Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSOK Családok Otthonteremtési Kedvezménye 2016. március Külső Értékesítési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSOK Családok Otthonteremtési Kedvezménye 2016. március Külső Értékesítési Főosztály."— Előadás másolata:

1 CSOK Családok Otthonteremtési Kedvezménye 2016. március Külső Értékesítési Főosztály

2 A hazai támogatási rendszer 5 pillére

3 CSOK – Új lakás – használt lakás

4 Fogalmak Gyermek: Magzat/ikermagzat a terhesség betöltött 24. hetét követően vagy vérszerinti vagy örökbefogadott aki a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézményben tanul és a 25. életévét nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű legalább egy éve. 24. hetet követően25. életév betöltése előtt Új lakás: Az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített lakóház vagy lakás. Rendelkezik legalább egy 12 nm-t meghaladó lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, wc-vel, közműves villamos energia szolgáltatással, közműves vagy egyedi szennyvízkezelő berendezéssel (zárt szennyvíztároló is), közműves ivóvíz szolgáltatással (vagy ivóvíz minőségű fúrt kút).

5 Személyi feltételek Igényelhetik: Házastársak, Fiatal házaspárok, Élettársak (igénylőknek tulajdoni hányadot kell szerezniük) Az igénylőt az igénylést megelőző öt évben a kormányhivatal/Kincstár/bíróság nem kötelezte jogerősen visszafizetésre lakáscélú támogatás vagy megelőlegező kölcsön tekintetében Az igénylő büntetlen előéletű Az igénylőnek nincs az állami adóhatóságnál (NAV) nyilvántartott köztartozása Az igénylők közül legalább az egyik fél a kérelem benyújtásakor TB jogviszonnyal rendelkezik 180 nap 2 év

6 Gyermek vállalás Csak fiatal házaspár vállalhat gyermeket! gyermektelen fiatal házaspár esetén 3 gyermek 1 gyermekes fiatal házaspár esetén 2 gyermek 2 gyermekes fiatal házaspár esetén 1 gyermek Új lakás építés esetén a használatbavételi engedély kiadásától, vásárlásnál a támogatási szerződés megkötésének időpontjától indul a határidő. Fiatal házastárs, melyek közül a CSOK iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél nem töltötte be a 40. életévét.

7 Támogatás a gyermekek után Egyedülálló esetén – az igénylővel közös háztartásban élő gyermek Házastársak esetén – a velük közös háztartásban élő vagy költöző közös vagy nem közös gyermek Fiatal házaspár esetén - a velük közös háztartásban élő vagy költöző közös vagy nem közös és közösen vállalt gyermek Élettársak esetén -ha közös gyermek(ek) van(nak), akkor a táblázat szerinti összeg -ha nem közös de csak az egyik félnek van, akkor a táblázat szerint -ha nem közös de mindkét félnek van, akkor nem lehet összeadni, hanem mindkét félre külön kell vizsgálni és a kettő közül a kedvezőbb -ha van közös és nem közös az egyik félnél, akkor együtt kell vizsgálni -ha van közös és nem közös mindkét félnek, akkor a külön kell vizsgálni úgy, hogy a közös hozzáadandó és a kettő közül a kedvezőbbet lehet figyelembe venni Gyermekek számaTámogatás összege 1600 000 Ft 22 600 000 Ft 3 vagy több10 000 000 Ft

8 Új lakás építése 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély, de még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel Hitelintézet által elfogadott költségvetés Egyedi fűtésnek kell lennie a lakásban (a KTK szerint ez azt jelenti, hogy "valamilyen fűtéssel rendelkezzen" az ingatlan) Közműves szennyvízelvezetésnek vagy szennyvíztisztító készüléknek vagy derítőnek kell lennie az ingatlanon Vezetékes ivóvízszolgáltatásnak kell lennie, ami kiváltható ivóvíz minőségű kút telepítésével Ha bontott alapanyagokból építkezünk, akkor a számlakötelezettség 20 százalékkal csökken, vagyis a költségek 56 százalékáról kell számlát felmutatnunk.

9 Tetőtér beépítés Tetőtér beépítés vagy emelet ráépítés: Legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező újabb lakás kivitelezése.

10 Új lakás vásárlás 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedély Gazdálkodó szervezet értékesítés céljára építette, melyet első ízben természetes személy részére értékesítenek Az eladó nem lehet az igénylőknek közeli hozzátartozója vagy élettársa, gazdálkodó szervezet esetén nem lehet tulajdonosi kapcsolat

11 Igénylés feltételei Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül A benyújtás napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet és az igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat a hitelintézet részére hiánytalanul benyújtja OEP, NAV, Erkölcsi Jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján kell megállapítani Amennyiben az ügyfél csak CSOK-ot igényel és megfelel a feltételeknek, akkor a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet. Azonban ha hitelt is igényel mellette, akkor a CSOK csak akkor engedélyezhető, ha a hitel is pozitív elbírálású. A bírálat díja a CSOK összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30 000 Ft

12 Számlabenyújtási kötelezettség Vásárlás esetén ha az eladó gazdálkodó szervezet, akkor a teljes vételárról kiállított számla. Ha az eladó magánszemély, akkor az építtető nevére szóló számlák benyújtása a vételár 70%-nak erejéig. Amennyiben az ingatlan még nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, akkor a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően a bekerülési költség 70%-a. Telek esetén a hitelbiztosítéki érték 50%-a - folyósítás Felépítmény esetén a hitelbiztosítéki érték 70%-a - folyósítás Bontott anyagok esetén a számlabenyújtási kötelezettséget 20%-al a műszaki vezető írásbeli igazolásával csökkenthető 56%-ra.

13 Követelmények A vissza nem térítendő támogatás miatt az állam 10 évre jelzálogjogot jegyez be az új lakáson, erre az időszakra előírják, hogy érvényes lakásbiztosításnak kell lennie az ingatlanon. Az eddigi szabályozásban nem volt a biztosításra vonatkozó konkrétum. Ennek részleteit most a támogatási szerződés írja le. Ha örökbe fogadunk, akkor a vállalt gyerekekre vonatkozó határidő két évvel kitolódik. Ha kifutnánk a gyerekvállalásra előírt határidőből, de közben mégis sikerül teherbe esni, akkor a határidő a gyerek megszületéséig kitolódik. Eddig a CSOK-kal vett lakást szinte azonnal eladhattuk, majd másik új lakásba, vagy akár használt ingatlanba is költözhettünk. Ezt használt lakásba költözésnél mostantól csupán öt év elteltével tehetjük meg. Új lakásba költözésnél nincs ilyen megkötés, a támogatás összegét minden ilyen esetben letétbe kell helyezni.

14 Visszafizetési kötelezettség Amennyiben a fedezeti ingatlan az elidegenítési és terhelési tilalom ellenére lebontásra, értékesítésre vagy harmadik fél számára a használata átengedésre kerül, úgy a PTK szerinti késedelmi kamattal növelten vissza kell fizetni a támogatás összegét. A lakás egy részének idegenítése esetén az arányos részt kell visszafizetni. CSOK10 estén a PTK szerinti késedelmi kamat ötszörösével növelten kell visszafizetni a támogatás összegét.

15 Használt lakás (fogalmak) Használt lakás: Olyan lakóingatlan, mely nem minősül a CSOK rendeletben meghatározott új lakásnak. Lakás: Az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megjelöléssel nyilvántartott ingatlan. Rendelkezik legalább egy 12 nm-t meghaladó lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel, wc-vel, közműves villamos energia szolgáltatással, közműves vagy egyedi szennyvízkezelő berendezéssel (zárt szennyvíztároló is), közműves ivóvíz szolgáltatással (vagy ivóvíz minőségű fúrt kút). Lakásbővítés: A lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése. Lehetséges emelet-ráépítés és tetőtér beépítés is abban az esetben, ha nem jön létre két önálló albetétként nyilvántartott lakás.

16 Támogatás célja Magyarország területén Használt lakás vásárlása esetén a vételár megfizetése Nem haladja meg a 35 millió FT-ot, kamattámogatott hitel esetén 20 millió FT-ot Legfeljebb 20%-al haladja meg a jelzálogbank által elfogadott forgalmi értéket Meglévő lakás esetén a kérelem benyújtását követően megkezdett bővítés bekerülési költségének finanszírozása NINCS NÉGYZETMÉTER ÁR KORLÁTOZÁS! Új lakás építés/vásárlás esetén ha az igénylő a használt lakás igénylési feltételeknek felel csak meg (TB stb…), akkor a használt lakásra igényelhető összeget használhatja fel az igénylés során!

17 Támogatás összege Egyedülálló esetén – az igénylővel közös háztartásban élő gyermek Házastársak esetén – a velük közös háztartásban élő vagy költöző közös vagy nem közös gyermek Fiatal házaspár esetén - a velük közös háztartásban élő vagy költöző közös vagy nem közös és közösen vállalt gyermek Élettársak esetén -ha közös gyermek(ek) van(nak), akkor a táblázat szerinti összeg -ha nem közös de csak az egyik félnek van, akkor a táblázat szerint -ha nem közös de mindkét félnek van, akkor nem lehet összeadni, hanem mindkét félre külön kell vizsgálni és a kettő közül a kedvezőbb -ha van közös és nem közös az egyik félnél, akkor együtt kell vizsgálni -ha van közös és nem közös mindkét félnek, akkor a külön kell vizsgálni úgy, hogy a közös hozzáadandó és a kettő közül a kedvezőbbet lehet figyelembe venni Gyermekek számaTámogatás összege 1600 000 Ft 21 430 000 Ft 32 200 000 Ft 4 vagy több2 750 000 Ft

18 Minimum hasznos alapterület Gyermekek számaMin. hasznos alapterület 140 nm 250 nm 360 nm 4 vagy több70 nm A lakásnak a műszaki állapotra tekintettel – az értékbecslés alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, amelyet a hitelintézet szemrevételezéssel vizsgál. Ha a hitelintézet szerint nem alkalmas, akkor az igénylő statikai véleménnyel igazolhatja az alkalmasságot.

19 Megelőlegező CSOK Csak fiatal házaspár vállalhat gyermeket! MAX 2 gyermek születése vállalható A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat által utóbb a háztartásba került vér szerinti gyermeket is. A gyermekvállalás teljesítését a Kincstár állapítja meg.

20 Igénylés feltételei Használt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül A benyújtás napja az a nap, amikor az igénylő a kérelmet és az igénylési feltételeket igazoló dokumentumokat a hitelintézet részére hiánytalanul benyújtja OEP, NAV, Erkölcsi Jogosultságot és a kedvezmény mértékét a kérelem benyújtásakor fennálló körülmények alapján kell megállapítani Amennyiben az ügyfél csak CSOK-ot igényel és megfelel a feltételeknek, akkor a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet. Azonban ha hitelt is igényel mellette, akkor a CSOK csak akkor engedélyezhető, ha a hitel is pozitív elbírálású. A bírálat díja a CSOK összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30 000 Ft

21 Számlabenyújtási kötelezettség (bővítés) A CSOK összege nem haladhatja meg a bekerülési költség számlával igazolt részének 50%-át. Ha az előírt 70%-nál több számla kerül benyújtásra, akkor ennek megfelelően nő az igényelhető összeg (max 50%-ig). Ha különbözet merülne fel a CSOK folyósítását követően, akkor ez a kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.

22 Adó-visszatérítési támogatás Új lakás építése esetén legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű lakás, vagy 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület építője vagy építtetője lehet az igénylő. Építési telek vásárlás esetén a gazdálkodó szervezettől vásárolt építési telek finanszírozására is igénybe vehető. Nem igényelhető abban az esetben, ha az építtető generál kivitelezői szerződést köt, mivel az ÁFA törvény alapján ez termékértékesítésnek minősül! Ebben az esetben a kivitelező 5%-os ÁFA tartalmú számlát állít ki az építtető részére! A kiállított számla szerinti ÁFA összege 5 000 000 Ft lehet 2015. január 1-jét követően kiállított számla alapján igényelhető legfeljebb 2019. december 31-ig. Igénylési feltételek hasonlóak a CSOK-hoz.


Letölteni ppt "CSOK Családok Otthonteremtési Kedvezménye 2016. március Külső Értékesítési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések