Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasástanítás módszere:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasástanítás módszere:"— Előadás másolata:

1 Az olvasástanítás módszere:
Diákjaink az olvasás technikáját a hagyományos, szótagoló olvasástanítás módszerén keresztül tanulják. Ebben nagy segítségünkre van az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládja.

2 A gyerekek a betű – szótag – szó – mondat építkezésben sajátítják el az olvasást. Kezdetben szótagolva olvasnak, majd fokozatosan térnek át a folyamatos olvasásra.

3 Ez a módszer – időben - távol tanítja egymástól a hangzási - vagy vizuális szempontból téveszthető betűket. Így nyugodt tempóban, egyenletes terhelés mellett, elegendő idő jut a begyakorlásra, az olvasottak megértésére, az olvasás megszerettetésére.

4 Az matematikatanítás módszere:
Matematika tanításunk során a Mozaik Kiadó gondozásában megjelent Sokszínű matematika tankönyvcsaládot használjuk. A könyvhöz kapcsolódó interaktív tananyag szemléletesebbé, színesebbé, játékosabbá teszi tanítási óráinkat.

5 A matematika tanításában fontos szerepet kap az eszközök használata
A matematika tanításában fontos szerepet kap az eszközök használata. Egy ősi bölcsesség szerint: „Amit hallok – elfelejtem, Amit látok – megismerem, Amit csinálok – megtanulom.”

6 Fontos feladatunk, hogy szilárd számfogalmat és biztos számolási készséget alakítsunk ki.
Változatos módszerek alkalmazásával törekszünk arra, hogy tanulóink aktívan vegyenek részt a tanulás folyamatában.

7 Tehetséges tanulóinkat versenyekre készítjük fel.
Nehezebben haladó tanulóinknak korrepetáláson és fejlesztő foglalkozáson biztosítunk lehetőséget a felzárkózásra. Jól felszerelt fejlesztő termünk ad otthont ezeknek a foglalkozásoknak.

8 A napközi otthonunk: A gyermekek életrendje a napköziben a tanulás és a szabadidő köré szerveződik. Napirendjük kialakításában fontosnak tartjuk a pihenés és tanulás közötti helyes arány megtalálását. Napirendünk követi a rugalmasság elvét, hiszen csoportjaink bábszínházba, moziba, kiállításokra, túrákra járnak.

9 A tanóra Tanulás irányítása során a legfőbb célunk, hogy 4. osztály
végére kialakítsuk tanulóinkban az önálló ismeretszerzés képességét. A tanóra 1-2. osztályban 2x45 percig tart. Elsődleges feladata, hogy elkészüljön a házi feladat, felkészüljenek a gyerekek a másnapi órákra, gyakoroljanak.

10 Minden tanórának van egy meghatározott rendje:
►tanulási előkészület ►ráhangolódás ►hangos olvasás ►önálló munkavégzés ►ellenőrzés A tanórákat mindig úgy építjük fel, hogy fejlődjön a gyerekek figyelme, gondolkodása, emlékezete, számolási- és kommunikációs készsége.

11 A szabadidő A szabadidő hasznos eltöltése során igyekszünk lehetőséget biztosítani arra, hogy diákjaink a tevékenységek közül szabadon választhassanak. Olyan foglalkozásokat szervezünk számukra, amelyek elősegítik személyiségfejlődésüket, biztosítják a pihenésüket, regenerálódásukat, testi – lelki egészségüket, fejlesztik egyéni képességeiket.

12 Kötetlen szabadidő A napköziben a szabadidő két formáját különböztetjük meg. A kötetlen szabadidő, melyet lehetőség szerint a szabadban töltünk el. Itt a gyerekek által választott tevékenységek, játékok dominálnak.

13 Kötött szabadidő A kötött szabadidő keretében van lehetőség az iskolai szakkörökön és a napközis nevelők által felkínált manuális-, kulturális-, sport jellegű tevékenységeken való részvételre.


Letölteni ppt "Az olvasástanítás módszere:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések