Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, 2015. október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, 2015. október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális,"— Előadás másolata:

1 Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, 2015. október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály

2 Magyarország népességének alakulása 2015 és 2050

3 Születéskor várható élettartam 2001–2013

4

5 Demográfiai folyamatok  Magyarország egyedülállóan kedvezőtlen demográfiai trendekkel jellemezhető: több mint harminc éve szinte folyamatosan csökkent a népesség (33 év alatt mintegy 800 ezer fővel) végre 2014-ben 3,2%-kal több gyermek született 2013-hoz képest - 1,34-ről 1,41-re nőtt a termékenységi arányszám, 2014-ben a házasságkötések száma 4,6%-kal emelkedett, míg a válások száma 3,6%-kal csökkent, sőt a születéskor várható átlagos élettartam, mind a 65 éves korban várható átlagos élettartam folyamatosan emelkedik (évente 2-3 hónappal), de a magyarok szubjektív értékelése minden korosztályban rendre elmarad az európai átlagtól. A 65–74 éves magyarok mindössze 16 százaléka (a 28 tagállamban átlagosan 37%), a 75 événél idősebbek 7,8 százaléka (uniós átlag 28%) érzi úgy, hogy jó, vagy nagyon jó az egészségi állapota. Az életkor előre-haladtával a mindennapi tevékenységeket korlátozó problémák is gyakoribbak: a mozgás korlátozottsága a 60-74 évesek harmadát, és a 75 év felettiek kétharmadát érinti. Mindez az önellátás képességét is befolyásolja: a 65 év felettiek 29 százaléka korlátozott legálabb egy, önellátással kapcsolatos tevékenységben (étel elfogyasztás, ágyból felkelés, lefekvés stb.). 2020203020402050 Népesség száma (fő)9 358 1008 987 3008 512 5008 036 300 65-X évesek száma (fő)1 730 3001 803 8001 918 7002 106 200 65-X évesek aránya (%)18,520,122,526,2 A magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve (Forrás: Hablicsek László: a magyarországi népességváltozás lehetséges forgatókönyve 2014)

6 kerület lakosság (fő) szoc-gyv ellátottak száma (fő) 3/2 szoc-gyv szolgáltatások száma Díjbeszedő Rt.-nél nyilván tartott adósság (eFt.) 60 évnél idősebbek aránya (%) 18 év és alattiak aránya(%) 12345678 I.2648220840,078 ?24129 495 1150,332 0,121 ! II.8672424270,02876378 952 6330,324 ! 0,146 III.12738930040,0241261 299 719 9110,244 0,147 IV.10268316620,01650888 478 7410,181 0,159 V.274118620,0313024 925 5830,312 0,104 !! VI.3859611200,0293379 886 4890,249 0,129 VII.5945719280,03247202 067 1070,224 0,143 VIII.7407245210,061 !103566 979 9590,213 0,172 IX.5671515260,02750266 636 0080,236 0,161 X.7596735760,04781744 092 5230,213 0,168 XI.13184752620,040112536 247 1310,283 0,146 XII.5946020320,03474211 681 0890,326 ! 0,138 XIII.10743649440,04682704 269 8550,255 0,143 XIV.11378657050,05099564 087 7760,287 0,154 XV.8493416500,01960957 441 7700,256 0,153 XVI.716869620,01346332 076 8800,252 0,157 XVII.8442019370,02370654 397 4520,213 0,162 XVIII.9962517270,01760741 573 0630,236 0,161 XIX.6081412720,02142578 261 5230,226 0,156 XX.6457618560,02943464 464 1520,243 0,163 XXI.7825919160,02543939 527 3590,216 0,156 XXII.5241910220,01942361 636 1630,239 0,161 XXIII.217656400,02914125 165 5580,214 0,172 összesen1706523536350,031140711 752 063 8400,252 (424004 fő)0,153 (260589 fő) Budapest legfontosabb szociális jellemzői 2012. Forrás: KSH. tematikus adatszolgáltatás 2012.

7 I. Házi segítségnyújtás II. Jelzőrendszeres hsg III. Nappali ellátás IV. Idősek ápoló gondozó otthona V. Idősek átmeneti otthona 1. megkereső tevékenység 2. állapot életvitel felmérése 3. mentálhigiénés ellátás 4. fizikai alapszükségletek 5. Ápolási - gondozási feladatok 6. Probléma-elemzés és kezelés 7. hivatalos ügyintézés 8. Foglalkoztatás 9. életvezetési tanácsadás 10. információs szolg 11. csoport munka 12. Szociális készségek és kompetenciák fejlesztése 13. Egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása és / vagy kapcsolattartás 14. családi, társadalmi kapcsolatok fenntartásának támogatása 15. Vonulás 16. Fiziológiai szükségletek 17. Szabadidős tevékenység szervezése

8 Idősek szociális ellátása - pénzbeni ellátások: időskorúak járadéka Célja: Jövedelem kiegészítése, pótlása Viszonyítási alap: öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: 2008-tól- 28 500 Ft Időskorúak járadéka: megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező idősek támogatása Jogosultság:  62 év, ha a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80,  Egyedülálló, 62- 75 év közötti - 95 %-át  Egyedülálló, 75 éven felüli 130 % (emelt összegű járadék) Jegyzői hatáskör

9 Idősek szociális ellátása - pénzbeni ellátások: ápolási díj Tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi támogatás Jogosultság: járási hivatal dönt: 1. Normatív: súlyos, fokozott ápolást igénylő fogyatékosok, tartósan beteg 18 év alatti – 2. Fokozott ápolást igénylő: önállóan nem képes: étkezni,vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül közlekedni. Szociális és Gyermekvédelmi főigazgatóság szakvéleménye 3. Kiemelt ápolási díj: komplex minősítést a rehabilitációs szakigazgatási szerv ad ki az ápolt számára (E minősítés egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes), az ápoló igényli 4. Méltányosság: tartós betegek, idősek: Házi orvos igazolása – a tartós betegségről, az állandó és tartós gondozásról. Egy főre eső havi családi jövedelemhatár vizsgálata - települési önkormányzat képviselő-testülete Havi összege: normatív alapú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege100 %, emelt összegű 150 %, kiemelt 180 %, méltányos 80 %.

10 Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakos, vagy tartós létfenntartási gondok Települési önkormányzat képviselő testülete- megállapítás szabályai helyi rendeletben Adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Fővárosi hajléktalanok- fővárosi önkormányzat Települési önkormányzat rendeletében szabályozza Aki az eltemettetésről gondoskodott, de arra nem volt közteles, vagy Köteles volt, de a költségek létfenntartását veszélyeztetik Nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költségnél Idősek szociális ellátása - pénzbeni ellátások: önkormányzati segély

11 1. Köztemetés - a haláleset helye szerint illetékes polgármester kötelessége, ha: - nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az - az eltemettetésről nem tud gondoskodni. Megtérítési kötelezettsége van a lakóhely szerinti önkormányzatnak 2. Közgyógyellátás 3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 4. Adósságkezelési szolgáltatás 5. Energia felhasználási támogatás (2008- tól) Lehet még: élelmiszer, tankönyv, tüzelő segély, közüzemi díjak, gyermekétkeztetés, családi szükségleteket kielégítő gazdálkodási támogatás (földprogram) Idősek szociális ellátása - természetben nyújtott ellátások

12 Egészségi állapota megőrzése, helyreállítása. Közgyógyellátási igazolvánnyal jogosult gyógyszer, gyógyászati segédeszköz protetikai és fogszabályzó eszköz gyógyfürdőben fizio-terápiás kezelés. Jogcímek: alanyi jogon: meghatározott ellátást kap normatív alapon: gyógyszerköltség szerint méltányosságból: önkormányzati rendelet alapján 2006. július 1-től gyógyszerkeret krónikus betegségnél 6 000 Ft/hó. Akut betegség eseti keret évi 6 000 Ft megállapítás változott: házi orvos igazolása- MEP vizsgálata – szakhatósági állásfoglalás – jegyző határozata – felülvizsgálat – gyógyszertár Igazolványért önkormányzati térítés a gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a Idősek szociális ellátása - természetben nyújtott ellátások : közgyógyellátás

13 Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) Falu- tanyagondnoki szolgáltatás: aprófalvak, külterületi, tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányok csökkentése, alapvető szükségletek kielégítése, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás Falugondnok: 600 fő alatti Tanyagondnok: 70- 400 fő közötti külterület, tanya Feladatai önkormányzati rendeletben szabályozottak: közreműködés étkeztetés, házi segítség, közösségi és szociális információk, orvosi rendelésre szállítás, gyógyszerkiváltás Étkeztetés: Szociálisan rászorultak részére főétkezésként napi egyszeri meleg étel (diéta is), különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, hajléktalanságuk miatt saját főzésre nem képesek Rászorultság feltételei változtak 2008. 01.01-től: önkormányzati rendeletben szabályozott Térítési díjas szolgáltatás, normatív támogatása differenciált (az igénybe vevő jövedelme alapján)

14  1970-es években megszervezett modell: többségében társadalmi gondozókkal indult  1980-tól szabályozott forma:hivatásos és tiszteletdíjas gondozók látják el a feladatot  Célja: az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása, lakásán, lakókörnyezetében a szükségletek biztosítása.  Szociális rászorultság – egészségi állapota indokolja (házi orvosi igazolás) volt 2006-2007 években.  2008.01.01. – gondozási szükséglet vizsgálata, napi 1 óra és 4 óra közötti, 4 órát meg nem haladó mértékű gondozás esetén kötelező a gondozást biztosítani a települési önkormányzatnak. Házi gondozó feladatainak fő területei (a 2/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján): 1.Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása területén, 2.A személyi higiénia megtartásában való közreműködés keretei között, 3.A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködésben, 4.A háztartási tevékenységben való közreműködésben, 5.A fizikai támogatás körében, 6.A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése területén, 7.Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítésében” Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) - hsg

15 A saját otthonukban élő idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, akik egészségi állapotuk miatt rászorulnak, készüléket használni tudják Jelzések többsége szociális jellegű, azonnali segítség kérése Szociális rászorultság: egyedül élő 65 éven felüli, vagy társával élő, de egészségi állapota indokolja, súlyosan fogyatékos, pszichiátriai beteg = orvosi igazolás 2009.01.01-től csak az nyújthat, akinek van házi gondozó szolgálata is, de ha nincs saját házi segítségnyújtás, megállapodást is köthet a fenntartó (10 e. feletti önkormányzattal, kistérségi társulással, megyei önkormányzattal) segélyhívó készülék (testen viselhető) jelzést továbbító berendezés fogadó- vevőkészülék- számítógép (dokumentálás) diszpécser központ (fogadja a segélyhívásokat) szakmai központ: a dolgozók foglalkoztatása – legalább 40 készülék megfelelő használata 2010. január 1-től pályázati úton támogatott a működés és szervezése állami feladat! Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) – jelzőRs hsg

16 Idősek Klubja: saját otthonukban élők, önmaguk ellátására részben képesek – nyitott! 18 év feletti egészségi állapotuk miatt, koruk alapján igénylők = idősek klubja szabadidős programok szervezése, szükség szerint az eü alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. Demens személyek Klubja – IK az alábbi eltérésekkel: naponta egyéni és csoportos foglalkozások, egyéni gondozási terv készül a DC szakvéleménye és a szociális, mentálhigiénés munkatárs állapotfelmérése alapján, gondozói felügyelet a nyitvatartási idő alatt folyamatosan, a demens személyek nappali ellátásának szakmai programja (állapot-felmérési módszerek bemutatása, a meglévő képességek megőrzésére és fejlesztésére irányuló program, biztonságos tárgyi környezet és a területileg illetékes szakorvosi /pszichiátriai, neurológiai, geriátriai/ ellátással való együttműködés módja) Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások (alapellátás) – nappali ellátások (IDPBSzFo)

17 Életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorulók, ha az alapszolgáltatásokban nem lehet ellátni. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek gondozása, ha ellátásuk más módon nem megoldható, teljes körű ellátás: étkeztetés, ruházat, textília, mentális gondozás, egészségügyi alapellátás, szocioterápia, vagyonmegőrzés, temettetés, lakhatás. = Idősek otthona Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: Ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 év- különös méltánylást érdemlő esetben orvosi véleményre 1 évre meghosszabbítható, teljes körű ellátás biztosítása = Időskorúak gondozóháza Idősek szociális ellátása - szociális szolgáltatások – szakosított ellátások

18 szociális ellátások idősek számára 1995-2015 Időszak/év Házi segítségnyújtást igénybe vevők száma (fő) Idősek klubjában ellátottak száma (fő) Idősek klubjainak száma (db) Szociális étkeztetést igénybe vevők száma (fő) 1995. 44449400681407106969 1996. 4103739672136999177 1997. 4123840554134199966 1998. 41329399791330100254 1999. 3995740017130997281 2000. 4029239917128798158 2001. 41275403731279100370 2002. 43083404861287103414 2003. 43733404931292104774 2004. 43542396011264104510 2005. 45130397421300106702 2006. 48088390481238108938 2007. 45989388801224101898 2008. 48120379641207107803 2009. 63392382091209124693 2010. 75054379051198146443 2011. 87941370661165155091 2012. 125281366661152165382 2013. 131791366541124170136 2014. 132138366411120170285 Forrás: KSH. tematikus adatszolgáltatás 2015. 05.19.

19 Az idősek számára biztosított legfontosabb szociális gondoskodási formák arányváltozásai év szociális étkeztetést igénybe vevők száma (fő) házi segítség- nyújtást igénybe vevők száma (fő) idősek klubjaiban ellátottak száma (fő) idősek klubjainak száma (db) idősek klubjaiban működő férőhelyek száma (db) 1995. 106 96944 44940 0681 40739 913 2001. 100 37041 27540 3731 27939 431 2011. 155 09187 94137 0661 16540 598 2014. 170 136131 79136 6541 12439 172 Forrás: KSH Statinfo tájékoztatási adatbázis 2015. - szociális alap és nappali ellátás (országos adatok) A táblázatból látható, hogy közel 20 év alatt – az időskorúk számarányának- és a születéskor várható élettartam növekedése és az időskorúak ellátási igények érzékelhető emelkedése mellett/ellenére- több mint négyszeresére emelkedett a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, 60 %-al többen részesülnek a szociális étkeztetésben és a több, mint 20 %-al csökkenő számú idősek klubjaiban, azonos engedélyezett férőhelyszám mellett 10 %-al kevesebb nyugdíjas-korú részesül az időskorúak nappali ellátásában.

20 Idősek ezrei ellátás nélkül!!! MNO Szabó Emese, 2015. május 7. csütörtök 19:08, frissítve: péntek 09:42 Idősek ezrei várják hiába házi gondozójukat több mint másfél száz településen, mivel az államkincstár költségvetési csalás gyanúja miatt felfüggesztette a szolgáltatás finanszírozását. Országszerte hat megye 155 településén működött, 600 dolgozót foglalkoztatott és több mint 7 ezer rászorulót látott el – költségvetési csalás gyanúja (3,1 md.Ft.). Szegedi Törvényszék: „……ítélethozatal jövő évben” azonban jogos elvárás lenne, hogy amíg a költségvetési csalás gyanúja miatt megindult nyomozás véget nem ér, az állam más módon gondoskodjon ellátásukról – de erről még nem történt intézkedés.

21 A házi segítségnyújtás problémái  A szolgáltatás helye: nagyváros, kisváros, kisebb vagy nagyobb település  a lakás komfortja  a közszolgáltatások elérése  tömbösités – ne az utcán töltsük az időt - eszköz: kerékpár - bérlet  tevékenység – mit csinálhat (tevékenységi lista)  a 20 pont dilemmája!? (régiek, újak)  folyamatos állapotváltozás  belefér a 8 órába a 9 ellátott?  ingyen bejárónő, társalkodónő, vagy segítő társ, összekötő kapocs a család és a társadalom között  folyamatos állapotváltozás  finanszírozás 9fő/év 1.305.000 / Gondozónő bére 1.859.928 Ft  kórházba kerülés!?  GSZV - gondozási terv – tevékenységek (hozzátartozó átvállalása)

22 Az idősotthoni ellátás problémái – a változó közétkeztetés 37/2014.(IV. 30.) számú EMMI rendeletből fakadóan :  nyugdíjas-korú, többségében fokozott gondozást-ápolást igénylő gondozottaink étkezési szokásait radikálisan és rövid idő alatt (átmenet és szoktatási idő nélkül) megváltoztatja és következményeként egészségi állapotukat nem feltétlenül javítja,  különféle személyi- és tárgyi feltételeinek megteremtése és biztosítása folyamatosan, jelentős összegű inkább állami, mint egyházi, civil fenntartókat érintő, intézményi szintű –térítési díj-növelésben kevésbé megjeleníthető- többletkiadással jár,  mezőgazdasági (zöldség-gyümölcstermesztés és élelmiszeripari) élénkítő hatása bizonytalan, mert a nagylétszámú intézmények beszerzéseinél nem biztosítható a magyar élelmiszeripari termékek, kiskereskedők és beszállítók aránynövekedése,  az idősotthonok költséghatékonyságának csökkenésével, az elkészített/felkínált élelmiszerek pazarlásával jár,  kedvezőtlen hangulati tényezőként jelentkezik az intézmény/ek mindennapjaiban, megkeserítve az ellátott közel 50 000 időskorú és hozzátartozóik életét, valamint a róluk gondoskodó több mint 90 ezer szakember „hiábavaló” gondoskodását, ráadásul  előírásai az előbbiekben megfogalmazottak szerint nem, vagy csak korlátozottan betarthatóak.

23 Az idősotthoni ellátás problémái – demens gondozottaink ellátása  A demencia Európában több mint hétmillió, Magyarországon legalább 230 ezer embert és 720 ezer családtagját érintő kórkép, 2050-re világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel számolhatunk várhatóan.  Az ellátások minden területén a gondoskodás elsőrendű célja, hogy a demenciával küzdő idős ember a szellemi leépülése során életminőségét megőrizve, jó közérzettel, boldogan élje életét, érzékelje a jó bánásmódot, képes legyen az adott pillanatok élvezetére, állapotromlását késleltető támogatást kapjon.  A tartós bentlakásos intézmények keretein belül egyre nagyobb számban és arányban gondoznak demenciában szenvedőket, a várakozók körében is hasonló előfordulás prognosztizálható. Az ellátás hatékonyságát gátló tényező, hogy a hatályos jogszabályok az idősek otthonában nem szabályozza külön a személyi és tárgyi feltételeket, nem különíti meg a demens betegeket ellátását az alkalmazandó létszámnorma tekintetében –így az intézmény vezetőjén, illetve a fenntartón múlik, hogy a rendelkezésére álló humánerőforrást az intézményen belül hogyan csoportosítja és hogyan biztosítja ezzel az ott élő, fokozott gondozást ápolást igénylők szakszerű ellátását.  Az ellátás hiányosságai: a demenciával küzdő idősek száma folyamatosan növekedik, a gondozó családok nem kapnak megfelelő tájékoztatást és támogatást (pedig a becslések szerint az ellátásuk legalább 80%-ban a gondozó családok terhe), a demenciával küzdők nappali ellátása még nem megfelelően épült ki, az idősek klubjai a demenciával küzdőket csak mérsékelt számban tudják fogadni, a házi segítségnyújtás időráfordítása és kapacitása nem elegendő, a bentlakásos otthonok kapacitása nem változik, miközben több megyében hosszúak a várólisták és (szinte) minden intézményben a gondozott demensek aránya 30-40% közötti és tendenciaszerűen növekvő arányú.  A demens betegek ellátása speciális többletköltségekkel jár: a szükséges magasabb gondozói és intézményüzemeltetői létszám, többlet gyógyszerköltség (minimális, illetzve nem igazolható, mert az ápolási részlegen élők gyógyszerköltségei is hasonló nagyságrendet képviselnek), magasabb gyógyászati segédeszköz költség (főleg inkontinencia termékek), többlet textília és ruházat biztosítása - többletmosatással, magasabb élelmezési kiadások - a gyakoribb étkeztetés és bőséges folyadékbevitel miatt, szupervíziós költségek.  A betegek a betegségükből adódóan a környezetükben található eszközökben, tárgyakban gyakran tesznek akaratlanul kárt (törés, rongálás), ezért akár három-négyszeresére is emelkedhet más gondozási egységekhez képest a karbantartási költség.

24 Az idősotthoni ellátás problémái – dolgozóink megtartása és a finanszírozás kérdőjelei  A szociális szférában dolgozók társadalmi presztízse alacsony, jövedelmük jelentősen elmarad az átlagtól.  A pénzügyi korlátok miatt hiányos munkafeltételek, szegényes munkakörülmények – ugyanakkor rendkívüli fizikai terhelés és a női munka túlsúlya ~95 % !!  Az egyéb jóléti juttatások minimális szintje, a beszűkült képzési és továbbképzési lehetőségek, nincs pályakép!  Csökkenő szakmai létszám – növekvő ellátási feladatok.  Nem megoldott a „segítők segítése”: hiányoznak a szupervízió, a munkahelyi mentálhigiéné feltételei, az igényekhez képest kevés továbbképzési lehetőség áll rendelkezésre. (2002. 02.26.) térítési díj fizetésének elmaradása hitelfelvétel és rezsielmaradás fizetése

25 Ellátási problémák a szociális szolgáltatások területén  Nem ismertek a szükségletek, az elvárások és a működő szolgáltatások hasznossága, hatásossága és hatékonysága,  a meglévő szolgáltatásoknak lefedettsége területileg egyenlőtlen,  nem biztosított a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés (lakosságszámhoz van kötve, hogy hol mit kell biztosítani),  a szolgáltatásfejlesztésnek nem feltétele a valós szükséglet vizsgálata, ugyanakkor a jelenlegi gondozási szükséglet-vizsgálat kétszeresen sem tölti be funkcióját  a szolgáltatások hozzáférésének kritériumai nincsenek minden szolgáltatás esetében meghatározva,  meghatározatlan a szociális szolgáltatások elvárt mennyiségi - minőségi minimuma,  a szociális intézményekben egyre növekvő veszélyforrás a csökkenő szakmai- és intézmény-üzemeltetői dolgozói létszám – a növekvő ellátási feladatok mellett,  a hatósági és szakmai ellenőrzések összehangolatlanul és minden megyében különböző módon és jogértelmezés szerint történnek. (2002. 02.26.)

26 Problémák, hiányosságok  időskorúak ellátás nélkül – a koordináció hiánya  hozzáférés: - egyenlőtlen, igazságtalan  szociális és egészségügyi szolgáltatások összehangolásának hiánya  kevés átmeneti és speciális ellátást nyújtó intézmény  szabályozatlan ellátás: demencia és gerontológiai rehabilitáció  A szociális terület szakemberei: - túlterheltek, alulfizetettek - alacsony társadalmi megbecsülés - túlterheltek, alulfizetettek - alacsony társadalmi megbecsülés  férőhelyhiány  ápolási díj: - kevesen kapják és alacsony összegben  ápolási-gondozási szükséglet: hiányos adatok (2009.12.16.)

27 Fejlesztési irányok  család-közeli, otthon-közeli formák előtérbe kerülése  szociális alapszolgáltatások fejlesztése  átláthatóság és kiszámíthatóság  mérhető teljesítmény  ellenőrzés: feladatfinanszírozás és minőség  minőségbiztosítási rendszer kialakítása (2009.12.16.)

28 Fejlesztendő területek  demens és Alzheimer betegek nappali és szakosított ellátása  szociális és gondozási rászorultság vizsgálata  komplex, integrált szolgáltatások  szolgáltatási igénybevevők jogainak védelme, érdekérvényesítés  ellátott-jogi képviselők tevékenysége (2009.12.16.)

29 A Fővárosi Önkormányzat ellátási kötelezettsége A Fővárosi Önkormányzat a szociális gondoskodás szakosított ellátási formái keretében 12 Idősek Otthonában (29 székhely és telephely együtt) és a hajléktalan személyek számára szolgáltatásokat nyújtó Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei 17 telephelyén összesen 7654 férőhelyen biztosítja az ellátást igénylők elhelyezését, ápolását, gondozását. Működő férőhelyei közül: 3754 időskorúak otthonában és az ország legnagyobb hajléktalan-ellátó intézményében az átmeneti szállásokon és éjjeli menedékhelyeken 1774-, hajléktalanok nappali melegedőiben 590-, családok átmeneti otthonaiban 94 -, kereskedelmi szálláshelyeken 1200 férőhely biztosított - 3 utcai gondozó szolgálat működtetése mellett.

30 Idősek Otthona Budapest, XVIII. Alacskai út 22.

31 Idősek Otthona Budapest, IV. Baross utca 100.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az idősellátás aktuális kérdései Szombathely, 2015. október 08. Skultéti József osztályvezető, szakmai főtanácsadó Budapest Főpolgármesteri Hivatal Kulturális,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések