Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Budapest, 2012. II. 13. Magyarország 1/11 Feldmár Zoltán UNIRAIL KFT müszaki vezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Budapest, 2012. II. 13. Magyarország 1/11 Feldmár Zoltán UNIRAIL KFT müszaki vezető."— Előadás másolata:

1 D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Budapest, 2012. II. 13. Magyarország 1/11 Feldmár Zoltán UNIRAIL KFT müszaki vezető

2 Tartalom jegyzék A pályafelügyeleti szolgálat feladata, célja. ………...………3 Az Utasítás hatálya, ismerete...........................………..…….4 Felügyeleti szintek, szervezeti diszharmónia, munkaköri megfeleltetés.......................................................................5 Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete ………………………………………..…………...6 Tevékenységi és időbeni elhatárolások a felügyeleti időszakokban …………………………………………..….….7 A pályafelügyeleti tevékenység ütemezése, dokumentálása………………………………………..………8 XIV. sz. melléklet: Forgalombahelyezési jegyzőkönyv tartalmi előírásai………………………………………….…..9 XV. sz. melléklet: Forgalombahelyezési engedély………..10 Magyarország 2/11 Tartalom jegyzék

3 Magyarország A pályafelügyelet, a vasúti vágányok és tartozékainak állandó és eseti ellenőrzését, vizsgálatát biztosító tevékenység. Elsődleges cél: A FORGALOMBIZTONSÁG és a vasútüzem folytonosságának biztosítása A pályafelügye leti szolgálat feladata, célja. A pályaállapot ismeretében, a forgalombiztonság fenntartásához szükséges feladatok meghatározása. Megalapozza, a tervszerű munkáltatást, képet ad, a pálya és szerkezetei romlási folyamatáról, lehetővé teszi forgalmi, műszaki és gazdasági döntések előkészítését. 3/11 A pályafelügyeleti szolgálat feladata, célja.

4 Magyarország Az Utasítás hatálya, ismerete Az Utasítás előírásai V ≤ 160 km/h sebesség tartományra érvényesek. Az Utasítás hatálya kiterjed a MÁV ZRt. üzemeltetésében lévő keskeny, normál, széles nyomtávolságú országos, és saját célú vasúti pályahálózatra. (Tehát a GY.S.E.V. vonalaira nem) A pályafelügyeleti szolgálat végrehajtását szabályozó D.5. sz. Utasítást minden, a pályafelügyeletet szabályozó, irányító, ellenőrző és ellátó dolgozónak rendelkezésére kell bocsátani, kivéve a vonalgondozókat, akiket a D.1. sz. Utasítással kell ellátni. 4/11

5 Magyarország Felügyeleti szintek, szervezeti diszharmónia munkaköri megfeleltetés 5/11 Felügyeleti szintek, szervezeti diszharmónia, munkaköri megfeleltetés MÁV ZRt: Az Utasítás tartalmát a pályamesternek, főpályamesternek, szakaszmérnöknek, vezetőmérnöknek, üzemeltetési mérnöknek, pálya- és mérnöki létesítményi üzemeltetési alosztályvezetőnek, területi hidász mérnöknek, üzemeltetési osztályvezetőnek, valamint a PML Igazgatóság arra kötelezett dolgozóinak teljes egészében ismernie kell. Más dolgozók csak a munkakörükhöz tartozó előírásokat kötelesek ismerni. Külső kivitelező: A szervezeti struktúra (nem létező és más jellegű munkakörök) különbözősége miatt a felügyeleti tevékenység ilyen mértékű lépcsőzöttsége nem megoldott.

6 Magyarország Építési- felújítási- karbantartási munkák alatti pályarészek felügyelete Alapelv:A vasúti pálya és tartozékainak karbantartásáról, felügyeletéről és az üzemi jellemzők engedélyezett értékeinek megfelelő forgalombiztos állapotban tartásáról a vasúti építmény engedélyese tartozik folyamatosan gondoskodni. Kivitelező: MÁV ZRt. szervezeti egysége, vagy érvényes MÁV ZRt. szakvizsgával és érvényes képesítéssel rendelkező kivitelező A kivitelező felelőssége A kivitelező köteles írásban bejelenteni a tényleges munkavégzés megkezdését az érintett főpályamesteri szakasznak, valamint a műszaki (karbantartási) ellenőrnek. 6/11

7 Magyarország Az építés-, felújítás-, karbantartás alatti pályarészek felügyeletének ellátása Az építés-, felújítás-, karbantartás alatti pályarészek felügyeletének ellátása. Tevékenységi és időbeni elhatárolások a felügyeleti időszakokban 7/11 IdőszakPályafelügyelet - karbantartás I. Pft. szakszolgálat A munkaterület átadásától a vágány megbontásával járó tényleges munkavégzés megkezdéséig II. Kivitelező A tényleges munkavégzés megkezdésétől az ideiglenes forgalomba helyezésig tart. III. Kivitelező Az ideiglenes forgalomba helyezéstől a műszaki átadási jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetéséig tart. IV. Pft. szakszolgálat A műszaki átadási jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok megszüntetésétől a végleges forgalombahelyezésig, hatósági engedélyköteles munka esetén a használatbavételi engedélyig tart.

8 Magyarország A pályafelügyeleti tevékenység ütemezése dokumentálása. 8/11 A pályafelügyeleti tevékenység ütemezése, dokumentálása. I. sz. melléklet: Időszakos vizsgálatok jegyzéke D.5. sz. utasítás pontsz. A vizsgálatA vizsgálat előírt időpontja tárgyavégzőjeI.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. 3.2.3. KITÉRŐVIZSGÁLAT „A/1” csoport V >120 km/h vg.M vizsgálat, egyezik a gyalogbejárás gyakoriságával 3.2.4. 3.2.5. pm.EBBB fpm B BBE szm. B EBB 3.2.6.vm.OOOO

9 Magyarország XIV. sz. melléklet: Forgalombahelyezési jegyzőkönyv tartalmi előírásai 1.Forgalombahelyezés helye, időpontja 2. Jelenlévők 3. Bizottság vezetője 4. Forgalombahelyezés tárgya 5. Forgalombahelyezendő létesítmény legfontosabb jellemzői 6. Forgalombahelyezés szempontjából megállapított hiányosságok 7. A hiányosságok megszüntetésének határidejei, felelősei 8. Egyéb megállapítások 9/11 XIV. sz. melléklet: Forgalomba helyezési jegyzőkönyv tartalmi előírásai

10 Magyarország XV. sz. melléklet: FORGALOMBAHELYEZÉSI ENGEDÉLY A ………………… sz. vágányzári engedélyben kapott felhatalmazás alapján a ………….………. szelvénytől ………………….. szelvényig terjedő pályaszakaszt – műszaki felülvizsgálat után – az alulírott társ szolgálati szervek képviselőinek hozzájárulásával..……… szelvénytől ………. szelvényig …………. km/h sebességgel ……… t tengelyterheléssel, az alábbi egyéb korlátozásokkal ………………………….………………………………………………… …………………………………………………… forgalomba helyezem...………….., 20……. év ………hó ………..nap ……….óra ……….perc ……………………………………………….(kivitelező vagy mérnöki szakasz)megbízottja Biztosítóberendezési szolgálat részéről: …………………….. (név) ……………………………aláírás, időpont Felsővezetéki szolgálat részéről: …………………….. (név) ……………………………aláírás, időpont Hídépítési szolgálat részéről: …………………….. (név) ……………………………aláírás, időpont Forgalmi szakszolgálat részéről: …………………….. (név) ……………………………aláírás, időpont Kivitelező (mérnöki szakasz forgalomba helyezés esetén): …………………….. (név) ……………………………aláírás, időpontÖsszegzés : XV. sz. melléklet: FORGALOM BAHELYEZÉ SI ENGEDÉLY 10/11

11 „ Amit elődeink megépítettek, mi fenntartjuk, Pontosan és szépen” Hortobágyi Frigyes KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Magyarország 11/11


Letölteni ppt "D.5. PÁLYAFELÜGYELETI UTASÍTÁS Budapest, 2012. II. 13. Magyarország 1/11 Feldmár Zoltán UNIRAIL KFT müszaki vezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések