Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változás – szelíden? „A gyermek mindenek felett álló érdeke” A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés, 2012. február 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változás – szelíden? „A gyermek mindenek felett álló érdeke” A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés, 2012. február 17."— Előadás másolata:

1 Változás – szelíden? „A gyermek mindenek felett álló érdeke” A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés, 2012. február 17. Dr. Futó Judit AVEC Pszichoterápiás Intézet és Oktatási Központ

2 A gazdaságilag fejlett országokban a gyermekek egyre nagyobb része élete első éveiben a hétköznapok nagy részét nem édesanyja mellett tölti. (Közösség, baby sitter). ↕ Egyre több vizsgálat támasztja alá, hogy a korai biztonságos, kiszámítható, stabil, stimuláló szülő-gyermek kapcsolat jelentősége a gyermek (kognitív, nyelvi, érzelmi és társas) fejlődése szempontjából döntő.

3 A közösségbe járó gyermekek aránya 0-3 év 3-6 év A közösségbe járó gyermekek aránya 0-3 év 3-6 év Az USA-ban az 1 év alatti gyerekek közel 70%-a részesül rendszeresen nem anyai gondozásban (NAG), 50%-uk heti több, mint 30 órában. (Magyarországon a 3 év alatti gyerekek kevesebb, mint 10%-a van nem anyai gondozásban).

4 Hogyan befolyásolja mindez a gyermekek fejlődését? 1.A nem-anyai-gondozás (NAG) minősége típusa össz-mennyisége és kezdete 2. A családi tényezők hatása

5 A NAG minőségének hatásai a gyermekek fejlődésére A NAG minőségének hatásai a gyermekek fejlődésére 1. Kognitív és nyelvi fejlődés, iskolaérettség, iskolai teljesítmény (még 15 éves korban is)!!! 2. Társas és érzelmi fejlődés (kevesebb viselkedési probléma, nagyobb együttműködés, jobb szociális kompetencia) ↑ kisebb csoportok gyermek-felnőtt arány kisebb fizikai környezet biztonságos, tiszta, stimuláló gondozó attitűdje nem autoriter + érzékenység, válaszkészség A közösségi (vs. otthoni) NAG hatásai A közösségi (vs. otthoni) NAG hatásai Jobb kognitív és nyelvi teljesítmény Jobb együttműködési készség DE: több viselkedési probléma (externalizáció) } 2 éves kor után

6 A NAG össz-mennyiségének (0-3 év) hatásai a gyermekek fejlődésére A NAG össz-mennyiségének (0-3 év) hatásai a gyermekek fejlődésére anya-gyermek interakció kevésbé pozitív minősége anya-gyermek interakció kevésbé pozitív minősége bizonytalan anya-gyermek kötődés bizonytalan anya-gyermek kötődés (CSAK, HA az anya nem szenzitív) (CSAK, HA az anya nem szenzitív) több viselkedési probléma több viselkedési probléma (15 éves korban is: impulzivitás, rizikóvállalás) (15 éves korban is: impulzivitás, rizikóvállalás) NAG 1 éves kor előtti kezdetének hatásai NAG 1 éves kor előtti kezdetének hatásai bizonytalan kötődés nagyobb valószínűsége bizonytalan kötődés nagyobb valószínűsége (CSAK, HA anya nem szenzitív) (CSAK, HA anya nem szenzitív) kognitív fejlődése bizonyos mutatók tekintetében elmarad kognitív fejlődése bizonyos mutatók tekintetében elmarad minél korábban kezdik, annál több externalizációs minél korábban kezdik, annál több externalizációs viselkedési probléma a későbbiekben viselkedési probléma a későbbiekben stressz hormonok hosszú távú hatása stressz hormonok hosszú távú hatása anyánál gyakoribb depresszív tünetek anyánál gyakoribb depresszív tünetek

7 Az otthoni környezet hatása a gyermekek fejlődésére A családi jellemzők a gyermekek fejlődését sokkal erőteljesebben befolyásolják, mint a családon kívüli gondozás jellegzetességei. A családi jellemzők a gyermekek fejlődését sokkal erőteljesebben befolyásolják, mint a családon kívüli gondozás jellegzetességei. A családi tényezők hatása ugyanolyan erősnek bizonyult azon gyermekeknél, akik nagyon sok időt töltenek NAG-ban, mint azoknál, akik egyáltalán nem vettek részt családon kívüli gondozásban. A családi tényezők hatása ugyanolyan erősnek bizonyult azon gyermekeknél, akik nagyon sok időt töltenek NAG-ban, mint azoknál, akik egyáltalán nem vettek részt családon kívüli gondozásban. A fejlődést elősegítő szülői jellemzők: érzékenység és válaszkészség biztonságos kötődés nem autoriter szülői-nevelői attitűd pozitív bevonódás kognitív és nyelvi stimuláció

8 Az otthoni környezet hatása az egyes fejlődési területekre Kötődés az anya érzékenysége, válaszkészsége és pszichés alkalmazkodása meghatározó! NAG kezdete, mennyisége, minősége és stabilitása nem Biztonságos kötődés – kevesebb viselkedési probléma, több pozitív anya-gyermek interakció. Érzelmi és társas fejlődés, viselkedési problémák anyai érzékenység az 0-2 évben: sokkal erőteljesebb befolyással van a gyerekek viselkedési problémáinak gyakoriságára, együttműködésére és önkontrolljára, szociális kompetenciájára, mint a NAG bármely aspektusa. Kognitív és nyelvi fejlődést nyelvi környezet, kognitív stimuláció, otthoni környezet meghatározó NAG minden aspektusára kontrollálva is megmarad a hatása.

9 Egy példa az otthoni szub-optimális környezet hatásaira Egy példa az otthoni szub-optimális környezet hatásaira A depressziós anyák gyermekei: A depressziós anyák gyermekei: érzelmileg kiegyensúlyozatlanabbak érzelmileg kiegyensúlyozatlanabbak kognitív és nyelvi teljesítményük elmarad kortársaikétól kognitív és nyelvi teljesítményük elmarad kortársaikétól az anya-gyermek interakciók minősége negatívabb az anya-gyermek interakciók minősége negatívabb Az anyai szenzitivitás a tünetek hosszúságával, krónikusságával párhuzamosan csökken, a negatív hatás nő. Az anyai szenzitivitás a tünetek hosszúságával, krónikusságával párhuzamosan csökken, a negatív hatás nő.

10 Tanulságok A gyermek fejlődését negatívan befolyásolhatja, ha A gyermek fejlődését negatívan befolyásolhatja, ha 1 éves kora alatt nagyon sok időt tölt nem-anyai-gondozásba. 1 éves kora alatt nagyon sok időt tölt nem-anyai-gondozásba. (otthoni NAG ebben az életkorban „jobb”, mint a közösségi) (otthoni NAG ebben az életkorban „jobb”, mint a közösségi) 2 éves kortól a közösségi gondozásnak pozitív 2 éves kortól a közösségi gondozásnak pozitív hatásai is érvényesülnek. hatásai is érvényesülnek. Az anyai érzékenység, az otthoni környezet pozitív hatásai a NAG potenciális negatív hatásait többségében „semlegesítik”. Az anyai érzékenység, az otthoni környezet pozitív hatásai a NAG potenciális negatív hatásait többségében „semlegesítik”. Rendkívül fontos az intézmények korrektív szerepe, illetve az otthoni pozitív hatások erősítése. Rendkívül fontos az intézmények korrektív szerepe, illetve az otthoni pozitív hatások erősítése.

11 A gyermek akkor van jól, ha az anya (elsődleges gondozó) jól van (Sok befolyásoló tényező: párkapcsolat, karrier, gazdasági környezet stb.) Az anya állapota jelentősen meghatározza a szülő-gyerek kapcsolat minőségét, ami a gyermek fejlődésének legfontosabb előrejelzője. Az anya állapota jelentősen meghatározza a szülő-gyerek kapcsolat minőségét, ami a gyermek fejlődésének legfontosabb előrejelzője. Szenzitív anyák erőteljes pozitív hatást gyakorolnak gyermekeik fejlődésére akkor is, ha viszonylag kevés időt töltenek velük. Szenzitív anyák erőteljes pozitív hatást gyakorolnak gyermekeik fejlődésére akkor is, ha viszonylag kevés időt töltenek velük. Nem szenzitív anyák esetén az intézmény /nevelő/ szerepe döntő! Nem szenzitív anyák esetén az intézmény /nevelő/ szerepe döntő! A gyermekével sokáig otthon lévő, boldog kismama optimális, de ritka!!! Nagyon sok kismama rendkívül rossz mentális állapotban van 5-6 év otthonlét után. Vajon mi ér többet, 4-5 óra minőségi idő naponta vagy 24 óra nyögvenyelős együttlét??? A gyermekével sokáig otthon lévő, boldog kismama optimális, de ritka!!! Nagyon sok kismama rendkívül rossz mentális állapotban van 5-6 év otthonlét után. Vajon mi ér többet, 4-5 óra minőségi idő naponta vagy 24 óra nyögvenyelős együttlét???↓ A döntés a családoké!!!!

12 Szabad, informált családi döntés? Mi a helyzet ma Magyarországon??? Rendkívül konzervatív társadalmi nézetek. Rendkívül konzervatív társadalmi nézetek. „Korai” nem anyai gondozás stigma. „Korai” nem anyai gondozás stigma. Bölcsődei elhelyezés: kevés lehetőség. Bölcsődei elhelyezés: kevés lehetőség. A karrier feladása A karrier feladása a felsőoktatásban több nő, mint férfi. a felsőoktatásban több nő, mint férfi. első gyermek után Európa egyik legalacsonyabb női foglalkoztatottsági aránya (keresetekről nem is beszélve) első gyermek után Európa egyik legalacsonyabb női foglalkoztatottsági aránya (keresetekről nem is beszélve) családi jövedelem csökken → feszültség családi jövedelem csökken → feszültség családon belüli „tradicionális” munkamegosztás a házassági konfliktusok nagyobb számával jár, az anya és az apa elégedettsége is kisebb családon belüli „tradicionális” munkamegosztás a házassági konfliktusok nagyobb számával jár, az anya és az apa elégedettsége is kisebb a fejlett országokban a gyermekvállalási kedv is nagyobb ott, ahol az anyukák vissza tudnak menni dolgozni a fejlett országokban a gyermekvállalási kedv is nagyobb ott, ahol az anyukák vissza tudnak menni dolgozni

13 A közösségbe való átmenet megsegítése Informált döntés! Informált döntés! 1 éves kor előtti negatív hatások 1 éves kor előtti negatív hatások 2-3 éves kortól a legtöbb gyerek érett a közösségre 2-3 éves kortól a legtöbb gyerek érett a közösségre A legideálisabb az otthoni szenzitív anyai gondozás A legideálisabb az otthoni szenzitív anyai gondozás A lelkiismeret-furdalás csökkentése, „ördögi kör” kialakulásának megelőzése a gyermekkel való interakcióban. A lelkiismeret-furdalás csökkentése, „ördögi kör” kialakulásának megelőzése a gyermekkel való interakcióban. Szülői „tréningek”, prevenciós programok Szülői „tréningek”, prevenciós programok A minőségi idő döntő szerepe! A minőségi idő döntő szerepe! A változás fokozatossága A változás fokozatossága Beszoktatás fokozatossága Beszoktatás fokozatossága Szülők nélkül töltött idő mennyisége Szülők nélkül töltött idő mennyisége Közösség abszolút mérete Közösség abszolút mérete Gyermek-gondozó/pedagógus arány Gyermek-gondozó/pedagógus arány Otthon és közösség „távolságának csökkentése (szülő-pedagógus kapcsolat, barátok meghívása, óvodai szokások otthon, otthoniak oviban) Otthon és közösség „távolságának csökkentése (szülő-pedagógus kapcsolat, barátok meghívása, óvodai szokások otthon, otthoniak oviban)

14 A közösségbe való átmenet időzítését és módját komplex módon, a családi rendszer egészének figyelembevételével érdemes mérlegelni. A család döntése! Informálás. Lehetőségek sokszínűségének biztosítása.

15 Köszönöm a figyelmet! Referenciák: UNICEF, The child care transition, Innocenti Report Card 8, 2008 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. © The United Nations Children’s Fund, 2008 Brooks-Gunn, Jeanne; Han, Wen-Jui; Waldfogel, Jane (2010). First-Year Maternal Employment and Child Development in the First 7 Years. Monographs of the Society for Research in Child Development, v75 n2 p1-147. NICHD Early Child Care Research Network (2001). Nonmaternal Care and Family Factors in Early Development: An Overview of the NICHD Study of Early Child Care. Applied Developmental Psychology, 22, 457-492. Dobrev Klára_ Anyák a munkaerőpiacon - Mozgó Világ Online Lieselotte Ahnert, Megan R Gunnar, Michael E Lamb, Martina Barthel (2004). Transition to child care: associations ith infant-mother attachment, infant negative emotion, and cortisol eleations. Child Development, Volume: 75, Issue: 3, Publisher: Wiley Online Library, Pages: 639-650. Child Care and Child Development. Results of the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. (2005). The Guilford Press, London. Köszönöm a figyelmet! Referenciák: UNICEF, The child care transition, Innocenti Report Card 8, 2008 UNICEF Innocenti Research Centre, Florence. © The United Nations Children’s Fund, 2008 Brooks-Gunn, Jeanne; Han, Wen-Jui; Waldfogel, Jane (2010). First-Year Maternal Employment and Child Development in the First 7 Years. Monographs of the Society for Research in Child Development, v75 n2 p1-147. NICHD Early Child Care Research Network (2001). Nonmaternal Care and Family Factors in Early Development: An Overview of the NICHD Study of Early Child Care. Applied Developmental Psychology, 22, 457-492. Dobrev Klára_ Anyák a munkaerőpiacon - Mozgó Világ Online Lieselotte Ahnert, Megan R Gunnar, Michael E Lamb, Martina Barthel (2004). Transition to child care: associations ith infant-mother attachment, infant negative emotion, and cortisol eleations. Child Development, Volume: 75, Issue: 3, Publisher: Wiley Online Library, Pages: 639-650. Child Care and Child Development. Results of the NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. (2005). The Guilford Press, London.


Letölteni ppt "Változás – szelíden? „A gyermek mindenek felett álló érdeke” A gyermek szociális színtereinek változásai – megsegítés, együttműködés, 2012. február 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések