Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dobogókő, 2006. január 25-27.1 Az előzetes vizsgálati eljárás (Kvt. 67. §, R. 3-5. §) Dancsokné Fóris Edina.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dobogókő, 2006. január 25-27.1 Az előzetes vizsgálati eljárás (Kvt. 67. §, R. 3-5. §) Dancsokné Fóris Edina."— Előadás másolata:

1 Dobogókő, 2006. január 25-27.1 Az előzetes vizsgálati eljárás (Kvt. 67. §, R. 3-5. §) Dancsokné Fóris Edina

2 Dobogókő, 2006. január 25-27.2 Alapvetések a vonatkozó irányelv preambuluma alapján a KHV-ról a környezetpolitika egyik alapvető eszköze célja azoknak a lényeges információknak a biztosítása a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára, amelyek képessé teszik őket, hogy egy adott beruházás várható legfontosabb környezeti hatásainak teljes ismeretében hozzanak döntést egy beruházás környezetre való hatását annak érdekében kell vizsgálni, hogy figyelembe vehetők legyenek az emberi egészséget fenyegető veszélyek, hogy a kedvezőbb környezet hozzájáruljon az élet minőségéhez, hogy biztosítható legyen a fajok sokfélesége és fenntartható legyen az élet alapvető forrását jelentő ökoszisztéma megújuló képessége olyan beruházásoknál, amelyeknek nem feltétlenül lesznek jelentős környezeti hatásai, a tagállamok küszöbértékeket vagy szempontokat állítanak fel, illetve esetenkénti vizsgálattal döntik el, hogy mely beruházásokra kell a hatásvizsgálatot elvégezni azok jelentős környezeti hatása miatt

3 Dobogókő, 2006. január 25-27.3 Mikor kerül sor az előzetes vizsgálatra? a rendelet 1. vagy 3. mellékletében felsorolt tevékenységeknél [ R. 3. § (1) a) pont ] a rendelet 2. mellékletében felsorolt tevékenységnél, ha az újnak minősül és még nincs EKHE engedélye [ R. 3. § (1) b) pont ] Ügyintézési idő 45 nap, közmeghallgatás esetén 60 nap (+ 60 nap felfüggesztés nemzetközi eljárás esetén) [ Kvt. 67. § (6), R. 15. § (2) b) pont ] szakhatóságoknak 30 nap [ Kvt. 92. § (1) bekezdés ]

4 Dobogókő, 2006. január 25-27.4 Mire kell választ keresni? [ R. 5. § (2)-(3) ] Várható-e jelentős hatás a környezet valamely elemére vagy rendszerére?  KHV-kötelezettség? [R. 5. mell., EU útmutató, …] Ha igen, mi legyen a környezeti hatásvizsgálat tartalma? [R. 6. mell., szakhatóságok] Ha EKHE-köteles is, összevonható-e a KHV és az EKHE? Benyújtandó dokumentáció tartalma? [Nyilatkozat, szakhatóságok] Ha nem KHV-köteles, de EKHE-köteles, mi legyen a benyújtandó dokumentáció tartalma? [R. 8. mell.] Melyek a kizárható alternatívák? - Mind? Milyen más engedélyek kellenek? Feltételek?

5 Dobogókő, 2006. január 25-27.5 Az előzetes vizsgálati eljárás folyamata 1. A kérelem benyújtása Kérelem [Ket. 35-36. §] + előzetes vizsgálati dokumentáció [R. 3. § (2), 4. mell.] 8 pld. + elektronikus adathordozó (további példányok akkor kérhetők, ha e-formában nem került benyújtásra) Hiánypótlás [ Ket. 37. §(2) ] Közlemény közzé tétele [ Ket. 29. § (6)-(8), R. 3. § (3)- (5) ] (katonai titoknál csak a jegyzők tájékoztatása) Felügyelőség: hivatalban + honlapon (eljárás alatt) Közlemény + kérelem + mellékletek az érintett települések jegyzőjének, akik a közleményt közhírré teszik, többibe betekintési lehetőséget biztosítanak

6 Dobogókő, 2006. január 25-27.6 Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma [ R. 4. melléklet ] Célja: alapot szolgáltasson a KHV-kötelezettség, a tartalmi követelmények és az összevonhatóság megállapításához Különböző tartalmi követelmények az 1-3. mellékletbe tartozás szerint A tervezett tevékenység és változatainak bemutatása Hatótényezők Hatások, hatásfolyamatok Egyebek: azonosító adatok, titkok elkülönítése, minősítési okirat, határon átterjedő hatás, nyilatkozat az összevonhatóságról

7 Dobogókő, 2006. január 25-27.7 Az előzetes vizsgálati eljárás folyamata 2. Érintett nyilvánoság észrevételez a közzétételtől számított 21 (+ n) napig közvetlenül a felügyelőségnél Szakhatóságok bevonása [ R. 4. § (1), 12. mell. ] Mindig: megyei (fővárosi) ÁNTSZ KÖH regionális szervezeti egysége Esetenként: a többi hatóság, ha van hatásköre a veszélyeztetett környezeti elem vagy rendszer védelmére Közmeghallgatás [Kvt. 67. § (4)] Ket. 63. § alapján bármikor a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében Gyorsforgalmi út esetén a 2003. évi CXXVIII. tv. 9. § (1) alapján mindig (Szakértő, stb. bevonása)

8 Dobogókő, 2006. január 25-27.8 Tárgyalás (észrevételek, KMH után) [ R. 4. § (2)-(3), Ket. 62. § ] Szakhatóságok + környezethasználó (+ egyéb meghívott) Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv, szakhatósági állásfoglalások, szakértői vélemények - betekintés biztosítása a nyilvánosság számára (KTVF) [ R. 4. § (4) ] Nemzetközi eljárás indítása (előbb is utóbb is lehet) Észrevételek érdemi vizsgálata [ R. 5. § (1) ] Az előzetes vizsgálati eljárás folyamata 3.

9 Dobogókő, 2006. január 25-27.9 Az előzetes vizsgálati eljárás folyamata 4. Döntés [ Kvt. 67. § (2), 71. § (2), R. 5. § (2)-(5) ] Kizáró okok Észszerűen megkövetelhető és célirányos tartalmi követelmények A lehetséges változatok kiválasztása Összevonhatóság (előkészítettség, nyilatkozat, BAT ismeret) Egyéb engedélyek, szakhatósági állásfoglalási lehetőségek, feltételek, nemzetközi eljárás

10 Dobogókő, 2006. január 25-27.10 Az előzetes vizsgálati eljárás folyamata 5. A döntés nyilvánossága Határozat [ R. 5. § (6) ] Felügyelőség: közlemény megküldése az eljárásban részt vett jegyzőknek + közlés hirdetményi úton (hirdetőtáblán és honlapon) Jegyzők: a közlemény közzé tétele közterületen és a helyben szokásos egyéb módon Jogerős határozat [ Kvt. 71. § (3) ] Felügyelőség nyilvánosságra hozza (közlemény honlapon, hirdető táblán, betekintés biztosítása)


Letölteni ppt "Dobogókő, 2006. január 25-27.1 Az előzetes vizsgálati eljárás (Kvt. 67. §, R. 3-5. §) Dancsokné Fóris Edina."

Hasonló előadás


Google Hirdetések