Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének tapasztalatai Dr. Eitmann Norbert, elnök Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2011. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének tapasztalatai Dr. Eitmann Norbert, elnök Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2011. június."— Előadás másolata:

1 A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének tapasztalatai Dr. Eitmann Norbert, elnök Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2011. június 16. Budapest

2 A működés jogi alapja  Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény  Keretet adja a társadalmi szervezetek m ű ködéséhez  M ű ködés eredménye eltér ő

3 A működés jogi alapja  Fogyasztóvédelemr ő l szóló 1997. évi CLV. törvény  Feladatokat határozza meg  Nem mindegy, mivel és hogyan valósulnak meg e feladatok

4 A működés jogi és egyéb alapja  Éves költségvetési törvény  Pályázati kiírások  Végeredmény szempontjából dönt ő

5 Összecsapások Régi beidegz ő dések – új elvárások (XXI. századi kihívások) (újságok vs. Online, tanácsadás vs. Megoldás) Régi hozzáállás a civilekhez – új elvárások (vállalkozások tanítása, önm ű ködés, ne állam tartsa el) Régi támogatási szisztéma – új irányok (kormányzat)

6 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek feladatai 1. érdekfeltárás 2. ászf-ek figyelemmel kísérése 3. fogyasztók képviselete érdekegyeztet ő fórumokon, testületekben 4. eljárás, vizsgálat, intézkedés kezdeményezése 5. jogszabályok véleményezése, módosítás kezdeményezése 6. Fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában részvétel, érvényesülés figyelemmel kísérése 7. tanácsadó irodák m ű ködtetése, információs rendszer m ű ködtetése 8.fogyasztóvédelmi oktatás, tájékoztatás szervezése, végzése 9.közvélemény tájékoztatása 10.nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel 11.nemzeti szabványosításban közrem ű ködés

7 Érdekfeltárás fontos feladat jelenleg nem hatékony szakmaiság er ő sítésével hatékony lehet er ő síteni kell a jöv ő ben problémák közvetlen észlelése, feltárása, megoldási mód keresése

8 ÁSZF-ek figyelemmel kísérése jelenleg nem m ű ködik ha nagy horderej ű, sajtót is érdekl ő téma: fellépés az ászf- ek miatt jöv ő ben er ő sítésre szorul hatóságok szerepe is kiemelked ő

9 Fogyasztók képviselete érdekegyeztető fórumokon, testületeken szervezetfügg ő : csak a jelenléti ív miatti részvétel, vagy tényleges felszólalási, képviseleti lehet ő ség? - FVB és NGM pozitív hozzáállása jöv ő ben er ő sítend ő, nem „álrészvétel” tekintetében minél több felszólalás, aktív részvétel,annál nagyobb védelem a fogyasztóknak

10 Eljárás, vizsgálat, intézkedés kezdeményezése amiben tényleg er ő sek lehetnek a civilek jogi háttér megfelel ő módosítása is szükséges közérdek ű keresetek Hatóság felé aktív fellépés, hatóság megfelel ő reagálása

11 Jogszabály-véleményezés, jogszabály- módosítás kezdeményezése fogyasztóvédelmi politika nem véletlenül emeli ki fontos szerep civileknek a jogszabályok el ő készítésében való társadalmi részvételr ő l szóló 2010. évi CXXXI. tv. er ő síteni kell

12 Fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában való részvétel és figyelemmel kísérése korábban nem teljes kör ű en valósult meg fogyasztóvédelmi politika figyelemmel kísérése, értékelése nem valósult meg jelenleg: ezért vagyunk itt

13 Tanácsadó irodák és információs rendszer működtetése tanácsadó irodák, klubok, f ő leg érdekfeltárást végeznek, végs ő megoldást nem itt kapnak a fogyasztók információs rendszer: honlapok, online magazinok er ő sek, további er ő sítésre szorulnak

14 Fogyasztóvédelmi oktatás, tájékoztatása legfontosabb feladat pozitív tapasztalatok a fogadtatásban, fiatalok és id ő sek körében is még jobban er ő síteni, fogyasztók közvetlen elérése szükséges

15 Közvélemény tájékoztatása napi sajtó elérése igényfügg ő sajtó: botrányokra éhesebb, ha baj van, jön ha nincs hír, jön! ennek ellenére er ő síteni kell e tevékenységet fogyasztók elérése miatt

16 Nemzetközi szervezetekben való részvétel elvétve hatékony nem aktív szervezetek kapacitás hiánya

17 Nemzeti szabványosításban való részvétel  minimális körben érvényesül  civilek szinte alig vesznek részt benne

18 ...amire koncentrálni kell túl sok feladat nem hatékony feladatokat nem szabad er ő ltetni hatékony, fogyasztókat ténylegesen érint ő, „elér ő ” tevékenység er ő sítése: képviselet érdekegyeztet ő fórumokon fogyasztóvédelmi oktatás tájékoztatás – XXI. század, facebook-nemzedék jogszabályok véleményezése, módosítás kezdeményezése közvélemény tájékoztatása, sajtó! Fogyasztóvédelmi politika figyelemmel kísérése

19 fogyasztók elérése és közvetlen védelme tudatos fogyasztóvá nevelés hatékony feladatok még hatékonyabbá tétele jogalkotó szervnél érdekek képviselete jogalkalmazó szerveknél fellépés nem hatékony tevékenységek elhagyása

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek működésének tapasztalatai Dr. Eitmann Norbert, elnök Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület 2011. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések