Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatási támogatások, kedvezmények Előadó: Patai Ferencné Munkavállalási tanácsadó Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatási támogatások, kedvezmények Előadó: Patai Ferencné Munkavállalási tanácsadó Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltség."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatási támogatások, kedvezmények Előadó: Patai Ferencné Munkavállalási tanácsadó Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltség

2 A munkaügyi központ támogatásai

3 Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatási törvény – 2009. január 01. Forrás: Foglalkoztatási alaprész decentralizált kerete Támogatások a gazdasági szféra részvevőinek Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás) Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás) Munkahelyteremtés támogatása (normál, rehab) Munkahelyteremtés támogatása (normál, rehab) Munkahelymegőrzés támogatása Munkahelymegőrzés támogatása Képzések elősegítése Képzések elősegítése Álláskeresők részére nyújtható támogatások Képzések elősegítése Képzések elősegítése Önfoglalkoztatás támogatása Önfoglalkoztatás támogatása

4 Foglalkoztatást bővítő támogatások (bértámogatás) A támogatás nyújtásának feltételei: A foglalkoztatás munkaviszony keretében történjen A foglalkoztatás munkaviszony keretében történjen A foglalkoztatott személy külön jogszabályban meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősüljön (max. 50%), vagy A foglalkoztatott személy külön jogszabályban meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősüljön (max. 50%), vagy A foglalkoztatott személy külön jogszabályban meghatározottak szerint megváltozott munkaképességű legyen (max. 60%). A foglalkoztatott személy külön jogszabályban meghatározottak szerint megváltozott munkaképességű legyen (max. 60%). Legalább 12 hónap foglalkoztatási kötelezettség mellett a támogatás időtartama legfeljebb 1 év Legalább 12 hónap foglalkoztatási kötelezettség mellett a támogatás időtartama legfeljebb 1 év

5 Foglalkoztatást bővítő támogatások (bértámogatás) Hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt, aki: a) álláskereső, és aa) legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy ab) a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy ac) 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy ad) a nyilvántartásba vételt megelőző 6 hónapban nem folytatott rendszeres az Flt 58.§ (5) bekezdés e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartrja nyílván, ae) a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy af) a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült, vagy ag) a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte.

6 Foglalkoztatást bővítő támogatások (bértámogatás) A bértámogatás során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt, aki rehabilitációs járadékban részesül, továbbá aki a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtó költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet 2§ e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel ea) akinek munkaképesség-csökkenésének mértéke - az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI), vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint - legalább a 50-66 százalékot eléri, vagy eb) akinek egészségkárosodásának mértéke - az ORSZI vagy OOSZI szakvéleménye szerint - legalább a 67-100 százalékot eléri, vagy rehabilitációs javaslattal rendelkezik.

7 Foglalkoztatást bővítő támogatások (bértámogatás) A Támogatás mértéke, időtartama: a) Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és járulékainak maximum 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra. b) Megváltozott munkaképességű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai maximum 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra. Legfeljebb 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén legfeljebb kétévi időtartamra.

8 Az álláskeresők Mikro-, Kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél történő foglalkoztatásának járulékkedvezménye Járulékkedvezmény illeti meg a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (MT.)hatálya alá tartozó, legalább hat hónapja működő, legfeljebb 250 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező, mikro-, kis,- és középvállalkozást, valamint civil szervezetet.

9 Az álláskeresők Mikro-, Kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél történő foglalkoztatásának járulékkedvezménye  A fenti körbe tartozó munkáltató a járulékkedvezményt akkor érvényesítheti, ha - aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, - aki legalább három hónapja nyilvántartott álláskereső, - aki három hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső és a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy - aki három hónapnál rövidebb ideje nyilvántartott álláskereső és a foglalkoztatás megkezdése előtti 365 napban kereső tevékenységet nem folytatott, vagy - akinek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, és - akinek jogviszonya a foglalkoztatás megkezdését megelőző három hónapon belül csoportos létszámcsökkentésre tekintettel szűnt meg, és

10 Az álláskeresők Mikro-, Kis- és középvállalkozásoknál, valamint civil szervezeteknél történő foglalkoztatásának járulékkedvezménye  a foglalkoztatással az éves átlagos statisztikai állományi létszámát emeli, továbbá  a bővített létszámot a foglalkoztatás megkezdésétől számítva legalább két éves időtartamra foglalkoztatja. A kedvezmény mértéke és időtartama a) Az 1997. évi LXXX. Törvény 19.§ (1) bekezdésében meghatározott társadalombiztosítási járulék (29%), b) A munkaadói járulék (3%), valamint c) A tételes egészségügyi hozzájárulás (1950 Ft/hó) megfizetése alól. Mértéke: teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 130%-ának megfelelő járulékalap után érvényesíthető. A foglalkoztatási időszakot követően, további egy év –járulékkedvezmény igénybevételére nem jogosító- továbbfoglalkoztatási kötelezettség terheli.

11 Egyéb támogatási lehetőségek START kártyák

12 START kártyák közös szabályai  A célcsoportokba tartozók foglalkoztatására tekintettel kedvezményt a törvény szerint érvényesítő munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START kártyát megőrizni, és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésekor a kártyát tulajdonosa részére visszaszolgáltatni.  A jogszabály által meghatározott kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha az érintett munkavállaló a munkába lépést megelőző napon rendelkezik valamely érvényes START kártyával vagy azt helyettesítő igazolással.  Ha a kártya érvényességének időtartama 2 évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

13 START kártya Kedvezményezettek köre  A STRART kártya szerinti kedvezményt azon munkáltatók érvényesíthetik, amelyek pályakezdő fiatal foglalkoztatását biztosítják. A START kártya kiváltására az a pályakezdő jogosult, aki  a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és  tanulmányait befejezte vagy megszakította, és  a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

14 START kártya Járulékkedvezmények:  a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség;  a 3%-os munkaadói járulék és a 29%-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15%-ának, második évében 25%-ának megfelelő fizetési kötelezettség.  A munkaadó az előzőekben meghatározott kedvezményt alap- és középfokú végzettséggel rendelkező vagy végzettséggel nem rendelkező pályakezdő fiatal esetében legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér (a továbbiakban: minimálbér) másfélszeres, felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatal esetében a minimálbér kétszeres összegének megfelelő járulékalap után érvényesítheti.

15 START PLUSZ kártya Kedvezményezettek köre:  aki a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll,  a tartósan álláskereső. (Tartósan álláskereső: akit az állami foglalkoztatási szerv a START Plusz kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig, pályakezdő álláskereső esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeresőként nyilvántartott.

16 START PLUSZ kártya Járulékkedvezmények:  a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség,  a 3% munkaadói járulék és 29% tb járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér 15%-ának, második évében 25%-ának megfelelő fizetési kötelezettség.  kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének (2008-ban 138.000 Ft) megfelelő járulékalap erejéig. A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi 4 órát eléri.

17 START EXTRA kártya Kedvezményezettek köre:  START Extra kártya kiváltására jogosult az a tartósan álláskereső, aki  az 50. életévét betöltötte, vagy  életkorra való tekintett nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.  A rendelkezésre állási támogatásban részesülők  A START-kártya, valamint START PLUSZ kártya tulajdonosa, ha a kártya érvényességi idején belül, START EXTRA kártyára válik jogosulttá.

18 START EXTRA kártya Járulékkedvezmények:  a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség,  a foglalkoztatás első évében mentesül a 3% munkaadói járulék és a 29% tb járulék megfizetése alól, második évében a munkaadói járulék és tb járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 15%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.  A kedvezmény legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesíthető. A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi 4 órát eléri.

19 Rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. § (1) A központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból akkor nyújtható támogatás, ha a támogatás iránti kérelem benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményének. Áht. 15. § (1) A központi költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból akkor nyújtható támogatás, ha a támogatás iránti kérelem benyújtója megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményének.

20 Rendezett munkaügyi kapcsolatok - általános feltételek - a Met.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértése, a Met.) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések megsértése, a Met. 3. §-a (1) bekezdésének l)-n) pontjai alapján, a nála működő szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti tanács (üzemi megbízott/közalkalmazotti képviselő), illetve ezek tisztségviselőjének az Mt. Második Részében meghatározott jogai megsértése, a Met. 3. §-a (1) bekezdésének l)-n) pontjai alapján, a nála működő szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti tanács (üzemi megbízott/közalkalmazotti képviselő), illetve ezek tisztségviselőjének az Mt. Második Részében meghatározott jogai megsértése, a Met. 3. §-a (1) bekezdésének p) pontja alapján, az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §- ában foglalt rendelkezések munkáltató általi megsértése a Met. 3. §-a (1) bekezdésének p) pontja alapján, az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §- ában foglalt rendelkezések munkáltató általi megsértése a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül meghozott jogerős és végrehajtható határozattal nem került megállapításra.

21 Rendezett munkaügyi kapcsolatok - különös feltételek - a munkáltatóval szemben a Met. 3. §-a (1) bekezdése d) pontjának vagy az egyenlő bánásmód követelményének betartásáról rendelkező szabályok megsértése, a Met. 3. §-a (1) bekezdése d) pontjának vagy az egyenlő bánásmód követelményének betartásáról rendelkező szabályok megsértése, a munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó jogszabályban és/vagy kollektív szerződésben előírt rendelkezések megsértése, a munkaidőre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó jogszabályban és/vagy kollektív szerződésben előírt rendelkezések megsértése, jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése, jogszabályban vagy kollektív szerződésben megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések megsértése, a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésre vonatkozó szabályok megsértése a teljesítménykövetelmény megállapítása tekintetében az előzetes foglalkoztatói eljárás lefolytatásának tényére, valamint a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér-tényezők alkalmazása előtti közlésre vonatkozó szabályok megsértése miatt a támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül meghozott jogerős és végrehajtható közigazgatási határozat, illetőleg - a határozat bírósági felülvizsgálata esetén - jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozat nem szabott ki munkaügyi, más közigazgatási vagy szabálysértési bírságot vagy munkaügyi bíróság nem állapított meg jogsértést

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Foglalkoztatási támogatások, kedvezmények Előadó: Patai Ferencné Munkavállalási tanácsadó Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Gyöngyösi Kirendeltség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések