Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

253/1997 (XII. 20.) korm. rendelet „OTÉK”. Mire terjed ki a hatálya? területfelhasználás telekalakítás építés felújítás, átalakítás, korszerűsítés bontás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "253/1997 (XII. 20.) korm. rendelet „OTÉK”. Mire terjed ki a hatálya? területfelhasználás telekalakítás építés felújítás, átalakítás, korszerűsítés bontás."— Előadás másolata:

1 253/1997 (XII. 20.) korm. rendelet „OTÉK”

2 Mire terjed ki a hatálya? területfelhasználás telekalakítás építés felújítás, átalakítás, korszerűsítés bontás rendeltetés változtatás hatósági engedélyeztetés

3 Településrendezési eszközök településszerkezeti terv helyi építési szabályzat helyi szabályozási terv

4 II. fejezet Településrendezési követelmények

5 Területfelhasználás Beépítésre szánt területek Beépítésre nem szánt területek

6 Területfelhasználási egységek lakó vegyes gazdasági üdülő különleges Beépítésre szánt területek besorolása:

7 Területfelhasználási egységek közlekedési és közmű zöld erdő vízgazdálkodási természetközeli különleges Beépítésre nem szánt területek besorolása:

8 III. fejezet Építmények elhelyezése Telek beépítésének feltételei

9 Általános előírások beépítési mód építési hely előkert, oldalkert, hátsókert építési határvonal építmények közti legkisebb távolság (tűztávolság, telepítési távolság) védőterületek

10 Járművek elhelyezése gépkocsik a 4. számú melléklet szerinti számban kerékpárok a 7. számú melléklet szerinti számban mellékleti ábrákon jelölt módon elsődlegesen, de nem kizárólagosan építményben fásítási kötelezettség 10-nél több esetén áru rakodóhely biztosítása

11 Kerítés saját telken kell állnia kapu közterületre nem nyílhat tömör kerítés max. 2,5 m magas lehet ha támfallal együtt épül max 3,0 m magas létesítésének elrendelése esetén vagy a jobb oldalon, vagy a beépítési oldalon hátsó kerítésnek ehhez csatlakozó felén kell megépíteni, fenntartani telken belül nem lehet tömör

12 Terepkialakítás megváltoztatása csak a szükséges mértékig lehet, (megközelítés, csapadékvíz elvezetés, telekhasználat miatt) építési helyen kívül csak HÉSZ szerint szomszédos telkek szintjéhez képest nem térhet el.

13 Építmények közműellátása Vízellátás: A bekötővezetéket a vonatkozó szakmai előírások szerint kell megvalósítani Ha nincs közműves szolgáltatás a telken ivóvíz minőségű kút is figyelembe vehető (HÉSZ eltérő lehet) Közterületi pavilon esetén 150 m-en belül kell biztosítani.

14 Építmények közműellátása Szennyvíz elvezetés: Ha van közműves elvezetés akkor rá kell kötni az építéskor Ha nincs közműves szolgáltatás a telken elszikkasztható, vagy szivárgásmentes közműpótló berendezésbe kell vezetni. (HÉSZ eltérő lehet) Csak zárt szelvényű csatornába vezethető A bekötővezetéket a vonatkozó szakmai előírások szerint kell megvalósítani

15 Építmények közműellátása Csapadékvíz elvezetés: A telken elszikkasztható, ha nem veszélyezteti a szomszédos ingatlanok állapotát, használatát. Közterületi nyílt árokba csak a járdaszint alatt, zárt szelvényű vezetékben vezethető. (útkezelő hozzájárulásával )

16 IV. fejezet Építmények létesítési előírásai

17 Általános előírások MSZ előírásainak megfelelő, vagy azzal legalább egyenértékű megoldást kell alkalmazni: állékonyság, szilárdság tűzbiztonság higiénia, egészség- és környezetvédelem használati biztonság zaj és rezgés elleni védelem energiatakarékoság és hővédelem élet- és vagyonvédelem területén

18 Általános előírások Csak megfelelőség igazolással lehet építőanyagot, berendezést, szerkezetet beépíteni. A teljes élettartam alatt megfeleljen az állékonysági, biztonsági követelményeknek A várható terheléseknek ellenáljon és a hatások ellen védelmet nyújtson. jókarbantartásuk céljából hozzáférhetők legyenek.

19 Állékonyság, mechanikai szilárdság Nem léphet fel: teljes vagy részleges összeomlás megengedhetetlen mértékű deformáció beépített berendezések, szerelvények károsodása Különös figyelemmel: hőmozgás, páralecsapódás, korózió, kifagyás, káros talajmozgás

20 Higiénia, egészség- és környezetvédelem Ne veszélyeztesse a használók egészségét a beépített anyagokból, berendezésekből származó: sugárzás szennyezett víz, föld, hulladék káros nedvesedés vegyi és korróziós hatás biológiai kártevők káros mértékű zaj és rezgés.

21 mindezek érdekében biztosítani kell: szellőzés, fűtés, természetes és mesterséges megvilágítás nedvesség elleni védelem használati és ivóvíz szennyvíz, füstgáz elvezetés, hulladék tárolás földelés, villámvédelem tisztíthatóság, karbantarthatóság faanyagvédelem egymástól független, zavartalan használati lehetőség

22 Használati Biztonság A megvalósított építmény nem okozhat: elcsúszást, elesést megbotlást leesést fejsérülést ütközést égési sérülést áramütést robbanást elakadást, beszorulást

23 Zaj és rezgés elleni védelem A megvalósított építmény ellenáljon, illetve csillapítsa: A környezetből származó zajt, rezgést A környezetbe jutó zajt, rezgést (hangszigetelési követelmények, szabványok)

24 Energiatakarékoság és hővédelem A rendeltetésszerű használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb legyen! Az előírt légállapotot biztosítani kell.

25 Egyes hatások elleni védelem Huzamos tartózkodású helyiséget vízhatlan szigeteléssel kell védeni. A csatlakozó terepfelszínnek el kell vezetnie a csapadékvizet az épülettől. Gondoskodni kell a villámcsapás, kóboráram, elektrosztatikus feltöltődés ellen.

26 Épületszerkezetek alapok, lábazatok tartószerkezetek tetők padlók nyílások, nyílászárók lépcsők, lejtők korlátok szellőzők légakna, légudvar égéstermék elvezetők

27 Alapok, lábazatok Alapokat, terepszint alatti szerkezeteket víznek ellenálló anyagból kell építeni. Alsó síkja legalább fagyhatáron (80 cm- 100 cm) legyen. Lábazat +0,30 cm-ig fagyálló anyagból, vagy fagyálló burkolattal készíthető.

28 Tetők Felületéről a vizet a tervezett irányba vezesse le, 25 és 75 fok között hófogósorral kell ellátni ha közlekedési területtel határos, 10 m-nél hosszabb esésvonal esetén több hófogósort kell alkalmazni, a tetőre való kijutást biztosítani kell.

29 Padlók Járófelületen rács max 20X20 cm osztású lehet. akadálymentesség esetén összefüggő csúszás és süppedésmentesség, optikai vezetősáv készítése, akadálymentesség esetén küszöb max. 2 cm magasságú lehet, ennél nagyobb lejtővel kialakítandó.

30 Nyílások, nyílászárók, üvegfalak, vészkijáratok Nyílászárók a padlóról könnyen kezelhetők legyenek, üvegfal tisztítás szerkezeti megoldásáról gondoskodni kell, ablakok, ajtók (akadálymentesen) nyitott állapotban rögzíthetők legyenek.

31 Minimális szabad falnyílások, ajtók szabad méretei: 0,6/1,95 általában, 0,85/195 nappali, 0,75/1,95 huzamos tartózkodás (szobák), 0,90/1,95 akadálymentes, zárszerkezettől 55 cm, pánttól 30 cm szabad távolság, nagy üvegfelületeket 1 m magasságban jelöléssel kell ellátni, biztonságos vastagságú szerkezet és üveg alkalmazható.

32 Lépcsők Egy lépcsőkaron belül csak azonos lépcsőfok méret lehet. (kivétel pince, tetőtér). 1 karon belül legfeljebb 20 fellépés (kivéve lakáson, üdülőegységen belül. Járóvonal a széltől min. 30 cm-re. Akadálymentesség esetén csak azonos belépőjű, egyeneskarú lépcső lehet, max. 1,80 m szintkülönbséggel. Közterületen és kiürítésre szolgáló lépcső lehetőleg min. 3 fokot tartalmazzon.

33 Kiürítésre szolgáló lépcső szabad karszélessége: 0,65 m időszakos épület, 0,80 m lakás, 1,2 m akadálymentes, 1,65 m tömegtartózkodás, 1,10 m egyéb esetén. Lépcsőkar és pihenő között min. 2,2 m magasság különbség kell. Lakáson belül min. 1,90 m ).

34 Lépcsők, lépcsőfokok Lépcsőfok méretei: 2m+sz=60-64 cm. Lépcsőfok maximális magassága: 17 cm általában, 15 cm akadálymentes, 20 cm lakáson belül, Homloklappal, orr nélkül akadálymentesség esetén.

35 Lejtők Gyalogos közlekedés útvonalán max. 8 % Akadálymentes csak egyeneskarú lehet Max. 17 cm-hez 8%-os, 17 cm-45 cm között max. 5%-os, indulónál, érkezőnél 1,5 m átmérőjű terület, két fogódzó 0,75 és 0,95 m-en, szabadtéri esetén csúszásgátló bordázat kell, többkarú lejtő csak max. 1,8 m szintkülönbségre alkalmazható.

36 Lépcső- és lejtőpihenők Egyenes vonalú esetén min. 0,6 m. Kisebbik mérete min. lépcsőkar szabad szélessége. Ezt benyíló ajtószárny sem csökkentheti. Akadálymentes lejtőhöz: 9,0 m vízszintes hossz után min. 1,5 m pihenő. töréspontoknál 1,5mX1,5m szabad terület.

37 Korlát, mellvédfal 0,8 m-nél magasabb járószint esetén 0,95 m magas korlát, mellvédfal kell, 1,0 m-nél hosszabb lépcső, lejtő esetén fogódzó kell, 2 m szélesség alatt 1 oldali, felette kétoldali, 0,17 m feletti járófelület esetén lecsúszás elleni védőperem, 0,95 m esetén korlátkialakítás vagy mellvédfal szükséges, kapaszkodó 4,5-5 cm átmérőjű lehet.

38 Szellőzők Gravitációs szellőzés megoldásai: Légakna Légudvar Szellőzőkürtő Szellőzőcsatorna szellőzőrács

39 Légakna Frisslevegő bejutást biztosítani kell. Csapadékvíz elvezetés. Tisztítás lehetőségét biztosítani kell. Légaknába nem szellőztethető: Huzamos tartózkodási helyiség Bűzös, gőzös helyiség Wc csak akkor ha legfeljebb még tisztálkodási van bekötve

40 Légakna Légaknába nem helyezhető el: Klíma berendezés, Hőcserélő, Égéstermék elvezető (kémény), Zajt, rezgést, lecsapódást okozó berendezés, Légaknába nem vezethető égéstermék és más gáznemű anyag.(klíma stb)

41 Légudvar Hasonló mint a légaknánál.

42 Gravitációs szellőzőkürtő Használt levegő tető fölé való kivezetésére. Erre a célra a tartalék kémény nem használható. Lehet egyedi, vagy gyűjtőszellőző. Egy kürtőbe csak egy önálló rend. egység azonos szintjének hasonló helyiségei szellőztethetők. Vízszintes elhúzása max. 2,0 m. Kitorkollási szabályok (kéményeknél). 20 m3 felett önmagában nem elégséges

43 Gravitációs szellőzőcsatorna 1db max 10 m3-es helyiségre. Vízszintesen max. 2,0 m lehet (kivéve légakna, légudvar frisslevegő bevezetője) Másik önálló rend. egységen nem vezethető át. 5 m3-ig 200 cm2 keresztmetszettel, 10 m3-ig 400 cm2 keresztmetszettel. Mindkét végén lezáró rács, rovarháló stb. kell.

44 Égéstermék-elvezetőK Tüzelő berendezés égéstermékét tető fölé kell kivezetni. Égéstermék kibocsátás helye és magassága: Környezetét füsttel, szikrával, pernyével ne veszélyeztesse. Biztonságosan ellenőrizhető és tisztítható legyen. Az égéstermék az épület tartószerkezeteivel közvetlenül nem érintkezhet. Korróziót, kicsapódást, átnedvesedést nem okozhat. Gyűjtőkémény csak rendszer szerint alkalmazható

45 Beépített vezetékhálózatok, berendezések vízvezeték szenny- és csapadékvíz vezetékei hőellátó vezetékek, berendezések gázvezetékek, gázfogyasztó készülékek égéstermék homlokzati kivezetés hulladékledobó felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák villamosenergia-hálózat távközlő vezetékek, berendezések

46 Vízvezeték becsatlakozó vezeték magasabban legyen mint a szennyvíz vezeték, vagy attól min. 1,0 m-re. Nem szabad vezetni: villamos helyiségben, annak falában, födémében, padlójában, önálló rend. egységek elválasztó falában, födémében huzamos tartózkodású helyiség esetén, védelem alatt álló helyiségben.

47 Szenny- és csapadékvíz vezetékei Épületen belül nem egyesíthető a csapadékvízzel. Az épületek alapfalaiba kapcsolásokat, idomokat nem lehet beépíteni. Nem szabad vezetni: huzamos tart. helyiségben, födémében, padlójában, lakáselválasztó falban, villamos helyiségben, födémében, padlójában, ejtővezetéket hangszigetelés nélkül lakószoba falában, homlokzati falában, tűzfalában, élelmiszer tárolás, feldolgozás, fogyasztás helyiségeiben.

48 Hőellátó vezetékek, berendezések Panelos épületekben helyiségenkénti, vagy lakás fűtőberendezés csak tartalékfűtés céljára létesíthető. Vezetéket nem szabad vezetni: födémben, padozatban, kivéve ha engedélyezett. (pl. padlófűtés) villamos helyiségben +2 fok alatti helyiségben.

49 Gázvezetékek, gázfogyasztó készülékek Égéstermék-elvezetés nélküli gázkészülék nem alkalmazható: alvás céljára szolgáló helyiségben, sport helyiségben, nevelési-oktatási helyiségben, közvetlen szellőzés nélküli helyiségben, légtérbővítés szellőzője ezekre a helyiségekre sem nyílhat. Nyílt lángú gázkészülék 1,2 m-nél alacsonyabb ablakszárny alatt nem alkalmazható.

50 Égéstermék homlokzati kivezetés Épületen homlokzati kivezetés nem lehet! Kivétel a meglévő épület, ha a kivezetési helytől 10,0 m-en belül nincs másik épület akkor: -földszintes szabadon- és oldalhatáron álló épületen, -többszintes épületen a kivezetés felett 2,0- 2,0 m-es sávban nincs nyílás, nyílászáró.

51 Égéstermék homlokzati kivezetés Nem létesíthető: átjárókban, aluljárókban, áthajtókban, légudvarban, légaknában, bevilágító aknában, ki nem szellőző, kis alapterületű belső udvarokban, zugokban, verandán, loggián, padláson, járdaszinttől mért 2,10 m alatt.

52 Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák Minden új, vagy magasított épületben kell, ha 10,0 m-nél több a szintkülönbség, (kivéve tetőtér-beépítés) többszintes akadálymentes épület esetén ha nincs más megoldás, Home-lift 2,0 m felett csak lakáson belül lehet. Minden esetben engedélyeztetni kell!

53 Villamosenergia-hálózat A vonatkozó jogszabályok, szabványok alapján kell megvalósítani és fenntartani Folyamatos ellátásról kell gondoskodni ahol a rendeltetés azt szükségessé teszi. (intenzív kórterem, biztonsági felvonó, stb..)

54 Távközlő vezetékek, berendezések Egymástól, és más jelző vezetékektől elkülönítve, hozzáférhető módon, közös helyiségben kell kialakítani. Tűz és robbanásveszélyes helyiség falán csak robbanásbiztos szereléssel alkalmazhatók.

55 Helyiségek helyiség méretek benapozás megvilágítás szellőzés, légcsere belső hőmérséklet tartalékfűtés követelményei

56 Helyiség méretek minimális alaprajzi méret: 0,8 m, huzamos tart. helyiségnél 2,0 m. szoba 6,0 m2 –nél kisebb nem lehet, minimális belmagasság: -3,0 m nevelési-oktatási, 200 m2 felett, fekvő- beteg ellátó helyiségben, -2,5 m nappali -2,2 m további szobák, és helyiségek, közlekedők, -1,9 m tárolókban

57 Helyiség kialakítások lakószoba pinceszinten nem lehet, nem beépített tetőteret tűzvédelmi előírásoknak megfelelő szerkezettel le kell választani a többi helyiségtől, szinttől.

58 Benapozás Lakás legalább 1 lakószobája február 15.-én legalább 1 órán át benapozott kell legyen. Munkahelyet, nevelő-oktató helyiséget árnyékolóval kell ellátni Dny-Ny-i irányból, Új épületeknél gondoskodni kell a nyári felmelegedés ellen védelemről.

59 Megvilágítás Lehet természetes, és mesterséges. Közvetlen természetes kell a huzamos tartózkodási helyiségeknél. Alapterületi aránya: 1/6 nevelő-oktató 1/8 egyéb huzamos tart. helyiség 1/10 felülről megvilágítás

60 Szellőzés, légcsere Lehet természetes, és mesterséges. Helyiség nem szellőztethető közös terekbe (lépcsőház, kapualj, folyosó, padlástér). Főző, sütő, gőzt termelő helyiséget vagy természetes lehetőséggel, vagy mesterséges szellőzés esetén el nem zárható gravitációs vészszellőzővel kell ellátni.

61 Mesterséges szellőzés Meglévő épület homlokzatán kivezető nyílás ill. klíma ber. akkor alkalmazható, ha takart, vagy más építészeti megoldással az épület külső megjelenésével összhangban van. Frisslevegő vételi hely a kivezetőtől min. 3,0 m-re lehet. Klíma esetén légnedvesítésre csak ivóvíz alkalmazható.

62 Tartalékfűtés Lakásonként legalább 1 lakószobában kell gondoskodni. Folyamatos tartózkodású helyiségekben. (készenléti szoba) Megoldásai: tartalék kémény szilárd tüzelésre egyidejű villamos energia többlet

63 Egyes helyiségek közlekedők bejárat, szélfogó folyosó lépcsőház, szabadlépcső tisztálkodóhelyiség, illemhely kazánhelyiség Tüzelőanyag tároló, hulladéktároló gépjárműtároló

64 Építmények, önálló rendeltetési egységek lakás felvonulási építmények meglévő építmények építmények bontása követelményei.

65 Lakás Lehetővé kell tennie: pihenés, otthoni tevékenység főzés, mosogatás, étkezés tisztálkodás, mosás, illemhely használat életvitelhez szükséges tárolás lakószoba min. 8,0 m2 nappali min. 17,0 m2+konyha +étkező fűthetőnek kell lennie, természetes világítás, szellőzés

66 Felvonulási építmények Elhelyezésüknél betartandó: építmények közti legkisebb távolság, egészségvédelmi előírások, tűzbiztonsági előírások, állékonysági előírások. Az építkezés után csak akkor maradhat fenn ha a további előírásoknak is megfelel, és az új funkciónak is megfelelővé teszik.


Letölteni ppt "253/1997 (XII. 20.) korm. rendelet „OTÉK”. Mire terjed ki a hatálya? területfelhasználás telekalakítás építés felújítás, átalakítás, korszerűsítés bontás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések