Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vámtartozás-vámbiztosítékok Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vámtartozás-vámbiztosítékok Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy."— Előadás másolata:

1 Vámtartozás-vámbiztosítékok Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy

2 Vámtartozás és biztosítékok a vámjogszabály-változás tükrében Közösségi Vámkódex (2913/92/EGK tanácsi rendelet): 4. cikk 9. pont, 189-242. cikk Végrehajtási Rendelet (2454/93/EGK bizottsági rendelet): 857-912. cikk 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról: 42-59.§ Uniós Vámkódex (952/2013/EU rendelet): 5. cikk 18. pont, 77-126. cikk FJA (felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2015/2446): 72-97. cikk VA (végrehajtási bizottsági rendelet 2015/2447): 147-181. cikk

3 Vámtartozás Uniós Vámkódex 5. cikk: fogalom meghatározások, 18. pont: vámtartozás: valamely személy vámösszeg megfizetésére való kötelezettsége (a hatályos vámjogszabályok alapján) Keletkezés – behozatal (szabályos és szabálytalan keletkezés, UVK 77. és 79. cikk) – kivitel (szabályos és szabálytalan keletkezés, UVK 81. és 82. cikk) – keletkezés helye (ahol az eredményező esemény történt UVK 87. cikk) – adós, keletkezés időpontja (UVK 77., 79., 81., 82. cikk) Kiszámítás – általános szabály (keletkezés időpontja szerint UVK 85. cikk) – különleges szabályok (aktív feldolgozás UVK 86. cikk (3) – ha nincs vám, akkor az import áfa tekintetében adónyilatkozatot kell benyújtani, volt vámfelügyelet melletti feldolgozás az UVK 85. cikke szerint, ideiglenes behozatal részleges vámmentességgel: használati vámot az eljárás lezárásakor) Könyvelésbe vétel (UVK 102. cikk) – áruátengedést követő 14 napon belül – elévült tételt nem kell könyvelésbe venni utólag

4 Vámtartozás Közlés: határozattal (nem az UVK 22-28. cikk szerinti határozat) Több adós: egyetemleges fizetési kötelezettség (UVK 84. cikk) Megfizetés (UVK 108-114. cikk) – közléstől számított 10 napon belül (késedelmi kamat!) – készpénz, egyéb más mód, harmadik személy által is – határidő felfüggesztése (vám elengedése iránti kérelem, elkobzás, megsemmisítés, felajánlás, szabálytalan keletkezés) – halasztott fizetés (engedély, biztosíték, összevonási időszakok) – fizetési könnyítések (fizetési halasztás és részletfizetés, biztosíték, hitelkamattal kell megterhelni) Megszűnés (UVK 124. cikk) – ha az adóssal már nem lehet közölni – megfizetés, elengedés, árunyilatkozat érvénytelenítés – elkobzás, lefoglalás – megsemmisülés, felajánlás – meghatározott célú felhasználás alapján szabad forgalomba bocsátást követő kivitel – szabálytalan keletkezés esetén meghatározott feltételek teljesülése esetén

5 Vámtartozás Elévülés (UVK 103. cikk) – alap esetben a keletkezés napjától számított 3 év – amennyiben az eredményező esemény büntetőeljárást vont volna maga után, akkor az elkövetéstől számított 5-10 év – hitelkamattal, késedelmi kamattal, egyéb fizetési terhekkel kapcsolatban az Art. rendelkezései az irányadók Visszafizetés/elengedés (UVK 116-121. cikk) – kérelem benyújtása a vámtartozást közlő vámszervhez (kérelem: FJA A. Mellékelt, I. Cím, 1. Fejezet) – kérelemre indult eljárás (UVK 22-28. cikk) – kamatfizetés 3 hónapon túli visszafizetés esetén – bizottság elé utalás (9 hónapos ügyintézési határidő)

6 Közösségi VámkódexUniós VámkódexHatáridő 236. cikk – nem jogszabály szerinti vámösszeg117. cikk – túlzott mértékben felszámított vám visszafizetése/elengedése 3év 236. cikk – 220 cikk (2) bekezdése ellenére könyvelésbe vett összeg 119. cikk – vám visszafizetése/elengedése a vámhatóság által elkövetett hiba esetében 3év 237. cikk – érvénytelenítés116. cikk – vám visszafizetése a vámáru- nyilatkozat érvénytelenítése esetén érvénytelenítésre nyitva álló határidő 238. cikk – hibás áru118. cikk – vám visszafizetése/elengedése hibás vagy nem szerződés szerinti áruk esetében 1év 239. cikk – előbbiektől különböző egyéb eset120. cikk – méltányosság3év KVK-UVK visszafizetési jogcímek összevetése

7 Vámtartozás Felmerült vámtartozás Szabad forgalomba bocsátás Meghatározott célú felhasználás Ideiglenes behozatal részleges mentességgel Esetlegesen keletkező vámtartozás Átmeneti megőrzés Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Meghatározott célú felhasználás Ideiglenes behozatal teljes vámmentességgel Felmerülés szerinti fogalmi megkülönböztetés

8 Esetek a biztosíték megkövetelése tekintetében Kötelező vámbiztosíték esetei: szabad forgalomba bocsátás, átmeneti megőrzés, különleges eljárások Nem követelhető meg biztosíték: hatóságoktól, Duna és dunai vízi utak, Rajna és rajnai vízi utak, helyhez kötött szállítóberendezések, ideiglenes behozatali eljárás vámjogszabályban meghatározott esetei, vámjogszabályban meghatározott egyéb esetek (UVK 89. cikk, FJA 81. cikk) Nemzeti vámhatóság döntése alapján: EU-s értékküszöb (1000 EUR) alatti érték esetén

9 Szempontok a biztosíték nyújtása tekintetében a felmerülhető vámtartozást és a felmerülhető egyéb fizetési terheket teljes egészében biztosítani kell kedvezőbb vámtétel nem vehető figyelembe adott esetben a dömpingellenes vámra is kiterjed pontos összeg ismerete, ennek hiányában a vámhatóság az általa becsült maximális összeget követeli meg (forgalmi adatok, üzleti terv alapján) engedélyezési eljárás során, illetve áruk vámeljárás alá vonásának indítványozásakor kell nyújtani

10 v A biztosítéknyújtás választható formái Egyedi biztosíték: egyetlen vámeljárásra/műveletre vonatkozik. Összkezesség: több vámeljárásra/műveletre vonatkozik. Formák: készpénzletét kezes által nyújtott kezességvállalás hitelintézet által vállalt bankgarancia banki fedezetigazolás biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

11 Összkezesség (összbiztosíték) új vámbiztosíték típus, tartalma szerint rokon a Közösségi Vámkódex szerinti összevont biztosítékkal, azonban feltételrendszerében különböző valamennyi eljárás/művelet vonatkozásában alkalmazható (több ügyletre és több tagállamban végzett tevékenységre is) mögötte valamennyi biztosítéktípus állhat, a névvel ellentétben ez nem csupán kezességvállalás (szabad fordításban inkább: összbiztosíték lenne!) csökkentett összegű összkezesség és biztosítéknyújtás alóli mentesség (FJA 84. cikk, VA 158. cikk) feltételek: – EU vámterületén való letelepedettség – vámjogszabályok súlyos vagy ismételt meg nem sértése – gazdasági tevékenységgel összefüggésben bűncselekmény el nem követése – eljárás rendszeres alkalmazása – szakmai tapasztalat, szakértelem engedélyezés: UVK 22-28. cikk szerint biztosítékszint (VA 158. cikk): – felmerült vámtartozás: referenciaösszeg von. részének 100 v. 30 %-a – esetlegesen keletkező vámtartozás: referenciaösszeg von. részének 100v.50v.30v.0 %-a (referenciaösszeg meghatározása VA 155. cikk)

12 Kapcsolódó nemzeti rendelkezés Áfa biztosítás alóli mentesség megmarad, azonban feltételrendszere megváltozik: nem állhat adószámfelfüggesztés, illetve -törlés hatálya alatt, megbízható vámadós megszűnt, helyette nem lehet tartozása, nem állhat kényszertörlés, felszámolás, csődeljárás stb. alatt, 42-es eljáráskóddal kezdeményezet eljárásokra nem alkalmazható AEOC-nek továbbra is alanyi jogon jár, vámszakmai rendszerben nem kell rögzíteni az engedélyt AEOC használhatja 42-es eljáráskód vonatkozásában is Átmeneti megőrzési raktárak: továbbra is érvényben maradnak, biztosíték nélkül, ha úgy lettek engedélyezve, azonban újraértékelésre kerülnek.

13 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vámtartozás-vámbiztosítékok Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések