Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Matematika kompetencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Matematika kompetencia"— Előadás másolata:

1

2 Matematika kompetencia
Avastetői –Széchenyi Általános Iskola ISKOLAKÉP Összeállította: Stefancsik Ferencné

3 „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a hajlamokon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.”

4 CSELEKEDJ! GONDOLKODJ! SZÁMOLJ!

5 1. ÉS 2. OSZTÁLY

6 Kulcskompetenciák szövegértés-szövegalkotás
óvodai nevelés szövegértés-szövegalkotás matematikai-logikai kompetencia idegen nyelvi kompetenciák szociális, életviteli és környezeti kompetenciák életpálya-építési kompetencia infokommunikációs technológiák

7 Háromféle programcsomag
A-típusú (Tartalmában teljességgel lefedi a legközvetlenebbül kapcsolódó műveltségterületet) B-típusú (A fejlesztés nem az erre elsősorban hivatott műveltségterület vagy tantárgy keretében, hanem más területek, tantárgyak tananyagában valósul meg) C-típus (A tanórán kívüli foglalkozásokra ajánlott programok)

8 A matematikai kompetencia készség és képességkomponensei
Gondolkodási képességek Kommunikációs képességek Tudásszerző képességek

9 Gondolkodási képességek
Rendszerezés Kombinativitás Deduktív, induktív következtetés Mennyiségi következtetés Gondolkodási sebesség

10 Kommunikációs képességek
Nyelvi Nyelvi fejlettség Szövegértés Olvasási sebesség Vizuális Térlátás Térbeli viszonyok Hosszúságbecslés Rész-egész észlelés Észlelési sebesség

11 Tudásszerző képességek
Feladatmegoldó Reakcióidő Számolási képesség Műveletvégzési sebesség Problémamegoldó Problémaérzékenység Eredetiség Kreativitás

12 A fejlesztés matematikai területei
Számolás, számlálás, számírás Mennyiségi következtetés, becslés, mérés, valószínűségi szemlélet Szöveges feladatok Rendszerezés, kombinatív gondolkodás Induktív, deduktív következtetés

13 Matematika 1. évfolyam

14 Témakörök Tulajdonságok, relációk, állítások
A számfogalom előkészítése Halmazok számossága, mennyiségek mérőszáma Ismerkedés a számokkal közelebbről Az összeadás és kivonás értelmezései Számok 10-től 20-ig Geometriai tapasztalatszerzés Számok tulajdonságai, számkapcsolatok Számolási eljárások Kiegészül a fejlesztési keresztmodulokkal

15 Matematika 2. évfolyam

16 Témakörök Ismétlés – új mozzanatokkal Számok a százas számkörben
Összeadás és kivonás a százas számkörben Szorzás, bennfoglalás Több művelet együtt Geometriai alkotások térben, síkban Tükrözések Tájékozódás Valószínűségi játékok Kiegészül a fejlesztési keresztmodulokkal

17 Százas számkör kialakítása

18

19

20

21

22

23

24 Mérések

25

26

27

28

29

30

31 Kombinatorika Zászló készítése Sordísz
Síkidomok felhasználásával alakzatok készítése

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Boltos játék Vásárlás csak egy dolgot vehetnek két árut vásárolhatnak
30 forintjuk van 50 Ft-os pénzérmével vásárolnak 100 Ft-os pénzzel (Figyeljenek a visszajáróra is)

43

44

45

46 Tízesátlépés

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Társasjáték Egy dobókockával Két dobókockával Három dobókockával

57

58 Rajzolás a gömbön

59

60 Csoportmunka más órákon is alkalmazható

61

62

63 Mutasd meg és emlékeznek, Vond be őket és megtanulják”
„Mondd és elfelejtik, Mutasd meg és emlékeznek, Vond be őket és megtanulják” (Confucius)

64 Köszönöm figyelmeteket

65


Letölteni ppt "Matematika kompetencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések