Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2014. ÉVI VÁLTOZÁSAI 2013. év közi változások időpont megjelölésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2014. ÉVI VÁLTOZÁSAI 2013. év közi változások időpont megjelölésével."— Előadás másolata:

1 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2014. ÉVI VÁLTOZÁSAI 2013. év közi változások időpont megjelölésével Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2 Főállású a kisadózó, kivéve aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének A.Legalább heti 36 órás munkaviszonyban áll, az egy időben fennálló munkaviszonyban előírt munkaidőt össze kell számítani B. Kiegészítő tevékenységet végez C. Uniós rendelet alapján külföldön biztosított D. Egyezmény alapján más államban biztosított E. 2011. dec. 31-én I., II., III., csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és 2011. évi CXCI. törvény 32- 33. §-a alapján rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesül F. Rokkantsági ellátásban részesül, egészségi állapota max. 50 %-os

3 Főállású a kisadózó, kivéve aki a tárgyhó egészében megfelel az alábbi feltételek bármelyikének Az A. pont tartalmának változásán túl további G. ponttal egészül ki A kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak, vagy társas vállalkozónak minősül. Ide kell érteni azt az esetet is, ha egy másik kisadózó vállalkozásban főállású kisadózó. 2. § 8.)

4 Abban az esetben, ha a kata választásával kapcsolatos nyilatkozattételkor még főállásúnak minősül az adózó, de az adóalanyiság kezdő időpontjakor már nem minősül annak, a bejelentkezést módosítani kell. A korhatár előtti ellátásban és a szolgálati járandóságban részesülő személy nem minősül saját jogú nyugdíjasnak. A jogállást nem érinti, ha a nyugdíj folyósítása szünetel.

5 Az adóalanyiság keletkezése Az adóalanyiság a választás bejelentését követő hó első napján jön létre. A KATA hatálya alá történő bejelentkezés nincs időhöz kötve, így nem alkalmazható a Ket. 65. § (3) /2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól/. Mely szerint a határidő ha munkaszüneti napra esik, akkor a legközelebbi munkanap lenne. Pld. szombatra esik január 31., ezt követő bejelentkezés esetén már csak márciustól tud a KATA hatálya alá tartozó lenni az adózó.

6 Az adóalanyiság keletkezése A tevékenységet év közben kezdők esetében az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg kell teljesíteni a bejelentést. A létesítő okirat ellenjegyzésének napjával jön létre abban az esetben, ha a BT, KKT a bejegyzés során jelzi, hogy KATÁ-s szeretne lenni. Így az előtársasági időszakról nem kell külön TA bevallást, beszámolót készíteni. 4. § (2) A módosítás a cégbíróságon folyamatban lévő ügyek esetében alkalmazható.

7 Már csak az nem választhatja az adóalanyiságot Aki a TEÁOR 68.20. saját tulajdonú, illetve bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből szerez bevételt a bejelentés évében. 4. § (4) 2013. 04. 21-től Lehet bevételt szerezni pld. szállodák, apartman szállodák, panziók, kempingek, lakókocsi táborok és egyéb nem lakóépületek, vagy rövid tartózkodásra szolgáló szálláshelyek üzemeltetéséből.

8 TEÁOR 68.20. Saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakások, lakóházak, apartmanok bérbe adása havi, vagy éves jelleggel Épület beruházás saját üzemeltetés céljából Lakásként használt lakókocsik és egyéb mobil lakóterek telepének üzemeltetése Használatban lévő állami, kormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Saját raktár, tároló üzemeltetése, üres raktár, tároló bérbeadása

9 A feltételnek a bejelentkezés évében fenn kell állnia. Akinek 2013-ban volt bevétele egyéni vállalkozóként, társas vállalkozóként bérbeadásból és a 68.20-ba lehet besorolni, az decemberben még nem tud bejelentkezni január hóra a KATA hatálya alá. /Februárra már igen./ Azt, hogy honnan származik a bevétel, nemcsak a bejelentkezés évében kell vizsgálni. A KATA szerinti adóalanyiság megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha 4. § (4) bekezdés szerinti tevékenységet végez.

10 Nem akadálya a bejelentkezésnek, nem szűnik meg az adóalanyiság, ha 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből, 66.29 Biztosítás,nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből bevétel származik 4. § (4) 2013.04.01.

11 A nyilvántartásba vétel Az adóhatóság nem hoz határozatot az Art. 123. §-a szerint a bejelentkezés nyilvántartásba vételéről, mivel határozathozatalra akkor köteles, ha az adózó kérelmét nem teljesíti. A nyilvántartásba vétellel szemben jogorvoslatnak van helye, a Ket. határozatnak minősíti. Az adózó a KATA alanyisággal kapcsolatos kérelmét, jogerőre emelkedést megelőzően vissza is vonhatja a Ket. 31.§ (3) szerint.

12 KATA választására irányuló kérelem visszavonása Nem szűnik meg az Eva alanyiság abban az esetben, ha a KATA alanyiság létre sem jött, mert az adózó a kérelmét visszavonta. A T103, T203 nyomtatványon bejelenti az adózó, hogy adókötelezettségét nem az eva törvény szabályai szerint szeretné teljesíteni, megszűnik az Eva alanyiság a KATA törvény hatálya alá történő bejelentkezés visszavonása esetén is.

13 Közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül A KATÁ-t választó adózókról, a kisadózókról vezetett nyilvántartás /azon adat kivételével, melyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít/ 1. § (6) 2013.07.01.

14 Nem választhatta volna az adóalany az adóalanyiságot Az adózó a bejelentkezést követően szerez tudomást arról, hogy nem választhatta volna a KATÁ-t, akkor az adóhatóságtól kérni kell a nyilvántartásból való törlést. Az adózó bejelentkezéskor sem volt már jogosult a választásra, a KATA adóalanyiság meg sem valósult. Nem vált kisadózóvá, a 24 hónapos visszalépési tilalom sem vonatkozik rá.

15 Tételes adó mértéke a főállású kisadózó után A kisadózó vállalkozás választhatja, hogy a főállású kisadózó után magasabb összegű tételes adót, nem 50 000 Ft-ot fizet. A választás alapján minden megkezdett hónapra 75 000 Ft-ot kell fizetni. 8. § 4 (a) A bejelentéskor nyilatkozni kell, ha a kisadózó vállalkozás magasabb összegű tételes adó megfizetését választja a főállású kisadózó után. 7. § (3) A magasabb összegű tételes adó bejelentést követően is választható. A választásról szóló nyilatkozat megtételének hónapjától kell teljesíteni. A választás visszavonásának hónapjáig, illetve a főállás megszűnésének hónapjáig, vagy az adóalanyiság megszűnéséig tart a 75 000 Ft-ra vonatkozó kötelezettség. 7. § (3a)

16 A tételes adó, 40 %-os adó Amennyiben a kisadózó egyéni vállalkozónak alkalmazottja van, a kisadózó egész évben gyesen van, vagy beteg, azaz nem működik személyesen közre, csak adminisztratív munkát lát el, nincs tételes adófizetési kötelezettség. A bevétel teljes összege után 40 %-ot kell fizetni. Választhatja, hogy nem csökkenti a 6 000 000 Ft-os értékhatárt, de akkor az 50 000 Ft mértékű tételes adót meg kell fizetni.

17 Az ellátások alapja 81 300 Ft, magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 136 250 Ft. 10. § (1) Ha a nyugdíjjárulék alapot képező kereset kevesebb a minimálbérnél, a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Szünetel a főállású kisadózó biztosítása abban a hónapban, amelyben a főállású kisadózó után az adót az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése miatt nem kell megfizetni. 10. § (1a)

18 Nyilatkozat a bevételről A kisadózó vállalkozás a bevallásában, vagy nyilatkozatában adatot szolgáltat bármely más személy /kivéve egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély/ nevéről és címéről, a naptári évben a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 000 000 Ft-ot. Nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. 11. § (5) /Bármely más adóalany volt a szövegben a más személy helyén./

19 Bevétel Bármely jogcímen mástól megszerzett a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben kapott összeg. Ideértve a támogatást és a külföldön adóköteles bevételt. Nem bevétel Az az összeg, amelyet más nevében szed be az adózó, mert ez nem őt illeti meg. /ÁFA sem, hitel sem bev./ Nyilvántartási kötelezettség A bevételi nyilvántartást teljesítettnek kell tekinteni, ha a kisadózó vállalkozás az általa kiállított számlákat, nyugtákat teljes körűen megőrzi, a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható. 12. § (3a)

20 Adatszolgáltatási kötelezettség Az adózó / kivéve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózó vállalkozást / a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltat az adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról, a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott bevétel összegéről, ha az meghaladja az 1 000 000 Ft-ot. Azt a bevételt, melyről nem számla lett kiállítva, nem kell figyelembe venni. Nem a 08-as bevallásban történik adatszolgáltatás. 13K102 13. § /2013-ra is alkalmazni kell/

21 A KATA szerinti adóalanyiság megszűnése eseteinél szövegpontosítások történtek A kisadózó kilépését követő nappal szűnik meg az adóalanyiság, ha nincs másik bejelentett kisadózó a kilépést követő napig. A szövegben „ezen időpontig” szerepelt. 5. § (1) f) A negyedév végén a 100 000 Ft-ot meghaladja a végrehajtható nettó módon számított adótartozás. Eddig „végrehajtható adótartozás” volt a szövegben. 5. § (1) j) Az adóalanyiság választásakor nem kizáró ok a 100 000 Ft-ot meghaladó tartozás.

22 Áttérés a KATÁ-ra A vállalkozói jövedelem szerinti adózásról áttérő egyéni vállalkozó az adóalanyiság bejelentése adóévében a megszüntetés szabályai szerint megállapítja a készletekkel kapcsolatos bevételt. Addig nyilván tartja, amíg KATA hatálya alá tartozik, vagy átalányadózást alkalmaz. Adózónak növeli a bevételét a tevékenység megszüntetése esetén az ekként megállapított összeg. 25. § (2a) Átalányadózás évközi megszüntetése esetén az időarányos bevételt figyelni kell az átalányadózás tekintetében is.

23 A társasági adó hatálya alól kerül ki az adózó, osztalék utáni adót kiváltó adót kell megállapítani Eredménytartalék, lekötött tartalék, mérleg szerinti eredmény, jóváhagyott osztalék, részesedés alapján a taggal szemben fennálló kötelezettség együttes összegéből le kell vonni a nem vagyoni betétként megszerzett immateriális javak és tárgyi eszközök könyv szerinti értékét. /71-es bevallás/ Csökkenteni kell az eredménytartalékkal, jóváhagyott, de ki nem fizetett osztalékkal, mely korábban kettős könyvvitelt vezető eva alanyiság alatt keletkezett. /2013-ra is alkalmazni kell / 26. § (2)

24 Evából a KATÁ-ba történő átlépés esetén szintén meg kell állapítani az osztalék utáni adót kiváltó adót azoknak, akik kettős könyvvitelt vezetnek. A bevételi nyilvántartást vezetőknek nem kell osztalék utáni adót kiváltó adót fizetniük, mert ez már megtörtént az eva alanyiság választásának évére vonatkozó beszámoló alapján. /43-as bevallás/ Nem köteles bevételnek tekinteni azt a bevételt a kisadózó, amely után már az eva szabályai szerint teljesítette az adókötelezettséget. 2013-ra is kell alkalmazni. 28/A §

25 Bevallások benyújtása a KATÁ-ba jelentkezéskor Szja törvény hatálya alól történő átlépés esetén a 53-as bevallás 13-as lapjait kell kitölteni következő év 02.25. EVÁ-ból- TA-ból Eva hatálya alól történő átlépés esetén 43-as bevallást kell benyújtani. Társasági adó hatálya alól történő átlépés esetén 71-es bevallást kell beadni. Számviteli törvény hatálya alá nem tartozók 30 napon belül, számviteli törvény hatálya alá tartozók az adóalanyiság megszűnése hónapját követő 5. hó utolsó napjáig nyújtják be a bevallásukat.

26 Kilépés a KATÁ-ból Amennyiben korábban vállalkozói szja szerint adózott a vállalkozó, az átalányadózást is választhatja év közben is. Ha régebben átalányadózó volt a vállalkozás, visszalépéskor vizsgálni kell, hogy négy év eltelt-e, hogy újra választhassa. A társasági adó törvény hatálya alá történő belépéskor adóalanyiság megszűnést követő naptól adóévet követő hatodik hó utolsó napjáig társaságiadó-előleget kell bevallani. Minden negyedév utolsó hónapjának 10-ig kell fizetni a bevétel 1 %-ának megfelelő összeget 12 hó időtartam után./Arány./ /Társasági adó törvény. 26. §

27 ÁFA-nyilatkozat Nyilatkozat tehető a vállalkozási tevékenység megkezdésekor, év végén a következő évre. Működő adózó év közben csak akkor tehet nyilatkozatot ha eva adózásról tér át a KATÁ-ra, mivel nem állt fenn áfa alanyiság az eva időszaka alatt.

28 Kifizetés kisadózónak nem minősülő tag részére Egyéb jövedelem Le kell vonni a magányszemélytől 16 % szja-t. Társaságnak meg kell fizetni 27 % eho-t. Kifizetés a kisadózónak minősülő tag részére Nem terheli fizetési kötelezettség a kifizetőt és a magánszemélyt sem.

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2014. ÉVI VÁLTOZÁSAI 2013. év közi változások időpont megjelölésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések