Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közbeszerzés, a verseny speciális terepe Előadó: Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közbeszerzés, a verseny speciális terepe Előadó: Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal."— Előadás másolata:

1 A közbeszerzés, a verseny speciális terepe Előadó: Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal

2 A közbeszerzés fogalma A közpénzből (az adófizetők pénzéből) gazdálkodó költségvetési intézmények, A közpénzből (az adófizetők pénzéből) gazdálkodó költségvetési intézmények, Egyes közszolgáltatást nyújtó szolgáltatók, Egyes közszolgáltatást nyújtó szolgáltatók, Támogatást elnyert vállalkozások vásárlási, beszerzési tevékenységét Támogatást elnyert vállalkozások vásárlási, beszerzési tevékenységét törvény szabályozza. törvény szabályozza.

3 A közbeszerzésekről szóló törvény célja A közpénzek ésszerű felhasználása, A közpénzek ésszerű felhasználása, A nyilvánosság, az ellenőrizhetőség biztosítása, A nyilvánosság, az ellenőrizhetőség biztosítása, A verseny tisztasága mellett. A verseny tisztasága mellett.

4 Miért kell a közbeszerzést szabályozni és a magán beszerzést miért nem? Magán beszerző Közbeszerző Magán beszerző Közbeszerző - Saját pénzét kockáztatja - Adófizetők pénzét költi (kemény korlát) (puha korlát) (kemény korlát) (puha korlát) - Cél: minél jobb vásárt - Cél: gazdaság-politikai kötni (ár/érték) költségvetési kötni (ár/érték) költségvetési (közvetlen érdekeltség) (személyes érdek hiánya) (közvetlen érdekeltség) (személyes érdek hiánya) - Eredményét közvetlenül - Hatékonysági kritérium érzi a zsebén keresztül nincs érzi a zsebén keresztül nincs - Racionális - Könnyen a privát érdek kiszolgálójává válhat (lobbi, korrupció) (A magántulajdonú vállalkozás beszerzési tevékenységének bármiféle szabályozása a magán tulajdonnal való rendelkezés korlátozását jelentené, így az Alkotmányba ütközne. Kivétel: a közszolgáltató.)

5 A közszolgáltató (akkor is, ha magáncég) miért köteles közbeszerzést folytatni? Kizárólagos szolgáltatói jogból adódóan az adott beszerzői piacon egyedüli vagy csak korlátozott számú szolgáltató van (pld. a vasúti személyszállítást ellátó MÁV Start Zrt., az áramszolgáltatók) Kizárólagos szolgáltatói jogból adódóan az adott beszerzői piacon egyedüli vagy csak korlátozott számú szolgáltató van (pld. a vasúti személyszállítást ellátó MÁV Start Zrt., az áramszolgáltatók) Közérdek, hogy ehhez a piachoz minden ajánlattevő egyenlő eséllyel juthasson hozzá, Közérdek, hogy ehhez a piachoz minden ajánlattevő egyenlő eséllyel juthasson hozzá, Mivel az adott közszolgáltatások fogyasztói ára szabályozott (hatóságilag maximált), nem mindegy milyen költségek alapozzák meg. Mivel az adott közszolgáltatások fogyasztói ára szabályozott (hatóságilag maximált), nem mindegy milyen költségek alapozzák meg.

6 Miben áll a közbeszerzés szabályozása? A magántulajdonú beszerző racionális beszerzési magatartásának leképezése (utánzása) és ennek kiegészítése a nyilvánosság, az ellenőrizhetőség és a tisztességes verseny biztosításának szabályaival: a beszerzési folyamat pontról-pontra való követése, leírása ún. tevésre kötelező jogi normákkal (tehát: a törvény a közbeszerző konkrétan részletezett kötelező tennivalóit sorolja fel); a beszerzési folyamat pontról-pontra való követése, leírása ún. tevésre kötelező jogi normákkal (tehát: a törvény a közbeszerző konkrétan részletezett kötelező tennivalóit sorolja fel); ebből következően a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait szinte kizárólag az ajánlatkérő sérti meg; ebből következően a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait szinte kizárólag az ajánlatkérő sérti meg; a jogsértés kivizsgálását a Közbeszerzési Döntőbizottságtól lehet kérni. a jogsértés kivizsgálását a Közbeszerzési Döntőbizottságtól lehet kérni.

7 Mit szereznek be a közbeszerzési eljárás során? Árukat Árukat (pld. az iskola padokat, számítógépeket, a kórházak műszereket, gyógyszereket, a minisztériumok másológépeket, irodabútorokat, az energiaszolgáltató transzformátorokat, kábeleket vásárol); (pld. az iskola padokat, számítógépeket, a kórházak műszereket, gyógyszereket, a minisztériumok másológépeket, irodabútorokat, az energiaszolgáltató transzformátorokat, kábeleket vásárol); Épületeket, építményeket Épületeket, építményeket (pld. a községi önkormányzat tornatermet építtet, csatornaépítést rendel meg, az Állami Autópálya Kezelő autópálya újabb szakaszának kiviteleztetésébe fog); (pld. a községi önkormányzat tornatermet építtet, csatornaépítést rendel meg, az Állami Autópálya Kezelő autópálya újabb szakaszának kiviteleztetésébe fog); Szolgáltatásokat Szolgáltatásokat (pld. kormányhivatal őrzés-védelmet rendel, a MÁV Start Zrt. a személyszállító kocsik takarítására keres szolgáltató vállalkozást). (pld. kormányhivatal őrzés-védelmet rendel, a MÁV Start Zrt. a személyszállító kocsik takarítására keres szolgáltató vállalkozást).

8 Közbeszerzési eljárás fajtái Nyílt eljárás (egyszakaszos) Nyílt eljárás (egyszakaszos) minden alkalmas vállalkozás tehet ajánlatot, az összes ajánlat elbírálásra kerül minden alkalmas vállalkozás tehet ajánlatot, az összes ajánlat elbírálásra kerül Meghívásos eljárás (kétszakaszos) Meghívásos eljárás (kétszakaszos) mindenki jelentkezhet részvételre, de csak előre meghatározott számú résztvevő tehet konkrét ajánlatot mindenki jelentkezhet részvételre, de csak előre meghatározott számú résztvevő tehet konkrét ajánlatot Tárgyalásos eljárás (kivételes törvényi feltételek esetén) Tárgyalásos eljárás (kivételes törvényi feltételek esetén) - hirdetménnyel – - hirdetménnyel – - hirdetmény nélkül - hirdetmény nélkül (közvetlen felhívással) (közvetlen felhívással) Itt lehetőség van az alkura. Itt lehetőség van az alkura.

9 A törvény alapelveinek érvényesítése és elvárható eredménye A verseny tisztasága és nyilvánossága. A verseny tisztasága és nyilvánossága. Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód. Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód.↓ Az ajánlattevők piachoz való hozzájutásának biztosítása ↓ Ajánlattevők közötti verseny kialakulása ↓ Versenyáron való vásárlás (hatékonyabb beszerzés)

10 Versenyár kialakulásának feltétele Megfelelő számú ajánlattevő részvétele Megfelelő számú ajánlattevő részvétele Az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása Az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása Az ajánlattevők egymástól függetlenül tegyék meg ajánlataikat (nyílt eljárás esetén) Az ajánlattevők egymástól függetlenül tegyék meg ajánlataikat (nyílt eljárás esetén)

11 Ajánlattevői összejátszás : a kartell Cél: minimalizálni a verseny miatti kockázatot versenyár fölött tartani az árakat, versenyár fölött tartani az árakat, Hatása: piac torzítás (piacfelosztás, áregyeztetés  ”hard core” kartell (piacfelosztás, áregyeztetés  ”hard core” kartell tartósan kialakuló magasabb árszint) tartósan kialakuló magasabb árszint)

12 Kartellezésre kedvező körülmények Kevés ajánlattevő, Kevés ajánlattevő, Párhuzamos, több szakaszban meghirdetett munkák, Párhuzamos, több szakaszban meghirdetett munkák, Állandó vállalkozói kör, Állandó vállalkozói kör, Egyszerű termékek, rutin munkák, Egyszerű termékek, rutin munkák, Előre tervezhető beruházási programok. Előre tervezhető beruházási programok.

13 Ajánlattevői kartellek fajtái Közös elem: a „lapok előre leosztása”; a versenytársak megállapodnak, melyikük teszi a nyertes ajánlatot Információs kartell: az érzékeny üzleti információk megosztása (indulási esélyek kipuhatolása) Információs kartell: az érzékeny üzleti információk megosztása (indulási esélyek kipuhatolása) Ajánlat visszatartás: a potenciális ajánlattevők a legesélyesebbel megállapodnak, hogy ne induljon. Ajánlat visszatartás: a potenciális ajánlattevők a legesélyesebbel megállapodnak, hogy ne induljon.

14 Ajánlat elfojtás: a legkedvezőbb ajánlatot tevő cég belemegy abba, hogy ajánlatát visszavonja, és Ajánlat elfojtás: a legkedvezőbb ajánlatot tevő cég belemegy abba, hogy ajánlatát visszavonja, és így a kedvezőtlenebb feltételeket kínáló ajánlattevő érvényesülhet. így a kedvezőtlenebb feltételeket kínáló ajánlattevő érvényesülhet. Színlelt ajánlattétel: az ajánlattevők megbeszélik, hogy nagyon magas árú, rossz feltételű vagy egyéb ok miatt elfogadhatatlan ajánlatot tesznek, de valójában az előre kijelölt nyertes pozícióját kívánják erősíteni – így a kartell által győztesnek kijelölt cég ajánlott feltételei nem is tűnnek olyan rossznak; az ajánlatkérőt a nagyszámú ajánlat abba a hamis hitbe ringatja, hogy versenyeznek érte az ajánlattevők. Színlelt ajánlattétel: az ajánlattevők megbeszélik, hogy nagyon magas árú, rossz feltételű vagy egyéb ok miatt elfogadhatatlan ajánlatot tesznek, de valójában az előre kijelölt nyertes pozícióját kívánják erősíteni – így a kartell által győztesnek kijelölt cég ajánlott feltételei nem is tűnnek olyan rossznak; az ajánlatkérőt a nagyszámú ajánlat abba a hamis hitbe ringatja, hogy versenyeznek érte az ajánlattevők.

15 Ajánlatok körforgása, körbenyerés: ugyanazok az ajánlattevők több eljáráson is részt vesznek, és beosztják maguk között, hogy mikor melyikük adja a legalacsonyabb ajánlatot, úgy hogy mindegyikük kapjon a „tortából”. Ajánlatok körforgása, körbenyerés: ugyanazok az ajánlattevők több eljáráson is részt vesznek, és beosztják maguk között, hogy mikor melyikük adja a legalacsonyabb ajánlatot, úgy hogy mindegyikük kapjon a „tortából”. Alvállalkozóként történő bevonás: az előre győztesnek kijelölt vállalkozás gyakran alvállalkozói vagy más szerződéssel juttatja vissza a kartell- társaknak az ajánlatkérőtől származó többletpénz rájuk eső részét. Alvállalkozóként történő bevonás: az előre győztesnek kijelölt vállalkozás gyakran alvállalkozói vagy más szerződéssel juttatja vissza a kartell- társaknak az ajánlatkérőtől származó többletpénz rájuk eső részét.

16 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A közbeszerzés, a verseny speciális terepe Előadó: Morvayné dr. Vígh Katalin Gazdasági Versenyhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések