Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kulcskompetenciák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kulcskompetenciák."— Előadás másolata:

1 A kulcskompetenciák

2 A munka világával kapcsolatos tulajdonságok
Kulcskompetenciák (az EU referencia-kerete) Pályaorientációs kompetenciák Munkavállalói kompetenciák anyanyelven folytatott k. idegen nyelveken folyt.k. matematikai, természet- és műszaki tudományi digitális kompetencia szociális és állampolgári kezdeményezőkészség és vállalkozói komp. kulturális tudatosság és kifejezőkészség a tanulás elsajátítása álláskeresés állás-elnyerés munkahely- megtartás kompetenciái pályaorientáció pályaválasztás pályakorrekció kompetenciái

3 „A képzésben részt vett személy
A kompetencia fogalma „A képzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére” (Felnőttképzési tv.)

4 KK fogalmának meghatározása
A kulcskompetenciák (KK) szerkezete KK fogalmának meghatározása KK ismerettartalma KK készségtartalma KK attitűdtartalma

5 Az anyanyelven folytatott kommunikáció fogalma I.
Konkrét képesség, amelynek révén az egyén ki tud fejezni érzéseket gondolatokat tényeket véleményeket szóban és írásban Pl: hallott / olvasott szöveg értése, írás- / beszéd-készség

6 Az anyanyelven folytatott kommunikáció fogalma II.
Komplex képesség, amelynek révén az egyén nyelvileg helyes és kreatív módon kapcsolódik be a társadalmi a kulturális az oktatási a képzési a munka a családi élet a szabadidős tevékenységekbe

7 Az anyanyelven folytatott kommunikáció
ismeretei alapismeretek verbális kapcsolattartás alapjai nyelvi és irodalmi stílusok nyelvi stílusok irodalmi stílusok nem irodalmi stílusok kommunikációs helyzet és stílus köszönés bemutatkozás szándék közlése kérdezés válaszadás szókincs nyelvi funkciók funkcionális nyelvtan

8 Az anyanyelven folytatott kommunikáció
készségei Alapvető készségek Speciális készségek szóbeli és írásbeli kommunikáció különböző helyzetekben követelmények esetén (pl.: érvelés, meggyőzés) különböző szövegek megkülönböztetése felhasználása információk keresése összegyűjtése feldolgozása segédeszközök alkalmazása

9 Az anyanyelven folytatott kommunikáció attitűdjei
párbeszédre való hajlam (kritikus / építő) esztétikai minőség tisztelete (törekvés) kapcsolat másokkal a nyelv másokra gyakorolt hatásának tudatosításával és a nyelv pozitív és társadalmilag felelős módon való használatával !

10 Idegen nyelveken folytatott kommunikáció
A tudás-elemek fő tartalma azonos az anyanyelvi kommunikáció jellemzőivel KIVÉVE a nyelvi speciális a társadalmi a kulturális eltérésekből adódó különbségeket

11 A matematikai kompetencia fogalma
A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, a mindennapi problémák megoldásában biztos számolás gondolkodás alkalmazása (logikus / térbeli ) absztrakciók (képletek / modellek / szerkezetek / / táblázatok / grafikonok)

12 A matematikai kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei
ismeretek készségek attitűdök elvek, folyamatok alkalmazása bizonyítások matematikai nyelvi kommunikáció segédeszközök igazság tisztelete!! dolgok okának és érvényességének keresése számok, mértékek alapműveletek, formák fogalmak, koncepciók

13 A természettudományi kompetencia fogalma
alkalmazott tudás és módszertan a természeti világ magyarázatához (probléma-felismerések / következtetések) A műszaki tudományi kompetencia fogalma tudás és módszertan az emberi akarat és szükséglet kielégítésére (tevékenységek / technológiák)

14 A természet- és műszaki tudományi kompetencia
ismeretei, készségei, attitűdjei ismeretek készségek attitűdök természeti világ alapelvei alapvető tudományos elvek, koncepciók, és módszerek technológiai termékek és folyamatok tudomány és technológia természetre gyakorolt hatása technológiai eszk. gépek alkalmazása tud.adatok alkalm. tud. kutatás alapvető jellemzői ismerete és alkalm. kíváncsiság kritikus értékelés biztonság fenntarthatóság tisztelete

15 A digitális kompetencia fogalma
az információs társadalmi technológiák (IST) alkalmazásának képessége a munka a szabadidő a kommunikáció területén

16 A digitális kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei
ismeretek készségek attitűdök szövegszerkesztés táblázatkezelés Internet-használat információ- - keresés - gyűjtés - feldolgozás jogi / etikai szabályok információ tárolás információ kezelés ismeretei / szabályai kritikus gondolkodás kreativitás innováció

17 Szociális és állampolgári kompetencia fogalma
személyi / interperszonális / interkulturális kompetenciák, és viselkedési formák, amelyek képessé teszik az egyént a hatékony és demokratikus részvételre a társadalmi a szakmai életben a közügyekben a konfliktusmegoldásban

18 A szociális kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei
ismeretek készségek attitűdök tolerancia együttérzés tűrőképesség egészséges életvitel magatartási szabályok esélyegyenlőség együttműködés integritás sokféleség tisztelete

19 Az állampolgári kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei
ismeretek készségek attitűdök együttműködés kritikai elemzés választási „tudás” fogalmak fogalom-rendszerek történelmi / társadalmi ismeretek emberi jogok tisztelete felelősségérzet közös értékek

20 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia fogalma
az egyén azon képességei, amelynek segítségével elképzeléseit meg tudja valósítani, így tervszerűség kreativitás innováció kockázatvállalás vezetési készség etikai tudatosság

21 ismeretei, készségei, attitűdjei
Kezdeményezőkészség/vállalkozói kompetencia ismeretei, készségei, attitűdjei ismeretek készségek attitűdök „menedzselés” önismeret együttműködés gazdaság működése vállalkozások szabályai „lehetőségek” kezdeményező- készség motivácíó akarat innováció

22 A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciáinak fogalma
elképzelések, érzések, élmények kreatív kifejezésének elismerése különböző művészeti kifejezési formákban, mint zene előadóművészet irodalom képzőművészet

23 A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciáinak
ismeretei, készségei, attitűdjei ismeretek készségek attitűdök művek / előadások tisztelete és élvezete önkifejezés sokfélesége kulturális cselekvés nemzeti / európai kulturális örökség kortárs kultúra hely / tárgy / művek nyitottság / tisztelet esztétikai befogadókészség

24 A tanulás tanulása kompetenciájának Az egyén azon képességei, mellyel
fogalma Az egyén azon képességei, mellyel a tanulásra törekszik a tanulást megszervezi az esetleges akadályokat megszünteti a tudást megszerzi és alkalmazza

25 A tanulás tanulása kompetenciájának ismeretei, készségei, attitűdjei
ismeretek készségek attitűdök alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) info-kommunikációs technika szervezés önértékelés önfegyelem tanulási stratégiák, módszerek, technikák szakmai önismeret oktatási, képzési lehetőségek kíváncsiság motíváltság problémamegoldás

26 Valamennyi KK egyformán fontos!
„Összefoglalás” Valamennyi KK egyformán fontos! KK-k részben egymásba fonódnak Valamennyi KK alkotóeleme Alapkészségek a tanulás alapjai! (nyelv, írás, olvasás, számolás) A tanulási készségek támogatják a többi KK elsajátítását! kritikus gondolkodás kreativitás kezdeményezés problémamegoldás kockázatértékelés döntéshozatal érzelmek konstruktív kezelése

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A kulcskompetenciák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések