Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Befektet ő - védelmi Alap (Beva) PÉNZPORTÁL 2005. május 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Befektet ő - védelmi Alap (Beva) PÉNZPORTÁL 2005. május 5."— Előadás másolata:

1 A Befektet ő - védelmi Alap (Beva) PÉNZPORTÁL 2005. május 5.

2 1. A GARANCIA ALAPOK INDOKOLTSÁGA  nagyszámú ügyfél vagyonának kezelése  különösen a kisügyfelek számára nagy veszély a vagyon elvesztése  „botrányok”  az EU előírásai

3 GARANCIA ALAPOK Ügyfélvédelmi Alap?

4 2. AZ EURÓPAI UNIÓ EL Ő ÍRÁSAI A BEFEKTET Ő -VÉDELMI RENDSZERRE Európai Parlament és a Tanács 97/9/EC sz. direktívája  kötelező tagság előírása  a kártalanítás fedezete alapvetően a tagok befizetéseiből származik  állami felelősség  meghatározott tevékenységek védelme  a szolgáltató birtokába került letét védelme  védelem maximális mértékének meghatározása  a védelemből kizárt ügyfelek  kölcsönös elismerés; átmeneti szabályok a magyar jogban is  a legfontosabb eljárási szabályok

5 2008-tól 6 millió Ft A hazai szabályozás a direktívának megfelel, kivéve a biztosítás maximális mértékét.

6 3. A Beva létrejötte a törvényalkotás történelmi környezete, feltételezések, célok bármely BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉG végzésére engedéllyel rendelkező szervezetek kötelesek létrehozni BEVA LÉTREJÖTTE: 1997. ÁPRILIS 14. (igazgatóság 1/1997. (IV. 14.) sz. határozata) bizományosi tevékenység kereskedelmi tevékenység portfolió-kezelés értékpapírok letéti őrzése értékpapír letétkezelés értékpapír-számlavezetés ügyfélszámla vezetés

7 4. A Beva jogállása  a Beva szervezetét és működését a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szabályozza  önálló jogi személy, székhelye kötelezően Budapesten van  a törvényi célokhoz igazodó egyedi, „sui generis” szervezet  egyetlen ilyen szervezet (nem szervezettípus)  polgári jogi jellegű szervezet, közhatalommal nem rendelkezik  nem önkormányozó és nem önszabályozó  független, nem állami szervezet  nem érdekképviseleti jellegű  a vagyonának védelmére különleges szabályok vonatkoznak  gazdálkodását az Állami Számvevőszék vizsgálja, a pénzforgalmi számlát a Magyar Nemzeti Bank vezeti  speciális törvényességi felügyelete a szervezetnek nincs  a beszámolási- és könyvvezetési sajátosságait külön jogszabály rendezi  nem tartozik a Csődtörvény hatálya alá

8 5. A Beva feladata ÁLTALÁNOS ÉRTELEMBEN: Beva tag közreműködésé- ből eredő olyan kockázat, amely nem szükségszerűen jár együtt a befektetéssel, és amelyet a befektető maxi- mális gondosság mellett sem képes kivédeni JOGILAG: „Kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg kártalanítás, amely a befektető és az Alap tagja között 1997. július 1. napját követően létrejött, biztosított tevékenység érdekében végzésére kötött megállapodás teljesítése az Alap tagjának birtokába került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés) Tpt. 213. § (2) - a tagok ellenőrzése a Tpt. által meghatározott körben - a biztosított követelések alapján a befektetők kártalanítása BIZTOSÍTOTT KÖVETELÉS

9 6. A tagság  a tagsági viszony keletkezhet: - a törvény erejénél fogva - engedély megszerzésének egyik feltételeként  a Beva a csatlakozáshoz a felügyeleti engedélyen felül feltételeket nem állapíthat meg  főszabály a kötelező tagság; kivétel az önkéntes csatlakozás  a tagsági viszony keletkezése és megszűnése a biztosított tevékenységre vonatkozó engedélyhez kötődő járulékos kérdés

10 6. A tagság Bevaa Beva tagjai jogai a díjfizetési szabályok megha- tározása az adatszolgáltatási kötelezett- ség meghatározása tagok ellenőrzése képviselet a Beva igazga- tóságában tájékozódás a Beva mű- ködéséről kötelezettségei a tagok tájékoztatása a szerve-zet működéséről az adatszolgáltatási köte- lezettség teljesítése a díjak megfizetése az ellenőrzés eltűrése, közreműködése abban  a tagsági viszony tartalma: a tagok nem tulajdonosai a Bevának

11 7. A szervezet igazgatóság MNB PSZÁF KELER Rt. tagi érdekképviselet (2 fő) tőzsde ügyvezető igazgató munkaszervezet

12 8. A Beva vagyona VAGYONVAGYON tagi díjfizetés a vagyon hozama a felügyeleti bírságokból ere- dő bevétel 80 %-a kölcsön a kártalanítás fedezete a szervezet működési költségei hiteltörlesztés FORRÁSOK RENDELTETÉSE

13 9. A díjrendszer csatlakozási díj éves díj rendkívüli befizetés jegyzett tőke 0,5%-a - min. 500e Ft - max. 3 millió Ft díjalap 3 sáv díjkulcsok minimum díj befizetés felhasználható: - kártalanításra - hiteltörlesztésre évente maximum az utolsó éves díj mértékéig ADATSZOLGÁLTATÁS

14 10. A kártalanítás törvényi szabályai gyors, egyszerű, ingyenes a biztosított befektető részére az eljárás a felszámolást elrendelő végzés közzétételével kezdődik a Beva a befektetőket tájékoztatja a kártalanítás feltételeiről kártalanítás csak kérelemre adható a kártalanítás maximális mértéke: befektetőnként 2 millió Ft, 2008-tól 6 millió Ft (egymillió Ft felett 10 % „önrész”) a kérelem elbírálása a benyújtástól 90 napon belül a kártalanítás kifizetése az elbírálástól 90 napon belül kötött bizonyítási rendszer a befektető követelése a Bevára átszáll a kártalanítással

15 11. Az EU hatása a szabályozásra 1.A befektetők részére kártalanítást fizető befektető- védelmi rendszer működtetésének kötelező előírása  az EU irányelvnek mindenben megfelelő befektető-védelmi rendszer tagja, vagy  harmadik országbeli székhellyel rendelkező fióktelep felügyeleti engedéllyel igazolja, hogy egyenértékű biztosítással rendelkezik, vagy  a Bevához csatlakozik 2.A befektetőnkénti kártalanítási védelem maximális mértékének előírása

16 11. Az EU hatása a szabályozásra 3.Több befektető-védelmi rendszer találkozásakor alkalmazandó szabályok  a fióktelep az EU irányelv minimális követelményeit kielégítő védelmét a Bevához történő önkéntes csatlakozással legfeljebb a Beva által nyújtott védelem mindenkori szintjéig kiegészítheti  az EU direktíva szerint a különböző rendszerek eltérő védelme nem lehet a verseny eszköze, ezért – a kiegészítő biztosítás kivételével – a különböző rendszerek nyújtotta biztosítások nem halmozhatók


Letölteni ppt "A Befektet ő - védelmi Alap (Beva) PÉNZPORTÁL 2005. május 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések