Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a társadalombiztosítás fedezeti rendszerében 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a társadalombiztosítás fedezeti rendszerében 2013."— Előadás másolata:

1 Változások a társadalombiztosítás fedezeti rendszerében 2013.

2 A START- kártyákról Kifutó rendszerben megszűnnek a START- kártyákhoz kapcsolódó kedvezmények Az érvényes START-kártyával rendelkező személy foglalkoztatása után a munkaadót a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény legfeljebb 2014. december 31-ig illeti meg. A Pftv. szerinti kedvezmény a kártyák érvényességi idején belül érvényesíthető.

3 Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg. A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának tizenhárom és fél százalékával. A kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény ugyanazon személy után, egyidejűleg nem vehető igénybe. A közfoglalkoztató által történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató kizárólag ezt az adókedvezményt érvényesítheti.

4 Szociális hozzájárulási adó – új kedvezmények A pályakezdők, anyasági ellátás mellett vagy után munkát vállalók, szakképzetlen munkavállalók, 55 év feletti munkavállalók, álláskeresők foglalkoztatása, szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások új munkavállalói, kutató munkakörben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatása esetén érvényesíthető adókedvezmény.

5 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak után igénybe vehető kedvezmény Módosult az Eat. 460/A. §-a. A módosítás lépett hatályba 2012. 12. 1-jén! Maga a rendelkezés 2013. január 1-től hatályos! FEOR-08 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakör Bruttó munkabér, max 100 ezer forint 14,5 százaléka Egész hónapra érvényesíthető törthónap esetén is, Nem érvényesíthető, ha az adómegállapítási időszak egy részében nem, vagy nem csak szakképzettséget nem igénylő munkakörben történt a foglalkoztatás.

6 Példa Nem érvényesíthető a kedvezmény, április hónapra ha pl. a munkavállalót február 17-től április 23-ig konyhai kisegítő munkakörben alkalmazzák, majd április 24-től konyhafőnökké nevezik ki. titkárnő és mellette másik munkaszerződés keretében az irodák takarítását is elvégzi.

7 25. év alatti pályakezdő 1. Pályakezdő: 25 év alatti, NAV igazolásával rendelkezik arról, hogy legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik. Kedvezmény=bruttó munkabér, max. 100 ezer forint 27 %-a a foglalkoztatás első két évében. Munkabér – csak munkaviszony (szocho fogalma)

8 25. év alatti pályakezdő 1/a. Az igazolás nem lehet 15 napnál régebbi 2007-től vizsgáljuk a 180 napot, kieső idő nem érdekes. A foglalkoztatás első 2 évére jár, max. 25 éves korig! A feltételek fennállása esetén (180 nap, 25 év alatt) a 2013. január 1-én fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható – a foglalkoztatás kezdő időpontja: 2013. 01.01.

9 25. év alatti pályakezdő 2. Több, mint 180 nap biztosítási jogviszonnyal rendelkező 25 év alatti Kedvezményalap: bruttó munkabér, max. 100 ezer forint Mérték: 14,5 százalék 25 éves kor betöltéséig érvényesíthető 2013. január 1-jén fennálló munkaviszony esetén is érvényesíthető, 25 éves korig. Letelik a két év, de még mindig 25 év alatti, tovább is jár a 14,5 százalékos kedvezmény

10 55. év feletti munkavállaló Kedvezményalap: bruttó munkabér, max. 100 ezer forint Mértéke 14,5 százalék 2013. január 1-jén fennálló munkaviszony esetén is jár Nem kell hozzá NAV igazolás! Nyugdíjas, Nincs időkorlát.

11 Közös szabály Abban a hónapban, amelyben a munkavállaló betölti a 25., vagy 55. évét, vagy amelyben a 2 éves időtartam véget ér, a részkedvezmény egész hónapban megilleti a munkáltatót. Mindig a kedvezőbb mérték alkalmazható. Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja –kivéve Mt. 195. §

12 Példák Mv. Kezdete: 2010. 12. 01. 25 év betöltése: 2013. 05. 02. Kedvezmény: 2013.01.01.-2013.05.31. 14,5%

13 Példák Iskola után 2012. 09. 01-én, 20 évesen vett fel a munkáltató a dolgozót. 2013.01.02-án 124 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik a munkavállaló. Igazolást kap NAV-tól Kedvezmény: 2013. 01. 01-tól 2 évig 27% Majd 25 év betöltéséig 14,5%

14 Példák „A” Kft. foglalkoztatja 2012. november 1-jétől (igazolása van a 180 napot el nem érő jogviszonyról) „A” Kft. 2013. 01. 01-től 27 %- os kedvezményt érvényesít. „B” Kft-nél a foglalkoztatás kezdő időpontja 2013. április 1. A „B” Kft. részére is benyújtja az igazolást, de még nincs 180 napot elérő jogviszonya. A „B” Kft. is 27%-os kedvezményt érvényesíthet.

15 Tartósan álláskereső személyek Tartósan álláskereső: kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig nyilvántartott álláskereső, A 6, ill. 9 hónap számítása során figyelmen kívül kell hagyni közfoglalkoztatás idejét. Állami foglalkoztatási szerv igazolása szükséges. Csak a 2013-ban munkaviszonyt létesítő, igazolással rendelkezőnél érvényesíthető!

16 Tartósan álláskereső személyek A kedvezmény mértéke: Bruttó munkabér, max. 100 ezer forint 27 %-a a foglalkoztatás első 2 évében, Bruttó munkabér, max. 100 ezer forint 14,5 %-a a foglalkoztatás 3. évében Az első, illetve harmadig év utolsó hónapjára is teljes hónapra érvényesíthető a kedvezmény.

17 Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás A Gyed után, a Gyes, gyet mellett, vagy után munkaviszonyban állókkal összefüggésben (ápolási díj, terhességi gyermekágyi segély nem) Bruttó munkabér, max. 100 ezer forint 27 %-a a foglalkoztatás első 2 évében, Bruttó munkabér, max. 100 ezer forint 14,5 %-a a foglalkoztatás 3. évében

18 Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Korlátok: 45 hónap, illetve 3 év. Folyósítás megszűnésének hónapja: amelyre az anyasági ellátások valamelyike megillette utoljára a foglalkoztatottat. Az ellátásról a kifizetőhely, kincstár, családtámogatási kifizetőhely igazolása kell! Első kettő, illetve harmadik év lejártakor teljes hónapra érvényesíthető a kedvezmény.

19 Foglalkoztatás kezdete Ha a kedvezményezett foglalkoztatás 2013- ban kezdődik, a kedvezményezett foglalkoztatás kezdő napja. Ha a foglalkoztatás 2013. január 1. előtt kezdődött, a foglalkoztatási időtartam onnan számítandó, amikor az anyasági ellátás lejártát követően, illetve az ellátás igénybevétele mellett a foglalkoztatás megkezdődött. (Nem a munkajogi foglalkoztatás kezdő napja!)

20 Példa A dolgozó 2012. 03. 01-én jött vissza dolgozni gyes után. (Gyes lejárt 2009.11. 28.) 45 hónap lejár: 2013. 08. 31. 2013. 01. 01-től -08.31-ig 27%-os kedvezmény Ha a dolgozó 2010. 03. 01-től jött volna vissza dolgozni, akkor a foglalkoztatás harmadik éve 2012. 03.01-től 2013. 02. 28-ig tart. Tehát 2013. 01. 01-től-2013. 02. 28-ig 14,5 % kedvezmény

21 Példa Gyes lejárt: 2009. 08. 31. Foglalkoztatás kezdete ezt követően: 2009. 09. 01. 45. hónap lejár: 2013.05. 31. Elméletileg eddig érvényesíthető lenne a kedvezmény, de: Foglalkoztatás első 3 éve lejárt 2012. 08.31-én, és legfeljebb 3 évig lehetne érvényesíteni a kedvezményt.

22 példa A dolgozó 2009. 01. 01-el ment vissza dolgozni, gyes mellett, amit most is kap (beteg gyermek). 45 hónapot nem kell számolni, tart a folyósítás Foglalkoztatás kezdete: 2009. 01. 01. Nincs kedvezmény, 3 év eltelt.

23 Foglalkoztatás kezdete 2012. 09. 01-én belépett a dolgozó, aki 2011. 12. 31-ig kapott gyest. 45. hónap lejár: 2015. 09. 30. A foglalkoztatás kezdete: 2012. 09.01. 27 % kedvezmény: 2013. 01. 01. – 2014. 08. 31.-ig 14,5 % kedvezmény: 2014. 09. 01. – 2015. 08. 31.

24 Foglalkoztatás kezdete Az előző dolgozó új munkahelyre megy 2013. 09. 01-től. 45. hó 2015. 09. 30-ig tart. Foglalkoztatás kezdete: 2013. 09. 01. 27 %: 2013. 09.01. – 2015. 08. 31-ig. 14,5 %: 2015. 09.01. – 2015.08.31.

25 Foglalkoztatás kezdete Munkaviszony kezdete: 2010. 01.01. 3 gyermek születettre tekintettel részesült a dolgozó ellátásban. Utolsó gyermekkel gyes lejárt: 2012. 07.31-én. 45 hó számítása 2012. 08. 01-től indul, lejár: 2016. 04. 30. 27 % 2012. 08. 01. - 2014. 07. 31. 14,5 % 2014. 08. 01. – 2015. 07. 31.

26 Részmunkaidő A szakképzettséget nem igénylő…, a 25, ill. 55 évesek…, a tartósan álláskereső…, az anyasági ellátás… alapján igénybe vehető kedvezmény részmunkaidő esetén legfeljebb 100 ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett részre érvényesíthető. Pl. 20 órás foglalkoztatásnál 80 ezer havi bér 100 ezer x (20/40)= 50 ezer lehet a kedvezmény alapja.

27 Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások adókedvezménye Igénybe veheti: a szabad vállalkozási zóna területén belül működő kifizető, kivéve a munkaerő- kölcsönzést folytató munkáltatót, ha - a Tao tv. szerint fejlesztési adókedvezményre jogosult adózónak minősül, és - a létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli. (Akivel növeli, az az új munkavállaló.)

28 Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások adókedvezménye Kedvezmény: az új munkavállaló bruttó munkabére, max. 100 ezer forint 27%-a a foglalkoztatás első két évében, 14,5%-a a foglalkoztatás harmadik évében. További feltétel: az új munkavállalók tényleges munkavégzési helye a zónában legyen. Teljes hónapra érvényesíthető a kedvezmény, a 2. ill. a 3. év lejártakor.

29 Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások adókedvezménye A kedvezmény legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjától vehető igénybe, és legkésőbb addig a hónapig, amelyben az üzembe helyezést követő 5 év letelik.

30 A kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény Igénybe veheti: munkaviszonyban, doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató – vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető.

31 A kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény Kedvezmény: bruttó munkabér, max. 500 ezer forint 27%-ával. Részmunkaidő esetén az 500 ezer forint arányos része a maximum. A munkaviszony kezdő, illetve befejező hónapjára is egész hónapra megilleti a kedvezmény a kifizetőt. Nem vehető igénybe abban a hónapban, amikor a kifizető nem kizárólag, vagy nem a teljes adó- megállapítási időben foglalkoztatta a munkavállalót kutatóhelyi tevékenységének megfelelő munkakörben.

32 Adatszolgáltatás A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető szociális hozzájárulási adókedvezmény ellenőrzése céljából az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv a tárgyhónapban kiállított igazolásban szereplő adatokat a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig elektronikus úton hivatalból megküldi az állami adóhatóság részére.

33 Több kedvezmény együttesen Az új kedvezmények a START-kártyás kedvezményekkel nem vehetőek egyidejűleg igénybe. Együtt igénybe vehető továbbra is a START PLUSZ, EXTRA, BÓNUSZ és a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó, valamint a Karrier Híd Program és a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó kedvezmény.

34 Tbj. módosítása Alapelvi szintű változás A társadalombiztosítás Magyarország állampolgárait és e törvény külön rendelkezése alapján Magyarországon munkát végző más természetes személyeket az e törvényben meghatározott szabályok szerint magába foglaló, társadalmi szintű kockázatközösség.

35 Biztosítottak köre Bedolgozó Országgyűlési Őrség Szerzetesrend tagja

36 Járulékok Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6 660 forint. 2013. január 1-jétől megszűnik a járulékfizetési felső határ a nyugdíjjárulék esetében is. Átmeneti szabály! 2013. január 10-ig juttatott, decemberi bevallásban szereplő jövedelmeknél még 2012-es szabály! Korkedvezmény-biztosítási járulék maradt!

37 Átalányadózó egyéni vállalkozó Az Szja tv. módosítása- munkaviszony mellett is választható! A Tbj. nem módosult! A heti 36 órát elérő foglalkoztatás melletti átalányadózó egyévi vállalkozó járulékalapja az átalányban megállapított jövedelem, de legalább a minimálbér (10%), minimálbér másfélszerese (7%).

38 Vhr. módosítása A 4/A. § 2012. december 31-én hatályos (2) bekezdését kell alkalmazni az esedékességet követően (elmaradt követelés) és a jogerős bírósági határozat alapján 2013. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett járulékalapot képező jövedelmekre. (azaz a járulékfizetési felső határ számítása miatt vissza kell tenni). A Tbj. 4. § k) pontjának 2. alpontja szerinti alapbér az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetését megelőző egy évben a munkavállaló teljesítményétől, ledolgozott munkaidejétől közvetlenül függő, a munkavállaló alapbérén, illetve az alkalmazott bérformán alapuló, ténylegesen számfejtett és kifizetett munkabér (a statisztikai elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege. Ennek hiányában a tárgyhavi alapbér a járulékalap.

39 Biztosítottak bejelentése 2013. január 1-jétől legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, de a foglalkoztatás megkezdése előtt kell a biztosítottat bejelenteni a 1041-es bejelentő lapon.

40 Egészségügyi hozzájárulás A béren kívüli juttatás (Szja tv. 71. §) adóalapként meghatározott összege után 14 százalékos mértékű az eho (az eddigi 10 százalék helyett). Az Szja tv. 28. § (2) bek. szerinti jövedelem után 14 százalék az eho, amely a magánszemélyt terheli (a biztosító nem kifizető). Foglalkoztatóval fennálló jogviszonyra külföldi személytől juttatott jövedelem utáni eho átvállalható. Nem kifizető: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár a magánszemély javára jóváírt támogatói adomány tekintetében. – Megszűnik a támogatói admány eho mentessége.

41 Egyszerűsített foglalkoztatás Érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn. A felek a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem módosíthatják. – MT-be átkerült!

42 Szakképzési hozzájárulás

43 Hallgatói munkaszerződés Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011:CCIV. tv. 2012. szeptember 1-jétől A hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát: a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.

44 Hallgatói munkaszerződés 6 hét alatt díjazás illetheti meg – nincs biztosítási kötelezettség 6 hetet eléri, munkaviszonyban állóként biztosított – járulékalap

45 Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti a bruttó munkabére, max 100 ezer forint annak a munkavállalónak, akire tekintettel a munkáltató - a 25 év alatti és nincs 180 nap… - tartósan álláskereső… - anyasági ellátások folyósítása alatt, vagy azt követően foglalkoztatottra, - szabad vállalkozási zónában… - kutatók foglalkoztatására (500 000 forint) tekintettel érvényesít a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető kedvezményt. Részmunkaidőnél ennek időarányos része után!

46 Kötelezetti kör Kötelezetté válik az a gazdasági társaság, amelyet felsőoktatási intézmény alapított, vagy a társaságban a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett.

47 A kötelezettség teljesítésének módja azon iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek megszervezésre aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttműködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, vagy ab) a szakképző iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés - ideértve a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is - szervezésével, c) az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor,

48 Saját munkavállaló a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára az felnőttképzési szerződés és az Mt. szerinti tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés - ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket - jogszabályban meghatározott költségeivel, Ilyen teljesítés esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető az Szht. 5. § ab) pontja szerinti gyakorlati képzésre a 8. § (1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig történhet, feltéve, hogy a hozzájárulásra kötelezett: - havonta legalább 45 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és - az elszámolt képzésről a jogszabályban előírt adatszolgáltatást a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez az Szht. 9. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidőig teljesítette. 2014. jan. 12. A határidő elmulasztása jogvesztő.

49 Bevallás A hozzájárulási kötelezettség éves bevallásának határideje: tárgyévet követő év január 12. Az előleg összegét havonta, elektronikus úton kell a NAV felé  bevallani (08-as bevallásban) és  megfizetni, illetve bizonyos feltételek mellett visszaigényelni  a tárgyhót követő hónap 12. napjáig A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

50 Elszámolás Az új rendelkezések alapján az a kötelezett aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésével (együtt működési megállapodás és tanulószerződés keretében) teljesíti és a csökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az alábbi szabályok figyelembe vételével számolhatja el, illetve igényelheti az adóhatóságtól vissza. Ha a szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésével kapcsolatosan elszámolható csökkentő tételek (együttműködési megállapodás és tanulószerződés alapján számított csökkentő tételek együttes összege) a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és az együttműködés alapján számított csökkentő tétel összege nagyobb vagy egyenlő, mint a bruttó kötelezettség mértéke, akkor kizárólag a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

51 Elszámolás 2 Ha a gyakorlati képzésre megállapított csökkentő tételek együttes összege meghaladja a bruttó kötelezettséget és az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel összege kisebb mint a bruttó kötelezettség és az együttműködés alapján számított csökkentő tétel összege nagyobb vagy egyenlő, mint a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel, akkor a csökkentő tételek legfeljebb a bruttó kötelezettség mértékéig vehetők figyelembe.

52 Elszámolás 3 Ha a gyakorlati képzésre megállapított csökkentő tételek együttes összege meghaladja a bruttó kötelezettséget és az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel összege kisebb, mint a bruttó kötelezettség és az együttműködés alapján számított csökkentő tétel kisebb, mint a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel, a csökkentő tételeknek a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összege visszaigényelhető.

53 Elszámolás 4 Ha a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettsége nulla, kizárólag a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

54 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Változások a társadalombiztosítás fedezeti rendszerében 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések