Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közszolgálati jog 1. előadás február 15

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közszolgálati jog 1. előadás február 15"— Előadás másolata:

1 Közszolgálati jog 1. előadás 2013. február 15
Közszolgálati jog 1. előadás február A közszolgálat fogalma és a közszolgálati alkalmazottak Dr. Horváth Attila egyetemi tanársegéd

2 Közszolgálati alkalmazottak
közszolgálati tisztviselők (2011. évi CXCIX. tv.) fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai (1996. évi XLIII. tv.) közalkalmazottak (1992. évi XXXIII. tv.) Közszolgálati alkalmazottak Magyar Honvédség hivatásos tagjai (2001. évi XCV. tv.) igazságügyi alkalmazottak (1997. évi LXVIII. tv.) ügyészségi alkalmazottak (2011. évi CLXIV. tv.) bírák (2011. évi CLXII. tv.)

3 A közszolgálati tisztviselők kategóriái
Jogviszony neve Alkalmazó szerv Tevékenység jellege Kormánytisztviselők Köztisztviselők Kormányzati ügykezelők Közszolgálati

4 A közszolgálati tisztviselők kategóriái
Jogviszony neve Alkalmazó szerv Tevékenység jellege Kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszony Köztisztviselők közszolgálati jogviszony Kormányzati ügykezelők Közszolgálati

5 A közszolgálati tisztviselők kategóriái
Jogviszony neve Alkalmazó szerv Tevékenység jellege Kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszony Kttv. 1. § (1) bek. a)–c) pont Miniszterelnökség, minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok előbbiek területi, helyi szervei megyei, fővárosi kormányhivatalok és ezek területi szervei a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervek Köztisztviselők közszolgálati jogviszony Kttv. 1. § (1) bek. e) pont helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közterület-felügyelete, közös önkormányzati hivatala egyes Alaptörvényben szabályozott államhatalmi szervek hivatalai (pl. Országgyűlés Hivatala, Köztársasági Elnök Hivatala, Alkotmánybíróság Hivatala, Állami Számvevőszék) egyes a Kormány irányítása alá nem tartozó központi államigazgatási szervek (pl. Közbeszerzési Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) Kormányzati ügykezelők ua. mint a kormánytisztviselőknél Közszolgálati ua. mint a köztisztviselőknél

6 A közszolgálati tisztviselők kategóriái
Jogviszony neve Alkalmazó szerv Tevékenység jellege Kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszony Kttv. 1. § (1) bek. a)–c) pont Miniszterelnökség, minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok előbbiek területi, helyi szervei megyei, fővárosi kormányhivatalok és ezek területi szervei a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervek Kttv. 6. § 13. pont a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve - felhatalmazás esetén - a döntést kiadmányozza Köztisztviselők közszolgálati jogviszony Kttv. 1. § (1) bek. e) pont helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási társulása, közterület-felügyelete körjegyzőség egyes Alaptörvényben szabályozott államhatalmi szervek hivatalai (pl. Országgyűlés Hivatala, Köztársasági Elnök Hivatala, Alkotmánybíróság Hivatala) egyes a Kormány irányítása alá nem tartozó központi államigazagtási szervek (pl. Közbeszerzési Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete) Kormányzati ügykezelők ua. mint a kormánytisztviselőknél Kttv. 6. § 14. pont a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el Közszolgálati ua. mint a köztisztviselőknél

7 A jogviszony létesítése

8 Alkalmazási (kinevezési) feltételek
Általános büntetlen előélet cselekvőképesség legalább középiskolai végzettség magyar állampolgárság Különös meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség gyakorlati idő egészségi és pszichikai alkalmasság próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetés biztonsági feltételeknek való megfelelés

9 A jogviszony megszűnése .

10 1. Bevezető zárt rendszerű közszolgálat  pálya stabilitása  nagyobb védettség, nehezebb elmozdíthatóság

11 A védettség szintjei 1992 2010 2011 a védettség szintje

12 1. Bevezető zárt rendszerű közszolgálat  pálya stabilitása  nagyobb védettség, nehezebb elmozdíthatóság garanciális jelleg: megszűnés / megszüntetés csak a törvényben meghatározott esetekben! megszűnés  megszüntetés!

13 2. A megszűnés esetei halál 70. életév betöltése határozott idejű kinevezés lejárta hivatalvesztés a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése politikai vezetővé történő kinevezés / megválasztás öregségi nyugdíjkorhatár betöltése

14 törvényben meghatározott egyéb okok
összeférhetetlenség meg nem szüntetése alapvizsga elmulasztása a képesítési előírás alól adott felmentés ideje eredménytelenül jár le valamely általános alkalmazási feltétel elvesztése

15 3. A megszüntetés módjai a felek közös megegyezése tartalmát szabadon állapítják meg nem jár végkielégítés! b) lemondás köztisztviselő egyoldalú jognyilatkozata nem kell indokolni lemondási idő: 2 hónap jogellenes megszüntetés következményei!

16 c) áthelyezés háromoldalú jognyilatkozat hova?  másik közig. szerv / Kjt. / egyéb hivatásos szolgálati viszonyt szabályozó törvények hatálya alá d) próbaidő alatti megszüntetés bármelyik fél indokolás nélkül azonnali hatállyal

17 e) érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszony azonnali megszüntetése (pl. ha nem igazolja büntetlen előéletét / foglalkozástól való eltiltásnak fenn nem állását)

18 f) felmentés a szolgálatadó egyoldalú jognyilatkozata kötelező felmentési okok: méltatlanság

19 64. § (1) Hivatalára az a kormánytisztviselő méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít – akár a hivatali munkájával (munkavégzésével) összefüggésben, akár munkahelyén kívül –, amely alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa.

20 f) felmentés a szolgálatadó egyoldalú jognyilatkozata kötelező felmentési okok: méltatlanság munkavégzése nem megfelelő egészségügyi alkalmatlanság kinevezésmódosítást nem fogadja el vezetőjének bizalmát elveszti

21 76. § (2) […] a kormánytisztviselő vezetői iránti szakmai lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködést, a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó feladatvégzést.

22 mérlegeléses felmentési okok:
létszámcsökkentés  munkakör megszűnés tevékenységmegszűnés átszervezés miatti munkakörmegszűnés nyugdíjasnak minősül

23 indokolási kötelezettség!
felmentési idő 2 hónap min. felére mentesítés a munkavégzés alól!  gazdasági összeférhetetlenség már korlátozottan érvényesül!

24 csak felmentés / jogutód nélküli megszűnés esetén! nem jár:
végkielégítés csak felmentés / jogutód nélküli megszűnés esetén! nem jár: nem megfelelő munkavégzés miatti felmentésnél nyugdíjasnak minősülés esetén méltatlanság miatti felmentésnél

25 mértéke: főszabály: 1–8 havi illetmény ha öregségi nyugdíj előtt 5 évvel: + 4 havi ha az áthelyezéshez nem járul hozzá: fele bejelentési kötelezettség, ha a felmentési idő alatt bármely költségvetési szervvel jogviszonyt létesít   illetmény,  végkielégítés!

26 felmentési védelem várandósság szülési szabadság
a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság a gyermek hároméves koráig terjedő időtartam alatt a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés a nő emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének időtartama alatt

27 vezetői munkakörbe kerüléssel
Előmenetel besorolásban címekben vezetői munkakörbe kerüléssel

28 Besorolási rendszer a Kttv.-ben
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselők) II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségű kormánytisztviselők) Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év) Szorzószám Gyakornok 1 0-1 3,1 Fogalmazó 2 1-2 3,2 3 2-3 3,3 Tanácsos 4 3-4 3,5 5 4-6 3,7 6 6-8 3,9 Vezető-tanácsos 7 8-10 4,2 8 10-12 4,4 9 12-14 4,6 10 14-16 4,8 Főtanácsos 11 16-19 5,1 12 19-22 5,2 13 22-25 5,3 Vezető-főtanácsos 14 25-29 5,6 15 29-33 5,7 16 33-37 5,8 17 37 év felett 6,0 Besorolási fokozat megnevezése Fizetési fokozat Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év) Szorzószám Gyakornok 1 0-2 1,79 Előadó 2 2-4 1,9 3 4-6 2,0 4 6-8 2,2 5 8-10 2,25 6 10-12 2,3 Főelőadó 7 12-15 2,5 8 15-18 2,6 9 18-21 2,65 10 21-24 2,7 11 24-27 2,8 12 27-29 2,85 13 29-31 2,9 Főmunkatárs 14 31-33 3,3 15 33-35 4,0 16 35-37 4,2 17 37 év felett 4,4

29 Előmenetel címekben „címzetes”cím szakmai tanácsadó / főtanácsadó közigazgatási tanácsadó / főtanácsadó címzetes főjegyző

30 szakmai tanácsadói cím
A szakmai / közigazgatási tanácsadói cím következményei Illetménye: ,- Ft szakmai tanácsadói cím Új illetmény: ,- Ft Felsőfokú iskolai végzettségű ügyintéző a kormányablaknál, 9 év kormányzati szolgálati jogviszonnyal, angol komplex középfokú nyelvvizsgával

31 Munkaidő

32 általános teljes napi munkaidő
általános munkarend rendkívüli munkavégzés  kompenzáció ügyelet + készenlét

33 Pihenőidő

34 munkaközi szünet napi pihenőidő heti pihenőidő évi fizetett (rendes) szabadság

35 Példák az évi szabadság kiszámítására
Vezető-tanácsos besorolású ügyintéző a kormányablaknál, egy 16 éven aluli gyermekkel Főosztályvezető a megyei kormányhivatalnál Alapszabadság: 25 nap Vezetői pótszabadság: 13 nap Összesen: 38 nap Alapszabadság: 25 nap Besorolási pótszabadság: 7 nap Gyermek után járó pótszabadság: 2 nap Összesen: 34 nap


Letölteni ppt "Közszolgálati jog 1. előadás február 15"

Hasonló előadás


Google Hirdetések