Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatás átalakítása 2010-2015 „ A Haza üdvére és a köz szolgálatában.” ( Magyary Zoltán)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatás átalakítása 2010-2015 „ A Haza üdvére és a köz szolgálatában.” ( Magyary Zoltán)"— Előadás másolata:

1 A közigazgatás átalakítása 2010-2015 „ A Haza üdvére és a köz szolgálatában.” ( Magyary Zoltán)

2 Az Államreform Program legfőbb céljai Általában: Az államigazgatás egyszerűbb, olcsóbb, átláthatóbb működésének megteremtése. Az ügyfél szempontjából: Az egyablakos ügyintézés bevezetése. A nemzetgazdaság szempontjából: Versenyképes közigazgatás szolgálja a versenyképes gazdaságot.

3 A versenyképes közigazgatás alapjai „Azt kell biztosítani, hogy a nemzet legfőbb szervei a nemzet egész erejével a nemzetért való legeredményesebb cselekvésre képesek legyenek.” (Magyary Zoltán) 2011: A kormányhivatalok működésének megindulása A korábbi széttagolt, kis hatékonysággal dolgozó végrehajtó szervezetek helyébe egy gazdaságosabban működő, területi közigazgatási egység lépett. 2011: A kormányhivatalok működésének megindulása A korábbi széttagolt, kis hatékonysággal dolgozó végrehajtó szervezetek helyébe egy gazdaságosabban működő, területi közigazgatási egység lépett. 2013: A járási rendszer létrehozása Hosszú idő után szakmai szempontok szerint váltak szét az önkormányzati és az államigazgatási teendők. A járási hivatalok létrejöttével jelentős mennyiségű államigazgatási feladattól és hatáskörtől szabadultak meg az önkormányzatok. 2013: A járási rendszer létrehozása Hosszú idő után szakmai szempontok szerint váltak szét az önkormányzati és az államigazgatási teendők. A járási hivatalok létrejöttével jelentős mennyiségű államigazgatási feladattól és hatáskörtől szabadultak meg az önkormányzatok. 2014 tavaszától: Egyablakos ügyintézési rendszer A 2011. január 1-el elindult Kormányablak rendszer kiegészül az okmányirodai feladatokkal és új, komplex szolgáltatást nyújtó, akadálymentesített ügyfélszolgálatok nyílnak. Egységes színvonalúvá válik az ügyintézés az állampolgárok és a vállalkozások számára. 2014 tavaszától: Egyablakos ügyintézési rendszer A 2011. január 1-el elindult Kormányablak rendszer kiegészül az okmányirodai feladatokkal és új, komplex szolgáltatást nyújtó, akadálymentesített ügyfélszolgálatok nyílnak. Egységes színvonalúvá válik az ügyintézés az állampolgárok és a vállalkozások számára.

4 Az átalakítás mérföldkövei 2010. szeptember 1. Közigazgatási Hivatalok újjászervezése 2011. január 1. Megyei és fővárosi kormányhivatal és 29 Kormányablak megkezdi működését 2013. január 1. A járási hivatalok megkezdik működésüket 2015. késő őszére Az ország 200 járási hivatalában, 278 Kormányablakban, legalább 300 ügyet tudnak elintézni az állampolgárok A szervezeti átalakulás az ügyintézést szolgála: Megyei kormányhivatalok Járási hivatalok Egy ablakos ügyintézés A kormány alapjaiban szervezi át a területi közigazgatást, így egyszerűbb, átláthatóbb ügyintézési rendszer jön létre.

5 A közigazgatás irányítási jelenlegi rendszere Miniszterelnökség Fővárosi és megyei kormányhivatalok 20 db Fővárosi és megyei kormányhivatalok 20 db Járási – kerületi hivatalok 174 db Járási – kerületi hivatalok 174 db Kormányablakok, települési ügysegédek Közel 1500 elérési pont Kormányablakok, települési ügysegédek Közel 1500 elérési pont

6 Mi az a Kormányhivatal? A kormányhivatal: az a felelős közigazgatási középszint, amely integrálja az állam szolgáltató, és végrehajtó funkcióit, feladatait. Központi irányítású szervezet. Az ellátandó állami feladatok távol állnak egymástól, és szerteágazóak. (pl: állategészségügy, földhivatal, talajvédelem, családtámogatási formák stb.) Jellemzően hatósági szervezet – feladata a jogszabályok betartatása. A megyei kormányhivatalok szervezeteinek száma és létszáma eltérő lehet: A Csongrád Megyei Kormányhivatal 18 szervezeti egységből áll: 11 szakmai főosztályból és 7 járási hivatalból áll. Engedélyezett létszámunk: 1540 fő

7 A Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése

8 Mi az a Kormányablak? Színvonalas, ügyfélbarát, egyablakos ügyintézési pont Jelenleg Csongrád megyében 6 helyszínen működik. 265 ügykörben járnak el a magasan képzett ügyintézők ( a közeljövőben bővülni fog). Egységes megjelenés, egységes ügyintézési elvárások A kialakításuk folyamata: A 2011 óta működő Kormányablakok új feladatokat kaptak (okmányirodákét is átveszik). Minden járási székhelyen nyílik, az okmányirodák átalakításával. Újak létesülnek ott, ahol sokan megfordulnak (bevásárló központok és vasútállomások).

9 Kormányablakok feladatai Azonnal intézhető ügyek: Lakcímbejelentéshez kapcsolódó ügyek, hatósági igazolvány kiadása, gépjármű ügyintézés, nemzetközi vezetői engedély kiadása, stb. Kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek: Személyi okmányokhoz kapcsolódó ügyintézés, új jármű első forgalomba helyezése, egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos ügyintézés, stb. Kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok: Állampolgársági honosítási kérelem, családtámogatási ellátások igénylése, nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó ügyintézés, Európai Egészségbiztosítási Kártya, stb.

10 Az országban jelenleg működő Kormányablakok https://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

11 A Csongrád megyében működő Kormányablakok

12 Települési ügysegéd: Olyan ügyintézési mód az adott településen, amely heti egy-két alkalommal áll az állampolgárok rendelkezésére. Ott valósul meg, ahol az ügyfelek és elintézendő ügyek száma NEM indokolja az állandó ügyintézési helyszín fenntartását. Országosan mintegy 1000 településen működik ügysegéd Csongrád megyében 33-an látnak el ilyen feladatot. Az ügysegédek a polgármesteri hivatalokban fogadják az állampolgárokat. A kormányhivatal által ellátott minden ügyben képesek szolgáltatást nyújtani.

13 Mit, hol intézhet az állampolgár? Egyszerűen: Több helyen, mint korábban Bővebben: a főosztályok ügyfélszolgálatain a kormányablakokban a lakóhely szerint illetékes járási hivatalban a települési ügysegédek útján A hosszú távú cél: Minden ügyet egy ablaknál lehessen intézni

14 Az átalakítás ma is tart A szakmai tevékenységek egységesítése legutóbb 2015. március 1-vel és 2015. április 1-el valósult meg. 2015. március 1: Átalakul a szociális ellátórendszer, amely Csongrád megyében 7099 főt érint. A változás lényege, hogy az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás következtében az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást a foglalkoztatást helyettesítő támogatást már a Csongrád Megyei Kormányhivatal folyósítja a jogosultak részére. 2015. április 1. Átalakul a kormányhivatalok szervezeti struktúrája a Magyar Közlöny 29. számában megjelent az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi VI. törvény alapján. A törvény felülírta a fővárosi és megyei kormányhivatalok eddigi szervezeti struktúráját, valamint új feladatokat delegált a kormányhivatalokhoz. A törvény kétirányú integrációt szabályoz: külső és belső integrációt.

15 Új szervezet, új feladatok A külső integráció keretében a kormányhivatalokhoz új, eddig más szervek által ellátott feladatok kerültek. Például: – az államkincstár családtámogatással és lakáscélú támogatásaival kapcsolatos feladatai – a területi egészségbiztosítási pénztárak baleseti megtérítési feladatai, – a honosításokhoz kapcsolódó anyakönyvezés, valamint – a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége, főosztálya lett az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség. A belső integráció keretében a kormányhivatalok korábbi szervezeti egységeiből a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett hivatali főosztályok lettek. csökkent a vezetői szintek száma. nő az ügyfelekkel ténylegesen érintkező ügyintézők létszáma. A külső integráció eredményeképpen nő a kormányhivataloknál elintézhető ügyek száma. Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatalt, az ügyek tényleges elintézésére fordítható kapacitásnövekedést, illetve olcsóbb, költséghatékonyabb működést eredményez. Mindez egységes feladatellátást, egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatalt, az ügyek tényleges elintézésére fordítható kapacitásnövekedést, illetve olcsóbb, költséghatékonyabb működést eredményez.

16 A gyámügyi területhez kötődő kormányhivatali feladatok Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály áldozatsegítés jogi segítségnyújtás gyermek és családvédelmi feladatok (védelembe vétel, családból való kiemelés) ! Amennyiben munkavégzése során arról szerez tudomást, hogy valaki bűncselekmény áldozatává vált, vagy ingyenes jogi segítségnyújtást kér, esetlegesen hozzánk is irányíthatja az ügyfelet. ! Amennyiben munkavégzése során tudomást szerez arról, hogy egy gyermek veszélyeztetett helyzetbe kerül, a védőnő és a szociális munkás, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagja, köteles haladéktalanul értesíteni a területileg illetékes Gyámügyi osztályt.

17 A gyámügyi területhez kötődő kormányhivatali elérhetőségek Szociális és Gyámhivatal Osztály Székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: 62/562-616 Fax: 62/562-617 Elektronikus elérhetősége: gyam@csmkh.hugyam@csmkh.hu Osztályvezető: Dr. Novaszel Noémi Fogadónap: minden hónap első keddi napján 9-12 óra között A hivatal a hét minden munkanapján, teljes munkaidőben fogadja ügyfeleit. (H-CS: 8-16 ig, P: 8-14) Igazságügyi Osztály Székhelye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: 62-680-500 Fax: 62-680-501 Elektronikus elérhetősége: partfogas@isz.csmkh.hupartfogas@isz.csmkh.hu Osztályvezető: dr. Morvai Márta Pártfogó Felügyelői Szolgálat Tel.: 62-680-500 Fax: 62-680-501 Áldozatsegítő Szolgálat Tel.: 62-680-520 Fax: 62-680-521 Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Tel.: 62-680-525 Fax: 62-680-526

18 A szociális területhez kötődő kormányhivatali feladatok CSMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Társadalombiztosítási szolgáltatások: (például) biztosítási jogviszony/egészségügyi szolgáltatásra jogosultság rendezése TAJ-szám igénylése/TAJ-Kártya másodlat kiállítása/TAJ-számhoz kapcsolódó adatok módosítása külföldön (EGT-tagállamban vagy egyezményes államban) biztosított/egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek jogosultságának rendezése, felvilágosítás nyújtása ezen személyek vonatkozásában, hogy milyen feltételekkel vehetnek igénybe egészségügyi ellátást. EU-Kártya igénylése/pótlása megváltozott munkaképességre tekintettel pénzbeli ellátás igénylése és ezzel kapcsolatos ügyintézés: rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás rehabilitációs kártya igénylése, ehhez kapcsolódó ügyintézés az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylése és ehhez kapcsolódó ügyek: csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, táppénz, baleseti táppénz, utazási költségtérítés Családtámogatási szolgáltatások: (például) családtámogatási ellátások igénylése és ezzel kapcsolatos ügyintézés: családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, fogyatékossági támogatás öregségi nyugellátás és hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj) igénylése és ehhez kapcsolódó ügyintézés

19 A szociális feladatokhoz kötődő kormányhivatali elérhetőségek CSMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály Székhelye: 6722 Szeged, Bécsi krt. 5. Telefon: 62/680-300 Fax: 62/680-201 Ügyfélfogadás: 6722 Szeged, Bécsi krt. 5. Hétfő: 8.00-17.00 Kedd-Szerda-Csütörtök:8.00-16.00 péntek: 8.00-12.00

20 A szociális területhez kötődő járási hivatali feladatok Az aktív korúak ellátása keretében a járási hivatalokhoz 2015. március 1. napjától átkerülő ellátások: – A foglalkoztatást helyettesítő támogatás: – Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás: Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak azok az ellátások, amelyeket már most is a járási hivatalokban lehetett igényelni – alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), – időskorúak járadéka, – alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, – egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ügyintézés helyszínei: járási hivatalok kormányablakok települési ügysegédek

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A közigazgatás átalakítása 2010-2015 „ A Haza üdvére és a köz szolgálatában.” ( Magyary Zoltán)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések