Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management EU 2020 Strategy Hungary 2014 – 2020 Strategy for Hungary Hungarian Tourism.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management EU 2020 Strategy Hungary 2014 – 2020 Strategy for Hungary Hungarian Tourism."— Előadás másolata:

1 Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management EU 2020 Strategy Hungary 2014 – 2020 Strategy for Hungary Hungarian Tourism Hungarian Accommodation and Hospitality Hungarian Hotel Industry Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2014-2024 2016. 09. 20. 14:20 1 Dr. Juhász László PhD

2 EU 2020 Magyarország Partnerségi Megállapodása 2014-2020 fejlesztési időszakra Átfogó nemzeti fejlesztési cél Fenntartható magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésre épülő gazdasági növekedés Öt fő nemzeti fejlesztési prioritás Gazdasági szereplők versenyképességének javítása Foglalkoztatás Energia erőforrás hatékonyság Társadalmi felzárkózás, népességi kihívások kezelése „Jó állam” Gazdasági növekedést segítő helyi, térségi fejlesztések segítése 2 2016. 09. 20. 14:20 2 Dr. Juhász László PhD

3 EU 2020 3 Magyarország Partnerségi Megállapodása 11 tematikus célterület KFI erősítése Információs és kommunikációs technológia hozzáférés MKKV versenyképesség javítása Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Éghajlatváltozás kockázat megelőzés Környezetvédelem Fenntartható közlekedés Foglalkoztatás és mobilitás Társadalmi befogadás szegénység elleni küzdelem Oktatásba, készségekbe életen át tartó tanulásba beruházás Intézményi kapacitás és hatékonyság javítása Megyék adják (ITI) integrált területi fejlesztéseket Balaton 3 megye 2016. 09. 20. 14:20 3 Dr. Juhász László PhD

4 EU 2020 4 Magyarország Partnerségi Megállapodása Turizmus 18 oldal versenyképessé tehető ágazatok 19- turizmus bővűl 20 - területi egyenlőtlenségek 21 - aqva kultúra és halgazdaság diverzifikáció 23 - turizmus foglalkoztatás előremozdítása 24 - kiemelt turisztikai fejlesztések (8 tematika) 27 - foglalkoztatás 5,6% 30 - helyi fejlesztések halgazdaság és turizmus 30 - a turizmus képes a hátrányok felszámolására 32 - turizmusfejlesztés versenyképessége (3 tematika) 60 - turizmus fejlesztés (1 és 5 prioritás) foglalkoztatási cél (GINOP) 66 – turizmus versenyképesség (TOP) 66 – vidéki turizmus (TOP) 71 – EU cél 3 halgazdaság – turizmus összefogja Országos látogatottság és bevételnövelés 73 – EU tematikus cél 8, foglakoztatás turizmusban 90 – agrár és vidékturizmus kisléptű fejlesztése 104- Balaton gazdasági versenyképesség fejlesztése és turisztikia diverzifikáció 2016. 09. 20. 14:20 4 Dr. Juhász László PhD

5 EU 2020 5 Magyarország Partnerségi Megállapodása Szálláshely 22 oldal városfejlesztés egyik eleme a szálláshely 23- pénzügyi fejlesztések szálláshely szolgáltatásban 31 – minőségfejlesztés, kapacitásbővítés csak attrakció csomópont mentén Szálloda 19 – gyógy és wellness szállodák folyamatosan növekvő hányad értékelés 2016. 09. 20. 14:20 5 Dr. Juhász László PhD

6 Stratégia Europe 2020 a strategy for jobs and smart, sustainable and inclusive growth, is based on five EU headline targets which are currently measured by eight headline indicators 38 oldal turizmus egyszer 19 oldalon „versenyképes” 6 2016. 09. 20. 14:20 6 Dr. Juhász László PhD

7 Stratégia Europa 2020 Hogyan képzeljük el Európa helyzetét 2020-ban Európa 2020 stratégia középpontjában három prioritásnak kell állnia – Intelligens növekedés – a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása (Innováció, oktatás, digitális társadalom) – Fenntartható növekedés – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság elősegítése. (Éghajlat (energia), versenyképesség) Kiemelt kezdeményezés - „Iparpolitika a globalizáció korában” Európai turisztikai ágazat versenyképességének javítása – Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság ösztönzése (Foglakoztatás, Szegénység) 7 A Bizottság által lefolytatott nyilvános konzultáció során a kifejtett témák erős támogatásban részesültek. A konzultáció során kifejtett véleményeket lásd: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm 2016. 09. 20. 14:20 7 Dr. Juhász László PhD

8 Stratégia Europa 2020 Intelligens növekedés - a tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása. Innováció – innovatív unió Oktatás – mozgásban az ifjúság, felsőoktatás nemzetközi vonzerőnövelése Digitális társadalom – széles sáv (igazgatás,vállalkozás, lakosság) 8 2016. 09. 20. 14:20 8 Dr. Juhász László PhD

9 Stratégia Europa 2020 Fenntartható növekedés – erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság elősegítése. Éghajlat, Energia, Mobilitás „Erőforrás-hatékony Európa” gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztása, gazdaság szén-dioxidmentesítése, megújuló energiaforrások ágazat modernizálása energiahatékonyság Versenyképesség „Iparpolitika a globalizáció korában” cél a vállalkozások – különösen a kkv-k – üzleti környezetének javítása világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kialakításának támogatása. 9 2016. 09. 20. 14:20 9 Dr. Juhász László PhD

10 Stratégia Europa 2020 Inkluzív növekedés – magas foglalkoztatás, valamint gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság ösztönzése Foglalkoztatás és készségek „Új készségek és munkahelyek menetrendje” cél a munkaerőpiacok modernizálása munkavállalók mobilitásának fokozása egész életen át tartó készségfejlesztés révén, a munkaerő-piaci részvétel ösztönzése munkaerő-piaci kínálat és kereslet jobb összehangolása érdekében Szegénység elleni küzdelem „Szegénység elleni európai platform” cél a társadalmi és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek 10 2016. 09. 20. 14:20 10 Dr. Juhász László PhD

11 Stratégia Europa 2020 Fenntartható növekedés erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság elősegítése Versenyképesség Kiemelt kezdeményezés - „Iparpolitika a globalizáció korában” Az európai turisztikai ágazat versenyképességének javítása 11 2016. 09. 20. 14:20 11 Dr. Juhász László PhD

12 Stratégia Europa 2020 Fenntartható növekedés Versenyképesség „Iparpolitika a globalizáció korában” Uniós szinten a Bizottság a következő 11 célon fog munkálkodni 1. Olyan iparpolitika megalkotása, amely megteremti a lehető legjobb környezetet az erős, versenyképes és diverzifikált európai ipari bázis fenntartásához és fejlesztéséhez, és támogatja a feldolgozóipari ágazatok energia- és erőforrás-hatékonyabbá tételét 2. Különböző szakpolitikai eszközöket (pl. intelligens szabályozás, korszerűsített közbeszerzés, versenyszabályok, valamint szabványosítás) kombináló iparpolitika horizontális megközelítése 3. Üzleti környezet javítása – különösen a kkv-k esetében – az európai üzleti tevékenység tranzakciós költségeinek csökkentése, a klaszterek támogatása és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása révén 12 2016. 09. 20. 14:20 12 Dr. Juhász László PhD

13 Stratégia Europa 2020 4. Nehéz helyzetben lévő ágazatok jövőorientált tevékenységek irányába történő elmozdulásának elősegítése többek között azáltal, hogy a készségeket gyorsan átcsoportosítják a gyorsan növekvő ágazatokba és piacokra, valamint az uniós állami támogatási rendszeren, illetve a Globalizációs Alkalmazkodási Alapon keresztül nyújtott támogatás révén; 5. Kevesebb természeti erőforrást felhasználó technológiák és termelési módszerek ösztönzése, az EU meglévő természeti kincseire fordított beruházások növelése; 6. Mkkv-k nemzetközivé válásának elősegítése; 7. Ipar számára az egységes piachoz és a nemzetközi piachoz való hatékony hozzáférést biztosító közlekedési és logisztikai hálózatok kialakítása; 13 2016. 09. 20. 14:20 13 Dr. Juhász László PhD

14 Stratégia Europa 2020 8. Fő globális kihívások kezelését és a Galileo és a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) végrehajtását segítő eszközöket rendelkezésre bocsátó, hatékony űrpolitika; 9. Európai turisztikai ágazat versenyképességének javítása; 10. Szabályozás felülvizsgálata a szolgáltatási és feldolgozóipari ágazat nagyobb erőforrás-hatékonyság felé való elmozdulásának elősegítése érdekében (ideértve a hatékonyabb újrahasznosítást is). Az európai szabványosítás módszerének javítása annak érdekében, hogy az európai és nemzetközi szabványok az európai ipar hosszú távú versenyképességét szolgálják. Ide tartozik a kulcsfontosságú alaptechnológiák forgalmazása és használatbavétele; 11. Hosszú távú munkavállalói és fogyasztói bizalom biztosításában fő szerepet játszó vállalati szociális felelősséget ösztönző uniós stratégia megújítása. 14 2016. 09. 20. 14:20 14 Dr. Juhász László PhD

15 Stratégia 15 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell az alábbi öt célt 1. Foglalkoztatás Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 2. K+F Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni. 3. Éghajlatváltozás/energia Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990- es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 4. Oktatás A lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen. 5. Szegénység/társadalmi kirekesztés Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 2016. 09. 20. 14:20 15 Dr. Juhász László PhD

16 Stratégia Europe 2020 / 1 75 % of the population aged 20-64 should be employed Employment rate by gender, age group 20-64 = 75% (2010=69%) Magyarország 201020-64 év6.700 e fő 3.800 e fő dolgozik 2010 október 56% 5.000 e fő lenne a 75% 1.200 e munkahely - 1.000 Széll K. egyrészt a nők és az idősebb munkavállalók nagyobb mértékű foglalkoztatása, másrészt a migránsok fokozottabb munkaerő-piaci integrációja révén. 16 2016. 09. 20. 14:20 16 Dr. Juhász László PhD

17 Stratégia Europe 2020 / 2 3% of the EU's GDP should be invested in R&D Gross domestic expenditure on R&D (GERD) 1 Bizottság azt javasolja, hogy tartsuk meg a 3 %-os célkitűzést, ugyanakkor dolgozzunk ki egy olyan mutatót, amely együttesen tükrözné a K+F és az innováció intenzitását. RDResearch and Development GDE Gross Domestic Expenditure GERD Gross Expenditure Research Development 17 2016. 09. 20. 14:20 17 Dr. Juhász László PhD

18 Stratégia Europe 2020 / 3 The "20/20/20" climate/energy targets should be met (including an increase to 30% of emissions reduction if the conditions are right) Greenhouse gas emissions, base year 1990 Share of renewable in gross final energy consumption 20% Energy intensity of the economy (proxy indicator for Energy savings, which is under development) 20% Üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest legalább 20%-kal csökkenteni Megújuló energiaforrások arányát 20 %-ra kell növelnünk a teljes energiafogyasztásban, Energiahatékonyság 20 %-kal történő növelése is szükséges. 18 2016. 09. 20. 14:20 18 Dr. Juhász László PhD

19 Stratégia Europe 2020 / 4 The share of early school leavers should be under 10% (2010=15%) and at least 40% (2010=31%) of 25-34 years old should have completed a tertiary or equivalent education Tertiary 1 educational attainment by gender, age group 30-34 Magyarország 201032-34 év1.553 e fő ez 621 e fő hallgatót kér 2010 10-19 év1.108 e fő lesz443 e fő hallgató legyen 2010 felsőoktatás 92 e fő OKJ képzés 140 e fő = 230 e fő tertiary is a third level high education. 19 2016. 09. 20. 14:20 19 Dr. Juhász László PhD

20 Stratégia Europe 2020 / 5 Reduction of poverty by aiming to lift at least 20 million people out of the risk of poverty or exclusion Population at risk of poverty or exclusion (union of the three sub- indicators below) People living in households with very low work intensity At risk of poverty after social transfers Severe material deprivation 1 az európai uniós programokban általában a medián jövedelem 60 %-át tekintik szegénységi küszöbnek a medián jövedelem az az érték, amely alatt ugyanannyian vannak, mint fölötte 1 strictly only material shortage Az országos szegénységi küszöb az egyes tagállamokban az egy főre jutó jövedelem középértékének 60 %-a. 20 2016. 09. 20. 14:20 20 Dr. Juhász László PhD

21 Szálláshelyek stratégiai csoportjai Belföldi piacGlobális piac Szűk vendég bázis Széles vendég bázis A termékválaszték kiterjedtsége Panzió Üdülő 4* 1* - 2** városi Üzleti Termál Apartman Gyógy Wellness Medical Konferencia Üdülő 3* Sport Medical stratégia 2016. 09. 20. 14:20 21 Dr. Juhász László PhD

22 Stratégia Magyarország 2020 Partnerségi Megállapodása A 2014-2020 fejlesztési időszakra, átfogó nemzeti fejlesztési cél, a fenntartható magas hozzáadott értékű termelésre és foglalkoztatás bővítésre épülő gazdasági növekedés. Öt fő nemzeti fejlesztési prioritás Gazdasági szereplők versenyképességének javítása Foglalkoztatás Energia erőforrás hatékonyság Társadalmi felzárkózás, népességi kihívások kezelése „Jó állam” Gazdasági növekedést segítő helyi, térségi fejlesztések segítése Magyarország Partnerségi Megállapodása 11 tematikus célterület KFI erősítése Információs és kommunikációs technológia hozzáférés MKKV versenyképesség javítása Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság Éghajlatváltozás kockázat megelőzés Környezetvédelem Fenntartható közlekedés Foglalkoztatás és mobilitás Társadalmi befogadás szegénység elleni küzdelem Oktatásba, készségekbe életen át tartó tanulásba beruházás Intézményi kapacitás és hatékonyság javítása Megyék adják (ITI) integrált területi fejlesztéseket Balaton 3 megye 22 2016. 09. 20. 14:20 22 Dr. Juhász László PhD

23 Stratégia Magyarország Partnerségi Megállapodása turizmus Kiemeli a 71 oldalon, hogy EU cél a halgazdaságot és turizmust összefogja Országos látogatottság és bevételnövelés EU tematikus cél, foglakoztatás turizmusban 73 oldalon Agrár- és vidékturizmus kisléptű fejlesztése a 90 oldalon Balaton gazdasági versenyképesség fejlesztése és turisztikai diverzifikációja 104 oldalon. Magyarország Partnerségi Megállapodása Szálláshely Csak az elemzési szakaszban (22 oldal) városfejlesztés egyik eleme a szálláshely, (23 oldal) pénzügyi fejlesztések szálláshely szolgáltatásban és a (31 oldal) minőségfejlesztés, kapacitásbővítés csak attrakció csomópont mentén lehetséges. Magyarország Partnerségi Megállapodása Szálloda Egyetlen helyen a (19 oldalon) elemzési szakaszban, hogy a gyógy és wellness szállodák folyamatosan növekvő hányadának értékelése. 23 2016. 09. 20. 14:20 23 Dr. Juhász László PhD

24 Stratégia Nemzeti Fejlesztés 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció. Az elfogadott változatnak része lesz egy intézkedési terv, mely a Koncepció érvényesítését lehetővé teszi eltérően a korábbi koncepcióktól. Turisztikai Fejlesztéspolitikai feladatok a nemzeti fejlesztésben Az attrakciófejlesztés a koncentráció mérséklésének preferálása. Tematikus termékfejlesztés, tematikus utak és termékláncok, Az alkony- és szabadidő-gazdaság fejlesztése. Közlekedéspolitikával összhangban nagytérségi elérhetőség fejlesztése, Akadálymentes, egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása. 2016. 09. 20. 14:20 24 Dr. Juhász László PhD

25 Stratégia Turizmusfejlesztési stratégia 2014-2020 Turizmushoz kapcsolódó adózási és vállalkozásbarát környezet Kis és középvállalkozások piaci pozícióinak erősítése. Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás. A vállalkozások A fogyatékosok, hátrányos helyzetűek egyenlő esélyű részvétel biztosítása Nemzeti turisztikai desztináció menedzsment hálózat kialakítása. Piaci kereslet által vezérelt és innováción alapuló kínálatfejlesztés Szolgáltatások nemzeti védjegy és minőségi díj rendszerének erősítése Országmárka megalkotása. 25 2016. 09. 20. 14:20 25 Dr. Juhász László PhD

26 Stratégia Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014–2024 a Koncepció jövőképe Magyarország az egészségturizmusban Európa legnépszerűbb desztinációja lesz. A kínálat piacra vitelét hatékony, jól szervezett országmárka biztosítja A hazai szabadidő tartalmas eltöltése, kereslet egyre nagyobb. Mind a szolgáltatók, mind a lakosság nyitott barátságos A turizmus intézményrendszerének alapjait (TDM szervezetek) jelentik. Az ágazat sikere, a diplomás és szakképzett munkaerő, munkalehetőséget jelent. A turisztikai vállalkozások kiszámítható jogi és gazdasági környezetben működnek, ami a szektorban korábban jelen lévő fekete- és szürkegazdaság látványos visszaszorulását eredményezi. 26 2016. 09. 20. 14:20 26 Dr. Juhász László PhD

27 Stratégia A magyar turizmus rendszerszinten megoldásra váró területei 1. A magyar turizmus stratégiai irányításának megújítása. 2. Olyan közgazdasági és jogi szabályozó rendszer versenyképességének 3. A keleti nyitás sikeres végrehajtása, 4. Stratégiai fejlesztések támogatása, 5. (TDM) stratégiai megerősítése, jogszabályi környezetének megteremtése 6. Külföldön is népszerű, stratégiailag menedzselt márkatermékek kialakítása, 7. Együttműködés a határon túli magyar desztinációkkal és a diaszpórákkal 8. A turizmus koordinált K+F+I és monitoring rendszerének megteremtése. 9. A magyar turizmus stratégiai kiterjesztése új területek irányában, kiemelten a szabadidő- és sportgazdaság, az egészségipari szolgáltatások, az alkonygazdaság, a helyi gazdaságfejlesztés. 10. Érdemi szakmai partnerség, felelős együttműködés a szakterületi és a térségi egyeztetési fórumok megerősítése révén. 27 2016. 09. 20. 14:20 27 Dr. Juhász László PhD

28 Stratégia A kiemelt nemzeti célkitűzések számszerűsítése 2024-ig 1. A turizmus közvetlen és közvetett, azaz teljes nemzetgazdasági hozzájárulásának (GDP-arány) 10%-ra növelése (2007-ben 5,9% volt). 2.A turizmusban és a kapcsolódó területeken dolgozó bejelentett munkavállalók számának másfélszeresre növelése (a 2007-es Turisztikai Szatellit Számla alapján: 323 ezer fő). 3.A turizmus versenyképességének tekintetében Magyarország legyen a világ első 30 országa között (a World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report alapján jelenleg a 39. helyen áll Magyarország). 4.A magyar turizmus pénzügyi működésének több lábra állítása, a magyar turizmus szektor fenntartható és kiszámítható pénzügyi működésének megteremtése érdekében 2016-ig. 5. Kiemelt magyar turisztikai fejlesztések előkészítése és megvalósítása 2014– 2024 között, három - öt nemzetközi hírű komplex gyógyhely, 8–10 regionális jelentőségű gyógyfürdő fejlesztése, további tíz kiemelt nemzetközi jelentőségű projekt kidolgozása és megvalósítása. 28 2016. 09. 20. 14:20 28 Dr. Juhász László PhD

29 Stratégia A kiemelt nemzeti célkitűzések számszerűsítése 2024-ig 6. A (TDM) ellátása együttműködésben a kiemelt partnerekkel. (Jelenleg 85 regisztrált TDM szervezet működik) 7. A belföldi turisztikai alapmutatók (költés, vendég- és vendégéjszaka szám, látogatószám) minimum 1/3-dal való javítása. (Jelenleg: vendégek száma: 4,178 millió fő, vendégéjszakák száma: 10,309 millió db; belföldiek összes költése: 266,6 milliárd Ft, összes belföldi látogatók száma: 17 millió fő) (267 milliárd / 10,3 millió az 26 ezer Ft költés 8. A Magyarországra látogató külföldi turisták magyarországi átlagos költésének és tartózkodási idejének másfélszeresére növelése. (Jelenleg: átlagos tartózkodási idő: 4,07 nap/fő, átlagos költés: 13 346 Ft/fő/nap) 9. Új piacok meghódítása és a keleti nyitás eredményeként a keleti országokból érkező turisták vendégéjszakái számának a háromszorosra emelése. (Jelenleg: BRIC országok: 826 ezer vendégéjszaka) 10. Budapest tartósan legyen tagja az európai TOP 10 és a közép-európai TOP 3 városi desztinációnak. (2011-es Euromonitor /Top 100 Cities Destination Ranking/ adat alapján Budapest jelenleg a 7. európai városi desztináció) 11. Balaton tartósan legyen tagja az európai TOP 5 családi üdülő desztinációnak. 29 2016. 09. 20. 14:20 29 Dr. Juhász László PhD

30 Stratégia A kiemelt nemzeti célkitűzések számszerűsítése 2024-ig A stratégiai célok és részcélok megfogalmazásra kerülnek, ebben az esetben a végrehajtásért felelős minisztérium megnevezésre került, de az elérés módjának a meghatározása nem került kifejtésre, akárcsak a Nemzeti Fejlesztés 2020 dokumentumban. Végkövetkeztetés az egyszerű a jó gondolatok, a merész álmok, a szakmailag megfelelő turisztikai programok, célkitűzések csak akkor lesznek teljesíthetőek, amikor leírjuk, hogy kinek, mit kell tennie és annak mi az eszköz igénye. http://www.travelsupermarket.com/c/holidays/top-family-holiday-destinations/ 2015 Top family holiday destinations. But where in the world will you and your family spend precious moments that you will all cherish for years to come? The top destinations. Whether you want sandy beaches, cultural excursions or thrilling theme parks, at least one of our top 10 choices for family breaks is bound to hit the right note. 1. Spanish mainland, Spanish coastal resorts such as Benidorm on the Costa Blanca and Marbella on the Costa del Sol. 2. Balearic Islands, The Spanish islands of Majorca, Menorca and Ibiza have a well-deserved reputation for trouble-free family holidays. 3. Algarve, Huge beaches, family-friendly resorts and reliable summer sun have all helped to make Portugal's Algarve region a hit with British families. 4. Greek islands, There is also something for everyone, with Corfu, Crete, Rhodes and Kos offering plenty to see and do and quieter islands such as Zante and Kefalonia providing a beautiful backdrop for more relaxing getaways. 5. Canary Islands, Families have been flocking to Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote and Fuerteventura to soak up the glorious year-round sun for years. 6. Florida. 7. Mexico, 8. Sri Lanka, 9. France, You can marvel at the yachts in St Tropez and Nice, ride the waves in Biarritz, gorge yourselves on seafood in Brittany or mix high culture with Disney fun in Paris - the choice is yours. An Alpine resort such as Chamonix, with its climbing, hiking and mountain biking, could prove an invigorating change. 10. UK, Attractions such as the London Dungeons and Edinburgh Castle can make UK city breaks just as much fun for children as adults. For a more relaxing staycation, meanwhile, head to St Ives in Cornwall for sandy beaches and cute cottages, go to the Lake District for family walks and fun attractions or head to one of the UK's many holiday parks that offer activities for all the family. értékelése. 30 2016. 09. 20. 14:20 30 Dr. Juhász László PhD

31 Stratégia A kiemelt nemzeti célkitűzések számszerűsítése 2024-ig http://www.travelsupermarket.com/c/holidays/top-family-holiday- destinations/ 2015 Top family holiday destinations. The top destinations. Whether you want sandy beaches, cultural excursions or thrilling theme parks, at least one of our top 10 choices for family breaks is bound to hit the right note. 1. Spanish Benidorm on the Costa Blanca and Marbella 2. Spanish islands of Majorca, Menorca and Ibiza 3. Portugal, Algarve, region a hit with British families. 4. Greek islands, Corfu, Crete, Rhodes and Kos 5. Canary Islands, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote and Fuerteventura 6. Florida. 7. Mexico, 8. Sri Lanka, 9. France, St Tropez and Nice, ride the waves in Biarritz, Disney 10. UK, London Dungeons and Edinburgh Castle St Ives in Cornwall 31 2016. 09. 20. 14:20 31 Dr. Juhász László PhD Balaton


Letölteni ppt "Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies Management EU 2020 Strategy Hungary 2014 – 2020 Strategy for Hungary Hungarian Tourism."

Hasonló előadás


Google Hirdetések