Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Rendőrség szolgálati tagozódása • A rendőrség szolgálati ágakra, szolgálatokra és szakszolgálatokra tagozódik, amelyeket az Rtv.-ben megfogalmazott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Rendőrség szolgálati tagozódása • A rendőrség szolgálati ágakra, szolgálatokra és szakszolgálatokra tagozódik, amelyeket az Rtv.-ben megfogalmazott."— Előadás másolata:

1

2 A Rendőrség szolgálati tagozódása

3 • A rendőrség szolgálati ágakra, szolgálatokra és szakszolgálatokra tagozódik, amelyeket az Rtv.-ben megfogalmazott szabályok részletezésére hozott miniszteri rendelet (IRM), a Rendőrség Szolgálati Szabályzata (RSZSZ) határoz meg • A szolgálati ágak és a szolgálatok a rendőrségi feladatok szakmai és szolgálati végrehajtását biztosítják, míg a szakszolgálatok biztosítják a szolgálati ágak és a szolgálatok működési feltételeit.

4 A Rendőrség szolgálati ágai • Bűnügyi • Közrendvédelmi • Közlekedésrendészeti • Igazgatásrendészeti • Személy- és objektumvédelmi • Határrendészeti

5 Szolgálatok • Terrorelhárító • Repülőtéri rendőri • Tűzszerész • Rendőri csapaterő • Ügyeleti és védelmi igazgatási • Állami futárszolgálat • Bevetési

6 Szakszolgálatok • Gazdasági (közgazdasági, anyagi, műszaki és információtechnológiai) • Humánigazgatási (személyügyi, fegyelmi, egészségügyi és pszichológiai, nyugdíj megállapítási, oktatási, kiképzési, szervezési) • Hivatali (titkársági, adat- és titokvédelmi, ügykezelési, nemzetközi, elemző-értékelő, stratégiai tervező, minőségügyi és innovációs, jogi, sajtó) • Ellenőrzési szakszolgálat

7 • A szolgálati ágak és szolgálatok egymásra épülnek, összefüggnek, néha átfedik egymást. • Valamennyi szolgálati ág, szolgálat és szakszolgálat egyetlen szervezetben koncentrálódik, ezért beszélhetünk egységes rendőrségről.

8 Az egyes szolgálati ágak jellemzése

9 BŰNÜGYI • Bűnmegelőzési és általános bűnügyi nyomozati jogkört gyakorolnak, ennek keretében végzik a bűncselekmények megelőzését, a bűncselekmények felderítését, az elkövető kilétének megállapítását, valamint a bizonyítékok beszerzését. • Elsősorban nyomozókból és vizsgálókból és bűnügyi technikusokból áll.

10 Közrendvédelmi Ide tartoznak az úgynevezett egyenruhás rendőrök, akik általában közterületen látnak el szolgálatot. A közrendvédelmi járőr szolgálatát alapvetően gépkocsival látja el, de teljesítheti gyalogosan, motorkerékpárral, segédmotor- kerékpárral, kerékpárral is.

11 Alapvető feladatuk.  Bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, megszakítása, megakadályozása.  A bűncselekmény elkövetőjének elfogása, előállítása.  A szabálysértést elkövetők szankcionálása (figyelmezetés, helyszíni bírság, feljelentés).  Segíteni a rászorulóknak, felvilágosítást adnak.  Biztosítási feladatokat ellátni. (sport, kulturális rendezvények)

12 Közlekedésrendészeti Szintén egyenruhában látnak el szolgálatot. Alapvető feladatuk a közlekedéssel kapcsolatos munka. (forgalom ellenőrzés, irányítás, baleseti helyszínelés )

13 A közlekedésrendészeti és a közrendvédelmi szolgálati ág feladatrendszere hasonlóságot mutat. Mindkét szolgálati ág közterületi szolgálatot lát el, illetve a közrendvédelmi állomány közlekedésrendészeti intézkedéseket is tehet. Egyúttal mindkét szolgálati ág és a bűnügyi szolgálati ág tevékenysége sem választható el sok esetben egymástól, így pl. a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány is végez nyomozati munkát.

14 Igazgatásrendészet A Rendőrségnek az Rtv.-ben meghatározott közigazgatási és rendészeti feladatkörébe tartozó bűnmegelőzést is szolgáló tevékenységet folytat, így: • Szabálysértési hatósági jogkört gyakorol,

15 • Engedélyezi és rendészeti szempontból felügyeli a megkülönböztető és figyelmeztető jelzéssel, a személy-és vagyonvédelemmel, magánnyomozással, valamint egyes közbiztonságra veszélyes eszközökkel és anyagokkal – sugárzóanyag, fegyver, robbanóanyag, pirotechnikai termék, kábítószer, kábítószer- prekurzor- kapcsolatos tevékenységet.

16 Személy- és objektumvédelmi Az Rtv. Alapján e speciális feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv- a Köztársasági Őrezred. Természetesen szükség esetén a feladatok ellátásához segítséget nyújt a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, illetve a bűnügyi szolgálati ág is, valamint jelentős feladatokat vállalnak át az e tevékenységhez szorosan kapcsolódó ( tűzszerész, terrorelhárító ) szolgálatok.

17 A köztársasági Őrezred feladatai közé tartozik: • Az állam működése szempontjából kiemelten fontos létesítmények védelme ( Ogy. Épülete.) • A hazánkba érkező állam- és kormányfői delegációk biztosítása.

18 a közjogi méltóságok (köztársasági elnök, miniszterelnök, Országgyűlés elnöke, Alkotmánybíróság elnöke, Legfelsőbb Bíróság elnöke ) személybiztosítása.

19 Határrendészeti A szolgálati ág alapvető feladata a határőrizet, határvédelem, határforgalom ellenőrzése, a személy- és áruforgalom Magyar Köztársaság területére történő ki- és beléptetése, ellenőrzése.

20 Az egyes szolgálatok jellemzése

21 Terrorelhárító

22 • Kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a Magyar Köztársaság területén bekövetkezett terrorcselekmények felszámolására, elkövetőinek elfogására.

23 Repülőtéri Rendőri • A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtéren látják el szolgálati feladataikat a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében.

24 Tűzszerész

25 • Alapvető feladata a robbanóanyagok, robbanószerek felkutatása, elszállítása, hatástalanítása. A közveszéllyel fenyegetés (bombariadó )esetén az épületek átvizsgálása, gyanús csomagok, tárgyak ellenőrzése.

26 Rendőri Csapaterő

27 • Feladataikat alapvetően csapaterőben hajtják végre. • A rendőri csapaterőbe beosztott rendőrök egyszemélyes vezetés alatt látják el feladataikat, és alapvetően csak utasításra tevékenykedhetnek.

28 Ügyeleti és Védelmi Igazgatási • A rendőr-főkapitányságokon és a rendőrkapitányságokon állandó, 24 órás ügyeleti rendszer működik, ami biztosítja az adott szerv zavartalan folyamatos működését. • A védelmi-igazgatási szolgálat alapvető feladata az alkotmányban meghatározott minősített időszakokban, vagy azok kialakulásának veszélye esetén az egyes rendőrségi tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszakítása.

29 Bevetési

30 • Alapvető feladatuk a közrend, közbiztonság fenntartása, a közterületek, nyilvános helyek fokozott ellenőrzése, a jogsértő cselekmények megelőzése, megakadályozása, megszakítása.

31 Állami futárszolgálat • A szolgálat alapvető feladata a rendvédelmi szervek közötti hivatalos küldemények szállítása.

32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A Rendőrség szolgálati tagozódása • A rendőrség szolgálati ágakra, szolgálatokra és szakszolgálatokra tagozódik, amelyeket az Rtv.-ben megfogalmazott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések