Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal"— Előadás másolata:

1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
A években benyújtott fiatal gazda pályázatok tapasztalatai, fiatal gazdák az új KAP-ban MAGOSZ Ifjúgazda Kongresszus október 13. Palkovics Péter, elnök Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

2 A fiatal gazda támogatás célja
A időszakban nagy hangsúlyt kapott az életkor-szerkezetváltás támogatása, a fiatalok vidéki térségekből történő elvándorlása miatt. A Fiatal Gazdák Európai Központjának felmérése szerint ma a termelők 1/3-a 65 év feletti és mindössze 6 %-a 35 év alatti. A kor-szerkezetváltás cél elérését hivatott támogatni a fiatal gazdák induló támogatása intézkedés, ami a mezőgazdasági tevékenység megkezdéséhez nyújt segítséget. Az új Közös Agrárpolitikának fontos eleme a fiatal gazdálkodók I. pilléres támogatásának mind szélesebb körű alkalmazása.

3 A 2007-2011 években benyújtott fiatal gazda pályázatok adatai
Beérkezett támogatási kérelmek száma: db Jóváhagyott támogatási kérelmek száma: db Beérkezett kérelmek forrásigénye: euró Rendelkezésre álló keretösszeg: euró Kötelezettségvállalás összege: euró Forráshiányos az intézkedés. A rendelkezésre álló forrás többszörösére érkezett igény a benyújtási időszakokban.

4 Támogatási kérelem elbírálás folyamata
Adminisztratív ellenőrzés Alapjogosultság ellenőrzés Tartalmi és formai ellenőrzés Értékelés Pontozási rendszer és a támogatási kérelemben feltüntetett adatok, valamint a kérelemhez benyújtott dokumentumok alapján Döntés Forrásallokáció Határozatok kiküldése

5 Fiatal gazda támogatás feltételrendszere
Támogatási összeg meghatározása a támogatási kérelemben vállalt EUME méret alapján történik. A vállalt EUME méret nagysága (a 10 EUME méretet meghaladóan) nem befolyásolta a kérelem értékelését. A működtetési időszak 4. évére el kell érni minimum 4 EUME-t. Értékelési szempontok: túlvállalás jellemző a többletpontok magasabb számának elérése érdekében, amit az ügyfél a működtetési időszak során nem tud teljesíteni, és ez jogkövetkezményt von maga után.

6 Fiatal gazda támogatás tapasztalatai
A támogatásban részesülő ügyfelek kötelezettségei: A vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségek betartása: Egyéni vállalkozói tevékenység fenntartása; Adminisztrációs kötelezettségek betartása. A támogatási kérelemben vállaltak megvalósítása: Működtetési időszak egyes éveire vállalt EUME méret elérése (30 % elmaradást engednek a jogszabályok); Kommunikációs tervben vállaltak ütemezésnek megfelelően történő betartása; A 4. és 5. év tekintetében a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétel teljesítése (25 %-os elmaradást engednek a jogszabályok); TCS/TÉSZ tagság fenntartása a működtetési időszak alatt A támogatási kérelemben vállalt termékek helyettesíthetők más ágazatok termékeivel a vállalt EUME megvalósítása érdekében A kötelezettségek be nem tartása esetén a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

7 Fiatal gazda támogatás tapasztalatai
Gyakran előforduló hibák az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések során: A támogatási kérelemben adott évre vállalt EUME mérettől való elmaradás (a működtetési időszak egyes éveire vállalt EUME méretet be kell tartani, legfeljebb 30 %-os elmaradás megengedett); 4. évre vállalt EUME méret nem teljesítése; Földhasználati adatok bejelentésének elmulasztása; Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettség elmulasztása; Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése vagy megszüntetése; A támogatási kérelem kommunikációs tervében vállaltak megvalósításának elmulasztása;

8 2012. évi támogatási kérelem benyújtás
Támogatási kérelem benyújtás időszaka: 2012. július 16. és augusztus 16. között Rendelkezésre álló keretösszeg: euró Beérkezett támogatási kérelmek száma: db Beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye: euró A támogatási kérelmek több, mint 1/3-a a forrás allokációig sem fog eljutni, mert nem teljesülnek a rendeletben megfogalmazott minimum követelmények. Döntés várható ideje: november közepe

9 2012. évi támogatási kérelem benyújtás
Az adminisztratív ellenőrzés során sok hiányosságot tapasztalt a hivatal: A szakmai minimumpontszámot nem érte el az ügyfél kérelme (az elérhető pontszám 66 %-át); A pénzügyi tervre adott pontszám nem érte el a minimumpontszámot (az elérhető pontszám 50 %-át); Kötelezően csatolandó dokumentumok hiányoztak a kérelemből; A benyújtott nyomtatványokat hiányosan, vagy pontatlanul töltötte ki az ügyfél. Elutasítási okok: életkor, korábban benyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatás, nem megfelelő képzettség

10 2012. évi támogatási kérelem
A támogatásban részesülő ügyfél kötelezettségei: A támogatási összeg 90 %-ának igénylése; A támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételét követő 90 napon belül. A támogatási összeg 10 %-ának igénylése; A 4. évre vállalt EUME elérése esetén, de legkésőbb a működtetési időszak 5. évében. A tevékenység egyéni vállalkozóként való folytatása; A támogatási kérelemben (SFH betétlap) vállalt EUME méret megvalósítása a működtetési időszak minden évére; Földhasználat és állatállomány bejelentési kötelezettség; Gazdálkodási napló vezetési kötelezettség; Többletpontért vállalt feltételek betartása (főállás, TCS/TÉSZ tagság, gazdaságátadás, ökológiai gazdálkodás stb.) Mezőgazdasági termelő tevékenységből származó bevétel elérése

11 A működtetési időszak a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerőre emelkedését követő év január 1-től kezdődik, vagyis a évi támogatási kérelmek esetében január 1-től. A támogatásban részesülő ügyfelek a működtetési időszak során legalább egyszer vizsgálat alá kerülnek (helyszíni ellenőrzés, adminisztratív ellenőrzés, nyilatkozat) a támogatási kérelemben vállalt feltételek betartásának ellenőrzése céljából. Az ellenőrzések során nagyobb eséllyel kerül kiválasztásra az az ügyfél, aki 10 %-os kifizetési kérelmet minél később nyújtja be, vagy nem nyújt be az MVH-hoz más intézkedésre támogatási kérelmet, illetve magas EUME méretet vállalt.

12 Fiatal gazdálkodók a jelenlegi KAP-ban
Közvetlen támogatások nincs pozitív megkülönböztetés, a fiatal gazdálkodók a többi gazdálkodóval együtt, azonos feltételekkel igényelhetik az elérhető közvetlen támogatásokat Vidékfejlesztés Fiatal gazdálkodók induló támogatása Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 10%-kal magasabb támogatás-intenzitás a fiatal gazdálkodóknak, Fiatal gazdálkodó esetén támogatható a hatályos közösségi jogszabályok betartására irányuló beruházás is. Többi vidékfejlesztési támogatási intézkedés a többi gazdálkodóval együtt, azonos feltételekkel igényelhetik az elérhető támogatásokat a fiatal gazdálkodók is.

13 Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban
A támogatások fő vonalainak EU-szintű tárgyalási szakaszában tartunk A magyar álláspontban markánsan megjelenik a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása Az EU-s szabályozás elfogadását követően még hazai szintű tervezési munkára is szükség van (a Nemzeti Vidékstratégia az alapokat lefektette) A pontos részletek kb. egy év múlva lesznek ismertek Amit már most is lehet tudni:

14 Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban
Közvetlen támogatások Új támogatási struktúra Ami biztosan lesz: Alaptámogatás Zöldítési támogatás Fiatal gazdálkodók jövedelemtámogatása együtt a fentiek helyett választható egy kistermelői támogatás kis összegű, de fix (átalány) támogatás (max €/év) csökkentett adminisztrációs teher az összes közvetlen támogatás évente max. 10%-a (nemzeti szinten) Ami lehet még ezeken felül: Különféle termeléshez kötött támogatások (egyes, pl. állattenyésztési ágazatokban)

15 Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban
Közvetlen támogatások Fiatal gazdálkodók külön jövedelemtámogatása az összes közvetlen támogatás évente max. 2%-a (nemzeti szinten) 25 hektáros birtokméretig (Magyarország ennek a növelését javasolja) az aktivált jogosultságok az Alaptámogatásnál 25%-kal magasabb támogatást jelentenek „pályakezdőknek” jár – a tevékenység megkezdését követő 5 évben (Magyarország ennek kiszélesítését javasolja)

16 Fiatal gazdálkodók a 2013 utáni KAP-ban
Vidékfejlesztési támogatások Mezőgazdasági üzemek fejlesztése Fiatal gazdálkodók induló támogatása Kistermelők gazdaság-átadása Beruházások tárgyi eszközökbe (és immateriális javakba) 20%-kal magasabb támogatás-intenzitás a fiatal gazdálkodóknak Tematikus alprogram A nemzeti vidékfejlesztési programon belül külön alprogram indítható bizonyos kiemelt területekre Egyik terület lehet a fiatal gazdálkodók támogatása

17 Összegzés (a főbb különbségek röviden)
Közvetlen támogatások Létrejön egy új, célzott fiatal gazdálkodói támogatás Kistermelők esetén több választási lehetőség a támogatási formát illetően Bevezetésre kerül a támogatási jogosultságok rendszere, de azok pályázatos megszerzésében a fiatal gazdálkodók előnyt élveznek Vidékfejlesztés Maradnak az eddigi előnyök (pl. külön induló támogatás) Magasabb támogatás-intenzitás a beruházásoknál Külön alprogram is létrejöhet a fiatal gazdálkodókra

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
A naprakész tájékozódás érdekében vegyék igénybe az MVH hírlevél szolgáltatását és regisztráljanak a oldalon. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1095 Budapest, Soroksári út Telefon: (1) , (1) Fax: (1) Levél cím: 1385 Budapest 62. Pf. 867.


Letölteni ppt "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal"

Hasonló előadás


Google Hirdetések