyivállalkozás,szövetkezetihitelintézet (takarékszövetkezet, hitelszövetkezet) Közvetíto ̋ k esetében legalább 1 millió Ft és legfeljebb 20 millió Ft nyújtható a Kedvezményezett számára.

4 A támogatás mértéke A pályázó 10% saját forrást (önero ̋ t) köteles biztosítani. A vissza nem térítendo ̋ támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet, de legfeljebb 10 millió Ft. A visszatérítendo ̋ támogatás mértéke maximum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de legfeljebb 20 millió Ft. A vissza nem térítendo ̋ támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendo ̋ támogatás összegét. Példa I.: 10 000 000 Ft értéku ̋ projekt esetében 1 000 000 Ft (10%) saját ero ̋ mellett 4 500 000 Ft (45%) vissza nem térítendo ̋ támogatás és 4 500 000 Ft (45%) mikrohitel felvételére van leheto ̋ ség. Példa II.: 33 333 333 Ft értéku ̋ projekt esetében 3 333 333 Ft (10%) saját ero ̋ mellett 10 000 000 Ft (30%) vissza nem térítendo ̋ támogatás és 20 000 000 Ft (60%) mikrohitel felvételére van leheto ̋ ség. Példa III. 40 000 000 Ft értéku ̋ projekt esetében 10 000 000 Ft (25%) saját ero ̋ mellett 10 000 000 Ft (25%) vissza nem térítendo ̋ támogatás és 20 000 000 Ft (50%) mikrohitel felvételére van leheto ̋ ség.

5 Kötelező vállalások A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követo ̋ 2 üzleti év személyi jellegu ̋ ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendo ̋ támogatás összegének 50%-át. T*0,5≤ Sz1 + Sz2 Ahol: Sz1: Összes személyi jellegu ̋ ráfordítás a projekt befejezését követo ̋ 1. lezárt üzleti évben Sz2: Összes személyi jellegu ̋ ráfordítás a projekt befejezését követo ̋ 2. lezárt üzleti évben T: megítélt vissza nem térítendo ̋ támogatás összege A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követo ̋ 2. üzleti év végét követo ̋ en kerülnek elleno ̋ rzésre.

6 Pályázók köre Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak: a) jogi személyiségu ̋ gazdasági társaságok, b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, c) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek, d) SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd (EVA) e) szövetkezetek A pályázati kiírásra kizárólag mikrovállalkozásnak mino ̋ sülo ̋ vállalkozások pályázhatnak. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. c) A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

7 Pályázóra vonatkozó feltételek (teljesség igénye nélkül) Adrimisztratív korlátozások A pályázat benyújtásának ido ̋ pontjában a pályázó ellen nem folyhat cso ̋ d-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen cso ̋ d-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzo ̋ dés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: a) akinek, vagy amelynek a saját to ̋ kéje a pályázat benyújtását megelo ̋ zo ̋ jóváhagyott (közgyu ̋ lés, taggyu ̋ lés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; b) akinek, vagy amelynek a pályázat benyújtását megelo ̋ zo ̋ jóváhagyott (közgyu ̋ lés, taggyu ̋ lés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját to ̋ kéje a törzsto ̋ ke (alapto ̋ ke) jogszabályban elo ̋ írt legkisebb mértéke alá csökkent.

8 Támogatható tevékenységek köre Elszámolható költségek köre Támogatható tevékenységek köre  Eszközbeszerzés,  Infrastrukturális és ingatlan beruházás,  Információs technológia fejlesztés. Elszámolható költségek köre  Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értéku ̋ tárgyi eszköz beszerzése  Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értéku ̋ hardver beszerzése  Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás  Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei

9 Eszközbeszerzés, Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése Ezközbeszerzés Technológiai korszeru ̋ sítést eredményezo ̋ új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értéku ̋ eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendo ̋ eszköz tartozéka) vételára, Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó hardver beszerzése Közvetlenül a projekthez rendelheto ̋ hardvereszközök beszerzési költségei. A Részletes Pályázati Útmutató X. sz. mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

10 Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége. Ingatlan építés, bo ̋ vítés, átalakítás, korszeru ̋ sítés költségei (kivitelezo ̋ nek fizetett ellenszolgáltatás). Ingatlan vételára, amennyiben az ingatlan a Kedvezményezett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül szolgál, erre a célra alkalmas, és kizárólagosan a Kedvezményezett tulajdonába kerül. Amennyiben az ingatlanvásárlás keretében telek és felépítmény vásárlására is sor kerül, és az adásvételi szerzo ̋ dés a telek vételárát is megállapítja, úgy erre az esetre a támogathatóság feltétele, hogy a telekre megállapított vételár a teljes elszámolható összköltség 10%-át ne haladja meg.

11 Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei Információs technológia fejlesztés (beleértve az online megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei: A Részletes Pályázati Útmutató VII. sz. mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR szám szerinti lista. A pályázat keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

12 A projekt megkezdése A projekt megvalósítása a benyújtást követo ̋ napon a pályázó saját felelo ̋ sségére megkezdheto ̋. A pályázat benyújtásának az a nap mino ̋ sül, amikor a pályázatot a Közvetíto ̋ a pályázótól átveszi, és erro ̋ l a pályázó felé igazolást ad ki. Nem mino ̋ sül a projekt megkezdésének az ingatlan adás-vételéhez kapcsolódóan létrejött elo ̋ szerzo ̋ dés/szándéknyilatkozat létrejötte, illetve a Részletes Pályázati Útmutató alapján foglaló/elo ̋ leg megfizetése.

13 Fenntartási kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelo ̋ kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt befejezését követo ̋ 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

14 Biztosítékok köre Jelen pályázati kiírás keretében vissza nem térítendo ̋ támogatás tekintetében a pályázónak a megvalósítás és a fenntartási ido ̋ szakra nem szükséges biztosítékot nyújtania. A visszatérítendo ̋ támogatás (támogatott hitel) biztosítékára vonatkozó elo ̋ írásokat a Közvetíto ̋ Üzletszabályzata tartalmazza.

15 Pályázati folyamat 0. nap – Pályázat benyújtása +2 hét – Regisztráció +2 hét – Hiánypótlás / Befogadás +4 hét – Döntés +4 hét – Hitel és Támogatási Szerződés megkötése +2 hét – Elszámolási dokumentáció benyújtása A projekt a „0. nap”-ot követő első nap saját felelősségre megkezdhető.


Letölteni ppt "GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M Gazdaságfejlesztési Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések