Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Készítette: Zoltay Gergely Adóhatósági oktatás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Készítette: Zoltay Gergely Adóhatósági oktatás."— Előadás másolata:

1 © Készítette: Zoltay Gergely Adóhatósági oktatás

2 I. rész (2 óra) A vámtartozás 1. Fogalma 2. A vámok fajtái 3. Keletkezése 4. Megfizetése

3 I. rész (3 óra) 1. Fogalma 2. Vonatkozó jogszabályi rendelkezések 3. Termékimportra vonatkozó szabályok Nem közösségi adók és díjak

4 II. rész (2 óra) 1. Adóraktárak 2. Külföldi utas ÁFA visszaigénylése 3. Árunyilatkozat utólagos ellenőrzése 4. Utólagos ellenőrzés A vámhatóság utólagos ellenőrzései és az ÁFA törvény speciális szabályai

5 Vámtartozás Fogalma Valamely személynek a hatályban lévő közösségi rendelkezések alapján az adott árura vonatkozó kiviteli vámok vagy behozatali vámok összegének megfizetésére való kötelezettsége

6 Vámtartozás A vámok fajtái Értékvám (vámérték x vámtétel %-ban) Mértékvám (importált nettó tömeg x vámtétel EUR-ban) Vegyes vám (Értékvám + Mértékvám) Maximum vám Minimum vám Mezőgazdasági összetevők alapján fizetendő vám (Meursing-táblázat)

7 Vámtartozás

8 © Készítette: Dézsi Zsolt és Zoltay Gergely

9 Vámtartozás Keletkezése A. Szabályosan: szabdforgalomba bocsátás és ideiglenes behozatal váámvisszatérítéses vámeljárás esetében B. Szabálytalanul: jogellenes bejuttatás a Közösség vámterületére, az áru jogellenes fel- és elhasználása, az áru vámfelügyelet alóli jogellenes elvonása illetve valamilyen kötelezettség nem teljesítése

10 Vámtartozás Megfizetése A. Készpénzzel (2 M Ft-ig) B. Bankkártyával C. Átutalással D. Vámletétről történő elszmolással

11 Nem közösségi adók és díjak Fogalma 2003. évi CXXVI. tv. (Vámtv.) alapján Valamennyi olyan fizetési kötelezettség, amelynek kiszabása, beszedése, ellenőrzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik, így különösen a jövedéki adó, az általános forgalmi adó, a regisztrációs adó, a környezetvédelmi termékdíj.

12 Nem közösségi adók és díjak Energiaadó Adóköteles termékek (2003. évi LXXXVIII. Tv.) a villamos energia 295 Ft/MWh a földgáz 88,5 Ft/GJ szén 2390 Ft/1000 kg

13 Nem közösségi adók és díjak Energiaadó Adófizetési kötelezettségek a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást a felhasználó közvetlenül az Európai Unió más tagállamából energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást a felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból energiát vásárol, kivéve a lakossági fogyasztó általi vásárlást a személy saját felhasználásra termel energiát az energiakereskedő saját célra használ fel energiát a felhasználó energiaadóval nem terhelt energiát vásárol a felhasználó a szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot tesz

14 Nem közösségi adók és díjak Energiaadó Vámtartozás földgáz: a 2711 11 00 (0%) és a 2711 21 00 (0%) vámtarifaszám alá tartozó termék szén: a 2701 (0%), a 2702 (0%) és a 2704 (0%) vámtarifaszám alá tartozó termék villamos energia: a 2716 (0%) vámtarifaszám alá tartozó termék

15 Nem közösségi adók és díjak Energiaadó ÁFA tartozás földgáz: mentes villamos energia: mentes szén: 25%

16 Nem közösségi adók és díjak KVTD Adóköteles termékek (1995. évi LVI. Tv.) a gumiabroncs a csomagolás az egyéb kőolajtermék az akkumulátor a reklámhordozó papír az elektromos és elektronikai berendezés

17 Nem közösségi adók és díjak KVTD Adófizetési kötelezettségek termék forgalomba hozatala termék saját célú felhasználása esetén

18 Nem közösségi adók és díjak KVTD Adó alanya a termékdíj köteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, belföldi előállítású egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevője, vagy bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója [a továbbiakban a)-c) pontok együtt: kötelezett] fizeti meg Termékimport esetében nem kell KVTD-t fizetni – önadózás!!!

19 Nem közösségi adók és díjak Regisztrációs adó Adóköteles termékek (2003. évi CX. Tv.) Személygépkocsi (8703) Lakóautó Motorkerékpár (KRESZ)

20 Nem közösségi adók és díjak Regisztrációs adó Adófizetési kötelezettségek a gépjármű forgalomba helyezése vagy a gépjármű importálása, a gépjármű Közösségen belüli beszerzése, a gépjármű átalakítása, feltéve, hogy annak közvetlen következményeként a gépjárművet forgalomba helyezik

21 Nem közösségi adók és díjak Regisztrációs adó Adót befolyásoló tényezők Új vagy használt (első külföldi forgalomba helyezés dátuma) gépjármű Motor meghajtásának formája (benzin, gázolaj, hibrid) Motor típusa (normál vagy Wankel-motoros) Motor hengerűrtartalma Gépjármű környezetvédelmi kategóriája

22 Nem közösségi adók és díjak Regisztrációs adó ÁFA fizetési kötelezettség ÁFA levonásra jogosult – önadózással (közösségi adószám), kivéve termékimport esetében, ha nincs önadózói engedélye ÁFA levonásra nem jogosult – csak termékimport és új gépjármű közösségen belül történő beszerzése esetében fizet ÁFÁ-t (kettős adóztatást kizáró alapelv) A regisztrációs adó termékimport esetében nem ÁFA alapot növelő tényező!

23 Nem közösségi adók és díjak Regisztrációs adó Vámtartozás Személygépjármű (8703 – 10% vagy 6,5% vagy 0%) Lakóautó (8703 – 10% vagy 6,5% vagy 0%) Motorkerékpár (8711 – 6% vagy 2,5% vagy 0%)

24 Nem közösségi adók és díjak Regisztrációs adó ÁFA tartozás 8703 vagy 8711 - 25%

25 Nem közösségi adók és díjak Jövedéki adó Adóköteles termékek (2003. évi CXXVII. Tv.) az ásványolaj, az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő, a köztes alkoholtermék, a dohánygyártmány.

26 Nem közösségi adók és díjak Jövedéki adó Adókötelezettségek keletkezése a jövedéki termék belföldi előállítása belföldre történő behozatala

27 Nem közösségi adók és díjak Jövedéki adó Főszabályként vámeljárás során kivetéssel Adójeggyel v. zárjeggyel Adófelfüggesztéssel (4600) – adóraktárba történő szállítás bejegyzett feladóként (Jöt)

28 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Termék import: olyan terméknek a Közösség területére történő behozatala vagy egyéb módon való bejuttatása, amely nincs szabad forgalomban Termék importja az is, ha a szabad forgalomban levő terméket a Közösség vámterületének azon területrészéről hozzák be, vagy egyéb módon juttatják be a Közösség más területére, amely területrész e törvény alkalmazásában harmadik állam területével esik egy tekintet alá.

29 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó A teljesítés helye a Közösség azon tagállama, ahol a termék a Közösség területére történő behozatalakor vagy egyéb módon való bejuttatásakor van.

30 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Termék importja esetében az adó alapja az importált terméknek a teljesítéskor hatályos vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámértéke.

31 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adó alapot növelő tételek: az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések, amelyek egyrészt az importáló közösségi tagállamon kívül merülnek fel, másrészt, amelyeket a termék importjához kapcsolódóan vetnek ki, kivéve ÁFA a járulékos költségek, amelyek az importáló közösségi tagállamon belül az első rendeltetési helyig merülnek fel, így különösen: a bizományi vagy egyéb közvetítői költségek, a csomagolási, fuvarozási és biztosítási költségek.

32 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adó alapot növelő tételek: ha az első rendeltetési helyen kívül a teljesítéskor ismert olyan további rendeltetési hely is, amely a Közösség területén van, az adó alapját növelik azok a járulékos költségek is, amelyek az utóbb említett rendeltetési helyig merülnek fel (az első rendeltetési hely az a hely, amely a fuvarlevélen vagy az importált terméket kísérő egyéb okiraton ilyen értelemben szerepel, ha nincs ilyen adat, akkor azt a helyet kell tekinteni, ahol az első le- vagy átrakás történik az importáló közösségi tagállamban)

33 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adó alapot csökkentő tételek: az olyan árengedmény, amelyet az eredeti esedékesség lejáratához képest az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak; illetőleg a korábban beszerzett termék mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott árengedmény.

34 Termékimportra vonatkozó szabályozás Általános forgalmi adó Az adó alapja EV 42. és 45. rovatának összege = Statisztikai érték (46. rovat) = Vámérték ÁFA tv. 74. § - 75. § - Adó alapja az importált termék vámjogi rendelkezések szerinti vámértéke - Közösségen belüli, termékimporthoz kapcsolódó költségek A00 B00 XXXXXXX - A termékimporthoz kapcsolódóan kivetett vámok, adók, illetékek és más kötelező jellegű befizetések

35 Termékimportra vonatkozó szabályozás Általános forgalmi adó Az adó tétele X0XX  az ÁFA tv rendelkezéseit nem kell alkalmazni X1XX  5 %-os ÁFA X2XX  15 %-os ÁFA X3XX  25 %-os ÁFA X4XX  20 %-os ÁFA X5XX  18 %-os ÁFA X9XX  tárgyi ÁFA - mentesség 62059010 90 0300 TARIC nemzeti kiegészítő kód

36 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adómentességek 93. § (1) (2) 94. § (1) 95. § (1) 96. § (1) 97. §

37 Termékimportra vonatkozó szabályozás Általános forgalmi adó Adómentességek a vámeljárás során (93. § - 97. §) 1. Vámkódexben említett adómentességek 2. 1186/2009/EK tanácsi rendeletben említett vámmentességek esetében Vámmentességhez kapcsolódó Vámeljáráshoz kapcsolódó 1. Közvetett vámjogi képviselet esetében 2. 4200-as eljáráskód alkalmazása esetében (adómentes termékimport)

38 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adómentességek 95. § (1): más tagállamba történő értékesítés esetén (4200) az importáló a terméket adómentesen értékesíti; értékesített termék küldeménykénti feladása belföldön vagy elfuvarozása belföldről legkésőbb a vámjogi szabad forgalomba bocsátásáról szóló határozat közlésétől számított 30 + 30 napon belül megtörténik; az importáló a termékre a Vám tv. rendelkezéseinek megfelelően adóbiztosítékot nyújt a terméket belföldön rendeltetésszerűen nem használják, egyéb módon nem hasznosítják a terméket a vámhatóság felhívására bemutatják.

39 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adómentes termékimport (95. §) A gazdálkodó a termékét egy adott tagállamban állítja vám elé (termékimport tagállama), de nem abban a tagállamban szeretné értékesíteni, fel- ill. elhasználni (termék forgalomba kerülésének tagállama) A vámeljárás során a magyar vámhatóság kiszabja a vámot, de az ÁFA tartozás felfüggesztésre kerül!

40 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adómentes értékesítés igazolása Tényét okirattal valószínűsíteni kell: Kereskedelmi számla; Szerződés; Üzleti levelezés; Bármely más módon, ami a vámhatóságot meggyőzi a feltétel fennállásáról Saját vagyon áthelyezése esetén importőr nyilatkozata is elfogadható

41 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Kiszállítás igazolása Szabad forgalomba bocsátásról szóló határozat meghozatalától 30 nap Kérelemre egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható A határidő lejártát követő 15 napon belül okirattal igazolni kell az eljuttatás tényét, illetve az összesítő-nyilatkozat benyújtásának teljesítését

42 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Termék használata A termékek belföldön rendeltetésszerűen nem használhatók, nem hasznosíthatók. Szállítani, raktározni, azon állagmegóvását eredményező műveletet végezni lehet.

43 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Termék bemutatása Vámhatóság felhívására az importáló az árubemutatási kötelezettségének eleget tesz. Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás során, vagy átszállításra adott határidő meghosszabbításánál is.

44 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó Adóbiztosíték nyújtása Pénzügyi képviselő igénybevételével (148. § - 149. §) – „APEH” eng. ÁFA biztosítása alóli mentessége van (Vámtörvény 48. § (2)-(3) bekezdése) – VPOP eng.

45 Nem közösségi adók és díjak Általános forgalmi adó ÁFA biztosítása alóli mentesség Az ÁFA törvény 156. §-a alapján kiadott vámhatósági engedély alapján kerül kiadásra Az engedély kiadására a KAVIG jogosult A termék import során az ilyen engedéllyel rendelkező adófizetésre kötelezett az adót önadózással állapítja meg A termék vámjogi szabadforgalomba bocsátása során kiadott határozatban - az ilyen engedéllyel rendelkező adófizetésre kötelezett részére - az adó összege tájékoztató jellegű

46 A vámhatóság utólagos ellenőrzései és az ÁFA törvény speciális szabályai ÁFA adóraktárak A 2007. évi CXXVII. törvény Áfa tv. 113. §-ában, valamint 4. számú mellékletében Nem jövedéki termékek esetében: „A” típusú közvámraktári engedélyezés Jövedéki termékek esetében: A 2003. évi CXXVII. tv-ben (Jöt.) foglalt engedélyezés alapján Egyszerűsített áfa adóraktár esetében: a Vk VHR. 272–274. cikkeiben meghatározott feltételekkel

47 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Felügyeletét az illetékességi területen működő vám- és pénzügyőri igazgatóság látja el Az Art-ben foglalt rendelkezések alapján kell lefolytatni az ellenőrzést Az áfa adóraktár engedélyezési feltételeinek való megfelelést az engedélyezési feladatokat ellátó vám- és pénzügyőri igazgatóság vizsgálhatja

48 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Fogalma: olyan raktár, ahová nem közösségi áruk kivételével, az engedélyben foglalt termékeket az áru felett rendelkezésre jogosult az ÁFA megfizetése nélkül betárolhatja ÁFA adóraktárba tárolni lehet: közösségi státuszú jövedéki terméket bármely más közösségi árut (általában kiszállítási céllal tárolják be)

49 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Normál ÁFA adóraktárak Jövedéki ÁFA adóraktárak Egyszerűsített ÁFA adóraktárak

50 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Eljárás típusai: Beraktározás Kiraktározás Áttárolás

51 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Beraktározó lehet a termék: értékesítője Közösségen belüli beszerzője Képviselő igénybevétele esetében: az Art-ben foglalt előírások alapján

52 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Okmányakkal kapcsolatos előírások Beraktározási okmány: 3 példányban (csak tartalmi követelményei vannak) a beraktározó adószáma, valamint neve és címe a beraktározás jogcíméül szolgáló ügylet teljesülését tanúsító okirat sorszáma vagy egyéb olyan jel, amely az okiratot kétséget kizáró módon azonosítja a beraktározandó termék megnevezése és mennyisége az adóraktár üzemeltetőjének neve, címe és adószáma az adóraktár nyilvántartási száma és címe

53 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Okmányakkal kapcsolatos előírások Csatolandó okmány: be kell mutatni a beraktározás jogcíméül szolgáló ügylet teljesülését tanúsító okirat eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát (különösen a beraktározás időpontja előtti értékesítésre vonatkozó szerződés, számla, egyszerűsített számla – ellenőrzésére a – 2000. évi C. törvény (Számv. tv.) 167. §-ban foglalt rendelkezéseket lehet alkalmazni)

54 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Az áttárolás fogalma A kiraktározó az adóraktározási eljárás alatt álló árut ki kívánja raktározni abból a célból, hogy azt közvetlenül beraktározza egy másik áfa adóraktárba. Mindig egy belföldön adóköteles ügylet teljesülését feltételezi a betárolást megelőzően.

55 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Okmányokkal kapcsolatos előírások Ha belföldi adóköteles ügylet előzi meg, akkor betárolásra vonatkozó szabályok. Belföldön adóköteles ügylet hiányában a beraktározási okmányt alakszerű határozattal el kell utasítani.

56 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Kiraktározó lehet a termék: a termék Közösségen belüli beszerzője azon igazolt utolsó értékesítője lehet, aki az adóraktározási eljárás hatálya alá vont terméket értékesítette Képviselő igénybevétele esetében: az Art-ben foglalt előírások alapján

57 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Okmányokkal kapcsolatos előírások Kiraktározási okmány: 3 példányban (csak tartalmi követelményei vannak) a kiraktározó adószáma, valamint neve és címe; hivatkozás a kiraktározó jogosultságának jogcímére; a kiraktározandó termék megnevezése és mennyisége; az adóraktár üzemeltetőjének neve, címe és adószáma; az adóraktár nyilvántartási száma és címe.

58 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Okmányokkal kapcsolatos előírások Csatolandó okmányok 1: Csatolni kell a kiraktározó által vagy – ha a kiraktározó pénzügyi képviselőt hatalmazott meg – a pénzügyi képviselő által a saját nevében a kiraktározandó termékre nyújtott adóbiztosítékról szóló igazolást, kivéve, ha a mentesül a biztosítéknyújtás alól;

59 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Okmányokkal kapcsolatos előírások Csatolandó okmányok 2: Ha a kiraktározó az igazolt utolsó értékesítő, be kell mutatni a termék értékesítéséről kibocsátott eredeti számlát vagy annak hiteles másolatát.

60 ÁFA adóraktárakra vonatkozó rendelkezések ÁFA adóraktárak Adóbiztosítékok formái (Vtv.) készpénz; kezességvállalás; bankgarancia; banki fedezetigazolás; biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény

61 Külföldi utas ÁFA visszaigénylése Feltételei a külföldi utas érvényes úti okmányával vagy személye azonosítására szolgáló egyéb közokirattal igazolja jogállását a termékértékesítés - adóval számított - összellenértéke meghaladja a 175 eurónak megfelelő pénzösszeget a külföldi utas személyi vagy útipoggyászának részét képezik adó-visszaigénylő lap záradékolásával és lebélyegzésével a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja a termékértékesítés teljesítését tanúsító számla eredeti példányának egyidejű bemutatása a termék Közösség területéről való elhagyásának tényét legfeljebb a teljesítés napját követő 90 napon belül kell megtörténnie az értékesített terméket rendeltetésszerűen ne használják, egyéb módon ne hasznosítsák

62 Árunyilatkozat utólagos ellenőrzése A Közösségi Vámkódex 78. cikke szerinti vámáru-nyilatkozat utólagos ellenőrzése Nem minősül utólagos ellenőrzésnek A vámhatóság saját kezdeményezésére vagy a nyilatkozattevő kérelmére Maximum 3 éven belül Ha módosításra került sor, akkor max. 1x és 1 éven belül lehet módosítani KET szabályai szerint

63 Árunyilatkozat utólagos ellenőrzése A Közösségi Vámkódex 78. cikke szerinti vámáru-nyilatkozat utólagos ellenőrzése Azért, hogy meggyőződjön a vámáru-nyilatkozatban szereplő adatok pontosságáról Az árukat érintő kereskedelmi ügyletekre vonatkozó adatokat és kereskedelmi okmányokat vizsgálja – főképp amelyek nem álltak rendelkezésre a vámeljárás során Az árut is megvizsgálhatja

64 Az utólagos ellenőrzés A Közösségi Vámkódex 13. cikke szerinti ellenőrzés Az átfogó vizsgálat Az ügyfél nem közösségi termékekkel, illetve a vámellenőrzés alá eső közösségi termékekkel folytatott külkereskedelmi tevékenységének, valamint a 485/2008/EK tanácsi rendelet szerint történő kifizetésekre irányuló teljes körű felülvizsgálata.

65 Az utólagos ellenőrzés A Közösségi Vámkódex 13. cikke szerinti ellenőrzés Célvizsgálat Az átfogó vizsgálattól eltérően az ügyfél tevékenységnek csak egy részére irányuló felülvizsgálat (pl.: csak adott vámeljárást, csak adott vtsz-t, csak adott származási országot)

66 Az utólagos ellenőrzés A Közösségi Vámkódex 13. cikke szerinti ellenőrzés Vizsgálatra nyitva álló hatóridő a vizsgálat megkezdésétől számított 60 napon belül át kell adni az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet egyszer 30 nappal meghosszabbítható legfeljebb 90 napra felfüggeszthető

67 Az utólagos ellenőrzés A Közösségi Vámkódex 13. cikke szerinti ellenőrzés Ismételt ellenőrzés ellenőrzéssel lezárt időszakra végzett ellenőrzés a korábban lefolytatott utólagos ellenőrzés megállapításának végrehajtását vizsgálja ügyfél kérelmére, ha az általa feltárt új tény, körülmény tisztázása vélelmezhetően a korábbi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezné felülellenőrzés keretében az utólagos ellenőrzés eredményeként hozott határozatot a külön jogszabályban kijelölt szerv felülvizsgálta és új eljárásra kötelezte az eljáró szervet

68 Az utólagos ellenőrzés A Közösségi Vámkódex 13. cikke szerinti ellenőrzés Felülellenőrzés az adópolitikáért felelős miniszter az Állami Számvevőszék elnöke NAV elnöke a) külön jogszabályban meghatározott szerve ellenőrzi az utólagos ellenőrzést lefolytató vámszerv által korábban lefolytatott vizsgálat szakszerűségét és törvényességét b) vámhatóságnak olyan, a vámtartozást befolyásoló új tény, adat, bizonyíték jut a tudomására, amely a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert

69 © Készítette: Zoltay Gergely Köszönöm megtisztelő figyelmüket! zoltay.gergely@vam.gov.hu


Letölteni ppt "© Készítette: Zoltay Gergely Adóhatósági oktatás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések