Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Akciótervek a foglalkoztatásért Garzó Lilla 2005. szeptember 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Akciótervek a foglalkoztatásért Garzó Lilla 2005. szeptember 8."— Előadás másolata:

1 Akciótervek a foglalkoztatásért Garzó Lilla 2005. szeptember 8.

2 2 Miről szeretnék beszélni? A magyarországi foglalkoztatáspolitika alapjairól, az új akcióprogram lehetőségeiről 1. Hogyan változtak a stratégiák és miért? 2. Segítenek-e nekünk az európai stratégiák, mire kell ügyelnünk? 3. Hol tartunk most?

3 3 EU stratégiák fejlődése 1. Stratégiák részterületekre, „európai folyamatok” o luxemburgi: foglalkoztatás o cardiffi: strukturális reformok o kölni: európai makrogazdasági párbeszéd elősegítése 2. Egységes stratégia: Lisszaboni stratégia + nyitott koordináció o Versenyképesség javítása o K+F, innováció és infokommunikáció o Foglalkoztatás és képzés o A szociális védelmi rendszerek korszerűsítése o Fenntartható növekedés és természeti környezet 3. Nyitott koordináció részterületekre 4. Egységes stratégia: integrált iránymutatások

4 4 Kapcsolódó nemzeti stratégiák Európai stratégiák Magyar stratégiák Átfogó Gazdaságpolitikai Irányvonalak (1993-) Átfogó Gazdaságpolitikai Irányvonalak (1993-) (Cardiff jelentés) (Cardiff jelentés) Konvergencia Program Konvergencia Program Foglalkoztatási Irányvonalak (1997-) Foglalkoztatási Irányvonalak (1997-) Közös értékelés és követő jelentés Közös értékelés és követő jelentés Foglalkoztatási Akcióterv Foglalkoztatási Akcióterv (Wim Kok jelentések) (Wim Kok jelentések) Integrált iránymutatások (2005 október 15-re) Integrált iránymutatások (2005 október 15-re) Nemzeti Akcióterv a növekedésért és a foglalkoztatásért Nemzeti Akcióterv a növekedésért és a foglalkoztatásért

5 5 Európai foglalkoztatási irányvonalak I. generáció – (2002) I. A foglalkoztathatóság javítása 1. Az ifjúsági munkanélküliség kezelése és a tartós munkanélküliség megelőzése 2. Foglalkoztatást növelő ellátási, adó- és képzési rendszerek 3. Az aktív öregkorral kapcsolatos politika kialakítása 4. A munkaerőpiac új kihívásainak megfelelő készségek fejlesztése az egész életen át tartó tanulás jegyében 5. Számítástechnikai képzés biztosítása mindenki számára 6. A munkaközvetítés fejlesztését és az új európai munkaerőpiacokon megjelenő szűk keresztmetszetek megelőzését és leküzdését segítő aktív intézkedések 7. A hátrányos megkülönböztetés csökkentése és a társadalmi integráció elősegítése a foglalkoztatás növelésével II. Vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés 8. Vállalkozások indításának és fenntartásának elősegítése 9. Önfoglalkoztatás és vállalkozásindítás elősegítése: adó- és tb terhek felülvizsgálata, képzés biztosítása, bejelentetlen munka elleni fellépés 10. Új foglalkoztatási lehetőségek a tudásalapú társadalomban és a szolgáltatások piacán 11. A foglalkoztatás növelése regionális és helyi szinten, a partnerség és a szociális gazdaság erősítése 12. Adóreform a foglalkoztatás és a képzés támogatására III. A vállalkozások és a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztése 13. A szociális partnerek megállapodásai a munkaszervezet modernizálására 14. Rugalmasabb típusú munkaszerződések, foglalkoztatási formák, magasabb szintű egészség és biztonság 15. Egész életen át tartó tanulás elősegítése III. N ő k é s f é rfiak es é lyegyenl ő s é g é t er ő s í t ő int é zked é sek 16. A nemek szerinti es é lyegyenl ő s é g á ltal á nos é rv é nyes í t é se 17. A foglalkoztatási arány kiegyensúlyozása, egyenlő bérezés, nők foglalkoztatásának növelése 18. A szociális partnerekkel együtt családbarát intézkedések és szolgáltatások, gyermekellátási intézmények fejlesztése

6 6 Átfogó gazdaságpolitikai irányvonalak foglalkoztatási célkitűzései – 2003. 28 irányvonal közül 11 kötődik a foglalkoztatáshoz és a humántőke fejlesztéshez: 3., 5. és 18. Bérek, árak, termelékenység összehangolása 4. Adók és segélyek ösztönző hatásának, munkaerőpiaci támogatások, szolgáltatások hatékonyságának javítása, a szociális védelem megfelelő szinten tartása mellett 6. Szoc. partnerek szerepének tiszteletben tartása mellett a foglalkoztatást védő szabályok felülvizsgálata, rugalmasság növelése 7. Földrajzi és foglalkozási mobilitás elősegítése 8. Hatékony és aktív munkaerőpiaci politika 13. K+F beruházások növelése érdekében oktatási-képzési rendszer színvonalának emelése 16. Nyugdíj-rendszerek foglalkoztatást bővítő átalakítása 17. Szociális védelmi rendszer – foglalkoztatáspolitikai célú - korszerűsítése 19. Elmaradott régióknak nyújtott támogatások felhasználása humántőkére és tudásra

7 7 Európai foglalkoztatási irányvonalak II. generáció (2003) Átfogó célkitűzések Teljes foglalkoztatás, A munka minőségének és termelékenységének javítása, Társadalmi kohézió és befogadás. Specifikus célkitűzések 1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküli és az inaktív emberek munkaerő-piaci részvételének elősegítése érdekében, 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás, 3. Felkészülés a változásokra, az alkalmazkodóképesség és a munkaerő-piaci mobilitás elősegítése, 4. A humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása, 5. A munkaerő-kínálat növelése és az idősebb munkavállalók aktivitásának elősegítése, 6. A nők és a férfiak egyenlősége, 7. A munkaerő-piaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen, 8. Ösztönzés a munkavállalásra (a munka kifizetődővé és vonzóvá tétele), 9. A be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává, 10. A regionális munkaerő-piaci különbségek csökkentése.

8 8 A lisszaboni stratégia felülvizsgálata – Wim Kok jelentések Célok nem teljesültek, EU lemaradása nőtt Célok nem teljesültek, EU lemaradása nőtt Túl sok a cél Túl sok a cél Egymásnak ellentmondó prioritások Egymásnak ellentmondó prioritások Gyenge a koordinációs mechanizmus Gyenge a koordinációs mechanizmus Bővítés kockázatai Bővítés kockázatai Javaslat: célok és cselekvés koncentrálása a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra

9 9 Integrált iránymutatások – nemzeti reformprogram (2005-2008) Egyetlen dokumentumnak kell átfognia és összehangolnia a gazdaságpolitikára és foglalkoztatáspolitikára vonatkozó célokat és intézkedéseket - kereszthivatkozások 1. A. a makrogazdasági politikát (és ezen belül a fiskális politikát, a bérpolitikát, fenntartható nyugdíj és egészségügyi ellátórendszerek kialakítását, az adópolitikát), 1. B. a mikrogazdasági politikát (és ezen belül a belső piac mélyítését, a vállalkozások számára vonzó környezet kialakítását, az infrastruktúra fejlesztését, a kutatás-fejlesztést és az innovációt), 2. a foglalkoztatáspolitikát (és ezen belül a szociális ellátás reformját a munkavállalásra ösztönzés érdekében, az alkalmazkodóképességet, az egész életen át tartó tanulást és a hatékonyabb oktatási és képzési rendszerek kialakítását).

10 10 Foglalkoztatási Iránymutatások (8+1 a 23-ból) 1. prioritás: A munkaerőpiaci részvétel növelése és a szociális védelmi rendszerek modernizálása 16. A teljes foglalkoztatottság elérését célzó foglalkoztatáspolitika, a minőség és termelékenység javítása a munkavégzés során, a szociális és területi kohézió erősítése. 17. Az életciklushoz igazodó munkavégzés ösztönzése. 18. Befogadó munkaerőpiac biztosítása az álláskeresőknek és a hátrányos helyzetű embereknek. 19. A munkaerő-piaci szükségletek kielégítésének javítása

11 11 Foglalkoztatási Iránymutatások 2. prioritás: A munkavállalók és a vállalkozások alkalmazkodóképességének és a munkaerőpiacok rugalmasságának javítása 20.A rugalmasság és foglalkoztatás biztonság kombinálásának elősegítése és a munkaerő-piaci szegmentáció csökkentése. 21.A bérek és más munkaerőköltségek foglalkoztatás-barát alakulásának biztosítása + 5: az árstabilitással és termelékenységi követelményekkel összeegyeztethető bérnövekedés (1.A fejezetben)

12 12 Foglalkoztatási Iránymutatások 3. prioritás: hatékonyabb humánerőforrás- fejlesztés jobb minőségű oktatás és képzés révén 22. A humán tőke beruházások bővítése és fejlesztése 23. Az oktatási és képzési rendszer hozzáigazítása az új kompetencia-követelményekhez.

13 13 Segítenek-e Magyarországnak az uniós stratégiák? Igen, mert növelik a foglalkoztatáspolitika súlyát, „helyén kezelik” a munkaerőpiaci problémákat; növelik a foglalkoztatáspolitika súlyát, „helyén kezelik” a munkaerőpiaci problémákat; „Látványosan” megfogalmazzák a kapcsolódó szakpolitikákat (gazdaság-, oktatás-, szociálpolitika), elindítottak egy tárcaközi együttműködési folyamatot; „Látványosan” megfogalmazzák a kapcsolódó szakpolitikákat (gazdaság-, oktatás-, szociálpolitika), elindítottak egy tárcaközi együttműködési folyamatot; a problémák jelentős része hasonló, a problémák jelentős része hasonló, segítenek a jó eszközök, megoldások bevezetésében, segítenek a jó eszközök, megoldások bevezetésében, a 2003. évi foglalkoztatási irányvonalak kidolgozása során már figyelembe vették a csatlakozó országok helyzetét, problémáit is; a 2003. évi foglalkoztatási irányvonalak kidolgozása során már figyelembe vették a csatlakozó országok helyzetét, problémáit is; EU támogatási politikája e stratégiákra épül. EU támogatási politikája e stratégiákra épül.

14 14 Amire vigyázni kell Elsikkadhatnak a sajátosságok, eltérések: 1. A gazdaság működése, szerkezete : növekedés forrása: termelékenység növekedése, növekedés forrása: termelékenység növekedése, kisvállalkozások nagy aránya, gyenge, instabil foglalkoztató- képessége kisvállalkozások nagy aránya, gyenge, instabil foglalkoztató- képessége K+F beruházások értéke igen alacsony K+F beruházások értéke igen alacsony informális gazdaság terjedelme… informális gazdaság terjedelme…  Más növekedési modell következik-e belőle? 2. Bérek alakulása Visszaesés, ciklikusság Visszaesés, ciklikusság nehezen alkalmazkodnak a kereslethez nehezen alkalmazkodnak a kereslethez  Milyen esélyei vannak egy foglalkoztatás-barát bérpolitikának?

15 15 Amire vigyázni kell 3. Másképp koncentrálódnak a foglalkoztatási problémák férfiak, idősek alacsony foglalkoztatása, férfiak, idősek alacsony foglalkoztatása, alacsony iskolai végzettségűek kirívóan rossz helyzete alacsony iskolai végzettségűek kirívóan rossz helyzete nagyfokú inaktivitás, munkaerőpiacról véglegesen kivonulók/kiszorulók nagy aránya, nagyfokú inaktivitás, munkaerőpiacról véglegesen kivonulók/kiszorulók nagy aránya, romák kiszorulása… romák kiszorulása…  Követhetőek-e ugyanazok a célok, alkalmazhatóak-e ugyanazok az eszközök?

16 16 Tisztázatlan a foglalkoztatáspolitika szerepe Teremt-e munkahelyet? Teremt-e munkahelyet? Megold-e válságokat, képes-e ellensúlyozni egy „jobbless” növekedést? Megold-e válságokat, képes-e ellensúlyozni egy „jobbless” növekedést? Mi a feladata azokkal, akik a munkaerőpiacon nem keresett tudással hagyják el az iskolát? Mi a feladata azokkal, akik a munkaerőpiacon nem keresett tudással hagyják el az iskolát? Milyen legyen a viszony a munkáltatókkal? Milyen legyen a viszony a munkáltatókkal? Milyen legyen a viszony az önkormányzatokkal? Milyen legyen a viszony az önkormányzatokkal? Mi tegyünk azokkal, akik ellátást kapnak: Mi tegyünk azokkal, akik ellátást kapnak: ösztönözzük-kényszerítsük-ellenőrizzük álláskeresésüket, vagy ösztönözzük-kényszerítsük-ellenőrizzük álláskeresésüket, vagy ajánljunk fel állásokat és munkalehetőségeket, egyébként pedig ne zaklassuk feleslegesen őket (úgysincs elég munkahely)? ajánljunk fel állásokat és munkalehetőségeket, egyébként pedig ne zaklassuk feleslegesen őket (úgysincs elég munkahely)? Kire figyeljünk egyáltalán: Kire figyeljünk egyáltalán: mindenkire, akinek nincs munkája, vagy mindenkire, akinek nincs munkája, vagy aki közülük ellátást kap, vagy aki közülük ellátást kap, vagy aki segítségért fordul hozzánk? aki segítségért fordul hozzánk?

17 17 Foglalkoztatási (Fr) és munkanélküliségi (Mr) ráták képzettségi szintek szerint, 2003-ban FelsőfokúKözépfokúalapfokú FrMrFrMrFrMr Magyar- ország 82,41,466,65,428,412,4 EU15 82,54,970,27,749,511,2 EU25 82,54,968,49,446,612,2

18 18 Az ellátásban részesülő aktív korúak megoszlása 2004-ben, %

19 19 Trendek

20 20 A termelékenység és a foglalkoztatás bővülés szerepe a GDP növekedésében 2002-2004-ben, %

21 21 Alacsony a várható élettartam

22 22 Viszonyunk az integrált iránymutatásokhoz Elvileg a változás nem kifogásolható, mert Elvileg a változás nem kifogásolható, mert o megállítja a stratégiák „inflációját, o a foglalkoztatás bővítését közvetlenül összeköti a gazdaságpolitikákkal, o lehetőséget ad a célkitűzések összehangolására, o az iránymutatások, prioritások között súlyozni lehet, Gondot okozhat, mert Gondot okozhat, mert o a csatlakozó országokban megakaszt egy, a koordinációra-önértékelésre épülő folyamatot, o a foglalkoztatási iránymutatásokhoz kapcsolódóan jelenik meg a társadalmi kohézió és az oktatás- képzés  nagy a nyomás a foglalkoztatáspolitika szerepének kibővítésére, átértelmezésére.

23 23 A foglalkoztatási fejezet Az előző akciótervre és a foglalkoztatáspolitika értékelésére épül. Az előző akciótervre és a foglalkoztatáspolitika értékelésére épül. A prioritások, iránymutatások kiválasztását meghatározták: A prioritások, iránymutatások kiválasztását meghatározták: makrogazdasági prioritások: stabilitásra + erőforrások bővítésére és „láthatóvá tételére” + a versenyképesség megőrzésére, javítására vonatkozó követelmények, makrogazdasági prioritások: stabilitásra + erőforrások bővítésére és „láthatóvá tételére” + a versenyképesség megőrzésére, javítására vonatkozó követelmények, a munkaerőpiaci helyzet, a munkaerőpiaci helyzet, tapasztalatok az intézményrendszer működéséről. tapasztalatok az intézményrendszer működéséről.

24 24 Prioritás: a munkaerőpiaci aktivitás és a foglalkoztatás növelése A munkaerőpiac legyen átláthatóbb (ösztönzés, világos szabályok és szigorúbb ellenőrzés). A munkaerőpiac legyen átláthatóbb (ösztönzés, világos szabályok és szigorúbb ellenőrzés). A munkát terhelő adó- és járulékterhek csökkentése elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatását támogassa. A munkát terhelő adó- és járulékterhek csökkentése elsősorban a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatását támogassa. Az ellátó- és szolgáltató rendszerek átalakítása ösztönözze-segítse az álláskeresést. Az ellátó- és szolgáltató rendszerek átalakítása ösztönözze-segítse az álláskeresést.

25 25 Miről beszéltem? EU stratégiákról és azok változásáról, EU stratégiákról és azok változásáról, a hazai stratégiákról, a hazai stratégiákról, a foglalkoztatáspolitika dilemmáiról, előtérbe kerüléséről és a kísérő „gyermekbetegségekről”, a foglalkoztatáspolitika dilemmáiról, előtérbe kerüléséről és a kísérő „gyermekbetegségekről”, a legfontosabb rövidtávú prioritásokról a legfontosabb rövidtávú prioritásokról

26 Akciótervek a foglalkoztatásért Garzó Lilla 2005. szeptember 8.


Letölteni ppt "Akciótervek a foglalkoztatásért Garzó Lilla 2005. szeptember 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések