Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályaorientációhoz kapcsolódó kompetencia mérések és értékelés (mit, miért mérünk, eredmények)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályaorientációhoz kapcsolódó kompetencia mérések és értékelés (mit, miért mérünk, eredmények)"— Előadás másolata:

1 Pályaorientációhoz kapcsolódó kompetencia mérések és értékelés (mit, miért mérünk, eredmények)

2 A pályaorientációs mérés a pszichológiai jellemzők 4 szintjét, területét érintette •Általános személyiségkép •Információfeldolgozási mód és preferenciák, motivációk •A változáshoz való alkalmazkodó-képesség és érdeklődési irányok, adottságok, igények a munka világához kapcsolódóan •Érzelmi önszabályozás a konfliktus-helyzetekben

3 A pályaorientációs mérés visszajelzésére 8 kompetenciakörben, 61 kompetencia mentén került sor •Általános szellemi képességek •Fizikai-, pszichés és akció-képesség •Munkavégzési technikai és szakmai képességek •A munkavégzés minőségét befolyásoló képességek •Az eredményességet segítő személyi tulajdonságok •Szociális képességek: •A Kommunikációs képességek •Vezetési képességek

4 Kompetenciák vizsgálata kérdőíves adatfelvétellel 8 kategóriában : Általános szellemi képességek Fizikai, pszichés és akcióképesség Munkavégzés, technika és szakmai képességek Munkavégzés minőségét befolyásoló képességek Eredményességet segítő személyes tulajdonságok Szociális képességek Kommunikációs képességek Vezetési képességek Módszer Személyes Társas

5 A kompetenciakategóriák és a Szakmai és Vizsgáztatási Követelmények bázisán kiválasztott szakmai kulcskompetenciák kapcsolatát az alábbi táblázat mutatja be : Kompetencia kategóriák Szakmai kulcskompetenciák SZVK Általános szellemi képességek Absztrakt (elméleti) gondolkodásM Általános tanulóképességM Áttekintő képességM Elemző képességM IsmeretmegőrzésM Logikus gondolkodásM Problémaelemző képességM Rendszerező képességM TervezésM SzámszerűsítésT

6 Kompetencia kategóriák Szakmai kulcskompetenciák SZVK Fizikai-, pszichés és akció-képesség KiegyensúlyozottságM Pontosság M Stressz tűrő képességM TeljesítőképességM Munkavégzési technikai EllenőrzőképességM és szakmai képességek Gyakorlatias feladat értelmezésM Módszeres munkavégzésM MunkaintenzitásM MunkaszervezésM Nyitott hozzáállásM RendszerszemléletM Szakmai ismeretS TerhelhetőségS

7 Kompetencia kategóriák Szakmai kulcskompetenciák SZVK Szociális képességek ÖnkritikaS Együttműködő képességM EmpátiaS Felelősségvállalás képességeT Kapcsolat építés képességeT Kompromisszum készségT Konfliktuskezelési készségT Kultúrák közti különbségek elfogadásaT LojalitásT SegítőkészségT

8 A mérés megvalósítása során a tanulók komplex felmérésen vettek részt Általános személyiségképMilyen vagyok? Érzelmi intelligencia Információfeldolgozási mód és Személyes stílus kérdőív preferenciák, motivációkMunka-érték Tanulási motiváció Változáshoz való alkalmazkodó Problémakezelés képesség és érdeklődési irányok,Érdeklődés és adottságok adottságok, igények a munka Céljaim a munkában világához kapcsolódóan Érzelmi önszabályozás a Érzelemkezelés KonfliktushelyzetekbenKonfliktuskezelés Kommunikációs készségek

9 Érzelmi intelligencia kérdőív által mért kompetenciák

10 Építészet –érzelmi intelligencia

11 Munka-érték kérdőív által mért kompetenciák

12 Tanulási motiváció

13 Problémakezelés kérdőív által mért kompetenciák

14 Érdeklődés

15

16

17 Érzelemkezelés kérdőív által mért kompetenciák

18

19 Fejlesztési javaslatok Az alábbi fejlesztés szempontjából kulcsterületnek bizonyuló kompetenciákat emelhetjük ki: •absztrakt gondolkodás •nyitott hozzáállás •rugalmasság •kreativitás •önfejlesztés képessége •együttműködő képesség •konfliktuskezelő képesség •kapcsolatépítés képessége •lojalitás •információgyűjtés •non-verbális kommunikáció •motiválás •fejlesztés képessége

20 Az alapkompetenciák területén •Önismeret, személyiségfejlesztés kompetenciája az interperszonális kapcsolatok vonatkozásában a konfliktuskezelés, együttműködési, kapcsolatépítés, lojalitás területén. •Általános szóbeli, nyelvi kompetencia területén az információgyűjtés és nonverbális kompetencia vonatkozásában. Az érzések, gondolatok szóbeli, írásbeli kifejezése és a hallott és írásbeli szöveg megértése terén. /A vizsgálat alapján az alapvető szövegértés szintje megfelelőnek bizonyult, de a lényegkiemelés, és a kommunikáció nonverbális elemeinek kezelése kiemelhető fejlesztési területként./ •Tanulás módszertana területén az absztrakt gondolkodás, motiválás, fejlesztés, önfejlesztés képességekhez kapcsolódóan az élethosszig tartó tanulás (LLL) igénye és képessége, valamint az aktív tanulás: önálló kezdeményező készség, önszabályozó tanulás, előmenetelért érzet felelősség, önszabályozó motivációs és ismeretszerző készségek terén fejlesztendő. Utóbbinál a nyitott hozzáállás, kreativitás, rugalmasság kompetenciák fejlesztése is előtérbe helyezendő

21 A szakmacsoportra jellemző specifikus kompetenciák területén •Pályaorientációs kompetenciában a tervezés és fejlesztés képessége alapján a tudatos pályatervezés, valamint az ön- és pályaismeret terén. •Szakmai kommunikáció az információgyűjtés kompetenciája vonatkozásában a fogalomértés terén. •Szakmai alapozás kapcsán a motiválás, fejlesztés, rugalmasság, kreativitás, önfejlesztő képesség és nyitott hozzáállás kompetenciák vonatkozásában vállalkozási kompetenciák és a komplex feladatok tervezése, kivitelezése, értékelése kiemelt területein.

22 Editorfelület elérése •http://94.199.180.149/html/dpi/unifeladat/p age/editor/main.php?tem=index&p_id=http://94.199.180.149/html/dpi/unifeladat/p age/editor/main.php?tem=index&p_id •Felhasználónév : somogyadmin •Jelszó: somogy

23 Diákok eredményei •Diák eredmények menüpontban

24 Szűrés diák nevére

25 A kérdőív eredménye

26 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Pályaorientációhoz kapcsolódó kompetencia mérések és értékelés (mit, miért mérünk, eredmények)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések