Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Dr. Bánky Tamás tbanky@emi.hu PTE Pécs, 2011. május 20. Az építési termékek megfelelőség-igazolása, a CE-jelölés alkalmazásának szabályai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Dr. Bánky Tamás tbanky@emi.hu PTE Pécs, 2011. május 20. Az építési termékek megfelelőség-igazolása, a CE-jelölés alkalmazásának szabályai."— Előadás másolata:

1 Előadó: Dr. Bánky Tamás tbanky@emi.hu
PTE Pécs, május 20. Az építési termékek megfelelőség-igazolása, a CE-jelölés alkalmazásának szabályai Az építéstechnikai tűzvédelmi szabályozás alapelemei (az OTSZ) Előadó: Dr. Bánky Tamás

2 ÉPÍTÉSI TERMÉKDIREKTÍVA
PTE Pécs, május 20. Az építmények tervezésének-létesítésének alapelvei a témakört érintő főbb jogszabályok ÉPÍTÉSI TERMÉKDIREKTÍVA (89/106/EEC Council Directive) Lényeges követelmények: (Értelmező dokumentumokban részletezve): Állékonyság, mechanikai stabilitás Tűzbiztonság Higiénia, egészség- és környezetvédelem Használat biztonsága Zaj- és rezgésvédelem Energiatakarékosság és hővédelem

3 Az európai jogharmonizáció területei
PTE Pécs, május 20. Az európai jogharmonizáció területei a vizsgálatok, vizsgálati módszerek egységesítése közös osztályozási rendszerek az építési anyagok, az épületszerkezetek, a szervizinstallációk területén termékszabványok, közös irányelvek szerint európai műszaki engedélyek kidolgozása stb. De a követelmények mindig nemzeti kompetenciában maradnak!

4 Országos Településrendezési és Építési Követelményekről
PTE Pécs, május 20. Építési szakterület: ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY (1997. évi LXXVIII. törvény) Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) (utolsó közzététel időpontja: MK.) a 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

5 PTE Pécs, május 20. Az építési termékek alkalmazása (a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet alapján) Forgalomba hozni, továbbforgalmazni vagy beépíteni csak megfelelőség-igazolással rendelkező, terméket szabad. Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van.

6 európai műszaki engedély (ETA);
PTE Pécs, május 20. A megfelelőség-igazolási eljárás alapját a következő jóváhagyott műszaki specifikációk képezik: honosított harmonizált európai szabvány (MSZ EN); európai műszaki engedély (ETA); építőipari műszaki engedély (ÉME) vagy nemzeti szabvány (MSZ).

7 Megfelelőség igazolása
PTE Pécs, május 20. Megfelelőség igazolása A gyártó feladata a megfelelőség-igazolási eljárás lefolytatása; A szállító feladata a termékre előírt eljárás eredményeként kiállított megfelelőség-igazolási dokumentumnak: megfelelőségi tanúsítványnak vagy szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak a termékhez való csatolása.

8 A megfelelőség igazolás dokumentumai és módozatai
PTE Pécs, május 20. A megfelelőség igazolás dokumentumai és módozatai Megfelelőségi tanúsítvány (1, 1+) Szállítói megfelelőségi nyilatkozat (2, 2+, 3, 4)

9 PTE Pécs, május 20. A tűzvédelmi megfelelőség igazolást (TMI-t) építési termékek vonatkozásában, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt (TMT-t) az aktív tűzvédelmi eszközök vonatkozásában kijelölt szervezetek (ÉMI Nonprofit Kft.) adják ki. Alapja ezen okiratoknak: minden esetben (!) valamilyen műszaki specifikáció harmonizált szabvány, vagy európai műszaki engedély (ETA), vagy hazai építőipari műszaki engedély (ÉME), melynek adatait össze kell vetni – az alkalmazási feltételek meghatározása céljából – a nemzeti követelményekkel.

10 PTE Pécs, május 20. CE megfelelőségi jelölés alkalmazásának kiemelt szabályai ÉMI notified body number: 1415 Építési termékre CE megfelelőségi jelölés akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása - honosított harmonizált szabvány (hEN) vagy - európai műszaki engedély (ETA) alapján történt. A terméket a megfelelőség-igazolás mellett a szállítónak megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia; A CE megfelelőségi jelöléssel jogszerűen ellátott import termékek korlátozás nélkül hozhatók forgalomba.

11 Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
PTE Pécs, május 20. Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentációk tartalmáról.

12 Tűzvédelmi dokumentáció tartalmazza
PTE Pécs, május 20. Tűzvédelmi dokumentáció tartalmazza

13 Tűzvédelmi szakterület: (2008. május 22-e előtt)
PTE Pécs, május 20. Tűzvédelmi szakterület: (2008. május 22-e előtt) TŰZVÉDELMI TÖRVÉNY a évi XCIV. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény módosításáról a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet módosításáról (OTSZ) 2/2002. (I. 25) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

14 PTE Pécs, május 20. 2008. február 22-én megjelent a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, és május 22-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

15 Országos Tűzvédelmi Szabályzat
PTE Pécs, május 20. A 9/2008 (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 1. rész: Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések 2. rész: Beépített tűzvédelmi berendezések 3. rész: Villamos és villámvédelmi berendezések MSZ EN ….5 (!!!!!) 4. rész: Éghető folyadékok és gázok tárolása 5. rész: Építmények tűzvédelmi követelményei

16 ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TŰZVÉDELMI OSZTÁLYAI (a padlóburkolatok kivételével)
PTE Pécs, május 20. ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TŰZVÉDELMI OSZTÁLYAI (a padlóburkolatok kivételével) Az Európai Unió hivatalos közlönyében (Official Journal) rendszeresen közzéteszik azoknak az anyagoknak a listáját, melyek összetételüknél fogva, minden további vizsgálat nélkül az A1 osztályba tartozónak tekinthetők.

17 (pl. OSB falburkolatként) Dfl-s1 (pl. OSB padlóburkolatként) A2-s1, d0
PTE Pécs, május 20. D-s2, d0 (pl. OSB falburkolatként) Dfl-s1 (pl. OSB padlóburkolatként) A2-s1, d0 (pl. egyes gipszkarton lemezek) B-s1, d0 (pl. egyes más gipszkarton lemezek)

18 AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI (jelölések)
PTE Pécs, május 20. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI (jelölések) R – teherhordó képesség E – integritás I – szigetelés W – sugárzás M – mechanikai hatás C – önzáródás S – füstáteresztés G – „koromtűz”-zel szembeni ellenálló képesség P vagy PH – üzemképesség fenntartása K – tűzvédő képesség

19 (pl. belső teherhordó fal) EI 90 (pl. tűzgátló ajtó) E60
PTE Pécs, május 20. REI 60 (pl. belső teherhordó fal) EI 90 (pl. tűzgátló ajtó) E60 (pl. külső, nem teherviselő homlokzati fal)

20 Tűzveszélyességi osztálybasorolás
PTE Pécs, május 20. Tűzveszélyességi osztálybasorolás

21 Tűzveszélyességi osztályok az OTSZ szerint
PTE Pécs, május 20. Tűzveszélyességi osztályok az OTSZ szerint

22 PTE Pécs, május 20.

23 PTE Pécs, május 20.

24 Tűzállósági fokozatok az OTSZ szerint
PTE Pécs, május 20. Tűzállósági fokozatok az OTSZ szerint

25 ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ( I. tűzállósági fokozat )
PTE Pécs, május 20. ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ( I. tűzállósági fokozat ) * Középmagas épületek esetében az 5<N<11 oszlop követelményeit kell alkalmazni. ** Magas épületek esetében az N>11 oszlop követelményeit kell alkalmazni.

26 ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI
PTE Pécs, május 20. ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

27 ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI
PTE Pécs, május 20. ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI

28 PTE Pécs, május 20. Tűzterhelés számítás

29 PTE Pécs, május 20.

30 PTE Pécs, május 20. Tűzszakaszolás

31 PTE Pécs, május 20. Ipari és mezőgazdasági üzemi tűzszakaszok megengedett tűzszakasz-területei

32 KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK Haladási sebességek
PTE Pécs, május 20. KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK Haladási sebességek

33 KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK A kiürítés megengedett időtartama
PTE Pécs, május 20. KIÜRÍTÉSI SZÁMÍTÁSOK A kiürítés megengedett időtartama 1/ Csak akkor, ha legalább két közvetlenül a szabadba nyíló kijárati ajtókkal és hatásos hő- és füstelvezetővel rendelkezik. 2/ Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztály esetén a megengedett kiürítési időtartamot 25%-kal csökkenteni kell

34 PTE Pécs, május 20. Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "Előadó: Dr. Bánky Tamás tbanky@emi.hu PTE Pécs, 2011. május 20. Az építési termékek megfelelőség-igazolása, a CE-jelölés alkalmazásának szabályai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések