Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Dalton-terv létjogosultsága és megvalósításának gyakorlata a nyugat-dunántúli régióban www.hungaro-dalton.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Dalton-terv létjogosultsága és megvalósításának gyakorlata a nyugat-dunántúli régióban www.hungaro-dalton.hu."— Előadás másolata:

1 A Dalton-terv létjogosultsága és megvalósításának gyakorlata a nyugat-dunántúli régióban

2 Kevés tanulónak adatik meg, hogy későbbi szakmai pályafutása során csak egy képesítésre legyen szüksége. A z oktatás célja az élethosszig tartó tanulás elsajátításához szükséges képesség, tudás kialakítása kell legyen.

3 álláskeresők üres állások
Győr- Moson-Sopron Megye Nyugat-dunántúli Régió 2008. szeptember december álláskereső 7396 10377 27013 33485 üres állás 1379 924 5095 2258

4 Felkészít-e a jelenlegi hagyományos iskola arra, hogy ezek találkozzanak?
NEM, talán RÉSZBEN, vagy HIÁNYOSAN. „A magyar közoktatás tömegével bocsátja ki a mindenfajta nemzetközi mérce szerint alacsonyan képzett és megfelelő képességek híján lévő munkaerőt.” hvg.hu/​print/​ _​zold_​konyv_​kertesi_​csapo_​havas_​hiller.aspx

5 Milyen a jó munkaerő? szaktudása, szakértelmi kompetenciája
megfelelő minősítéssel, végzettséggel – kvalifikációval rendelkezik munka/feladat igényeinek megfelelően mozgósítható elméleti tudással és gyakorlati készségekkel rendelkezik, - tanulási, személyes kompetenciái

6 DALTON-ISKOLA mindezekre az elvárásokra fel tudja készíteni a gyermekeket az önszabályozó tanulásszervezéssel a kívánt kompetenciák, készségek szinte maguktól alakulnak ezért a Dalton-terv létjogosult a magyar közoktatásban

7 Hogyan működik a Dalton-terv önszabályozott tanulási folyamata?
a tanulók közvetlen tanári irányítás nélkül írásbeli munkautasítás/penzum alapján nyitott oktatási formában dolgoznak penzum differenciált feladatsora: önálló ütemezés egyéni képességekhez igazodó aktív, önálló tanulás eszköze

8 A tanár szerepe az órák tervszerű előkészítése
a tudatosság, a koherencia az órán a háttérből figyeli, igény esetén segíti a tanulókat

9 Az önszabályozott tanulás folyamata
Ez a folyamat megegyezik – bármely munkahely - minőségi munkavégzés irányítási és végrehajtási folyamatával 1.) Penzum kiosztása, munka, feladat kiosztása problémahelyzet felismertetése, beépítése a személyes ismeretrendszerbe. (metakognició) Tanári feladat: néhány szó a penzum céljáról, a tananyagban elfoglalt szerepéről, a tartalmi feldolgozás mérföldköveiről, a tájékozódási pontokról, kapaszkodókról, vezérfonalról. („Advance Organiser”) Tanári ellenőrzés pontjainak, önelellenőrzés, számonkérés tartalmának, formájának, idejének megadása. 2.) A munkautasítás értelmezése, egyéni munka tervezése Célmeghatározás, feladatválasztás a szabadság alapelvének érvényesítésével.(prioritás,szociális forma..) Önelellenőrzés, számonkérés tartalmának, formájának, idejének megadása. 3.) Felfedező, cselekvésorientált, problémamegoldó önálló tanulás Szövegértés, feldolgozás. Analizálás, releváns megoldási utak keresése. Feladat elvégzése egyénenként más-más szinten, más-más utakon az együttműködés alapelvének érvényesítésével. A tanuló kompetenciái – „mint az életben” – a tanulási folyamat szerves részeként fejlődnek. 4.) Reflektáló összehasonlítás, ?minőségbiztosítás – fejlesztés? A tanulási stratégiák, képességek tudatosítása, bővítése. A legmegfelelőbb módszer megtalálása, kipróbálása. A tapasztalatcsere nyitott tanulást megerősítő fázisai az egyéni felelősség elmélyítését is segítik. 5.) A munka önértékelése, önreflexió Elértem-e a célkitűzésemet? Megfelelő szinten dolgoztam-e? Megfelelő stratégiát alkalmaztam-e? Mennyivel lettem több, mennyivel gyarapodtam, mely kompetenciáim fejlődtek a folyamat során? Egyéni időbeosztás értékelése a „budgeting time” alapelvének megfelelően.

10 kompetenciák Önszabályozott tanulás folyamata
A munkavállalói munka folyamat algoritmus felismerése transzfer képessége szakmai alapismeretek, rugalmas gondolkodás - aktuális feladat felismerése, megértése, - azonosulás a feladattal penzum feladatainak önálló értelmezése, megértése

11 - feladat azonosítása, - stratégia készítés, - tervezés - analizáló, szintetizáló tervezési, döntési, problémamegoldó képesség, - együttműködési, kommunikációs, feladat azonosítása, - - munkavégzési algoritmus felismerése, - stratégia készítése

12 - tanulási technikák választása, alkalmazása, - evalválás, - hibaesetek kezelése, korrekció problémafelismerő, megoldó képesség, - kreativitás-ötletek, - rugalmas gondolkodás, - gyakorlatorientáltság - transzfer, szakmai és szociális kompetenciák - leghatékonyabb, legoptimálisabb munkavégzés, - mérlegelés, döntés, - ellenőrzés/evalválás - korrigálás - együttműködés

13 - reflektáló összehasonlítás társ munkájával, - megerősítés, - a helyes út megtalálása, beépítése az egyéni repertoárba - absztrakció, - összehasonlító, - általánosító, kritikai gondolkodás - egyéni, szociális kompetenciák - konzultáció munkatárssal - újabb munkavégzési technikák, technológiák

14 önreflexió, - önértékelés normához közelítő tanári értékelés
kritikus gondolkodás véleménynyilvánítás, reális önértékelés képessége, - felelősségérzet, - korrekt munkavégzés - konfliktustűrés és kezelés - végrehajtási kontroll, - önellenőrzés - külső ellenőrzés

15 A Daltonos diákok munkavállalói kompetenciáik jobbak lesznek
„úgy tanulunk, mint az életben” Perspektívák: Fejlesztendő kompetenciák körét kibővíteni: POF, pályaorientációs képzés a felsőben

16 Miért? a családok, az iskola életéből kiszorult a munka
ezért sokfajta gyakorlati tapasztalatot, élményt kell biztosítani a tanulóknak

17 POF célja: pályaismeret, egyéni tapasztalat… önismeret
személyiségfejlesztés és magatartás nevelése az adekvát pályaválasztási elhatározás kialakítása „a szakmunka becsületének visszaállítása” társadalmi tudat nevelése

18 A kiadvány megrendelhető
a kiadó címén:

19 Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Gömöryné Mészey Zsuzsa


Letölteni ppt "A Dalton-terv létjogosultsága és megvalósításának gyakorlata a nyugat-dunántúli régióban www.hungaro-dalton.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések