Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai 1. Alapító okirat /A fenntartó adja ki. Meghatározza benne, hogy milyen céllal milyen elnevezéssel, mikor,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai 1. Alapító okirat /A fenntartó adja ki. Meghatározza benne, hogy milyen céllal milyen elnevezéssel, mikor,"— Előadás másolata:

1

2 Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai

3 1. Alapító okirat /A fenntartó adja ki. Meghatározza benne, hogy milyen céllal milyen elnevezéssel, mikor, hol, mit hoz létre. Rendelkezik benne a létrehozott intézmény feladatköréről,gazdálkodásáról, vezetője kinevezéséről./ 2. Szervezeti és működési szabályzat / SZMSZ tartalmazza az intézmény szervezetére működésére vonatkozó valamennyi előírást, eljárást, szabályozást. Melléklete: belső szabályzatok, munkaköri leírás, Használati Szabályzat./ 3. Küldetésnyilatkozat / Rövid tömör nyilatkozat arról, hogy a könyvtár használói körének hogyan milyen módon, mit szeretne nyújtani./

4 Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai 4. Gyűjtőköri szabályzat / Alapító okiratban meghatározott feladatokkal összhangban a könyvtár a gyűjtemény építése során -- mit, milyen formában szerez be. Mihez nyújt hozzáférést./ 5. Könyvtárhasználati szabályzat /Érvényes jogszabályok figyelembevételével meghatározza a könyvtár és szolgáltatásai használatának,módját,feltételeit./ 6. Stratégiai terv / Változások menedzseléséhez kapcsolódó összetett folyamat eredménye. Elemzi a adott könyvtár felhasználói által megfogalmazott elvárásokra, a társadalmi, politikai, gazdasági kihívásokra hogyan reagál az adott könyvtár sikere érdekében./

5 Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai 7. Belső szabályzat / Minden olyan tevékenységről készülhet szabályozás, amely a könyvtárban, a könyvtár tereiben a könyvtári állománnyal kapcsolatban zajlik./ 8. Eljárási rend / A belső szabályzat egy formája. Részletesen leírja a munkafolyamatokat. Kinek, mit, hogy, hogyan./ 9. Éves költségvetés / A könyvtár, könyvtáros az önkormányzattal - fenntartóval- együttműködve készíti el./

6 Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai 10. Munkaterv /Egy évre készül, az intézmény által tervezett azon feladatokat sorolja fel amelyhez a költségvetés fedezetet nyújt./ 11. Beszámoló /Az elmúlt egy esztendő tevékenységét fogja össze./ 12. Az állomány-nyilvántartás dokumentációja (címleltárkönyv, csoportos leltárkönyv, elektronikus nyilvántartási rendszer)

7 Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai 13. Az olvasó-nyilvántartás, könyvtárhasználat dokumentációja /Kölcsönzési rendszerek/ 14. A statisztikai adatszolgáltatás dokumentációja 15. Irattár / Az intézmény működése során keletkezett hivatalos íratok megőrzése, rendezett visszakereshető formában./

8 A könyvtár működése Állományba vétel (gyarapítás) Feldolgozás ( dok. leírás, osztályozás) Olvasószolgálat ( dok. közvetítése a használóhoz)

9 Az Olvasószolgálat fogalma Szakszerű és szervezett kapcsolat a könyvtárhasználó és az adott könyvtár állománya, illetve szolgáltatásai között!

10 Olvasószolgálat célja A használók szolgálata! A használók információval dokumentumokkal való ellátása!

11 Az Olvasószolgálat színterei Olvasószolgálati tér = olvasók (látogatók) által használt könyvtári terület.  Könyv kiválasztó tér  Helyben olvasást biztosító tér  Ellenőrzési pont (adminisztrációs tér)  Tájékoztatási tér

12 Az Olvasószolgálat színterei Speciálisterek:  Gyerekrészleg  Audió-vizuális tér  Kutatói tér

13 Olvasószolgálat munkafolyamatai Kapcsolatfelvétel beiratkozásEligazítás a könyvtár használatában Olvasó eljuttatása a keresett dokumentumhoz információhoz eligazítás tanácsadás Irodalom- ajánlás tájékoztatás Kölcsönzés, helyben használat Eljárás ki nem elégíthető kölcsönzési igények szerint Előjegyzés, másolat, helybenhaszn., ODR Kölcs.dok. visszavétele Eljárások vissza nem vett dok. esetén Hossz., felszólítás, perlés, térítés

14 Kölcsönzések nyilvántartása Nyilvántartási követelmények Pontos és gyors Egy adott időpontban: milyen dokumentumokat kölcsönöztek ki mely dokumentumok kölcsönzési ideje jár le egy adott dokumentum kinél van

15 Kölcsönzések nyilvántartása Olvasószolgálati követelmények egy adott időszakban hányan kölcsönöztek egy bizonyos dokumentumot egy-egy olvasó mit kölcsönzött egy adott időszakban

16 Kölcsönzések nyilvántartása Statisztika követelmények kölcsönzési forgalom mennyisége (szak-szerint) látogatók számának nyilvántartása

17 Kölcsönzések nyilvántartása Füzetes Könyvkártyás kölcsönzés – kétkártyás kölcsönzés (olvasók + művek) Tasakos-könyvkártyás kölcsönzés (legelterjedtebb) Színcsíkos kölcsönzés Tikettes kölcsönzés Elismervényes kölcsönzés Számítógépes kölcsönzés

18 Beiratkozás Mielőtt az olvasó beiratkozna mondjuk el milyen jogai és kötelezettségei vannak a könyvtárban és milyen könyvtárhasználati lehetőségei vannak. Hívjuk fel a figyelmét, hogy ha beiratkozik szerződést köt, Ő és a könyvtár. A könyvtár írásos tájékoztatója, és a használati szabályzat nem pótolhatja a szóbeli tájékoztatást.

19 Beiratkozás MOST VAN LEHETŐSÉG arra, hogy személyes kapcsolatba kerüljünk az olvasóval, és később bátran kedves ismerősként forduljon hozzánk kéréseivel.

20 Beiratkozás Beiratkozás adminisztrációja: A beiratkozásnál csak a törvény által megengedett adatokat kérhetjük az olvasóktól, és az olvasó csak ezt köteles megadni. (1997.140.tvr.II.fejezet 57.§)

21 Beiratkozás Az olvasói adatok három célt szolgálnak: statisztikai kötelezettség olvasószolgálati feladatok állományvédelem jogi érvényesítése.

22 Beiratkozás nyomtatványai: beiratkozási napló olvasót nyilvántartó nyilatkozat (egyben ehet kölcsönzési tasak is.) j ótállási nyilatkozat ( lehet egyben a belépési nyilatkozattal) olvasó jegy, napijegy, látogató jegy. személyi lap (törzslap)

23 Beiratkozás menete elkérjük a beiratkozni szándékozótól az Őt hiteles adatait tartalmazó okmányokat. kitöltjük a nyomtatványokat, (számítógépes kölcsönzés esetén regisztráljuk a rendszerben az olvasó adatait.)

24 Beiratkozás menete az adatokat ellenőrizzük ill. ellenőrizetjük az olvasóval. aláíratjuk a belépési nyilatkozatot. hagyományos kölcsönzés esetén beírjuk a naplóba elismervényt adunk a beiratkozási díjról

25 Azonnal nem teljesíthető kérések Az adott időpontban nem áll rendelkezésre az adott dokumentum! Nincs bent a könyvtárban mert más már kikölcsönözte! Nincs a könyvtár állományában!

26 Azonnal nem teljesíthető kérések Előjegyzés Országos Dokumentumellátó Rendszer

27 Késedelmes olvasók Nem hozza vissza a megadott időre a dokumentumot! I. felszólító (barátságos hangvételű; /a lejáratot követő egy héten belül/) II. felszólító (a lejáratot követő két héten belül) III. felszólító ajánlott levél /tértivevényes/ (a lejáratot követő 30 napon belül)

28 Késedelmes olvasók Késedelmi díj A kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentumok után a használati szabályzatban rögzített késedelmi díjat kell kérni

29 Dokumentum elvesztése Ugyan azt a dokumentumot kell kérni az olvasótól! Gyűjtemény szerinti érték szerint kell téríteni! (+adminisztrációs költség)

30 Perlés A perlésre került olvasókról külön nyilvántartást vezetünk! az olvasó ill. a jótálló neve lejárati dátum ajánlott felszólító dátum késedelmi díj összege kikölcsönzött dokumentumok adatait perlésre adás ideje

31 Perlés Lakhely szerinti bíróságra kell küldeni. (Lehetőség van elektronikus úton is elindítani a perlési eljárást) 2010 novemberétől az eljárási díj 5000 Ft.,és a perlésre adó intézménynek kell megelőlegezni


Letölteni ppt "Nyilvános könyvtárak működésének dokumentumai 1. Alapító okirat /A fenntartó adja ki. Meghatározza benne, hogy milyen céllal milyen elnevezéssel, mikor,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések