Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dunaújváros és környéke aktuális bűnügyi helyzete, a megelőzés lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dunaújváros és környéke aktuális bűnügyi helyzete, a megelőzés lehetőségei."— Előadás másolata:

1 Dunaújváros és környéke aktuális bűnügyi helyzete, a megelőzés lehetőségei

2 A bűnözés fogalma A bűnözés olyan társadalmi tömegjelenség, amely egy adott társadalomban, egy meghatározott időszak alatt elkövetett és ismertté vált bűncselekmények és azok elkövetőinek és áldozatainak összességét jelenti. A bűnözés ismérvei társadalmi tömegjelenség; egy meghatározott időszakhoz kötődik; a hatóságok előtt ismertté vált jelenséghalmaz; (látencia)

3 A bűnözés okai a társadalom egyes rétegeiben meglévő különbségek, feszültségek a társadalom egyes rétegeiben meglévő különbségek, feszültségek a technikai, technológiai fejlődés felgyorsulása; a technikai, technológiai fejlődés felgyorsulása; a lakosság jövedelmének általános csökkenése, differenciálódása; a lakosság jövedelmének általános csökkenése, differenciálódása; a munkanélküliség erőteljes növekedése; a munkanélküliség erőteljes növekedése; a hajléktalanság megjelenése és fokozatos növekedése; a hajléktalanság megjelenése és fokozatos növekedése; tömegkommunikációs (televízió) kedvezőtlen hatásai a szocializációs folyamatra; tömegkommunikációs (televízió) kedvezőtlen hatásai a szocializációs folyamatra; a mikroközösségek szerepének jelentős mértékű csökkenése; a mikroközösségek szerepének jelentős mértékű csökkenése; az általános műveltség általános csökkenése; az általános műveltség általános csökkenése; az értékrend gyors változásai; az értékrend gyors változásai; a bűnüldözés és bűnmegelőzés esetleges hiányosságai, a sértettek közreható magatartásának fokozódása; a bűnüldözés és bűnmegelőzés esetleges hiányosságai, a sértettek közreható magatartásának fokozódása; az igazságszolgáltatás diszfunkciói. az igazságszolgáltatás diszfunkciói.

4 A környezet szerepe a bűnözésben A környezet alatt azokat az egyént körülvevő közvetlen és közvetett tényezőket értjük, amelyek hatással vannak a személyiség alakulására, aktuális magatartására. A társadalmi környezet két típusa: a mikrokörnyezet és a mikrokörnyezet és a makrokörnyezet. a makrokörnyezet.

5 Mikrokörnyezet Mikrokörnyezet: a konkrét emberi kapcsolatok színtere. Klasszikus mikrokörnyezeti csoportok: a család (minta, nevelés) a család (minta, nevelés) az iskola (alapismeretek közvetítése, nevelés) az iskola (alapismeretek közvetítése, nevelés) a munkahely (megélhetés, létbiztonság) a munkahely (megélhetés, létbiztonság) a baráti kör, lakókörnyezet, (mintakövetés) a baráti kör, lakókörnyezet, (mintakövetés) tömegtájékoztatás (média szocializáció) tömegtájékoztatás (média szocializáció)

6 Makrokörnyezet Azoknak a leglényegesebb társadalmi viszonyoknak az összessége, amelyek meghatározzák az adott társadalom típusát, alapberendezkedését, rétegszerkezetét, tulajdonviszonyait, az elosztási viszonyokat, a munkamegosztás rendszerét. (termelés alakulása, migráció, elosztási viszonyok, társadalmi javakhoz hozzáférés egyenlőtlenségei, jogi környezet, munkanélküliség, létbizonytalanság stb.) Azoknak a leglényegesebb társadalmi viszonyoknak az összessége, amelyek meghatározzák az adott társadalom típusát, alapberendezkedését, rétegszerkezetét, tulajdonviszonyait, az elosztási viszonyokat, a munkamegosztás rendszerét. (termelés alakulása, migráció, elosztási viszonyok, társadalmi javakhoz hozzáférés egyenlőtlenségei, jogi környezet, munkanélküliség, létbizonytalanság stb.) a bűnözés oksági tényezőit is a makrostrukturális viszonyokban kell ke resni. a bűnözés oksági tényezőit is a makrostrukturális viszonyokban kell ke resni.

7 Bűncselekmények Bűncselekmény: az a szándékos - vagy ha a törvény a gondatlanságot is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, mely veszélyes a társadalomra és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. Csoportjai: /Btk./ – Az állam elleni bűncselekmények – Az emberiség elleni bűncselekmények – A személy elleni bűncselekmények – A közlekedési bűncselekmények – A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények – Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények – A közrend elleni bűncselekmények – A gazdasági bűncselekmények – A vagyon elleni bűncselekmények – A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények – A katonai bűncselekmények

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Bűnözési adatok Dunaújvárosban

17

18 Családi viszályok, a gyermeknevelés elhanyagolása, bizonytalanság, alkoholizmus, bűnözés a családban, bántalmazás, szociális helyzet, nevelési ismeretek hiánya. Családon belüli erőszak

19 különbségek éleződése, erőszak terjedése, negatív értékrendek, iskolai lógás különbségek éleződése, erőszak terjedése, negatív értékrendek, iskolai lógás vagyon elleni bűncselekmények, testi sértés, garázdaságok, közveszéllyel fenyegetés, rongálás vagyon elleni bűncselekmények, testi sértés, garázdaságok, közveszéllyel fenyegetés, rongálás banda, galeri jelenségek banda, galeri jelenségek 2010. év történései / diák késelés, pedagógus szurkálás/ 2010. év történései / diák késelés, pedagógus szurkálás/ Iskolai erőszak – gyermek és fiatalkorú bűnözés

20 Életkori sajátosságok, védekezésre kevésbé képesek Életkori sajátosságok, védekezésre kevésbé képesek Naivitás, hiszékenység, bizalmatlanság hiánya Naivitás, hiszékenység, bizalmatlanság hiánya Trükkös lopások, házalással elkövetett csalások, táska lopások áldozatai, Trükkös lopások, házalással elkövetett csalások, táska lopások áldozatai, Kiemelt áldozatvédelmi, kárenyhítési „célcsoport” Kiemelt áldozatvédelmi, kárenyhítési „célcsoport” Időskorúak veszélyeztetettsége

21 Szinte minden korosztály részére elérhető a teljes kábítószer választék, Szinte minden korosztály részére elérhető a teljes kábítószer választék, A fiatalok gondolkodásmódja és társadalmi tapasztalatok alapján várhatóan egyre növekszik a terjesztés, és fogyasztás A fiatalok gondolkodásmódja és társadalmi tapasztalatok alapján várhatóan egyre növekszik a terjesztés, és fogyasztás Baráti társaságok, szórakozóhelyek Baráti társaságok, szórakozóhelyek Kábítószer bűnözés Szórakozóhelyek biztonsága Alkohol szerepe a bűnelkövetésben szerepe a bűnelkövetésben agresszió, felelősség elhárítása agresszió, felelősség elhárítása terjedése a fiatalok körében terjedése a fiatalok körében baráti kör- divat baráti kör- divat értelmi pszichikai leépülés, személyiségváltozás értelmi pszichikai leépülés, személyiségváltozás baleseti kockázatok baleseti kockázatok

22 A bűnözés médiamegjelenítése A bűnözésről és erőszakról szóló hírek és fikciók hagyományosan kiemelkedő teret kapnak a médiában A média elsősorban a súlyos, erőszakos személy elleni cselekményekre koncentrál, a megjelenítés arányai ellentétesek a hivatalos statisztikák arányaival Az áldozatok és elkövetők jellemzői is eltérőek a társadalmi átlagtól (magasabb státusz, idősebb kor) Az áldozatok és szenvedésük bemutatásának növekvő szerepe Következmények: a bűnelkövetés (erőszak, agresszió fokozása) a bűnözéstől való félelem növelése Média szocializáció

23 A bűnözés terjedelmének dinamikájának és a veszélyforrások folyamatos változásával a társadalomnak is lépést kell tartania. A bűnözés terjedelmének dinamikájának és a veszélyforrások folyamatos változásával a társadalomnak is lépést kell tartania. A bűnözést összetett társadalmi jelenségként kell kezelni A bűnözést összetett társadalmi jelenségként kell kezelni A bűnözés visszaszorítása, a közbiztonság fenntartása közügy A bűnözés visszaszorítása, a közbiztonság fenntartása közügy A büntető igazságszolgáltatás önmagában nem elegendő a bűnözés kezelésére A büntető igazságszolgáltatás önmagában nem elegendő a bűnözés kezelésére Tendencia- tapasztalatok

24 Megoldások- válaszok Bűnmegelőzés társadalmasításán ak gondolata cselekvéssé erősödik A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája- 115/2003. (X.28.) OGY. határozat Helyi közösségek saját programja, az önkormányzat növekvő szerepe

25 Körzeti Megbízotti Irodák Dunaújvárosi Térfelügyeleti Rendszer

26 A térfigyelés intézményének jogi háttere 1949. XX. Törvény : A Magyar Köztársaság Alkotmánya „59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.” 1999. LXIII. tv a Közterület felügyeletről „7 § (3) A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.” 1994. XXXIV. Törvény: A Rendőrségről „42. § (2) A Rendőrség közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el és felvételt készíthet.”

27 A Dunaújvárosi Térfigyelő rendszer létrehozásának körülményei Az Országgyűlés 115/2003. (X.28). OGY. Határozata a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája, melynek cselekvési programja a 1035/2008. sz. Kormány határozat. Ezen normák megfogalmazzák az önkormányzatok szerepét és felelősségét közbiztonság fenntartásának tekintetében. Dunaújváros város rendelkezik közbiztonsági koncepcióval, végrehajtási tervekkel, melyben szerepel a közterületek technikai megfigyelésének lehetősége is. A közbiztonság közös ügy Dunaújvárosi Rendőrkapitányság – Önkormányzat közös projekt

28

29 A térfigyelő rendszerek alkalmazásának rendészeti- és bűnügyi tapasztalatai: A kamerák telepítési helyeinek hatékonysága A telepített kamerák a város legforgalmasabb területeit fedik le, így mind a gyalogosforgalom, mind a városon átvezető főbb útvonalak kereszteződései láthatóak. A rendszer a belváros frekventáltsága miatt bűnügyileg is a legfertőzöttebb területeken, bűnmegelőzési célzattal került kialakításra. A város ki-be vezető útjai (6-os sz. főút kereszteződései) forgalomfigyelés ellenőrzési pontok bűnügyi értékelő- felügyeleti cél A város belterületei: bűnügyi fertőzöttség a megfigyelt területek kapcsolódjanak egymáshoz

30 Működtetés A rendszer központja a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületében= azonnalos reagálás Folyamatos- 24 órás nyugállományú és szolgálaton kívüli aktív rendőrök látják el a szolgálatot 5 nap tárolási idő 250-300 méter látótávolság- normál időjárási viszonyok között Bővíthető rendszám és arcfelismerő rendszer Adatvédelmi szempontok maximális érvényesülése 014226- 0001 – adatvédelmi biztos nyilvántartási száma

31 Konkrét adatok oHatóságom 372 bűnügyben, illetve szabálysértési ügyben igényelte a térfigyelő kamera felvételeit az eljárásban történő további felhasználás végett. (Ebből 164 esetben volt értékelhető felvétel az esetről.) oA térfigyelő rendszer működésétől kezdődően a szolgálatot teljesítő operátor 26 esetben tett közlekedési balesetről jelzést az Ügyelet felé, további rendőri intézkedések megtétele végett. oÖsszesen 347 esetben tájékoztatta hatóságunkat az operátor bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja miatt. Többnyire garázdaság, testi sértés, „plakátozás”, tilosban parkolás.

32 Gépkocsifeltörő elfogása Néhány példa

33 Dunaújvárosi Piac 17 db tároló szekrény feltörése és más bűncselekmények

34 Súlyos testi sértés

35 Kifosztás

36 Körözött személy elfogása

37 Szabálysértések

38 Tapasztalatok a rendszer a várt célt, hatást, megvalósította kriminológiai változások az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent felderítés hatékonyságában: tettenérés, területfigyelés, gyanús személyek mozgásának lekövetése elkövetési magatartásokban, módszerekben: a kamerák jelenléte visszatartó erő a bűncselekménnyel okozott kár mértékében, megtérülésében: a csökkent bűncselekmény szám arányában a nem figyelt területeken: a bűncselekmények száma kis mértékben nőtt, az elkövetés helye eltolódott bizonyíthatóság hatékonyságában: elfogadott tárgyi bizonyítási eszköz lakossági támogatottság/elégedettség: a szubjektív biztonságérzet - nőtt, minden fórumon pozitív visszajelzés

39 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kimondja a települési önkormányzat feladata a közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás. Egy település közrendjének, közbiztonságának fenntartása kizárólag rendőri erőkkel, eszközökkel nem biztosítható. Az önkormányzatok és a rendőrség együttműködése mindkét fél elemi érdeke A lakossággal kialakított kapcsolat rendszerben rejlő lehetőségeket még jobb, hatékonyabb felhasználása Közös cél- közös feladatvállalás Folyamatos megvalósításra törekvés /2006. sikertelen pályázat/ A körzeti megbízotti irodák

40 Célok: a rendőri jelenlét biztosítása a rendőrség állandó, közvetlen kapcsolatának kialakítása és fenntartása az állampolgárokkal, a települési önkormányzatokkal, a helyi lakossági-, társadalmi- és gazdálkodó szervezetekkel a rendőrség hatáskörébe tartozó - külön meghatározott - helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatok folyamatos ellátása A körzeti megbízotti szolgálat

41 A városban található KMB irodák I. Technikum városrész (Gábor Á u. 2.) 2009. március Római városrész (Martinovics u. 26. /Civilház/) 2009. március A Római városrészben páros hetek csütörtöki napján 14-16 óráig Ügyfélfogadás rendje: A Technikum városrészben páratlan hetek keddi napján 14-16 óráig

42 Kertváros (Erdősor 39.) 2010. május Béke városrész (Szabadság u. 32.) 2010. május A városban található KMB irodák II. Ügyfélfogadás rendje: páratlan hetek keddi napján 14-16 óráig

43

44 Dunaújváros Megyei Jogú Város városrehabilitációs projektje A rendőrkapitányság együttműködése a A DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal Térfigyelő kamerák Közvilágítás fejlesztése Biztonságos kapualjak program

45 a bűnözést összetett társadalmi jelenségként kell kezelni a bűnözés visszaszorítására komplex stratégia kell, amelynek alapvető elemei lehetnek többek között a térfigyelő rendszerek, valamint körzeti megbízottak alkalmazása a térfigyelés eredményei kézzel foghatóak, azonban önmagában nem igazán hatásos csodaszer, kombináltan kell alkalmazni (fokozott közterületi jelenlét, bűnügyi portyaszolgálat, reagáló szolgálat ) Önkormányzat, polgárőrségek, közterület felügyelet szerepe Összefoglalás

46

47


Letölteni ppt "Dunaújváros és környéke aktuális bűnügyi helyzete, a megelőzés lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések