Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény A kérelemtől a bírósági felülvizsgálatig Új jogintézmények a KET-ben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény A kérelemtől a bírósági felülvizsgálatig Új jogintézmények a KET-ben."— Előadás másolata:

1 A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
A kérelemtől a bírósági felülvizsgálatig Új jogintézmények a KET-ben

2 I. A kérelemtől a bírósági felülvizsgálatig
I. 1. A GET VET Tszt szerinti speciális határidők Az ügyintézési határidő: 90 nap Fogyasztói panaszra indult eljárás esetén: 60 nap Hálózathoz való hozzáféréssel kapcsolatban: - közcélú hálózat esetén: 60 nap - a határon keresztül történő szállítás esetén: 10 nap Szakhatóságként való közreműködés: 25 nap

3 I. 2. Értesítés az eljárás megindításáról
Hivatalból indult eljárás megindításáról az ismert ügyfelet, Kérelemre indult eljárásról az ismert ellenérdekű, illetve az érintett ügyfelet A Hivatal 15 napon belül értesíti. Az ügyfél kérelmére indult eljárásban kizárólag az ügyfél ez irányú kérelme esetén A Hivatal 5 napon (elektronikus kérelem esetén 3 nap) belül értesíti.

4 I. 3. Hiánypótlás-kérési határidő a hatóság részére
A Vet/Get/Tszt szerint hiánypótlás-kérési határidő a hatóság részére: A kérelem beérkezésétől számított 20 nap.

5 I. 4. A Hivatal döntései 2005. november 1-től
HATÁROZAT Az ügy érdemében mindig határozattal kell dönteni. ÚJ: az eljárási költségekről szóló döntés a rendelkező részbe kerül. VÉGZÉS Minden nem határozattal eldöntendő (eljárási) kérdésről végzéssel kell dönteni.

6 I. 5. Eljárás megszüntetése végzéssel
Kötelező megszüntetni az eljárást: a hivatalbóli eljárás oka megszűnik, a kérelem visszavonása esetén, az érdemi vizsgálat nélküli elutasítási ok később jut a hatóság tudomására. Az eljárás megszüntethető: ha illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, de az ügyfél a fizetési kötelezettségének felhívásra sem tesz eleget és költségmentességben sem részesül. a hiánypótlási határidőn belül az ügyfél nem szolgáltat adatot.

7 I. 6. Eljárás felfüggesztése végzéssel
ha más hatóság előzetes döntése, álláspontja szükséges. Amennyiben a más szerv előtti eljárás megindítására az ügyfél jogosult, erre határidő kitűzése mellett őt fel kell hívni. A Get/Vet/Tszt a szakértő szakvéleményének elkészültéig lehetővé teszi az eljárás felfüggesztését. Ügyfél kérelmére: ha nincs ellenérdekű fél vagy az hozzájárult, és érdekét a felfüggesztés nem érinti.

8 értesítés az ügyfél részére 8 napon belül.
I Kézbesítési vélelem „nem veszi át”: kézbesítettnek minősül a kézbesítés napján „nem kereste”: a második kézbesítés utáni ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Ez esetben értesítés az ügyfél részére 8 napon belül.

9 I A vélelem megdöntése Tudomásszerzéstől számított: 15 napon belül (szubjektív) Legkésőbb: 6 hónapon belül (objektív) Nem természetes személy akkor terjeszthet elő kérelmet, ha a kézbesítés nem szabályszerűen történt. Természetes személy a kérelmét akkor is előterjesztheti, ha önhibáján kívüli okból nem vehette át a hivatalos iratot. A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik.

10 I. 8. Bírósági felülvizsgálat
A keresetet a hatósági döntés közlését követő 30 napon belül lehet előterjeszteni. A keresetet kötelezően az eljáró közigazgatási szervnél kell előterjeszteni. A hatóság a bírósági felülvizsgálatról az ügy iratainak bírósági felterjesztésével egyidejűleg a többi ügyfelet értesíti. A felterjesztési határidő 15 nap. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti.

11 II. Új Jogintézmények a KET-ben II. 1. Elektronikus ügyintézés
A Kérelem benyújtása lehetséges: Központi elektronikus szolgáltató rendszeren Fokozott biztonságú elektronikus aláírással Vagy a nélkül is igénybe vehető Hatósághoz közvetlenül Csak fokozott biztonságú elektronikus aláírással Ügyfélkapu szükséges

12 Eljárási cselekmények elektronikus úton
Lehetséges: Kérelem benyújtása Hiánypótlási felhívás és hiánypótlás Ügyfél nyilatkozata Döntés közlése Nem lehetséges: Kérelem a közigazgatási bírósághoz Hatósági szerződések Bírósági felülvizsgálattal kapcsolatos eljárásokban

13 II.2. Méltányossági eljárás
A jogorvoslat speciális formája. A határozat módosítása vagy visszavonása kérhető. Feltételei: - Jogszabály nem zárja ki - Nincs ellenérdekű fél vagy hozzájárul A közérdek sem sérül Bírósági jogorvoslat ellene nincs. Ettől különbözik az, amikor a Hivatal mérlegel a döntésnél és pl. méltányos mértékű bírságról dönt. Ez ellen marad jogorvoslati lehetőség továbbra is.

14 II. 3. Hatósági szerződés és egyezség jóváhagyása
A Hatósági szerződés főbb ismérvei: Ágazati jogszabálynak rendelkeznie kell róla. Írásban kell megkötni. Többletkötelezettség vállalható. Módosítható. Az ügyfél nem teljesítési a kötelezettségét, a végrehajtás megindítható. Ha a hatóság nem teljesíti a kötelezettségét, akkor közigazgatási bíróság dönt. Mögöttes jogszabály: Ptk. Egyezség jóváhagyása: Ha az eljárásban a felek megegyeznek, határozatba kell foglalni az egyezséget és jóváhagyni azt, feltéve hogy megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, kiterjed a teljesítési határidőre és az eljárási költség viselésére.

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Jó munkát kívánok mindenkinek!


Letölteni ppt "A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény A kérelemtől a bírósági felülvizsgálatig Új jogintézmények a KET-ben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések