Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A matematikai kompetencia jellemzői, fejlesztése, módszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A matematikai kompetencia jellemzői, fejlesztése, módszerei"— Előadás másolata:

1 A matematikai kompetencia jellemzői, fejlesztése, módszerei
Dr. Breznyánné Nemes Tünde Koppány Emese

2 KOMPETENCIA Eredetileg: feladat ellátására való képesség
Ma: felkészültség, ami alkalmassá tesz különböző helyzetekben való hatékony cselekvésre

3 Matematikai kompetencia
Matematikai tantárgyi ismeretek Matematika-specifikus készségek és képességek Általános képességek és készségek Motívumok és attitűdök együttese

4 Miért akarunk fejleszteni?
Gyorsan változó, egyre bővülő ismeretanyag Tudásátadás helyszíneinek megváltozása Tudás = gazdasági érték ( alkalmazható ) Mérések = alkalmazható tudás Gondolkodás, modellezés, problémamegoldás képessége

5 Matematikai nevelés tovább fejlesztése
Varga Tamás ( cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés elindítója ) Mindennapi gyakorlat Felfedezés

6 Elszigetelt fogalmak probléma megoldó gondolkodás
Kisebb hangsúly: Írásbeli algoritmusok elsajátítása Nagyobb hangsúly: Számfogalom kialakítása, fejlesztése Alapműveletek Számítási eljárások A szám többféle használatának lehetősége Becslés Nem egész számok megértése, használata, fejlesztése Tanulási környezet Felfedezés, vita, megvitatás Egyensúly: Egyéni tanulás Szervezett oktatás Felfedezés Irányítás

7 A matematikai kompetencia készség- és képesség komponensei
Készségek Gondolkodási képességek Kommuniká-ciós képességek Tudásszerző képességek Tanulási képességek Számlálás, számolás Mennyiségi következtetés Becslés, mérés Mértékegység-váltás Szövegesfela-dat-megoldás Rendszerezés, kombinativitás Deduktív következtetés Induktív következtetés Valószínűségi következtetés Érvelés, bizonyítás Reláció szókincs Szövegértés Szövegértelmezés Térlátás, térbeli viszonyok ábrázolása prezentáció Probléma érzékenység Probléma reprezentáció Eredetiség Kreativitás Problémamegol-dás metakogníció Figyelem Rész-egész észlelés Emlékezet Feladattartás Feladatmegoldási sebesség

8 A program célja Fejlesztés központúság Esélyegyenlőtlenség csökkentése
Hétköznapi életszerűség Hozzáférhetőség

9 Bemenetvezérlésű építkezés
A gyerekek személyes és életkori sajátosságainak ismerete A pedagógus szabadsága, felelőssége Követelményrendszer az egyes szakaszok végén Mentális kor figyelembevétele

10 Kettős örömforrás: világ megismerésével párhuzamosan szellemi gyarapodás
Első szakasz: cselekvő, személyes tapasztalatszerzés Tapasztalatszerzés: saját környezetükből, eszközök segítségével

11 Játék fontossága a 6-12 éves korosztályban Tévedés és vita szabadsága
Pedagógus szerepe: Tanulási helyzetek megteremtése, megszervezése Probléma feltevés Nyugodt légkör, motiváció kialakítása Játék fontossága a 6-12 éves korosztályban Tévedés és vita szabadsága Differenciálás a különböző képességű gyerekek optimális fejlődéséhez Szakszavak használata helyett hétköznapi kifejezések

12 Bemelegítő-lazító gyakorlatok

13 Csoportalakítás

14 Csoportmunka

15 Páros munka

16 Egyéni munka

17 „Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejében, saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban.” Rudolf Steiner


Letölteni ppt "A matematikai kompetencia jellemzői, fejlesztése, módszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések