Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015.10.27. 1MEKH.  Az energiaszolgáltatás terültén: ◦ - több éve egyik vezető téma, ◦ - nagyon sok ügy van belőle, ◦ - időnként a sajtó és a média is.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015.10.27. 1MEKH.  Az energiaszolgáltatás terültén: ◦ - több éve egyik vezető téma, ◦ - nagyon sok ügy van belőle, ◦ - időnként a sajtó és a média is."— Előadás másolata:

1 2015.10.27. 1MEKH

2  Az energiaszolgáltatás terültén: ◦ - több éve egyik vezető téma, ◦ - nagyon sok ügy van belőle, ◦ - időnként a sajtó és a média is felkarolja, ◦ - az ügyek döntő többsége nagyon kényes, emberi sorsokat érint, ◦ - folyamatosan finomodnak a lopási módszerek, ◦ - a beavatkozások élet és balesetveszélyesek, ◦ - nagy veszteséget, és károkat okoznak, - sajnos a jól fizető, becsületes fogyasztókat is érinti. 2015.10.27. 2MEKH

3 VET, GET (Törvények) VHR (Kormány rendeletek) ÜSZ (üzletszabályzatok) PTK, BTK 2015.10.27. 3MEKH

4 Hálózati csatlakozási és a Hálózathasználati szerződések Villamos energia, földgáz-vásárlási – egyetemes szolgáltatói - szerződések Üzletszabályzatokban előírt szerződési feltételek és szerződésszegéses eljárásrend 2015.10.27. 4MEKH

5 Elosztói Engedélyesek Egyetemes szolgáltatók Csatlakozási és hálózathasználati szerződés Egyetemes szolgáltatói szerződés Felhasználók 2015.10.27. 5MEKH

6  Alap helyzetnek kell tekinteni, hogy Magyarországon minden gáz és villamos energia fogyasztó szerződés keretében vételezi a számára szükséges energiát a kereskedőtől (egyetemes szolgáltatótól). ? Tehát a fogyasztók rendelkeznek mind két fél által aláírt külön  vásárlási, (Egyetemes szolgáltatói)  csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel,  ezt a MEKH meg is követeli. 2015.10.27. 6MEKH

7  A kereskedőkkel kötött két oldalú szerződések a vásárolt energia mennyiségére, minőségére, árára, árszabására, szolgáltatás feltételeire,…stb. vonatkozó jogviszony részletes szabályait tartalmazzák.  Ezzel csak azt akarom érzékeltetni, hogy ha valaki az egyetemes szerződést megszegi, azaz szerződésszegést követ el pl. „áramot lop”, akkor közvetlenül az egyetemes szolgáltatóját, kereskedőjét károsítja meg, mert az, az ellopott energiát már megvásárolta és kifizette. 2015.10.27. MEKH7

8  Az elosztói engedélyesekkel kötött két oldalú szerződések a csatlakozással, méréssel, a szolgáltatás minőségével, üzemzavarokkal, stb kapcsolatos jogviszony részletes szabályait tartalmazza.  Hogyha valaki ezen szerződést megszegi, azaz szerződésszegést követ el pl. „fogyasztásmérőt befolyásol” akkor közvetlenül az elosztói engedélyesnek okoz kárt ((pl. a fogyasztásérő és annak csere költségét). 2015.10.27. MEKH8

9  1. Szerződésszegéses fogyasztó esetén az alap szerződések rendben vannak?  2. Kik állapítják meg és hol rögzítik, hogy melyik szerződés, miért került megszegésre? (ESZSZ, HHSZ, a ténymegállapító jegyzőkönyv ezt nem tartalmazza)  3. Hol van előírva, hogy szabálytalan vételezés esetén mikor indul szabálysértési, vagy büntető eljárás? 2015.10.27. 9MEKH

10  4. A kötbér, kártérítés melyik engedélyest, milyen mértékben illeti meg?  5. Nagyon sok a panasz. Az ügyekkel kapcsolatos MEKH és az engedélyesek által készített elemzések, statisztikák miért nem nyilvánosak?  6. Sok az olyan fogyasztóknak kiküldött kötbér követelés, amely nincs kellően megalapozva, ez hogyan fordulhat elő?  7. A fogyasztói elmondások - és saját tapasztalatom – alapján kérdem, hogy az ellenőrzési eljárásrend, a ténymegállapító jegyzőkönyv nem szorulna felülvizsgálatra? 2015.10.27. 10MEKH

11  8. A fogyasztásmérők felszerelésekor (a plombák lenyomatait, a merőhelyet, stb.) az eredeti állapotot a jövőben nem kellene minél precízebben rögzíteni és dokumentálni?  9. Korszerűsíteni kellene talán (szerintem teljesen át kellene alakítani) a szakértői rendszert – mert nagyon sok a Velük kapcsolatos kifogás pl. nem ezekben az ügyekben szakértők, a fogyasztók a kiválasztásba nem szólhatnak bele, az eldöntendő kérdésekben nem foglalhatnak állást, stb.? 2015.10.27. 11MEKH

12  10. A fogyasztók véleménye szerint – ez nem új keletű – a jogszabályok túl nagy teret adnak a szolgáltatóknak a fogyasztókkal szemben. Ezen nem kellene változtatni?  11. Miért kapcsolják ki a fogyasztókat kisebb kötbér tartozás miatt, csak az elfogyasztott energia utáni díjtartozás miatt lehessen kikapcsolni, a jogszerű kötbér esetén behajtást kell kezdeményezni ? 2015.10.27. 12MEKH

13  1.Az előzőekben elmondottak szerint a témát érintő minden területet (törvények, rendeletek, üsz-ek,) valamilyen formában kifogásoltunk. Ennek alapján az látszik a legcélszerűbb megoldásnak, hogyha az egészet hagyjuk a szerződése kapcsolatokra – mint az élet sok más területén -, és ha rongálás, vagy lopás történik, akkor azokat az ügyeket majd a Ptk. keretein belül rendezzük le.  2. A szerződéskötési kötelezettség törvényi előírásainak betartását meg kell követelni, és azt hatékonyan, folyamatosan ellenőrizni kell. 2015.10.27. MEKH13

14  3. A szerződésszegések és szabálytalan vételezések jogszabályi előírásainak felülvizsgálatára, - bizonyos területeken – megerősítésére, az aránytalanságok (különösen a szolgáltatókéval kapcsolatosakat) megszüntetésére lenne szükség. Pl. A jelenleg üsz-ben szereplő eljárásrendek közül többet magasabb szintre kellene emelni, ilyen a kötbérek mértéke stb.  4. A fogyasztásmérő helyeket gyakrabban kell ellenőrizni, akár a leolvasások gyakoriságát növelni, akár az okos mérések elterjesztésével. 2015.10.27. MEKH14

15  5. Az eljárásrendeket több szempontból felül kellene vizsgálati szempontok lehetnek pl. a következők:  - az ellenőrzések szigorítása  a fogy.hely ellenőrzésen az engedélyesen kívül hatósági vagy általa megbízott független személynek is részt kellene venni, ezzel csökkenteni lehetne ezzel pl. a szerelői visszaélések gyanúját,  - a szakértők kiválasztását, a velük szemben támasztott követelményeket újra át kellene gondolni és szabályozni, 2015.10.27. MEKH15

16  - a ténymegállapító jegyzőkönyv vizsgálatára is sor kerülhetne,  - a szankciókat a magyar valósághoz kellene igazítani,  - a MEKH rendeletét követően úgyis sor fog kerülni az üsz-ek ezen fejezeteinek az átdolgozására is és azokat továbbra is észrevételezni fogjuk.  Tisztelt Kollegák Az elmodottakon kívül természetesen napokon keresztül tudnánk erről beszélni, sőt konkrét ügyeken keresztül még számos problémát, gondot fel lehetne sorolni. 2015.10.27. MEKH16

17  Köszönöm megtisztelő figyelmüket  Ollé József  Tel:+36-30-919-2064  Magyar Energiafogyasztók Szövetsége  www.energiafogyasztok.hu 2015.10.27. MEKH17


Letölteni ppt "2015.10.27. 1MEKH.  Az energiaszolgáltatás terültén: ◦ - több éve egyik vezető téma, ◦ - nagyon sok ügy van belőle, ◦ - időnként a sajtó és a média is."

Hasonló előadás


Google Hirdetések