Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PUBLIC RELATIONS ISMERETEK Készítette: Ragány Tünde Prezentáció témája: Könyvtári arculatelemzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PUBLIC RELATIONS ISMERETEK Készítette: Ragány Tünde Prezentáció témája: Könyvtári arculatelemzés."— Előadás másolata:

1

2 PUBLIC RELATIONS ISMERETEK Készítette: Ragány Tünde Prezentáció témája: Könyvtári arculatelemzés

3 Üdvözlöm Önöket az Újváros Téri Általános Iskola nevében!

4 Az iskola adatai Az iskola neve: Újváros Téri Általános Iskola Az iskola neve: Újváros Téri Általános Iskola Székhelye:3600 Ózd, Újváros tér 1. Székhelye:3600 Ózd, Újváros tér 1. Telefonszáma:48/472-620 Telefonszáma:48/472-620 Az iskola fenntartója:Ózd Városi Önkormányzat Az iskola fenntartója:Ózd Városi Önkormányzat Az iskola igazgatója:Béri Lászlóné Az iskola igazgatója:Béri Lászlóné Az intézmény tevékenységi körét, jogállását, gazdálkodását a fenntartó által kiadott alapító okirat határozza meg. Az intézmény tevékenységi körét, jogállását, gazdálkodását a fenntartó által kiadott alapító okirat határozza meg.

5 Az iskolai könyvtár működési rendje Az iskolai könyvtár feladata: Az iskolai könyvtár feladata: Az oktató nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőköre igazodik a művelési területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez. Az oktató nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, gyűjtőköre igazodik a művelési területek követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének egészéhez. Azonosító adatok: Azonosító adatok: A könyvtár neve: Újváros Téri Általános Iskola Könyvtár A könyvtár neve: Újváros Téri Általános Iskola Könyvtár A könyvtár címe: 3600 Ózd, Újváros tér 1. A könyvtár címe: 3600 Ózd, Újváros tér 1. A könyvtár létesítésének időpontja: 1978 A könyvtár létesítésének időpontja: 1978

6 A könyvtár fenntartása A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakulásáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó vállal felelősséget. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakulásáért a könyvtárat működtető iskola és a fenntartó vállal felelősséget. Az iskolai könyvtár működtetését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja. Az iskolai könyvtár működtetését az iskola igazgatója ellenőrzi és a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja.

7 Alapkövetelmények Az iskola rendelkezik a használók által könnyen megközelíthető helyiséggel, melyben az állomány szabadpolcos elhelyezésben nyert elrendezést.

8 A gyermekek olvasóvá nevelése és az értő olvasás fejlesztése. Kiemelt feladatai között szerepel: Az olvasás megszerettetése a bőséges irodalom segítségével. Az iskolai képzés alátámasztása és kiszélesítése. A gyerekek önművelésének szolgálata. A gyerekek önálló tájékozódásának, a könyvtár önálló használatának megalapozása. A tanulási képességek fejlesztése, „tanulásirányítás”. Felkészítés a sikeres továbbtanulásra A pedagógusok szakkönyvellátásának, szakmai előrehaladásának, önképzésének nagymértékű segítése. A könyvtár legfontosabb célja:

9 Mindezeket a követelményeket azonban csak megfelelő könyvtári rendszer és magas színvonalú könyvtári szolgáltatások tudják kielégíteni. Ennek érdekében az iskola könyvtára állománygyarapításra szorul, legfőképpen audiovizuális dokumentumok, kézikönyvek, ismeretterjesztő szakirodalom és a szótárak terén.

10 A könyvtár alkalmas egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására. A tanulók és a pedagógusok részére tart nyitva az éves munkatervben meghatározott heti óraszámban – a könyvtáros nevelő órarendje szerinti megállapított időpontban

11 A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok: Szak- és szépirodalmi Szak- és szépirodalmi Tudományos Tudományos Oktatási Oktatási Művészeti Művészeti Tartós tankönyv Tartós tankönyv Segédkönyv Segédkönyv Folyóirat, audiokazetta, az iskola pedagógiai programja. Folyóirat, audiokazetta, az iskola pedagógiai programja.

12 A könyvtár kapcsolatot tart a többi iskola könyvtárával és együttműködik az iskola székhelyén működő könyvtárral. A városi könyvtár

13 A könyvtár alkalmas tanórán kívüli foglalkozások tartására.

14 A színjátszó kör A könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában. A tankönyvterjesztési szabályzatban megfogalmazottak szerint az állami tankönyvtámogatás minimum 25%-ának megfelelő értékű tartós könyv könyvtári állományba kerül. A könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában. A tankönyvterjesztési szabályzatban megfogalmazottak szerint az állami tankönyvtámogatás minimum 25%-ának megfelelő értékű tartós könyv könyvtári állományba kerül.

15 Az iskolai könyvtár könyvtárhasználóinak köre: az iskolában tanuló diákok, az iskolában tanuló diákok, pedagógusok. pedagógusok.

16 A könyvtári könyveket használók nyilvántartása A beiratkozás nyitvatartási időben lehetséges, a könyvtárhasználat ingyenes. A beiratkozás nyitvatartási időben lehetséges, a könyvtárhasználat ingyenes. A beiratkozott pedagógusok és diákok számítógépes nyilvántartásban szerepelnek. A beiratkozott pedagógusok és diákok számítógépes nyilvántartásban szerepelnek. A bekövetkezett változásokat a könyvtárosnál bármely időpontban, iskolaidő alatt lehet jelezni. A bekövetkezett változásokat a könyvtárosnál bármely időpontban, iskolaidő alatt lehet jelezni.

17 A könyvtár által nyújtott szolgáltatás kétoldalú: az állomány egy része kölcsönözhető, más része helyben használatos, állományvédelmi és gazdasági szempontból. Ezen szolgáltatást az iskola bármely diákja igénybe veheti. Kölcsönzésre csak a beiratkozott diák, nevelő jogosult. Szolgáltatások

18 A kölcsönözés szabályai I. A kölcsönzött dokumentumot egy hónapon belül vissza kell szolgáltatni, esetleg kölcsönzési idejét meg lehet hosszabbítani. Kivételt képeznek ez alól a tanári kézikönyvek, tanári tankönyv példányok, illetve a tanulók részére kiadott tankönyvek. /Ezek egy tanítási évig használhatók/

19 A kölcsönözés szabályai II. A kölcsönző aláírásával felelősséget vállal a kölcsönzött dokumentumért. Amennyiben a kikölcsönzött dokumentumot elveszti, illetve nem tudja visszaadni, akkor a könyv nyilvántartott értékének megfelelően alakuló eszmei értéket köteles fizetni, melyről hivatalos számlát kap.

20 Az iskolai könyvtár gazdálkodása: Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzési a könyvtáros tanár feladata. A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzési a könyvtáros tanár feladata. A Könyvtárellátó KHT évente szerződést köt bizonyos összegre, az általuk folyamatosan küldött Új könyvek rendelési listáról történik az állomány bizonyos részének gyarapítása. A Könyvtárellátó KHT évente szerződést köt bizonyos összegre, az általuk folyamatosan küldött Új könyvek rendelési listáról történik az állomány bizonyos részének gyarapítása.

21 Egyre több gyereknek vált szokásává az olvasás. Viszont a széles érdeklődés, az önálló ismeretszerzés készsége csak a rendszeres – és nem utolsósorban könyvtári – olvasással alakul ki. Ezért a gyerekek olvasóvá nevelését művelődéspolitikánk legfontosabb feladata közé soroljuk. Egyre több gyereknek vált szokásává az olvasás. Viszont a széles érdeklődés, az önálló ismeretszerzés készsége csak a rendszeres – és nem utolsósorban könyvtári – olvasással alakul ki. Ezért a gyerekek olvasóvá nevelését művelődéspolitikánk legfontosabb feladata közé soroljuk. Az iskola kiemelt feladatai között szerepel a tanulási képességek fejlesztése, a „tanítás” helyett a „tanulásirányítás” kerüljön előtérbe. Az iskola kiemelt feladatai között szerepel a tanulási képességek fejlesztése, a „tanítás” helyett a „tanulásirányítás” kerüljön előtérbe. Az iskola egyik nagyon fontos feladata a hátrányos helyzetű tanulók könyvtárhasználatra szoktatása. Az iskola egyik nagyon fontos feladata a hátrányos helyzetű tanulók könyvtárhasználatra szoktatása. Az iskola feladatai

22 Az értő olvasás fejlesztése minden tantárgy során napirendre kerül, s ebben nagyon fontos a könyvtár szerepe. A továbbtanuló diákok kiegészítő anyagokért látogatják rendszeresen a könyvtárt, de sajnos nem mindig tudják kielégíteni ezirányú kérésüket a könyvtári állomány hiányossága miatt. Az értő olvasás fejlesztése minden tantárgy során napirendre kerül, s ebben nagyon fontos a könyvtár szerepe. A továbbtanuló diákok kiegészítő anyagokért látogatják rendszeresen a könyvtárt, de sajnos nem mindig tudják kielégíteni ezirányú kérésüket a könyvtári állomány hiányossága miatt.

23 Állománygyarapítás I. Az állománygyarapítás szempontjait tehát az a cél határozza meg, hogy a gyermekek szórakozásukhoz, iskolai tanulásukhoz, önképzésükhöz és tájékozódásukhoz fejlettségi fokuknak megfelelő irodalmat kapjanak. Az állománygyarapítás szempontjait tehát az a cél határozza meg, hogy a gyermekek szórakozásukhoz, iskolai tanulásukhoz, önképzésükhöz és tájékozódásukhoz fejlettségi fokuknak megfelelő irodalmat kapjanak.

24 Állománygyarapítás II. A szépirodalom változatos, színes, érdekes művek gazdag választékát nyújtja, melyből viszonylag kevés áll a rendelkezésre. A szépirodalom változatos, színes, érdekes művek gazdag választékát nyújtja, melyből viszonylag kevés áll a rendelkezésre.

25 A kézikönyvtár pedagógiai funkciója: Az iskolai tanulást kell segítenie a könyvtári kutatás elemeinek elsajátításával. Az iskolai tanulást kell segítenie a könyvtári kutatás elemeinek elsajátításával. A kézikönyvtár állományát ennek a pedagógiai célnak és a gyermekek érdeklődésének megfelelően szeretnék fejleszteni. A kézikönyvtár állományát ennek a pedagógiai célnak és a gyermekek érdeklődésének megfelelően szeretnék fejleszteni. Ehhez mintegy fél tanulócsoportnyi szótárra és lexikonra lenne szükségük. Ehhez mintegy fél tanulócsoportnyi szótárra és lexikonra lenne szükségük.

26 A kötelező irodalom igen elhasznált állapotban van, ezért frissítésre szorul. A kötelező irodalom igen elhasznált állapotban van, ezért frissítésre szorul. Ismeretterjesztő szakkönyvek csak néhány példányban állnak rendelkezésre, legalább fél tanulócsoportnyi példány helyett. Nagy az érdeklődés a történelmi könyvek iránt, de sajnos ebből is korlátozottak a lehetőségek. Ismeretterjesztő szakkönyvek csak néhány példányban állnak rendelkezésre, legalább fél tanulócsoportnyi példány helyett. Nagy az érdeklődés a történelmi könyvek iránt, de sajnos ebből is korlátozottak a lehetőségek.

27 Mire lenne szükség? Nagyon nagy szükség lenne néprajzi dokumentumokra, a földünk és környezetünk témában szükség lenne a Föld népeit, országait bemutató könyvekre, valamint felfedezőket, utazókat bemutató kiadványokra. Nagyon nagy szükség lenne néprajzi dokumentumokra, a földünk és környezetünk témában szükség lenne a Föld népeit, országait bemutató könyvekre, valamint felfedezőket, utazókat bemutató kiadványokra. A művészet területén is rendkívül nagy a hiányosság. A művészet területén is rendkívül nagy a hiányosság. Videokazetták, ismeretterjesztő CD-k szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Videokazetták, ismeretterjesztő CD-k szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre.

28 A technika tantárgy szorosabb elmélyítése érdekében fél tanulócsoportnyi barkácskönyvre lenne igény, valamint a pedagógiai gyűjtemény is fejlesztésre vár. A technika tantárgy szorosabb elmélyítése érdekében fél tanulócsoportnyi barkácskönyvre lenne igény, valamint a pedagógiai gyűjtemény is fejlesztésre vár. Az iskolai könyvár elsőrendű feladata, hogy szorosan kapcsolódva az iskolában folyó oktató-nevelő munkához, azt sajátos eszközeivel támogassa. Az iskolai könyvár elsőrendű feladata, hogy szorosan kapcsolódva az iskolában folyó oktató-nevelő munkához, azt sajátos eszközeivel támogassa.

29 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "PUBLIC RELATIONS ISMERETEK Készítette: Ragány Tünde Prezentáció témája: Könyvtári arculatelemzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések