Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÉNZÜGYI ELEMZÉS 2. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. szeptember 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÉNZÜGYI ELEMZÉS 2. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. szeptember 28."— Előadás másolata:

1 PÉNZÜGYI ELEMZÉS 2. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. szeptember 28.

2 Az előadás tartalma A pénzügyi elemzés információforrásai A mérleg A mérleg aranyszabálya Az eredménykimutatás Cash flow kimutatás A pénzügyi kimutatások közti összefüggések

3 A pénzügyi elemzés megalapozása A pénzügyi elemzés meghatározandó azoknak az információforrásoknak a köre, melyeket az elemzésnél használnunk kell. A pénzügyi elemzés leggyakrabban a vezetői döntések megalapozásához szükséges. A vezetői döntések típusai az alábbiak: - befektetési döntések - működtetési döntések - finanszírozási döntések A rendelkezésre álló információs források a vállalatok egyes csoportjainál különbözhetnek egymástól: a)Egyszerű könyvelés esetén két kimutatással találkozunk b)Kettős könyvelés esete c)Nagy árbevétellel/mérettel bíró vállalatok

4 Egyszerű könyvelés esete Két kimutatás kerül elkészítésre: 1) Vagyon és kötelezettségek kimutatása (Výkaz o majetku a záväzkoch)Výkaz o majetku a záväzkoch Információt szolgáltat a vagyonösszetételre, finanszírozásra, forrásösszetételre vonatkozóan, likviditási helyzetre lehet következtetni. A Bevételek és kiadások kimutatásával együtt hatékonysági kérdéskör vizsgálatára alkalmazható 2) Bevételek és kiadások kimutatása (Výkaz o príjmoch a výdavkoch)Výkaz o príjmoch a výdavkoch Gazdaságossági elemzés, eredményességi elemzés alapját képezheti. A Vagyon és kötelezettségek kimutatásával együtt hatékonysági kérdéskör vizsgálatára alkalmazható. A vizsgálatok erős statikus jelleggel bírnak. Két kimutatás kerül elkészítésre: 1) Vagyon és kötelezettségek kimutatása (Výkaz o majetku a záväzkoch)Výkaz o majetku a záväzkoch Információt szolgáltat a vagyonösszetételre, finanszírozásra, forrásösszetételre vonatkozóan, likviditási helyzetre lehet következtetni. A Bevételek és kiadások kimutatásával együtt hatékonysági kérdéskör vizsgálatára alkalmazható 2) Bevételek és kiadások kimutatása (Výkaz o príjmoch a výdavkoch)Výkaz o príjmoch a výdavkoch Gazdaságossági elemzés, eredményességi elemzés alapját képezheti. A Vagyon és kötelezettségek kimutatásával együtt hatékonysági kérdéskör vizsgálatára alkalmazható. A vizsgálatok erős statikus jelleggel bírnak.

5 Kettős könyvelés esete Három kimutatás kerül elkészítésre: 1) Mérleg (Súvaha) Képet ad a vállalat eszközeiről, vagyonáról és a vállalati források összetételéről 2) Eredménykimutatás (Výkaz ziskov a strát) A vállalat áltel realizált eredményről, annak összetételéről kapunk képet 3) Megjegyzések (Poznámky) A megjegyzések része többek közt az ún. pénzáramlási kimutatás, más néven cash flow kimutatás (Prehľad finančných tokov)

6 IAS/IFRS standardok szerinti kimutatás Az a vállalat köteles készíteni amely esetében két feltétel teljesül a két utolsó könyvelési időszakban: a)Mérlegfőösszege meghaladja a 165 969 594,4 EUR-t b)Árbevétele meghaladja a 165 969 594,4 EUR-t c)Alkalmazottainak száma meghaladja a 2000 főt Vagy a) A vállalat értékpapírokat bocsátott ki, mellyel a tőzsdén kereskednek Hat kimutatás készül: 1.Pénzügyi helyzet kimutatása az időszak végével bezárólag 2.Komplex eredménykimutatás 3.Saját tőke változásának kimutatása 4.Pénzáramlási kimutatás 5.Megjegyzések 6.Pénzügyi helyzet kimutatása, ha a vállalat visszamenőleg módosításokat eszközöl

7 A mérleg - Súvaha

8 A mérleg elemei – Befektetett eszközök I. Immateriális javak – forgalomképes, nem tárgyiasult formát öltött javak. Ide tartoznak: különféle jogok (bérleti, kezelői, koncessziós, haszonélvezeti), Goodwill, Szellemi termékek (találmány, know-how, szoftverek), K+F teljesítmény értéke, alapítás-átszervezés aktivált értéke (arculatterv, ügyvédi költségek stb.) II. Tárgyi eszközök – éven túl szolgálják a vállalkozást, tárgyiasult formát öltenek. Ide tartoznak: ingatlanok (földterület, telek, épület, erdő, ültetvény stb.), gépek, járművek, berendezések, folyamatban lévő beruházások, beruházásokra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök – éven túli befektetések más vállalkozásokba. Ide tartoznak: üzleti részesedések, értékpapírok (kötvények, részvények), nyújtott kölcsönök (kamatszerzés céljával), hosszúlejáratú betétek.

9 A mérleg elemei – Forgóeszközök I. Készletek – egy évnél rövidebb idő alatt felhasználásra, értékesítésre, átalakításra kerülnek. Beszélhetünk vásárolt készletek (áru, anyagok) és saját előállítású készletekről. Vásárolt készletek: - Anyagok: alapanyagok, segédanyagok, üzem- és fűtőanyagok, fenntartási anyagok, egyéb anyagok. - Áruk: vásárolt készlet, amit a vállalat változatlan állapotban továbbad. Beszélhetünk kereskedelmi árukról: nagykereskedelmi, kiskereskedelmi vandéglátóipari nyersanyagok és áruk, kölcsönzésre szánt áruk, bizományba kapott árukról. Az árukészletek közé alvállalkozói teljesítményeket, betétdíjas göngyölegeszközök tartozhatnak még. Saját előállítású készletek: - Késztermékek – előírásoknak megfelelő, értékesíthető termékek - Félkész termékek – raktárra vehető, egy megmunkálási folyamaton már átesett, de további megmunkálásra szoruló készlet. - Befejezetlen termelés – a termék már átesett néhány munkafolyamaton, de nem vehető raktárra

10 A mérleg elemei – Forgóeszközök II. Követelések – szállítási, vállalkozási, szolgáltatási, és egyéb szerződésekből jogszerűen járó, pénzformában kifejezett fizetési igények. - vevőkkel szembeni követelés - alapítókkal szembeni követelések (alapítói okirat alapján vagy veszteségfedezet céljából) - adott előlegek (beruházásra, készletre) - munkavállalókkal szembeni követelések (nyújtott előleg, elszámolásra kiadott pénzeszközök) - költségvetéssel szembeni követelések (adók, támogatások) - nyújtott kölcsönök, váltók III. Értékpapírok – a vállalkozás által várhatóan éven belüli ideig tartott értékpapírok. - kötvények, saját részvények, részvények, közraktárjegy IV. Pénzeszközök – pénztár, csekk, bankbetétek

11 A mérleg elemei – Saját tőke és Céltartalékok SAJÁT TŐKE: - Jegyzett tőke – cégbíróságnál, alapítók által bejegyzett tőke. - Jegyzett, de be nem fizetett tőke – alapítókkal szemben fennálló követelés (negatív előjellel is nyilván szokták tartani követelésjellege ellenére) - Tőketartalék – a cégbíróságnál nem jegyzett, de véglegesen a társaság rendelkezésére bocsátott tőke. - Eredménytartalék – a korábbi években a vállalkozás által felhalmozott mérleg szerinti eredmény - Értékelési tartalék – a mérleg fordulónapjával piaci érték alapján értékelt eszközök értékében bekövetkezett változás elszámolása - Mérleg szerinti eredmény – egy adott év adózott és kifizetett osztalékkal csökkentett eredménye CÉLTARTALÉKOK: - Várható veszteségekre vagy kötelezettségekre elkülönített források (pl. kétes követelések, garanciális kötelezettségek, végkielégítések stb.)

12 A mérleg elemei – Idegen tőke Hosszúlejáratú kötelezettségek – évet meghaladóan állnak a vállalat rendelkezésére. Ide tartoznak: beruházási-fejlesztési hitelek, tartozások kötvénykibocsátásból, alapítókkal szembeni kötelezettségek, hosszúlejáratú kölcsönök, kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek – évet meg nem haladó tartozások, hosszúlejáratú tartozások éven belül esedékes törlesztőrészletei is ide tartoznak. Ide tartoznak: vevői előlegek, szállítókkal szemben fennálló tartozások, váltótartozások, rövidlejáratú hitelek, kölcsönök, kötelezettségek (pl. állami szervezetek felé, önkormányzatok irányába stb.)

13 A mérleg aranyszabálya – Zlaté bilančné pravidlo A vállalat felültőkésített, ha: A vállalat alultőkésített, ha: A vállalatnál fedezetlen adósság van, ha: Hosszú lejáratú eszközöket tartósan a vállalkozás rendelkezésére álló forrásokból, rövid lejáratú eszközöket rövid lejáratú forrásokból finanszírozunk!

14 Az eredmény kimutatás – Výkaz ziskov a strát Osztalék

15 Az eredménykimutatás – Výkaz ziskov a strát

16 Cash-flow kimutatás – Výkaz Cash-Flow

17 Pénzügyi kimutatások közti összefüggések Cash flowMérleg Eredménykimutatás Pénz- eszközök nyitó- állománya Pénz- eszközök záró állománya Pénz- eszközök Nyereség HozamKöltség Saját tőke Idegen tőke Eszközök Bevétel Kiadás

18


Letölteni ppt "PÉNZÜGYI ELEMZÉS 2. előadás PhDr. Antalík Imre SJE GTK 2015. szeptember 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések