Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ)"— Előadás másolata:

1 A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ)

2 É PÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS TARTALMA I. Hivatalos helyszínrajz (földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolat) Tervek Műszaki leírások (ismerteti az építményre vonatkozó, tervlapokat kiegészítő információkat)

3 É PÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS TARTALMA II. Műszaki számítások Tűzvédelmi dokumentáció (külön jogszabályban rögzített esetekben) Költségbecslés a megtervezett építmény várható megvalósítási költségei A kamarák által kiadott, átlagos árszintű költségmutatók alapján

4 E SETENKÉNT KÉSZÍTENDŐ MUNKARÉSZEK I. Tereprendezési terv (1:500) a telek természetes terepszintjének nagymértékű megváltozása esetén Az eredeti és a végleges terep szintmagasságának ábrázolásával Felvonó tervek Felvonók és mozgólépcsők esetén Üzemeléstechnológiai terv A környezet, -természet, -tűz és egészségvédelmi követelmények szempontjából meghatározó esetekben

5 E SETENKÉNT KÉSZÍTENDŐ MUNKARÉSZEK II. Kertépítészeti tervek (1:200) A külön jogszabályban vagy a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott esetekben Támfalak, kerítések Alaprajzok min. 1:100 Nézetek min. 1:50 Metszetek min. 1:50

6 E SETENKÉNT KÉSZÍTENDŐ MUNKARÉSZEK III. Talajmechanikai szakvélemény 4 beépített szintnél magasabb vagy 7 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalmazó előregyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél Csúszás, -omlás vagy barlangveszélyes ill. alábányászott területen 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményekhez

7 E SETENKÉNT KÉSZÍTENDŐ MUNKARÉSZEK IV. Akusztikai számítás Zajforrást tartalmazó, ill. a határérték feletti környezeti zajjal terhelt építményeknél Tartalmaznia kell a zajterhelés mértékét és az ellene történő védekezés megoldásának javaslatát Benapozás számítás Szakértői vélemények Külön jogszabályban elrendelt esetekben

8 É PÍTÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ Építészeti tervek Építészeti műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció Építészeti idomtervek

9 É PÍTÉSZETI TERVEK I. Helyszínrajz (1:500 vagy 1:1000) Égtájjelöléssel A tervezéssel érintett és a közvetlenül szomszédos telkek ábrázolásával Terepszint feletti és alatti, meglévő építmények és a tervezett építmény rendeltetésének megnevezése méretarányos körvonalrajza Tetőidom ábrázolása az elbontásra kerülő vezetékek jelölése

10 É PÍTÉSZETI TERVEK II. Helyszínrajz (folyt.) Az épületek egymástól és a telekhatártól való távolsági és építménymagassági mérete Mutatószámok, jellemzők szerepeltetése Beépítési százalék Szabályozási vonal Személy és gépkocsiforgalomra szolgáló be és kijáratok közúthoz való csatlakozása A gépkocsik telken belüli elhelyezésének ábrázolása

11 É PÍTÉSZETI TERVEK III. Helyszínrajz (folyt.) A terepszintre jellemző szintmagasságok értékei 10 %-nál nagyobb lejtésű terület esetében az 1 m szintkülönbséget ábrázoló rétegvonal A +0,00 kiinduló relatív szintmagasságnak megfelelő abszolút szintmagassági érték meghatározása 15 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű faállomány jelölése a fa fajtájának megnevezésével

12 É PÍTÉSZETI TERVEK IV. Alaprajzok (1:100) A tervezett építmény valamennyi szintjéről Ábrázolni és méretekkel kell ellátni: Az elmetszett és a nézett irányba eső nem teljes szintmagasságú szerkezeteket A beépített berendezési tárgyakat Nyílásokat és nyílásáthidalókat Szintmagasságot Szerkezeti dilatációk helyét

13 É PÍTÉSZETI TERVEK V. Alaprajzok (folyt.) Épület körüli járdát, előlépcsőt… Gépészeti helyiségeket, aknákat… Meg kell nevezni az egyes helyiségek rendeltetését, alapterületét és burkolatát Jelölni kell az északi irányt, a metszetek helyét, esetleges törését és nézetének irányát

14 É PÍTÉSZETI TERVEK VI. Metszetek (1:100) A megértéshez szükséges számú, de legalább 2 db (egymással szöget bezáró módon felvéve) Ábrázolni és méretadatokkal kell ellátni: Az elmetszett, a nézet irányába eső látható (indokolt esetben a takart) szerkezeteket, beleértve az alapokat A csatlakozó terepet és járdát Meg kell határozni az összes egymástól eltérő vízszintes és függőleges rétegfelépítést

15 É PÍTÉSZETI TERVEK VII. Homlokzatok (1:100) Az építmény minden nézetéről készül Ábrázolni kell és méretadatokkal kell ellátni az építmény külső megjelenését meghatározó homlokzati elemeket (nyílások, rácsok, korlátok, cégtáblák …) Meg kell adni a végleges terep, járda, tetőgerinc … szintmagasságát Meg kell határozni az egyes homlokzati felületek kiképzését, anyagát, színét

16 É PÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS I. Előzmények, a megbízás tárgyának, programjának ismertetése Környezet ismertetése Telepítési előírások ismertetése A telepítési előírások betartásának igazolása Telepítés építészeti indoklása Funkcionális igény és kielégítésének igazolása

17 É PÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS II. Az épület leírása Alaprajzi elrendezés ismertetése Megjelenés ismertetése (tömegképzés, homlokzat) Választott anyagok és szerkezetek (térelhatárolók, nyílászárók, burkolatok, tetőszerkezet, tetőfedés …)

18 T ŰZVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓ A külön jogszabályban rögzített esetekben Az épület megközelíthetősége Oltóvíz ellátása Tűzveszélyességi osztályba sorolás Az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paraméterei Tűzszakaszok elhelyezkedése Kiürítési számítás Villámvédelmi rendszer, tűzjelzés

19 É PÍTÉSZETI IDOMTERVEK A beépített épület-alapterület Összes szintterület kimutatása Épületmagasság megfelelőségének bizonyítása

20 T ARTÓSZERKEZETI DOKUMENTÁCIÓ Tartószerkezeti műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció (külön jogszabályban rögzített esetekben) Statikai számítás

21 T ARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS I. Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat A tartószerkezet rendszerének általános leírása (beleértve az alapozást is) A tartószerkezet ill. szerkezeti elemek főbb anyagainak megjelölése és az anyagjellemzők

22 T ARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS II. Elvi leírás a tervezett szerkezetekről, kapcsolatokról, az építési és szerelési módról, a szükséges korrózió elleni védelem módjáról Esetleges alternatív lehetőségek Szükség szerinti vázlatok

23 S TATIKAI SZÁMÍTÁS I. Minden két beépített szintnél magasabb vagy 5,40 m- nél nagyobb szerkezeti fesztávú épület esetén kötelező Igazolni kell a főbb tartószerkezetek (falak, födémek, alapozás…) méreteit Az előregyártott elemek azonosítása

24 S TATIKAI SZÁMÍTÁS II. Tartalmaznia kell: a terheket és a hatásokat a mértékadó tehercsoportosításokat Mértékadó igénybevételek és alakváltozások Teherbírási, szilárdsági, stabilitási és alakváltozási ill. használati követelmények kielégítésének igazolását A teljes szerkezeti rendszer állékonyságának igazolása

25 É PÜLETGÉPÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ Épületgépészeti műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció Igazoló műszaki számítások

26 É PÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Az épületgépészeti berendezések kapcsolási vázlataira alapuló írásos rendszerismertetés A jogszabály által megkívánt közműellátási adatok ismertetése Az épületbe tervezett kémények méretezése Az épület funkciójából adódó speciális épületgépészeti rendszerek ismertetése

27 É PÜLETVILLAMOSSÁGI DOKUMENTÁCIÓ Épületvillamossági műszaki leírás Tűzvédelmi dokumentáció Igazoló műszaki számítások

28 É PÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS I. Az épület villamos teljesítményigényének számítása Az épület villamos berendezéseinek létesítési és védettségi előírásai, elvi szerelési módok és lehetőségek A villamos hálózatra történő csatlakozás módja, a villamos energiaellátás megoldása A villamos elosztó-berendezések elvi helyei Az áramköri vezetékek vezetési módja

29 É PÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS II. A mesterséges megvilágítás elvi megoldásai Érintésvédelem Túlfeszültség-védelem Villámvédelem Az épület gyengeáramú rendszerei (távbeszélő ellátás, adatátviteli és kommunikációs hálózatok, biztonságtechnika, tűzvédelem …)

30 E GYÉB ESETEKBEN KÖTELEZŐ ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK Bontási engedélyezési tervdokumentáció Használatbavételi engedélyezési tervdokumentáció Fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció Rendeltetés megváltoztatás engedélyezési tervdokumentáció Meglévő építmény átalakítási, bővítési engedélyezési tervdokumentáció

31 B ONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ I. Földhivatal által hitelesített ingatlan-nyilvántartási térkép másolata Műszaki leírás, mely ismerteti az építmény: Rendeltetését Alaprajzát Metszetét Méreteit Anyagait Szerkezeteit

32 B ONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. Bontásra vonatkozó technológiai műszaki leírás: Műveleti sor Munkavédelmi előírások Az elbontásra kerülő szerkezetek, anyagok, további sorsának meghatározása Helyi védelem alá tartozó építmény elbontása esetén fényképek az építmény valamennyi nézetéről és 1:100 méretarányú alaprajz és min. 2 metszet Zártsorú beépítés esetén tartószerkezeti szakértői vélemény

33 H ASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat valamint az azt ismertető munkarészeket pl. műszaki leírást és számításokat) kell tartalmaznia A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési eljárásnál meghatározottakkal

34 F ENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A tervdokumentáció tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési eljárásnál meghatározottakkal Szabálytalanul megépített vagy befejezetlen építmény esetében, a jelenlegi állapotot és a szándékolt továbbépített állapotot külön-külön kell ábrázolni

35 R ENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ I. tartalma azonos az építési engedélyezési tervdokumentációra előírtakkal Ha építési munkával nem jár, vagy nem építési engedélyhez kötött építési munkával jár, akkor a tervdokumentációnak tartalmaznia kell: A helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásaiban meghatározott követelmények kielégítését bizonyító műszaki leírásokat (üzemeltetés-technológia, tűzrendészet…)

36 R ENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. Szakvélemények, fényképek Indokolt esetben felmérési alaprajzok és metszetek (1:200) További tehernövekedéssel járó rendeltetés megváltoztatása esetében erőtani igazoló számítást

37 M EGLÉVŐ ÉPÍTMÉNY ÁTALAKÍTÁSI, BŐVÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ I. Ingatlan nyilvántartási térkép másolata (ha a telek beépítettsége megváltozik) Helyszínrajz (ha a meglévő épület befoglaló tömege megváltozik) Alaprajzok (meglévő épület) (1:100) Alaprajzok (átalakított épület) (1:100) Homlokzati rajzok (meglévő épület) (1:100) Homlokzati rajzok (átalakított épület) (1:100)

38 M EGLÉVŐ ÉPÍTMÉNY ÁTALAKÍTÁSI, BŐVÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ II. Üzemeléstechnológiai tervek Műszaki leírás a teljes építmény eredeti rendeltetése és az átalakított építmény új rendeltetése Tartószerkezeti, épületgépészeti, villamos, hangszigetelési, hőszigetelési… megoldások A szakhatóságok által kért további információk

39 M EGLÉVŐ ÉPÍTMÉNY ÁTALAKÍTÁSI, BŐVÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ III. Szakértői vélemények (1 évnél nem régebbi) A külön jogszabályban elrendelt esetekben Az időtávban változó teljesítmény-jellemzőjű szerkezeteket tartalmazó épületszerkezetekről (pl: fa, salakbeton, bauxitbeton …) A 80 évesnél idősebb épületek tartószerkezeteiről Igazoló műszaki számítások (épületfizikai, energetikai, tartószerkezeti, akusztikai)


Letölteni ppt "A MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI (ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések